pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 35а - 38b.

 

    pict    Страница 35a
             
  Inwentarz Folwarku
Folwarku Jundziłowskiego
w Powiece Słonimskim
lezącego
   
       

    pict    Страница 36a
             
  Opisanie Budowli Folwarku
Jundziłowskiego
   
       
      z Przyiazdu od Wsi Wrota o słupach z daszkim Gontami Krytym    
  fortką na biegunach, Naprzeciw przeż Dziedzinieć    
      Budynek Mieszkalny z drewa Kostkowego budowany, Dranicami Kryty    
  z dwoma Sieniami do Dyspozytorzkiego Mieszkania y czeladnego. Do    
  pierwszego mieszkania Dyspozytorzkiego Drzwi do Sieni na Zawia-    
  sach z Klamką zelaznemi, w Sieni podłoga y połap tarciczna y    
  Drzwi dwoje do Piecow na Zawiasach, z Sieni po prawey stronie do    
  Izby Drzwi na Zawiasach skublem y haczykami do zamykania,    
  Okien z kwaterami wysuwanemi y Okiennikami na Zawiasach z    
  Kruczkami trzy, Pieć Zielony, Komin Murowany na dach wyprowa-    
  dzony, Połap y Podłoga Tarciczna, z Izby Akierza drzwi na Za-    
  wiasach z Klamką Połapem y Podłogą Tarciczną, Komin Murowany    
  na dach wyprowadzony, Okno z wysuwaną Kwaterą y Okiennicą na    
  Zawiasach jedne, z Akierza do Komory Drzwi na Zawiasach Klamką    
  skublem y Probojami, Okno z Okiennicą Zasuwaną jedne, z Komo-    
  ry na Galeryą Drzwi na Zawiasach z Klamką skublem y Proboiami    
  Nazad powrociwszy do Alkierza Drzwi do kuchenki na Zawiasach    
  z Klamką y Kruczkim do Zamykania, Komin z piecykiem Murowany    
  na dach wyprowadzony, Pieć Zielony, Połap Tarciczny bez podłogi    
  Okien z wusowanemi Kwaterami y Okiennicami na Zawiasach 2    
  z Kuchenki jedne Drzwi do Izby na Konserwacyą Młodziezy przychow-    
  kowey na Zawiasach z Klamką a drugę do przepierzenia na [Nadsadki]    
  na Zawiasach skublem y Probojami, z Tego Kurniczka Drzwi do    
  Szpizarni skublem y Probojami, Połap y Podłoga Tarciczna, Okno    
  z wysuwaną Kwaterą y Okiennica na Zawiasach jedne, z Szpizarni    
  do Sieni Drzwi na Zawiasach skublem Klamką y Probojami. Skon-    
  czywszy te pierwsze opisanie do drugiego przepierzenia Czeladnego do    
  Sieni Drzwi na Zawiasach z Klamką Zelaznemi, z Sieni po prawey    
  stronie do Izby czeladney Drzwi na Zawiasach z Klamką Zelaznemi    
  Pieć piekarniany, Połap bez podłogi, Okien z Okiennicami na Za-    
  wiasach dwie, z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach z Klamką, Połap [***]    
  bez podłogi Okien szkła prostego dwie, z Izby do Ogrodu na Galeryą    
  Drzwi na Zawiasach z klamką skublem y Probojami, drugę    
  Drzwi do warzywni na Zawiasach z klamką skublem y Probojami    
  Okno małe przeż połowe Szyb polluczonych, Pieć Piekarnianiany    
  Połap    
       

