pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 48а - 51b.

    pict    Страница 48a
                               
Summariusz z powyzey opisanych grun-
tow z przyłączoną oraż Osiadłośćią Gospoda-
rza y wszelkich od niego Danin
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
         
Wies Kołozuby          
1 1 2 1 pict 1pict   Macleciey Kukisz 1 3 1 pict pict 5 7 29
1 1 2 2 pict pict 2 Olexiey Szapował             7 2
          pict   Tenze z Bojarskiey             6  
1 2 2 1   pictpict   Hryszko Szopował             4 5
          pict   Tenze z Bojarskiego             6  
1 3 2 1   pictpict   Jan Szapował             1 23
1 2 4 2 pict 1pict   Josop Jowtuch 1 9 1 pict pict 5 7 10
1 5 2 1 pict pict   Wasil Kozioł 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 2     pict     Janko Szeczko 1 3 1 pict pict 5 1 19
1 1     pict pict   Michał Słoboda 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 2 2   pict pict 2pict Petruk Cyhanienia 1 3 1 pict pict 5 6 20pict
1   1   pict pict   Cimoch Kozaka 1 3 1 pict pict 5 2 24
1 2 2   pict pict   Tomasz Cyhanienia 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1 2   pict pict   Harasym Kulba 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 2 2 1   pict 1pict Siemion Nowik             4 6
          pict   Tenze z Bojarskiego             3  
1 1 1   pict pict   Kastus Kulba 1 3 1 pict pict 5 2 27
1       pict     Maxym Dubina             1 8
1 2 4 1 pict pict 2 Wasil Kulba 1 3 1 pict pict 5 7 2
1 3 4 1 pict pict 3 Kondrat Kulba 1 3 1 pict pict 5 7 17
1 1 2 pict pict   Kondrat Suchodolski 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1   1 pict pict   Chwedor Dubina 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 3   pict pict   Kuryło Barmisz 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 1 2 1 pict pict 1 Daniło Szpoka 1 3 1 pict pict 5 5 28
1 1 2 1 pict pict   Awryło Sztruk 1 3 1 pict pict 5 4 24
===================================================================
22 37 38 14 4pict 13pict 11
pictpict
Latus Kołozubw 17 51 17 4pict 8pict 85 116 4pict
         

    pict    Страница 48b
                                 
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
22 37 38 14 4pict 13pict 11 250 Transport 17 51 17 4pict 8pict 85 116 4pict
Dalsza Wies Kołozuby
1 1 2 1 pict pict     Łukasz Sołomka 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 2 1 pict pict     Andrzey Szpoka 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 2 2 1 pict pict     Sidor Zmitrenia 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 1 1 pict pict     Jurko Czykiel 1 3 1 pict pict 5 4 5
1 2 2 1 pict pict 1 166 Demian Kosorat 1 3 1 pict pict 5 6 6
1 1 1   pict pict     Dawid Hoszczyk 1 3 1 pict pict 5 4 5
1 2 2 1 pict 1 2   Petruk Huster 1 3 1 pict pict 5 7 21
1 1 2 pict 1 3 150 Zmitruk Szpoka 1 3 1 pict pict 5 8 13pict
1 1     pict 1     Janko Sołomka 1 3 1 pict pict 5 2 24
1 4 2   pict pict     Pilip Jurenia 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1 2   pict pict     Jasko Kulba 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 3 2   pict 1 1 150 Petruk Zaieć 1 3 1 pict pict 5 7 13pict
1         pict     Chwedor Kulba Wolny                
          pict   150 Inże Placi                
1 1 2 pict pict     Ławryn Huster 1 3 1 pict pict 5 5 13
===================================================================
36 59 69 18 8 24 20 266 Summa Kołozuby 30 90 30 7pict 15 150 189 22pict
                               
                Wies Nowosady                
1   1   pict pict     Dorochwiey Krayny 1 3 1 pict pict 5 4 5
1   1   pict pict     Wasil Krayny 1 3 1 pict pict 5 4 5
1 1 1 1 pict pict     Siemion Krayny 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1   pict pictpict   250 Janko Popenczuk 1 3 1 pict pict 5 5 6pict
1 1 1   pict pict     Pawluk Popenczuk 1 3 1 pict pict 5 4 12pict
1 2 3 pict pict     Petruk Nosar 1 3 1 pict pict 5 3 16
1 3 2 1 pict pict 3   Jakow Nosar 1 3 1 pict pict 5 6 9
1 2 1   pict pict     Janko Krayny 1 3 1 pict pict 5 3 16
1 1     pict       Krayczycha Wdowa                
1       pict pict     Hreor Nosar 1 3 1 pict pict 5 6 2
===================================================================
10 11 10 2 2pict 5pict 4 100 Latus w Nowosad 10 30 10 2pict 5 50 44 14
         

