pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 61b - 64b.

 

    pict    Страница 61b
     
  Granicy tak Łososina jako y Ostrowka niewyrazasie  
    poniewasz onie nowe z Jw Flemingiem Wojewodo Po-  
    morskim rozpoczęte prawo. Jednak Uroczyszcza Ga-  
    jew zdawna bez zadney Kontrowersyi do Łososina nale-  
    zącyą weszły w Opisanie.  
       
  Summariusz z powiszey opisanych gruntow z pryłacono
Osiadłośćią Poddanstwa y wszelkich danin Zebrany
 
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                                       
Osiadłość Wsi Woroniłowicz      
1 3 2 1 pict pict       Petruk Merszko 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 2 2   pict pict       Andrzey Chadyka 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 1 1   pict         Jeneralicha wdowa 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 12
1 1 1 1 pict pict   1 180 Siemion Sadzonok 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 3
1 1 1   pict pict       Jozef Stuk 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 2 1   pict pict   1 200 Benedyś Rusak 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 8
1 2 2   pict pict   2 212 Łukasz Jouchimʕnia 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 8pict
1 4 2 1 pict pictpict   1 100 Jasko Merszko 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 11pict
1 3   1 pict pict       Lewon Jouchimienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 24pict
1 1   1 pict pict       Pilip Sadzonik 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 2pict
1 3 1   pict pict 1pict     Andrzey Giersz 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 14pict
1 2   1 pict pict       Sciepan Rywonczyk 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 6pict
1 2 2 2 pict pict   1 21 Pilip Tomkiewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 6
1 3   1   pict   1   Symo Tomkiewicz                 8  
1 1 2 1   pict     150 Jan Dobryanowicz                 6  
1   2 1 pict pict   2   Wasil Dobryanowicz pict pict pict pict pict pict pict 3 3 1pict
1   2   pict pictpict       Olexiey Jouchimienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 26pict
1 2     pict         Michaś Jouchimienia                 1 12
1 1   1 pict pict       Taraś Jouchimienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 2 1   pict pictpict       Kuryło Jouchimienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 26pict
1 1 2   pict pict 2pict 2 45 Zacharko Rudy 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 12pict
===================================================================
21 37 22 12 4pict 5
pictpict
3pict 14 9 Latus Facit 17pict 17pict 17pict 92pict 17pict 4pict 8pict 88 73 26pict
                                       

    pict    Страница 62a
                                       
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
21 37 22 12   5
pictpict
3pict 14 9 Transport 17pict 17pict 17pict 92pict 17pict 4pict 8pict 88 73 26pict
Dalsza Wieś Woroniłowicze      
1   2   pict pict 4 1 150 Chwedor Harabiey 1 1 1 3 1 pict pict 5 6 7
1 2 2 1 pict pict 2 4 135 Sciepan Jasiukiewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4  
1   2   pict pict 1 2   Lewon Hayduk 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 1   1 pict pict       Jasko Poleszuk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 12pict
1 2 2 1 pict pict pict     Zmitruk Tur 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 22
1 1 1   pict pict 2pict     Jasko Tur 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 22
1 2 1   pict pict 1pict     Łukasz Gersz 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 11
1 2 2 1 pict pict 3pict 1   Andrzey Rudy 1 1 1 3 1 pict pict 5 6 5pict
1 4 1 1 pict pict       Sciepan Siedlar 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 4 2   pict pict 1pict     Macięy Siedlar 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 1pict
1   2   pict pict       Chwedor Krzyż 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 20
1 4 2 1   pict   1 100 Prokop Karla                 10 20
1 1 1 1   pict     100 Jurko Pianko                 7 5
1 1 2 1   pict   2 75 Basyli Pianko                 8 4
                  Gromada Cerciewna Lasowego z dymu       6  
              2   Ciz z Ciemry                 1  
          6       Wolnyą do Cerkwi                    
===================================================================
35 61 44 20 7pict 15
pictpict
18pict 20 269 Summa 28pict 28pict 28pict 85pict 28pict 7pict 14pict 143 148 4
                                     
