pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 78а - 82b.

    pict    Страница 78a
  Po prawey stronie na gruntach Krzystyampolskich będacych  
  od Gościnca Łyskowskiego, do [Rozienca] Zieleniewickiego  
  tąz Samą Scianką az do Kopca po prawey stronie będą-  
  cego przy Ktorzym skonczyła się granica Łyskowska y [Kru-]  
  plianska, od Kopca dzieląć grunta Szeypiackie po lewey  
  stronie a poprawey Krystyamopolskie y Mieyskę sciana  
  z Kosa Rowym na Krzyz drewniany przy Gościncie Rozanskim  
  będący od Krzyza na rzeczkę [nie ciekąca] pod Sam Gay Szey-  
                                      {w [Łuku] Chreptowiczow***}  
  piacki aż w Rzekę Zelwę, z drugi Zaś strony od Miasta Ro-  
  zany y Włośći Łososinskiey zadnego się podsiatu nieczyni  
  poniewasz w jedney poszeszyi zostające grunta w swoim  
  óbrembie granić bez zadney Kłotrzi zachowują się, to tylko  
  iednak dla pamięci dokłada się [iz] wspomniona Sciana Ka-  
  mieniami [uStana] od Szeypiak przez Same Szeypiaki popsu-  
  ta y ze poczęśći za Granice po wyrabiali wyrobki ale to [Dwor]  
  Krystyampolski doyrzy y tego Zabrosziwszy po przyimane  
  Szmaty po odbiera.  
   
  Summariusz z powyśey opisanych gruntow wraz z
Osiadłośćią y Danino wynotowany
 
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                                   
Osiadłość Wsi Woli
1 3 2       100 Marcin Minicz 1 3 1 5 3 14
1 2     3 2 150 Karpiey Marcinkiewicz 1 3 1 5 4 21
            1     Tenże z Ogrodu             1  
1 3 2 1   3 152 Siemion Manczyk 1 3 1 5 4 21
1 2 1 1     150 Dawid Kanienia 1 3 1 5 4 26
1 3             Krystyna Kuhilowna             7  
1 2   1 2     Lewon Nadudzik 1 3 1 5 4 2
1 1 1     1   Andrzey Kanienia 1 3 1 5 3 5
1 3 2 1 5 1   Jakub Kieczko 1 3 1 5 5 2
===================================================================
8 19 8 4 1 2 12 8 252 Summa Latus 7 21 7 1 3 35 37 9
                                   

    pict    Страница 78b
     
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
8 19 8 4 1 2 12 8 252 Transport 7 21 7 1 3 35 37 9
Dalsza Wies Wola
1     1       Jasko Zaguć 1 3 1 5 3 11
1 3   1       1 Jasko Wierzbicki             8 22
1 1   1       Petrus Szłapyka 1 3 1 5 4 10
1   2 2       2 Marcin Rostropowicz             6 13
1 1 2 1   3     Łukasz Rostropowicz             6 18
1   2         Jakub Rusak 1 3 1 5 3 9
1 1   1     2 Gabryel Tkacz             8  
1   1       210 Abraam Kieczko 1 3 1 5 3
1 3 2 1     210 Chwedor Drozd 1 3 1 5 3 19
1 1             Sciepan Nikon             5 15
1 1 2     3 150 Okuta Drozd 1 3 1 5 5 1
1   1 1   2   Sciepan Koleda 1 3 1 5 4 9
            1     Tenze z Ogrodu             1  
1 1 1 1   1   Michałko Koleda 1 3 1 5 3 5
1 2 2       160 Marcin Koleda 1 3 1 5 2 28
1 1 2     1   Prokop Nikon 1 3 1 5 3 24
1 1   1       Hrysko Kubarka 1 3 1 5 2 20
1 1 2     1   Janko Kieczko 1 3 1 5 3 5
1   1     1 30 Jakow Kieczko 1 3 1 5 3 25
1 3 2 1       Jakub Kubarka 1 3 1 5 3 28
            1     Tenże z Ogrodu           1   1
===================================================================
27 39 30 16 5 10 17 26 227 Summa Woli 21 63 21 5 10 105 125 9
                                 