    pict    Страница 49a
                                 
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
10 11 10 2 2pict 5pict 4 100 Transport 10 30 10 2pict 5 50 44 14
Dalsza Wies Nowosady
1 1 2 1 pict pict     Mosiey Nosar 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1 2 1 pict 1     Jasko Nosar 1 3 1 pict pict 5 6 21
1 3 1 1 pict pict   156 Chwedor Piekarenia 1 3 1 pict pict 5 5 21
1 1 2 1 pict pict     Roman Hmerenia 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1 2 1 pict pict     Jakow Hremenia 1 3 1 pict pict 5 4 [21]
1 1 1   pict pict     Jakow Sołomka 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 1 2 1 pict pict     Siemion Zmudzin 1 3 1 pict pict 5 4 5
1     pict pict     Czyszuk Mikołay 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 2 3   pict pict 2   Zacharko Suchodolski 1 3 1 pict pict 5 5 24
1 1 2 1 pict 1     Poliszka Wdowa 1 3 1 pict pict 5 6 21
1   2   pict pict     Ułas Suchodolski 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 3 2 1 pict pictpict 2   Janko Suchodolski 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 1 2 1   pict     Janko Seweryn             3 16
          pict     Tenże z Bojarskiey             6  
1 3 3 1   pict     Jasko Seweryn             2 27
          pict     Tenże z Bojarskiey             6  
                {Cimoch Seweryn Bojar nowy}              
1     1 pict pict     Josap Derewianko 1 3 1 pict pict 5 3 16
1 1 2 1   pict 1   Daniło Borowski             4  
          pict     Tenże z Bojarskiey             3  
1 1 1 1 pict pict     {Pod} Maxym Suchocki 1 3 1 pict pict 5 2 27
      1     {Pod Arendarzem}                
                               
                Wies Kaple                
1 2 4 1 pict pict 4 150 Chwedor Kapla 1 3 1 pict pict 5 8 9pict
1 1 2 1 pict pict     Mikołay Kapla 1 3 1 pict pict 5 3 16
1 3 2   pict pict 1 75 Łukarz Kapla 1 3 1 pict pict 5 4 5
1 1 2   pict     Maxym Kapla             4  
===================================================================
31 39 49 14 6pict 18pict 15 91 Summa Nowosad 24 81 27 6pict 13pict 135 155 26pict
                               
                Wies Tocwily                
1 2 2 1 pict pict 1   Michał Zaieć 1 3 1 pict pict 5 6 15
         

    pict    Страница 49b
                                 
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
1 2 2 1 pict pict 1   Transport 1 3 1 pict pict 5 6 15
Dalsza Wies Tocwily          
1 4 2 1 pict pict     Maciey Zaieć 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 2 2 1 pict 1 1   Janko Rusinko 1 3 1 pict pict 5 7 5
1 5   pict pict     Demian Rusinko 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 2 2 1 pict pict     Łukarz Kisło 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 3 4 1 pict pictpict     Michałko Junasz 1 3 1 pict pict 5 5 19pict
1 1 1   pict pictpict     Sidor Junasz 1 3 1 pict pict 5 5 pict
1 4 2 1 pict pict     Maciey [Lkraba] 1 3 1 pict pict 5 5 13
        3     Pustoszy we trzy Zmiana                
          2     Pustoszy we 2 Zmiana                
===================================================================
8 23 15 6 2 11pict 2   Summa 8 24 8 2 4 40 47 12pict
                               
Wies Bucki          
1 2 3 2 pict 1pict     Sciepan Buczko 1 3 1 pict pict 5 7 29
1 1 2 1 pict pict     Maxym Bućko 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 1 2 1 pict pict     Zacharko Bucko 1 3 1 pict pict 5 6 2
1 1 2 1 pict pict     Andrzey Giełasz 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1 2   pict 1     Jakew Woszczenia 1 3 1 pict pict 5 6 21
1 1 2 1 pict pict     Czypruk Przybuszenia 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 3 1 1 pict pict     Sciepan Prokopienia 1 3 1 pict pict 5 4 5
1 2 2 1 pict 1pict     Hrysko Rudowicz 1 3 1 pict pict 5 7 29
1 2 2 1 pict 1pict     Maxym Kiszczyk 1 3 1 pict pict 5 7 29
1 1 2 1 pict 1     Sciepan Kiszczyk 1 3 1 pict pict 5 6 21
===================================================================
10 15 19 10 2pict 9pict     Summa 10 30 10 2pict 5 50 64 14
                               
