pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 


Нацыянальны гістарычны
архіў Беларусі

 


«Inwentarż
Maiętnosci Rożaneÿ»
1762


 

 

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

Инвентарь им. РОЖАНЫ Слонимского пов.
Новогрудского воеводства (польск.) 1762 г.

Інвентар 1762 г. маёнтка Ражаны Слонім. пав. Навагруд. ваяв.
(Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Мінску: ф.1928, воп.1, спр. 209)

Смотри также: «Инвентари имения/местечка Рожаны в НИА Беларуси»

Оглавление

             
  О ПУБЛИКАЦИИ          
             
  Inwentarż Miasta Rozaney  
      Inwentarż budowel Miasta          
      Przemiar Placow w Rozaney         Przemiar Reź pod Morgami
      Funduszowemi
   
         Nowy Rynek         Specyfikacya Pustoszy    
         Ulica Zamkowa         Granica Miasta    
         Ulica Starego Rynku         Osiadłość Miasta Rozaney    
         Dom Szkolny            Nowy Rynek    
         Ulica Ostrowska            Ulica Zamkowa    
         Ulica Brzeska            Stary Rynek    
         Ulica Zarzecka            Dom Szkolny    
         Ulica Kropiwna            Dom Ostrowska    
         Ulica Bliznieńska            Ulica Brzeska    
         Ulica Slonimska            Ulica Kropiwna    
         Ulica Dziewiątkowska            Ulica Bliznienska    
         Place Za Ulicą Bliznienską            Ulica Dziewiątkowska    
         Place Za Mieyską Wolko            Gromada Połonska    
               Jurysdyczanie Kośćioła
         Rozanskiego
   
      Przemiar Sianozęci
      w Miescie Rożaney
           Gromada Bereznicka    
         Morgi Sienne pod Papiernią            Gromada Zahalicka    
         Morgi pod Papiernią w Łuzkach            Gromada Dołkowska    
         Morgi Sienne Za Bliznienską Ulicą          
         Morgi na Zadnim Hrudzie         Summarius    
         Morgi na Rzeką Zelwą            Powinnosi Chrześćian    
         Morgi na Jackowym Hrudzie            Powinność Zydow    
         Morgi w Ulicy Bliznienskiey          
         Morgi na Byczynie          
         Morgi pod Zahaliczami          
         Morgi w Łuzkach
   
      pod Jundziłowiczami
         
         Morgi w Ulicy Bliznienskiey          
         Morgi na Jackowym Hrudzie obok          
         Morgi pod Mosciszczem
  
       za Ulicą Blizniʕ
         
         Morgow pod Papiernią oromych          
         Morgi Sienne na Byczynie          
             
  Inwentarz Folwarku Połonskiego  
             
      Opisanie Budowli Dworu         Granica Maiętnośći Połonska    
         Poletki Dworne         Sumariusz gruntow    
         Ogrody Dworne            Wies Osiadla Zapole    
         Sianozęci Dworne            Wies Ogrodniki    
         Bory y Zarosle            Wies Połonsk    
         Grunta Wsi Zapola            Wies Ułasewicze    
         Grunta Wsi Ogrodnikow            Wies Kulany    
         Grunta Wsi Połonska         Summariusz    
         Grunta Wsi Kulan         Poddani Zbigli    
         Morgi Wsi Ulasewicz pod Siedzibo         Powinnośći Poddanstwa    
         Morgi Zamchem prosto Ługu          
         Morgi Orome w Łazach          
         Morgi Orome w Czeremczycach          
         Morgi Orome w Łuzkach          
         Morgi Sienne płatne po Mielniku
         z Tartaku
         
             
             
  Inwentarz Folwarku Jundziłowskiego  
             
      Opisanie Budowli Folwarku         Sumariusz ... gruntow    
         Grunta Dworne             Wies Jundziłowicze    
         Sianozęci Dworne             Wieś Kowale    
         Ogrody Dworne         Summariusz Intraty    
         Gaic y Zarosle         Poddanni Zbiegli    
         Grunta Wsi Jundziłowicz         Powinności Poddanstwa    
      Granica Wsi Jundziłowicz          
             