    pict    Страница 36b
             
  Połap bez podłogi, Drzwi jedne do Sieni drugę do Warzywni na    
  Zawiasach z Klamkami skublami y Probojami. Nazad się powrociw-    
  szy do Sieni Drzwi dwoje na biegunach do Kurnikow    
      Szpichlerz Kostkowego Nową pobudowany, Dranicami Kryty, z Wysta-    
  wą, y trzema Scianą przepierzeniami, Do Pierwszego przepierzeenia    
  Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, w Srzodku cztery Zasieki    
  Połap y Podłoga Tarciczna. Do Drugego Przepierzenia Drzwi na    
  Zawiasach skublem Probojami y Zamkim wnętrznym, Połap y    
  Podłoga tarciczna, Okno szklanne małe, Do trzeciego przepierze-    
  nia Drzwi na Zawiasach skublem probojem y Zamkim wnętrznym    
  Podłoga y Połap tarciczny. Po bokach tego Szpichlerzą Plewniki    
  Do ktorych Drzwi na Zawiasach skublach z Probojami.    
      Obora z drzewa rzniętego w Kwadrat budowana, od Dziedzinca w kwa-    
  drat Dranicami Kryta a od Gumna słomą, do ktorey z podworza    
  wrot poiedynczych wylotnych dwoje na biegunach a trzećie wylotne na    
  Gumno, Chlewow przegrodzonych na rozne bydlo Sześć y wrot po-    
  iedynczych Sześć, Przy tym staienka na Konie Dyspozytorzkie w    
  ktorey Złoby z obuch stron z drabinami z Konca w Konieć, Szopa w    
  tey że oborze na złożenie Siana.    
      Gumno z drzewa Kostkowego budowane, słomą Kryte, przy ktorym    
  wrot poiedynczych [czworo] na biegunach jedne tylko skublem y Probę    
      Browar Nową z krąglakow budowany Dranicami Kryty, do ktorego    
  wrota jedne a drugę do Wołowni na biegunach    
      Browar drugi w Ogrodzie nad sadzawką z drzewa Kraglakow budowany    
  Dranicami Kryty, do ktorego Wrota na biegunach z gruntu stary. Całe    
  te Zabudowanie Folwarczne Parkanym w Koło [w Szuła] ogrodzone    
  Piwnica Kopana z Kamienia Murowana, Gontami Kryta do ktorey    
  Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
      Karczma z drzewa Kostkowego budowana, Dranicami Kryta, przy    
  ktorey staynia z wrotami wylotnemi poiedynczemi na biegunach    
  z [Złoby] z jedney strony z Konca w Konieć, Kuchenka Murowana do kto-    
  rey Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, do Izby Drzwi na    
  Zawiasach z Klamką y Krukim, Pieć Zielony, Komin z piecykiem    
  Murowany na dach wyprowadzony, Połap beż podłogi, Okien z    
  Kwaterami wysuwanemi szkła biatego trzy w ktorych Szyb 11 nie-    
  masz, Stoł wielki, Ławy w Koło śćiany, z Izby do Komory Drzwi    
  na Zawiasach, Połap bez podłogi, Okno jedne z wysuwaną Kwaterą    
  Drzwi jedne na Ulice a drugę do Komory na biegunach, z Komory Drzwi    
  na biegunach    
  Szpichlerz    
       

    pict    Страница 37a
             
      Spichlerz z drzewą Kraglakow budowany, Dranicami Kryty, do ktorego    
  Drzwi na biegunach skublem y Probojami, Tamże Chlew z dwoma przy-    
  grodami z drzewa Kostkowego budowany, Słomą Kryty, do ktorego wrot    
  poiedynczych na biegunach dwoje, Browar stary z drzewa Kostkowego    
  budowany, Dranicami Kryty, do ktorego wrota na biegunach. Tanże    
  Słodownia z drzewa Kragłakow budowana, Dranicami Kryta, do    
  Sieni Drzwi poiedyncze na biegunach, do słodowni Drzwi na biegunach    
  Gumno stare z drzewa Kostkowego budowane słomą Kryte do kto-    
  rego wrota poiedyncze na biegunach    
     
  Grunta Dworne    
       
      Poletek Trzeciakowzczyzna pod Borem Pszczolnikiem    
  po między gruntami Wsi Jundziłowicz                              Morgow   30[pict]   49  
        Tamże do niego przydatek Tatarowszczyzna            Morgow     9pict 100  
        Tamże do niego Łasy zwane                                     Morgow   90     5  
      Poletek za Gumnami po gnoy                                                  Morgow   64pict   86  
  Do niego Przydatek Nowina teraz dobyta   10    
        Do tegoż Nowina zwana po między Gaiom   57     8  
      Poletek za droga po prawey stronie z Folwarku do      
        wstoroża   64pict 109  
        Do niego przydatek za Pszczolnikiem                         Morʕ     9pict 102  
        Do tegoż Hrud zwany na Błocie za dworem     3pict p   38  
  ======================================  
  Summa Morgow       370pict p   44  
     
  Sianozęci Dworne    
       
      Sianozęć Podłazie pod Trzeciakowszczyzną                      Wozow   45     
      Sianozęć Zasadzie                                                              Wozow 105     
      Sianozęć pod Zamoszem Koło Nowiny                               Wozow   50     
  ======================================  
  Summa Wozow       200     
     