Wies Jaskowce          
1 1 1   pict pict     Janko Koperayko 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 2 1 1 pict pict     Jakow [Szecjgieć] 1 3 1 pict pict 5 5 13
===================================================================
2 3 4 1 pict 1pict     Latus Facit 2 6 2 pict 1 10 10 7
         

    pict    Страница 50a
                                 
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
2 3 4 1 pict 1pict     Transport 2 6 2 pict 1 10 10 7
Dalsha Wies Jaskowce          
1 3 2 1 pict pict     Pilip Bebech 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1 2 1 pict 1     Dawid Koperayko 1 3 1 pict pict 5 6 21
1 1 2 1 pict 1     Wasil Koperayko 1 3 1 pict pict 5 6 21
1 1 2 1 pict pict     Prokop Kiszczyć 1 3 1 pict pict 5 4 24
1   1   pict pict     Sciepan Kiszczyć 1 3 1 pict pict 5 4 24
1   2 1 pict pict     Maxym Koperayko 1 3 1 pict pict 5 3 16
1   2 1 pict pict     Olexiey Koperayko 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1 2 1 pict pict     Olexiey Szapował 1 3 1 pict pict 5 4 24
1 1 1   pict pict     Łukasz Jakubienia 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 2 2 1 pict pict1     Wasil Jakubienia 1 3 1 pict pict 5 8 2pict
1   1   pict pict     Wasil Jakubienia 1 3 1 pict pict 5 2 27
1   2   pict pict     Simeon [Mikulicz] 1 3 1 pict pict 5 2 24
1 1 1 1 pict pict     Simeon Bućko 1 3 1 pict pict 5 2 14pict
1 2 2   pict pict     Sciepan Bucko 1 3 1 pict pict 5 2 14pict
1   2 pict pict     Janko Czykiel 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1     pict pict     Andrzey Nescer 1 3 1 pict pict 5 2 27
1 4     pict pict     Hryszko Juracki 1 3 1 pict pict 5 4 5
1   2 1 pict pict     Hrysko [Plaskacz] 1 3 1 pict pict 5 5 13
1 1 2 1 pict 1     Sciepan Tur 1 3 1 pict pict 5 6 21
  Włok Dwunastu pustoszy we trzy Zmiany Wies Kołozuby wzieta w jednym polu Dwanascie w
  drugim [dwie], Przeto zostałosię w jednym polu 12 w drugim Dziesięć do wroczney Rewizyi
===================================================================
21 22 34 12 5pict 12
pictpict
1 150 Summa w Jaskowę 21 63 21 5pict 10pict 105 98 5pict
36 59 60 18 8 24 20 266 Wies Kołozuby 30 90 30 7pict 15 150 189 22pict
31 39 49 14 6pict 18pict 15 91 Wies Nowosady 27 81 27 6pict 13pict 135 155 26pict
8 23 15 6 2 11pict 2   Wies Tocwiły 8 24 8 2 4 40 47 12pict
10 15 19 10 2pict 9pict     Wies Bucki 10 30 10 2pict 5 50 64 14
===================================================================
116 158 177 60 24pict 76pict 39 207 Summa Sumarʕ 96 288 96 24 407 480 555 22pict
         

    pict    Страница 50b
               
        Summariusz pict pict  
  Gospodarzow Osiadłych   106      
    Synow z Zięciami   158      
  Wołow roboczych   144      
  Koni sztuk     60      
  Włok Ciagłych     24pict      
  Włok Czynszowych     76pict      
  Morgow Siennych w Ciemrach     39p 207      
  Konopi Garśći 96 a gr 3           9   18  
  Owsa Szankow 72 [***] 8       576    
  Za Chmielu Szankow 24 [***] 5 g 10       [1]28     
  Za Gesi Sztuk 24 [***] 1         24    
  Za Kur 48 a gr 10        12   20  
  Za Jaieć Kop 8 a grę 20         15   10  
  Za Miodu Połowicznego Beczkę jedne od            
      Poddanstwa         90      
  Z Ogrodu Włoskiego za Frukta y z Ogro-          
     du Folwarcznego za Warzywą plus minus       100      
  Czynszu jalic supra z Lasowym przy-          
      łaczonym od Kazdego Gospodarza złt 1       555   22  
  Arendy Karczemney w tym Roku       450      
      Zakontraktowaney     1500      
  Tenże za Kamien [Loju]         18      
  ========================================  
  Summa Intraty procz Wysiewow          3229 10  
  =========================================================  
         