Wieś Klepacze      
1 2 2 1   1 3pict 1 150 Wasil Morozowicz Bojar               15 26
1 1 2 2   1 13pict 7 150 Ostap Szostakiewicz                 21 7pict
1     1   pict 1pict   150 Sciepan Kazmierowicz                 7 24
1 2     pict pict 3     Samus Pawłowicz 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 28
1       pict pict       Cimoch Kowayta 1 1 1 pict pict pict pict 5 2 3
1 1 2 1 pict pict 3pict 1 200 Marko Zubienia 1 1 1 pict pict pict pict 5 4 28
1 3 2   pict pict 2pict   220 Sciepan Morozowicz 1 1 1 pict pict pict pict 5 5 9
1   2   pict pict       Jasko Pietraniewicz 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 28
1       pict pict     160 Sidor Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 4 5pict
1 2 1   pict pict pict 2 130 Petruś Pawluczenko 1 1 1 pict pict pict pict 5 5 19
===================================================================
10 11 12 5 1pict 5pict 27pict 15 260 Latus Facit 7 7 7 10pict 3pict 1pict 3pict 35 74 28
                                       

    pict    Страница 62b
                                       
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
10 11 12 5 1pict 5pict 27pict 15 260 Transport 7 7 7 10pict 3pict 1pict 3pict 35 74 28
Dalsza Wies Klepacze      
1 1     pict pict       Janko Miskowicz 1 1 1 pict pict pict pict 5 2 3
1 2 2   pict pict       Kondrat Huster 1 1 1 pict pict pict pict 5 2 3
1 3 1   pict pict   3 150 Hryskowa wdowa 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 13
1 1 2 1 pict pict 9 1 160 Olexiey Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 5 12pict
1 3 2 1 pict pict 2 4 150 Jakow Pietrawienia 1 1 1 pict pict pict pict 5 4 18
1       pict pict   3   Niczypor Pietrawienia 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 5pict
1   1   pict pict 1 1   Jasko Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 23
1   1   pict pict       Siemion Koska 1 1 1 pict pict pict pict 5 2 28
1 1 2 1 pict pict 4 3 150 Andrzey Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 4 5pict
1 2 2   pict pict 2 1 150 Maxym Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 3
1 2 1   pict pict   2 210 Marcin Popiuk 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 13pict
1 1 1   pict pict 4pict 1 8 Siemion Baran 1 1 1 pict pict pict pict 5 3 1pict
1 2 2   pict pict 9 1 30 Chwedor Minko 1 1 1 pict pict pict pict 5 6 14pict
          7pict       Pustoszy Dwor Zarabia                    
          1pict       Po Chwedorze Minku                    
===================================================================
23 29 29 8 5 18pict 58pict 39 68 Summa 20 20 20 15 10 5 15 120 122 22
                                     
Wieś Łososin      
1 1 1     1       Olexiey Budkiewicz Młynarz           13  
            1     Tenże z pod Siedzibą                 1  
1 2       1   1   Antoni Szabłowski Tkacz              
            1pict     Tenże z pod Siedzibą                    
1 2 1 1 pict pict 1     Benedyś Zalewski                 2 5
1 3 2 1 pict pict 9 1 209 Korniey Nowik                 6 15
1 1 1   pict pict pict     Olexiey Mazur                 2  
1   1     pict 9     Sciepan Boszko Młynarz           10  
1 1 2 1 pict pict 4     Kastus Harus Lesniczy           3 15
1 1 2 1 pict pict 5     Olexiey Harus                 4 5
1 2 2 1 pict pict 1pict     Maciey Mazur                 3 6pict
1 1     pict pict pict     Bazyli Raczok                 1 28pict
1 3 1 1   pict       Jan Malinowski Bojar           10  
1   2   pict pict 3pict     Cimoch Zalewski                 3  
===================================================================
12 17 15 6 2 6pict 36pict 3 205 Latus Facit                 60 21
                                       

    pict    Страница 63a
                                       
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
12 17 15 6 2 6pict 36pict 3 205 Transport                 60 21
Dalsza Wieś Łososin      
1 2 2   pict pict 2pict     Samus Czerkas                 2 17pict
1 1 2   pict pict       Maciey Harbarz                 1 29
1 1 2   pict pict 1pict   150 Sidor Minicz                 3 11
1 1 1   pict pict 1     Hreor Zienczyk                 3  
1 2 2 1 pict pict 6pict     Chwedor Kapla                 4 26pict
1 1 1   pict pict 4pict     Lewon Zalewski                 4 21pict
1   4   pict pict 9   210 Pawluk Nowik                 6 25pict
1   2     1   1 100 Olexiey Jarmułowicz Młynarz           13 20
1   2   pict pict 1     Karpiey Prymak                 2 5
===================================================================
21 25 33 6 4 11 62 4 65 Summa                 103 29
35 61 44 20 7pict 15
pictpict
18pict 20 269 Wies Woroniłowiczę 28pict 28pict 28pict 85pict 28pict 7pict 14pict 143 148 4
23 29 29 8 5 18pict 58pict 39 68 Wies Klepacze 20 20 20 15 10 5 15 120 122 22
                                       