  Ogrody Dworne    
       
      Ogrod na Podworzu Ogrodzony Zordziami Morga   pict     
      Ogrod drugi na Podworzu Ogrodzony Zordziami Morga   pict     
      Ogrod na Browarzyszczu ogrodzony Zordziami Morʕ 2     
      Ogrod za Dworem z roznego drzewa Rodzaynego         
  Gruszek Jablek w Kwaterach    
  ======================================  
  Summa Morgow       2pict     
  Gaie  
       

    pict    Страница 37b
             
  Gaic y Zarosle    
       
      Bor wielki Lipy zwany, drzewa Sosniny wyniosłey, podszyty    
  Choino, Leszczyno, długośći na mile a szerokośći na pułmile.    
      Gay Jedlina [Osinik] nazwana drzewa wyniosłego, podszyta Le-    
  szczyno y roznem Chrustem u niewielkim Kawałku.    
      Gay Hrabina zwany, drzewa sosnowego wielkiego, podszyty ro-    
  znem Chrustem w niewielkim Kawałku.    
      Gay Berwice takosz w niewielkim Kawałku, drzewa Sosno-    
  wego podszyty roznem Chrustem    
      Gay Pszczolnik zwany, drzewa Sosnowego wyniosłego w nie-    
  wielkim Kawałku podszyty roznem Chrustem    
     
  Grunta Wsi Jundziłowicz 46pictpict    
       
      Poletek Siedzibny mający Włok 46pictpict Kazda długosći Sznurow    
  23 p 1. a Szerokośći [Szur] jeden wynosi Morgow 7 p 210, do niego    
  przydatek w poprzek Zagonow Sznurowych do Kazdey włoki po Mor-    
  gow 4 Prętow 131pict in Suma Włoka z przydatkim wynosi Morgow    
  Dwanaśćie prętow 41pict    
      Poletek Za Pszczolnikiem Zahayny długośći Włoka Sznurow 42    
  prętow Sześć a szerokośći prętow Osm czyni Włoka Morgow    
  iedynaśćie prętow sto osm    
      Poletek Tamże Zosmiski Zwany Włoka długośći Sznurow    
  34 prętow 6 a szerokośći p 9pict czyni Morgow 10 p 197pict, do    
  niego przydatek, naprzeciw Dwornego gruntu Tatarowszcsy-    
  zny do Włoki po Morgow 2 p 87pict czyni Włoka Morgow 12    
  prętow 285    
      Sianozęci naprzeciw Siedzibnego Poletku ma Wies Jundziło-    
  wicze do Jednego tylko alias Włoki po Morgow 2 p 84.    
              Holandum [sz] od Wsi Jundziłowicz [Kit-]    
  naście osady nieco od Wsi trochę oddalone dawne miało na-    
  zwisko Kowalew przeło ( ze osobne mają swoie grunta ) w teraż-    
  nieyszym Iwantarzu apart Wsi Jundziłowicz gruntow czyni-    
  się explikacya.    
      Poletek Siedzibny długośći Sznurow 21 a Szerokośći Sznur jeden    
  czyni Włoka Morgow siedm, do niego przydatek w Kilku mieysciach    
  w [Kinderowszczyznie] zwaney do Kazdey Włoki po Morgow 3 czyni Wło-    
  ka Morgow Dziesięć    
  Poletek    
       

    pict    Страница 38a
             
      Poletek Laski Zwany przy Siedzibnym długośći Włoka Sznu-    
  row 36 prętow 3 a śzerokośći prętow 8pict czyni Morgow 10    
      Poletek Zosmiszki pod Granicą Dziewiątkowską włoka długośći    
  Sznurow 24 a Szerokośći prętow siedm pict czyni Morgow 6 p 60    
  do niego przydatek pod Pszczolnikiem do Kazdey Włoki po    
  Morgow 3 p 262pict wynosi Włoka Morgow 10 22pict    
      Sianozęć ta Wieś Kowale ma pod Poletkim Siedzibnym w    
  jednym tylko miescie do Kazdey Włoki po prętow 200.    
      Przez tego Wieś Jundziłowicze podług wyiszey explikacyi grun-    
  tow swoich ze Zupełne ma Poletki przeto z Morgow Wyrobio-    
  nych w Zaroslach 22pict po groszy Dwanaśćie płacic będzie, Kto-    
  re pod Kazdym Gospodarze osobno połozone ponizey będą    
      Taż Wieś Jundziłowicze z Kowalami, [wnadyrode] powiększe-    
  nia Panszczyzny y Samey słuzby Dworow ma sobie przyda-    
  no bez zadney płaty, gruntu od Wsi Kołozubow przeż połowe je-    
  dnego Poletka oderzniętego, powtornie od Wsi Nowosad przeż    
  dwa Poletki y od Wsi Zahalicz z naddatkow, wszystkiego, z Kom-    
  putowawszy długośći Sznurow 21 a Szerokośći Sznurow 57    
  Morgow czyni 57, od ktorych wolni płacenia a na dosyć uczy-    
  nienie rowno z drugiemi Wsiami Panszczyznę odprawiać po-    
  winni y [ztruzą] dzienno y Nocną.    
     