Poddani Zbiegli  
 
Hrysko Swiacki Zone y Gospodarstwo  
Zostawiwszy wyszedł niewiadomie  
Powinnośći
         

    pict    Страница 51a
             
  Powinności Poddanstwa    
       
        Zwyczay Włośći Witoroskiey z dawnych Inwentarzow iest taki    
  aby Kazdy Gospodarz wśęcey nie trzymał gruntu na Zabudowa    
  nie swoje iak Cwierć w toczno jedne, a z tey Cynszu groszy Dzie    
  w śętnaśćie, Owsa Miary Powiatowey Dworney Cwerci trzy albo    
  garcy Piędziesiąt cztery, Chmielu teyże miary Cwierć, Konopi-    
  w ręka zbierze garść, Gęsi Cwierć, Kury puł. Jaieć pięć przy    
  Czynszach oddawać, y Panszczyzny począwszy od Swiętego Piotra    
  do Pokrowy Ruskiey w tydzien po dni cztery, a od Pokrowy    
  Ruskiey do Swietego Piotra po dni trzy od wschodu do Zachoda    
  Słonca z Czym Dwor Każe odbywać powinni, Jezeli Męszczy-    
  zna Zona wdomu a Jezeli Zona poydzie tedy Męszczyzna w    
  domu zostać ma, na Przyiemne Zaś grunta wolnosć    
  dwor daie trzymania jak ktorego moznożć y grunt wysta-    
  cza Zapłaciwszy z Włoki Złʕtę pieć grę dwa. z Morgow Sien-    
  nych w Ciemrach wyrobionych z Kazdego po groszy Piętnaśćie    
  płacić obowiązani dawnym zwyczaiem.    
        Polesnego Kazdy Gospodarz co Rok przy Czynszach zadnym    
  niezasłaniająć się prawem po Złotemu jednemu odda-    
  wać powinni, ktorą Powinność wraz z Czynszem z[ł]aczono.    
        Bojarzy Zadney Powinnośći z ciągłemi nie odprawują, ale    
  drogi wszelkę blisze y dalsze Konno czy podwodo iako to    
  do Krolewca y wpodobną odległą drogę ile Dwor potrzebo-    
  wać bedzie razy Koleyno swoją charczo y Kosztem bez    
  zadney nadgrody odbrawiać powinni, z Włoki Zaś Kazdey    
  pod Sobą trzymaney Bojarszkiy po Złt Dwanaście [d**] [pow***]    
        Stroża Dzienna y Warta Nocna Koleyno przeż Włosć do Fol-    
  warku odprawowana być ma.    
        Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Marci-    
  nem podług Kalendarza Rzymskiego wnośić mają y    
  od Kazdego złotego po groszu jednym oddawać powinni    
  zostawująć tylko od tey powinnośći Dziakło ze bez zadnego    
  wpisnego Dwor przyimować powinien    
  Gwałty    
       

    pict    Страница 51b
             
        Gwałty w tydzien raż ieden począwszy od Swiego Piotra do Pokrowy    
  Ruskiey wiele chata dusz ma sposobnych zostawiowszy iednego starego    
  [lub] małego wdomu dla ostroznośći Ognia z Czym Dwor Każe    
  na naznaczone mieysce wychodzić powinni    
        Wagi Wełniane, Paczesne, Konopne, Talki œ wiele Dwor wy-    
  da razy Włość Witorowska bez Panszczyzny [sprząsćy]    
  oddać powinna.    
        Połuja Miedowa od Pniow tak Domowych iako y Lesnych raż    
  na Wiosne drugi raż na Jesien nale od Poddanstwa do    
  Dworu, bądz od Bojara y naywolnieyszego człowieka, dla    
  czego Kazdy Gospodarz pod wtratą wszystkich swoich Pniow nie    
  powinien bez opowiedzi dworney ale przy [Widzu]    
  ktory Dozorca jedne połowe na Dwor a drugą na Gospodarza    
  tak [suszu] jako y Miodu [odʕsiek], y tenże gdyby skarb potrzebował    
  dla siebie Miodu drugą połowe podług ceny zapłaci    
        Podymne z dymow 98 do Powiatu słonimskiego nalezące Włość    
  Włość Witorowska dwoma Ratami oddawać powinna y [Kwity]    
  z Kancellaryi wyrazne dawać odbierać mają    
       
       

 

Яндекс.Метрика