Wies Karasie
1 1 2 1 6 1 210 Ichnat Kubarka 1 3 1 5 5 15*
1   1 1 7     Daniło Dureyko 1 3 1 5 5 14
1   2 1 5 2 192 Wasil [M]owski 1 3 1 5 6 15
1 1 2 1 4 2   Pawluk Puchnerewicz 1 3 1 5 6 24
===================================================================
4 2 7 4 1 1 23 6 102 Latus Facit 4 12 4 1 2 20 24 11
                                   

    pict    Страница 79a
     
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
4 2 7 4 1 1 23 6 102 Transport 4 12 4 1 2 20 24 11
Dalsza Wies Karasie
1 2 1   5 1 150 Mikołay Kubarka 1 3 1 5 5 2
1 2 2 1 8 1 208 Jakub Dureyko 1 3 1 5 5 11
1 4 2 1 6 2 100 Marcin Dureyko 1 3 1 5 5 25
1 2 2 1 9 4   Josop Dureyko 1 3 1 5 7 22
1 3 2 1 8 2 200 Siemion Dureyko 1 3 1 5 6 22
1 1 2 1       Stasko Kowalczuk 1 3 1 5 5 6
1 1 2 1 7 2 150 Hreor Dawidzienko 1 3 1 5 7 20
                Łukasz Rostropowicz             6  
===================================================================
11 17 20 10 2 4 67 21 10 Summa Karasiow 11 33 11 2 5 55 74 21
                                 
Wies Bayki
1   1     2 1   Katrusia Manczykowa 1 3 1 5 2 1
1 1   2 3 3 100 Andrzey Kowayta 1 3 1 5 5 5
1               Kasciuk Nosowicz 1 3 1 5 1 12
1 2 2 1   6 5 36 Eliasz Baran 1 3 1 5 6 5
1 1   1   66 2 276 Prokop Baran 1 3 1 5 4 26
1 1 1 1 3 2 24 Zachorko Puchnerewicz 1 3 1 5 4 24
1 1       3 1 100 Petrus Manczyk 1 3 1 5 3 2
1 1 2 1   2 89 Danilo Kazka 1 3 1 5 3 15
1 2     4 1 176 Jakub Baran 1 3 1 5 4 24
1   2 1 9 4 50 Hreor Ostrauch 1 3 1 5 7 18
1 1 2   5 4 150 Wasil Baran 1 3 1 5 5 17
1 1             Czebaraczyna Wdowa 1 3 1 5 1 12
1 2 2     3     Tomasz Pretko 1 3 1 5 2 17
1 2       1     Chwedor Baran 1 3 1 5 1 25
1 2       1 100 Spaczycha Wdowa 1 3 1 5 2 21
1 1         1 150 Prokop Pilip 1 3 1 5 2 4
1         1 100 Wasil Słauk 1 3 1 5 2 11
1 2 2   4 1   Zmitruk Szpak 1 3 1 5 4 5
===================================================================
18 20 14 7 4 1 52 34 201 Latus Facit 18 54 18 4 9 90 66 24
                                   

    pict    Страница 79b
     
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
18 20 14 7 4 1 52 34 201 Transport 18 54 18 4 9 90 66 24
Dalsza Wies Bayki
1 1   1 1 4 200 Olexiey Szabunia 1 3 1 5 5 16
1 2 2 1 1 2 60 Janko Zyzka 1 3 1 5 4  
1 2 2     1   Olexiey Bezko 1 3 1 5 2 25
1 2 2   3 3   Kuzma Kazka 1 3 1 5 4 6
1 1 1   3 150 Hreor Kazka 1 3 1 5 3 24
1 1 2   9 3 190 Wail Paszko 1 3 1 5 7 1
1 1 1   3     [Marucsa] wdowa 1 3 1 5 3 2
1     1 5 2 200 Jakub Olowieyko 1 3 1 5 5 23
1 1             Jaszko Paszko 1 3 1 5 1 12
            1     Tenze z pod Siedziby             1 10
1   1   1 4 2   Staś Baran 1 3 1 5 4 8
            1     Tenże z pod Siedziby             1 10
1 2 1           Prokop Baran 1 3 1 5 1 12
1 1 2 1   2 150 Chwedor Kazka 1 3 1 5 3 27
            1     Tenże z pod Siedziby             1 10
1 1 2 1 6 2 200 Maxym Paszko 1 3 1 5 6  
1 1   1 1       Andrzey Czuryło 1 3 1 5 1 21
1 3 1 1   14 3 150 Siemion Kołacz 1 3 1 5 8 1
            2     Tenże z pod Siedziby             2 15
1   1 1 10 4 150 Cimoch Kołacz 1 3 1 5 8 8
            1     Tenże z pod Siedziby             1 7
1 2 1 1   8 1 75 Michałko Kołacz 1 3 1 5 4 21
            1     Tenże z pod Siedziby             1 7
===================================================================
35 41 33 16 8 3 128 71 226 Summa 35 105 35 8 17 175 151 17
                                 