  Inwentarz Folwarku Witorowskiego  
             
      Opisanie Budowli Folwarku         Summariusz ... gruntow    
         Grunta Dworne            Wies Kołozuby    
         Ogrody Dworne            Wies Nowosady    
         Sianozęci Dworne            Wies Kaple    
         Gaie y Zarosle            Wies Tocwily    
         Grunta Wsi Kołozubow            Wies Bucki    
         Grunta Wsi Nowosad            Wies Jaskowce    
         Grunta Wsi Tocwiłow         Summariusz    
         Grunta Wsi Bućkow         Poddani Zbiegli    
         Grunta Wsi Jaskowcow         Powinności Poddanstwa    
      Granica Witorowska          
             
  Inwentarz Folwarku Ostrowskiego  
             
      Opisanie Budowli Folwarku         Summariusz ... gruntow    
         Grunta Orome Dworne            Wies Osiadło Ostrowek    
         Ogrody Dworne            Wies Szczytno    
         Grunta Wsi Ostrowka y Szczytna            Wies Wierczyce    
            Summariusz    
            Powinnośći Poddanstwa    
             
  Inwentarz Folwarku Łososinskiego  
             
      Opisanie Folwarku         Summariusz ... gruntow    
         Grunta Orome Dworne            Osiadłość Wsi Woroniłowicz    
         Ogrody Folwarczne            Wieś Klepacze    
         Sianozęci Dworne            Wieś Łososin    
         Bory y Gaie         Summariusz Intraty    
         Grunta Wsi Woroniłowicz         Powinnośći Poddanstwa    
         Grunta Wsi Klepaczow          
         Grunta Wsi Łososina          
             
  Inwentarz Folwarku Odynowskiego  
             
      Opisanie Budowli Folwarku         Summariusz ... gruntow    
         Grunta Orome Dworne            Osiadłość Wsi Bereznicy    
         Ogrody Dworne            Wies Dołki    
         Sianozęci Dworne            Wieś Zahalicze    
         Grunta Wsi Bereznicy         Summariusz    
         Grunta Wsi Dołkow         Poddani Zbiegli    
         Grunta Wsi Zahalicz         Powinnośći Poddanstwa    
             
  Inwentarz Folwarku Krystyampolskiego  
             
      Opisanie Budowli Folwarku         Summariusz ... gruntow    
         Grunta Orome Dworne            Osiadłość Wsi Woli    
         Ogrody Dworne            Wies Karasie    
         Sianozęći Dworne            Wies Bayki    
         Bory y Zarozle            Wies Manczyki    
         Grunta Wsi Baykow            Gromada Mołoczkowska    
            Summariusz Intraty    
            Poddani Zbiegli    
            Powinnośći Poddanstwa    
             
  ПРИМЕЧАНИЯ          

 

     
  Просмотр сканов документа, страницы:  
     1a,    1b,    2a,    2b,    3a,    3b,    4a,    4b,    5a,    5b,
   6a,    6b,    7a,    7b,    8a,    8b,    9a,    9b,  10a,  10b,
 11a,  11b,  12a,  12b,  13a,  13b,  14a,  14b,  15a,  15b,
 16a,  16b,  17a,  17b,  18a,  18b,  19a,  19b,  20a,  20b,
 21a,  21b,  22a,  22b,  23a,  23b,  24a,  24b,  25a,  25b,
 26a,  26b,  27a,  27b,  28a,  28b,  29a,  29b,  30a,  30b,
 31a,  31b,  32a,  32b,  33a,  33b,  34a,  34b,  35a,  35b,
 36a,  36b,  37a,  37b.  38a,  38b,  39a,  39b,  40a,  40b,
 41a,  41b,  42a,  42b,  43a,  43b,  44a,  44b,  45a,  45b,
 46a,  46b,  47a,  47b.  48a,  48b,  49a,  49b,  50a,  50b,
 51a,  51b,  52a,  52b,  53a,  53b,  54a,  54b,  55a,  55b,
 56a,  56b,  57a,  57b.  58a,  58b,  59a,  59b,  60a,  60b,
 61a,  61b,  62a,  62b,  63a,  63b,  64a,  64b,  65a,  65b,
 66a,  66b,  67a,  67b.  68a,  68b,  69a,  69b,  70a,  70b,
 71a,  71b,  72a,  72b,  73a,  73b,  74a,  74b,  75a,  75b,
 76a,  76b,  77a,  77b.  78a,  78b,  79a,  79b,  80a,  80b,
 81a,  81b,  82a,  82b,
 