===================================================================
79 115 106 34 16pict 45pict 139
pict
75 102 Summa Sumar 48pict 48pict 48pict 100
pict
38pict 13pict 29pict 263 374 25
                                     
  Summariusz Intraty  
    Gospodarzow Osiadłych         79        
    Synow z Zięciami       115        
    Wołow Roboczych       106        
    Koni sztuk         34        
    Włok słuzałych         16pict        
    Włok Czynszowych z Bojarskiemi         45pict        
    Morgow Oromych po Lesie        139pict        
    Morgow Siennych w Ciemrach         75 p 102      
    Za Konopi Garśći 48pict a grę 3               4 26  
    Za Grzybow Wiankow Kopowych 48pict a gr 10             16 5  
    Za Orzechow Gaiey 48pict a gr 9               8 3  
    Za Owsa Szankow 25pict [as**] 8           201    
    Za Chmielu Szankow 9pictpict [as**] 5 g 10             51 10  
    Za Gęsi sztuk 13pict [as**] 1             13   4  
    Za Jaice Kop 4 sztuk 23 a gr 20               2 28  
    Za Kur sztuk 29 pict a gr 10               9 23  
    Czynszu z Lasowym           374 25  
    z Ogrodu Folwarcznego za Warzywą plus minus             50    
    ===================================  
                  Latus                   732   4  
                                       

    pict    Страница 63b
                                   
    Transport     732 4  
    Za Miodu Połowicznego od Poddanstwa Be-          
          cżek dwie [a sz*] 90     180    
    Arendy Karczemney z Karczmy Szczytnienskiey         2    
          Bereznickiey, Łososinskiey y Ostrowskiey     2000    
                od tegoz za [Łoju] Kamieni 1pict       27    
    ===================================  
              Summa Intraty procz Wysiewow           2939 4  
                                 
  Powinnośći Poddanstwa  
         
  Wies Woroniłowicze niepowinno trzymać [nięcey] na Osiadłość z [wga-]    
    [cak] Cwierć włoczno, a z tey dać groszy Dwanaśćie, Owsa z Dierci trzy    
    Miary Powiatowey albo garcy Piędsiesiąt cztery, Chmielu teyze    
    miary Cwierć jedne, Konopi co jedna wezmie ręka garśc, Gzy-    
    bow wianek sto sztuk w sobie mająć, Orzechow garnieć jeden    
    Gesi Cwierći jedne, Kury puł, jaieć sztuk pięć, [z Wʕłoki] Zaś    
    Czynszowey Złotych pięć groszy dwa.    
  Wieś Klepacze rownie jak Woroniłowicze na Osiałość swoją nie    
    powinne trzymać więcey gruntu jak Cwierć jedno Włoczno, a    
    z tey ( że mnieysze grunta swoje maja ) groszy osm, Owsa mia-    
    ry Dworney osmin trzy albo garcy Dwadzieśća siedm, Konopi    
    co ręka wezmie garśc iedne, Grzybow wianek sto sztuk w sobie    
    majacy, Orzechow garnieć jeden, Gesi Cwierć Kury puł, Jaieć pieć    
    y Chmielu garcy Dziewięć, z Włoki Zaś Czynszowey po [Złotych]    
    trzy grę piętnaśćie. Dziesięć    
  Wieś Łososin z dawnych {czasow} z Słuzałych swoich Cwierci [***ooz] Czynszowych    
    Dziakla y Czynszu nie dawał dawnym się prawem Zasła-    
    niająć, ktorzy y teraz do dalszey Woli bez tey powinnośći    
    zostać mają, Włok Zaś Czynszowych z Kazdey po [Złotych]    
    trzy groszy Dziesięć wnośić mają.    
  Panszczyzny począwszy od Jużę tego Piotra do Pokrowy Ruskiey    
    rowno wszystkę Wsie w tydzien po dni ćztery a od S Pokrowy    
    do Swiętego Piotra w tydzien po dni trzy od wschodu do ża-    
    chodu Słonca z czym dwor Każe wychodzić powinni    
    Jezeli    
         