Wies Manczyki
1     1   4 1 100 Cimoch Manczyk 1 3 1 5 3 25
            1     Tenże z pod Siedziby             1 10
1       3 2 60 Zmitruk Puchnewich 1 3 1 5 4 6
                Tenże z pod Siedziby               5
===================================================================
2     1 9 3 160 Latus Facit 2 6 2 1 10 9 17
                                   

    pict    Страница 80a
     
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
2     1 9 3 160 Transport 2 6 2 1 10 9 17
Dalsza Wieś Manczyki
1 4 2   7 3 190 Siemion Puchnerewʕ 1 3 1 5 7 4
1 2     6 3 150 Pilip Puchnerewicz 1 3 1 5 7 1
1 2 2     12 2 100 Janko Manczyk 1 3 1 5 6 17
1 1       9 3   Chwedor Manczyk 1 3 1 5 6 [*]
1 2 1     6 4 4 Maryna wdowa 1 3 1 5 5 12
1   1 1   8 2 225 Prokop Manczyk 1 3 1 5 5 13
1 1   1 13 3 108 Samuś Manczyk 1 3 1 5 7 13
1 2 1 1 8 2 103 Jakow [Kazyza] 1 3 1 5 6 1
1 2 2 1   10 5 26 Jasko Poleszuk 1 3 1 5 8 11
1         4 4 250 Iwan Manczyk 1 3 1 5 5 4
1   1     6 1 100 Janko [Kazyza] 1 3 1 5 4 7
1 1       2 1 68 Danilo Kołacz 1 3 1 5 2 25
===================================================================
14 17 10 5 3 1 102 40 287 Summa Manczyʕ 14 42 14 3 7 70 81 11
                                 
Gromada Mołoczkowska Pojseʕyi [W JP*] Owsianego
Włok siedn pod so-
bą trzymaeą a z Sa-
mych tylko Morʕ płacą
17 4 275 Mosiey Liniak             7 14
17 3 75 Jasko Jarmułowicz             7 12
25 4 186 Ławryn Siniak             10 24
8 7 85 Wasil Nosar             6 9
3   100 Chwedor Tureć             1 10
17 2 100 Jurko Siniak             7  
  3 42 Olexiey Borysewicz             1 19
12 4   Jakubieć Borysewicz             6  
3 1 173 Jakow Tureć             1 28
====================================================
9           104 31 126 Summa w Poszeszyi             49 26
==========================================================


Płata Chłopow 6 pro*
# 2 z Morga Xią ***
** *li** z Baykow
1 3   Jasko Serhey             1 25
7 2 150 Maciey Szostacz[o]k             3 1*
1   150 Aliasz Kawa               17*
9     Ławryn Herheyczyk               5
  1   Ławryn Nosowicz               15
      Wasil Nosowicz *** Włocz**y     1 1*
          ==================================================
          18 7   Summa w Baykach Xięzy Bazilianow 11 9*
                                 

    pict    Страница 80b
     
pict pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                                   
Gromada Mołoczkowska X Bazylianow
Fonduszowa Groma-
da X Bazilianow
pod ktoremi Wł. wol-
nyą dwie Cynszy
6 2   Janko Szczebiot             3 5
7 2 250 Jasko Dawidzienko             3 27
7 2 150 Janko Dawidzienko             3 27
7 3   Anton Dawidzienko             3 25
17 3 150 Lewon Dawidzienko             7 15
6 2 150 Samośćian Marko             3 11
3 1 150 Jakub Domanowski             1 22
2 1 180 Ławryn Sayczyk             1 14
  2   Deodor Dawidzienko             1  
===================================================================
            57* 21 180 Gromada Mołoczkowska         29 28
            18 7   Gromada Baykowska X Baz.         11 5
          104 31 120 Gromada [JP] Owsianego         49 26
24 39 30 16 5 10 17 26 227 Wieś Wola 21 63 21 5 10 105 125 9
11 17 20 10 2 4 47 21 10 Wies Karasie 11 33 11 2 5 55 74 216
35 41 33 16 8 3 128 71 226 Wies Bayki 35 105 35 8 17 175 151 14
14 17 10 5 3 1 102 40 207 Wies Manczyki 14 42 14 3 7 70 81 11
===================================================================
87 114 93 47 20 19 576 220 146 Summa Summarʕ 81 243 81 20 40 409 525 25
1 2   1   2   Michałko Dawidzienko 1 3 1 5 4 28
                                 
Summariusz Intraty
  Gospodarzow Osiadłych 87            
  Synow z Zięciami 114            
  Wołow Roboczich 93            
  Koni poiedynczych 47            
  Włok słuzałych 20          
  Włok Czynszowych 19            
  Morgow Oromych po Lesie              
    wyrobionych 576            
  Morgow Siennych w Ciemrach 220   p 146        
                  ===================================  

    pict    Страница 81a
                                   
Dalszy Summariusz
  Za Grzybow wiankow po sto grzybow                
    w sobie maiących 81 a gr. 10   27        
  Za Owsa Szankow Dwornych 60 a sz 8   486        
  Za Chmielu Szankow 20 a sz 1 gr 10   108        
  Za Gęsi Sztuk 20 a sz 1   20     7      
  Za Kur 40 a gr 10   19   15      
  Za Jaiec Kop 6 sztuk 45   4   15      
  Czynszu, Jako supra z Lasowym   523   25      
  Morgowszczyzny   20        
  Z Ogrodu Włoskiego za Frukta plus minus   150        
  z Ogrodu Folwarznego za Warzywa [puks**]   50        
  za Miod Połowiczny od Poddastwa za                
    Beczek 2 a sz 90   180        
                  ===================================  
    Summa Intraty procz Kreszencyi   1583     2      
===================================================================
                                 