  Страницы 23b, 35b, 43b, 52b, 57b, 65b, 73b без текста  
     

О ПУБЛИКАЦИИ

 

Исходные реквизиты документа:

Інвентар 1762 г. маёнтка Ражаны Слонім. пав. Навагруд. ваяв.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Мінску: ф.1928, воп.1, спр. 209

В двух словах...

После кончины в 1732 году Ежи Станислава Сапеги (Jerzy Stanisław) Ружанский дворец по завещанию переходит в пожизненное владение его жене Теодоре, в девичестве Солтан (Teodora Sołtanówna).

В 1746 году выходит замуж их дочь Кристина Роза (Krystyna Rozalia), получив в приданное Ружанский дворец. Современники говорят о том, что брак с Казимиром Массальским (Kazimierz Massalski) был успешным, да и дворец продолжал реконструироваться и развиваться. К тому же молодожены были увлечены искусствами - музыка, балет. Но через десять лет, в 1756 году у Казимира Массальского развивается болезнь мозга, которая обрывает их счастливую жизнь.

Именно в это период, в 1762 году и пишется данный Инвентарь.

По некоторым данным Казимир пережил жену, умерев в 1777 году в возрасте 53 года, а Кристина Роза окончила жизнь в Виленском кляшторе кларисок раньше – в 1772 году.

Мать Кристины, Теодора умирает в 1774 году, оставив завещение, в котором Ружанский дворец должен был перейти ее родственнику – Станиславу Пересвет-Солтану (Stanisław Pereświet-Sołtan), которому в тот момент исполнялось 18 лет (1756-1836 гг.), но судебные власти (?) решили по-другому и Ружанское имение перешло племяннику Кристины Розы – Александру Михалу Сапеге (Aleksander Michał), сыну Казимира Леона Сапеги (Kazimierz Leon Sapieha) и Каролины Радзивил (Karolina Teresa Radziwiłł). Вероятно по тому, что завещанием 1732 года мать Кристины, Теодора получила Ружаны именно в пожизненное владение, что не давало ей права передавать это имущество по наследству.

 

Публикуемый здесь Инвентарь содержит краткое описание не только Ружан (за исключением самого дворца) с застроенными участками, пашнями, сеножатями, садами и поименным списком их владельцев (всего 205 дворов). Упоминаются следующие ружанские улицы и площади:

Новый рынок;
– ул. Замковая;
– ул. Старого рынка;
– ул. Островская;
– ул. Брестская;
– ул. Зарецкая;
– ул. Кропивная;
– ул. Близненская;
– ул. Слонимская;
– ул. Девятковская.

Далее следует такое же описание семи фольварков, входящих в состав Ружанского имения:

Полонский (Полонск, Куляны, Уласевичи, Заполье, Огродники) - 143 двора;
Юндзиловский (Юндзиловиче, Ковале) - 116 дворов;
Виторовский (Новосады, Колозубы, Ясковце, Тоцвилы, Капле, Буцки) - 106 дворов;
Островский (Островек, Верчице, Щитно) - 52 двора;
Лососинский (Лососин, Клепаче, Ворониловиче) - 79 дворов;
Одиновский (Загаличи, Долки, Березница) - 105 дворов;
Кристиампольский (Воля, Байки, Манчики, Молочки, Караси) - 87 дворов.

 

 Фольварки ружанского имения 
Фольварки ружанского имения.

 

В Инвентаре встречается большое количество забытых теперь топонимов имеющих отношение ко всему обширному ружанскому имению. К сожалению, сложность определения объектов, соответствующих этим названиям на местности усложняет точное определение границ фольварков, полей, лесных угодий и пр. и оставляет обширное поле для последующих исследований.

Замечания по тексту, представленному на сайте.