  Granica Wsi Jundziłowicz    
       
      Stanowszy na [Kopni] angularnym przy gośćin[ceu] Słonimskim    
  będącego w Konc[eu] samym Gaiu Lipy zwanym po prawey a po lewey    
  zarosli Przewłoczan, od ktorego biorąc granice z wiekow nie[kon-]    
  trowaną wyprowadza [śćiana] jak jednym wozem do przeiecha[nia]    
  aż do Wołkowni przy gośćincu z Rozany do Zyrowice idącym    
  [zostawująć] po prawey Gay Lipy Jundziłowski po prawy a po lewey    
  Zarosle Przewłoczan, od Wołkowni na Gośćineć ku Zyrowiczow    
  zostawiwszy po prawey stronie zaraz przy Wołkowni Mogiłki Jun-    
  dziłowskie a po tym na pułcwierci mile tenże sam Zyrowicki-    
  go [ż******] wprawą a wlewą po nad sam Gay Jundziłowski Pszczol-    
  nik zwany aż do Sznurowych gruntow Jundziłowskich, Od tych    
  Toż samą    
       

    pict    Страница 38b
             
  Toż sama Sciana czyli bardziey drogą na Figure [z obustron]    
  przy niey mogiło z Kamieni usypaną y Kilka drog Krzyzowych    
  zostawiwszy prosto do Kopca angularnego po prawey stronie    
  będącego przychodze y przy nim stanowszy Koncze grunta Prze-    
  włoczan po lewey stronie a Dziewiątkowską zaczynam, Od    
  Kopca porzuciwszy drogę wlewą w pierwey graniczącą a    
  wprawą Sćiana nawprost bijąca ktora za sprawiedliwą gra-    
  nice znać by powinna, ale przeciwnie, albowiem, wjechawszy    
  na wspomnioną sciane y [neą] na stay [Kilkoro] wiechawszy za    
  [raz**] wyprowadzaja miedzą w Sam Srzodek poletku Jundzilow-    
  skiego, y tam na stay czworo uszedłszy na drugę lyte stay od    
  rzyna rzyna gruntu wlewo aż znowu do gruntow Jundziłowskich    
  y ten Kawał dzieląc powraca do śćiany tey ktora wpierwey    
  za granice miała być, a dopiera na śćiane Inszą wyprowa-    
  dzają na Kołodziesz, od Kołodzieza miedzą aż do drogi z Jun-    
  dziłowżez do Dziewiątkowicz idącey zadnym naymnieyszym    
  nieoznaczonym znakim, przeto zaprawdziwą granice znać    
  niepodobna ale dwor Jundziłowski odochodzenie pamięć    
  zachowa, Tą drogą ku Jundziłowiczom pod Gaiem Pszczol-    
  nikiem wprawą porzuciwszy drogę wlewą na Gożćinieć Sosnow-    
  ski, Gośćincem ku Sosnowce na stay [kilkoro] uszedszy wlewą    
  porzuciwszy onego wprawą śćiana do Dwoch Kopcow y Kamie-    
  ni nad błotem lezących, od Kopcow Klinem na rozbity Ka-    
  mien a od rozbitego Kamienia nazad przeż puł brodu do    
  Rzeczki [Dosny]. O ktory to Klin teraz rozpoczęte prawą z Jih    
  PP Mizgierami, to jednak [patuił] z [Indagacyi] Wsi Sosnowki    
  ze nic z PP Mizgierami rozgraniczalisię tylko z JW Leonem    
  Sapiecho y ze ten prawdziwie Klin do Dworu nalezy Jundziłowski    
  Rzeczko Dosno do piętey [Wstonuskiey], Od piętey Wstonuskiey    
  [porzuciwszy] wlewą Rzeczkę wprawą Rowem do gruntu Koło    
  zubowskiego, od tego do Gośćinca Rozanskiego, Gośćincem ku    
  Rozanie do gruntow Mieyskich, od tych wprawą do śćiany    
  pod Gaiejem Jundziłowskim będącey, Scianą do Gośćinca Sło-    
  nimskiego z Rozany idącego z Miastem granica, Gościncem    
  ku Słonimowi do Kopca od ktorego pierwszy początek był    
  wsięty granicy    
  Summa    
       

 

Яндекс.Метрика