    pict    Страница 64a
                                   
    Jezeli Męszczyzna Zona w domu a Jezeli Zona poydzie tedy    
    Męszczyzna wdomu Zostać ma, Srzoda dla Targu, Sobota    
    dla przygotowania Chleba od Panszczyzny pędsenia Wolni    
  Gwałty w Tydzien raż począwszy od Juzę tego Piotra do Pokrowy    
    Ruskiey wiele chata dusz ma sposobnyą zostawiwszy jednego    
    wdomu dla Ostroznosći ognia z czym Dwor Każe wychodzić    
    na wyznaczone mieysce powinni    
  Polesnego Kazdy Gospodarz zadnem nie zastaniająć się Prawem    
    po Złotemu jednemu cum Solario oddawać powinni, dla    
    czego takową powinnosć razem z Czynszem zKomputowano    
  Ciż Poddani z Morgow Oromych po leśie wyrobionych od Ka-    
    zdego po groszy dziesięć a z Morgu Siennego po groszy Pię-    
    tnasćie płacic iak dawny zwyczay obowiązani    
  Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Marci-    
    nem podług Kalendarza Rzymskiego wnosić maja y    
    od Kazdego Złotego po groszu jednym oddawać powinni, Zo-    
    stawujać tylko od tey powinnośći Dziakło ze bez zadnego    
    wpisnego dwor przyimować powinien.    
  Stroza Dzienna y Warta Nocna Koleyno przeż wsie po wyzey    
    położone do Dworu odprawiać powinni    
  Bojary zadney powinnośći z ciągłemi nieodprawują ale    
    drogi wszelkę blizsze y dalsze Konno cszyli podwoda iakoto    
    do Krolewca y w podobną odległa drogę ile razy Dwor po-    
    trzebować będzie Koleyno swoją charczo y Kosztem bez za-    
    dney nadgrody odprawiać powinni, a z Włoki po [Złotych] Dwa-    
    naśćie y Łasowego Złoty oddawać obowiązani    
  Młynarze przy Młynach rowne z Bojarami wnoszą płate, a na    
    dosyć uczynienie, Wieprza ze Dworu sobie danego nalezycie    
    od Koła Kazdego po jednemu ukarmić powinni, a Za nieukar-    
    mienienie Złotych piętnaśćie zapłacić Powinni, Ciz Mły-    
    narze, Młyny naprawiać, Nowebudować z pomocą iednak    
    Dworu obowiązani Sami.    
  Z Młynow trzy Miarki na Arendarza a czwarta na Mielnika    
    isć powinna, dla czego y do reparacyi Zelaz czyli Nowych sporza-    
    dzenia    
         

    pict    Страница 64b
                                   
    dzenia czwartem groszym Młynarz do Arendarza przykładać    
    się powinien, co się ma rozumieć y o Fo[lu]szach    
  Wagi Wełniane, Paczesne, Konopne, Talki lniane [œ] wiele    
    Dwor wyda razy tyle Włość Łososinska sprząść pod    
    wago bez Panszczyzny powinna y oddać do Dworu    
  Połuja Miod{ow}a tak od Pniow Domowych iako y Barci lesnych raz    
    na Wiosnę drugi raż na Jesien bąd ot Bojara y naywolniey-    
    szego człowieka nalezy do Dworu, dla czego Kazdy Gospodarz    
    niepowinien podbierać pod utratą wszystkich zwoich Pniow    
    bez dozorcy na to wyznaczonego, ktory z podebrania jedne    
    połowe na Dwor a drugą na Gospodarza oddzieli tak [Suszu]    
    iako y Miodu, a jezeli by Dwor potrzebował drugi połowy    
    tedy skarb podług ceny zapłaci    
  Podymne z dymow 84 razem z Ostrowkim do Powiatu    
    Słonimskiego nalezące raż na Rate marcową, drugi raż    
    na Rate Septembrową do Dworu oddawać punktual-    
    nie powinni y Kwity na to wyrazne z Kancellaryi odbierać    
  Ciz Poddani jako to Klepacze, Woronołowicze, Szczytno, Siano-    
    zęć Brzozowe błoto nazwane skosić zgrabić y w stog złozyć    
    powinni, a gdyby tego potrzeba była y trzebić bez Panszczyzny    
    obowiązani    
         
         
    Roku 1816ʕ maia 22. Takowy Inwentarż Hrab[s]twa Rozanskiego    
    w Roku 1762ʕ [Sperzgdzony] w Sprawie przez W [Kiesckewskiego] rozpocząty S  
    ze Strony Josʕ*** Jmoci Franciszka Sapiehę Taynego Jego Imperatorskey    
    mosci Radcy Komandora, Kawalera produkowany Stosowne do Dekre-    
    tu [Sądownie] [Konnotuą] Andrzey Bułhak Jezdzia [Gramozny] ***    
         

Яндекс.Метрика