В представленном здесь документе явно отсутствуют несколько первых листов, поэтому неясно к какому двору относится описание домов на первой странице.

Документ публикуется здесь, на страничках сайта, на языке оригинала «as is», но в связи с некоторой неоднозначностью рукописного написания возможны ошибки определения строчных и прописных букв. Это касается и «пословного» деления текста старой орфографии (пример: «wtych» – «w tych»). В ряде случаев в связи с отсутствием или несоблюдением высоты написания надстрочных знаков трудно различить рукописные «t», «l» и «ł», также часто «s» выглядит как «z» и т.д., что приводит к некоторой неоднозначности в интерпретации отдельных слов, личных имен и фамилий. Отчасти, это удалось устранить благодаря тому, что фамилии встречаются в Инвентаре многократно. В то же время я не пытался устранять даже явные ошибки исходного текста (например, пропуск букв). Также замечены арифметические ошибки(?) в подсчете итогов (Latus) на страницах с таблицами.

В документе для записи чисел используются обыкновенные дроби (pict, pict, pict...), запись в виде 3pictpictpict означает 3+pict+pict+pict.

Базовой единицей денежной системы того времени являлся злотый (złoty). Хождение имели также более крупные и мелкие денежные единицы: талер (talar bity), медные и серебряные гроши (grosz). 1 талер был равен 8 злотых, а 1 злотый – 30 медным грошам или 4 серебряным грошам. Видимо в данном документе в таблицах наряду со злотым используется именно медный грош, но итоговые данные не всегда соответствуют этому допущению.

Система мер площади в данном документе использует следующие основные единицы: уволóка (волок, włóka), морг (morg), шнур (sznur), прут (pręt). Слово mórg (от нем. morgen, утро) первоначально определяло площадь поля, которую человек мог вспахать с двумя волами в течении одного дня. В описываемое в данном Инвентаре время соответствие мер было примерно таковым:

1 уволóка = 30 моргов ≈ 18 га
1 морг = 3 шнура ≈ 0,56 га
1 шнур = 100 прутов
1 прут = 7pict литовcкихъ купеческихъ локтей ≈ 4,87 м (1 локоть ≈ 65 см)

В [1] описана старая методика формирования литовских мер:

«Самый процессъ измѣренія совершался слѣдующимъ образомъ: брали шнуръ и откладывали на немъ 7pict литовcкихъ купеческихъ локтей (литовскій локоть равенъ 25 русскимъ дюймамъ); потомъ этимъ же шнуромъ откладывали квадратъ и это считалось однимъ прутомъ земли. Шнурь, заключавшій въ себѣ 75 купеческихъ локтей въ квадратѣ, равнялся десяти прутамъ земли; три такихъ квадратныхъ шнура въ длину и одинъ въ ширину – составляли одинъ моргъ. Тридцать морговъ составляли одну уволоку земли. Уволока равна 19 десятинамъ, 1,354 кв. саж. 7 кв. фут. и 64pict кв. дюймамъ – по современному русскому счисленію.»

В документе встречается сокращение слов. Рукописный знак сокращения слова выглядит так – «c», а иногда в виде надстрочного символа – «~». При расшифровке документа в этих случаях я использовал символ «ʕ» (пример: «Olechnʕ» является сокращением от «Olechnowicz»).

Используемые в документе символы «/.» и «./» заменены их современным аналогом – круглыми скобками «(» и «)».

Сохранено деление на строки как в исходном документе.

Сохранен порядок следования страниц документа.

Для каждой страницы документа возможен просмотр исходной копии (см. условные обозначения ниже).

__________________________

[1] - Писцовая книга бывшаго Пинскаго староства составленная по повелѣнію короля Сигизмунда Августа в 1561-1566 годахъ Пинскимъ и Кобринскимъ старостою Лавриномъ Войною, Вильна, 1874 г., стр.IV

Сокращения и условные знаки

 

       
  pict открыть изображение страницы документа
  [***] текст не удалось распознать
  [Woÿciech] текст распознан неуверенно
  {Adamowicż} правка или добавление текста
  ###### текст утерян вследствие ветхости документа
       

Александр Королёв

 

Яндекс.Метрика