Poddani Zbiegli
                                   
  z Karasiow Pawluk Surowy z Synem Antonim  
            Wyszedł bez wieśći  
    Mikita Kanienia zone zostawiwshy [powtore]  
            Hrysko Kanienia z Synem Sciepanem  
            z Zona y z Wołem, potrzecie Jasko Kanienia  
            Młodzian Bracia rodzeni wysli bez weśći  
  z Baykow Eliasz Młodzian od lat dwudiestu wyszedł  
            niewiadomie do tego czasu  
    Łukasz Kuryan zone w Połonsku zosta-  
            wiwszy wyszedł  
          Mikita Kołacewicz z Zoną y trzema  
            Corcami wyszedł w Polesie  
                    Powinnośći  
                                   

    pict    Страница 81b
                                   
    [Kazdy Gos]podarz nie powinien więcey trzymać gruntu [iak]    
    [Cwierć] jedna Włoczno na Osiadłość swoją, a z tey [dać] Czynsz[u]    
    groszy Dwanaśćie, Owsa miary Dworney Powiatowey Cwierci trzy    
    albo garcy Piędziescąt cztery, Chmielu teyże miary Cwierć je-    
    dną Gęsi Cwierć, Kury puł, Jaieć pięć, y Panszczyzny poczaw-    
    wszy od Swiętego Piotra Ruskiego, do Pokrowy Ruskiey po    
    dni w tydzien cztery a od Pokrowy do Swietego Piotra po dni    
    w Tydzien trzy z Czym Dwor Każe na naznaczone [mieysce] wy-    
    chodzić powinni Jezeli Męszczyzna Zona w domu zostanie a    
    Jezeli Zona poydzie tedy Męszczyzna {w} Domu zostanie, na    
    Przyiemne Zaś grunta wolność jak ktorego mozność y    
    grunt wystarcza trzymać Dwor daię, zapłaciwszy z Włoki    
    po Zł. pięć groszy dwa. z Morgow Oromych w lesie Bay-    
    kowskim wyrobionych Włość Krystyampolska ze na Zaw-    
    sze trzyma na Zawsze też po groszy dziesięć płaci będzie,    
    z Morgow Siennych na gruntach Krystyampolskich wyrobio-    
    nych Ciemry nazwanych Wlość Krystyampolska po Groszy    
    Piętnascie płacić obowiązana, Ktore to Ciemry w tym Roku    
    wymierzone pod Kazdym Gospodarzem iak wiele u ktorego    
    pokazało się z miary tak wiele iest wyrazono z Ogro-    
    dow to iest ktory Gospodarz a part Cwierci swoiey Zabudo-    
    wał się tedy z takowego mieysca na Morg wynoszący    
    po złotemu jednemu płacić ma ktore w osiadłośći so-    
    bną są wyrazone pod Kazdym.    
  Gwałty w tydzien raz jeden począwszy od Piotra aż do Po-    
    krowy iednego wdomu dla Ostroznośći Ognia z czym Dwor    
    Każe na naznaczone mieysce wychodzic powinni    
  Polesnego Kazdy Gospodarz w Rok przy Czynszach zadnym nie    
    zasłaniając się prawem ceum Soliano oddawać maja    
  Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Marcinem    
    podług Kalendarza Rzymskiego wnosić mają, y od Kazdego    
    złotego po groszu jednym oddawać powinni zostawująć tylko od    
    tey Powinnośći Dziakło Ze bez wpisnego Dwor przyimować [powinien]    
         

    pict    Страница 82a
                                   
  Stroza dzienna y Warta Nocna do Dworu przeż Włosć [Kry-]    
    styampol odprawowana być powinna    
  [Les]nicze do pilnośći lasow wyznaczeni za Samę tylko P[anszczy-]    
    zne dozor lasow mieć powinni, płate Zaś y Dziakło [rowną]    
    z Ciągłemi do Dworu oddawać powinni    
  Łukasz Rostropowicz [przysięgły], Drugi Marcin Rostropow[icz] [cho-]    
    [rą]zy nad Bojarami, Trzeci Jan Kucharz, Bojarski czy[****]    
    daią, toiest z Włoki po Zł. po Dwanaśćie    
  Wagi Wełniane, Paczesniane, Konopne, Talki Lniane œ wiele    
    Dwor wyda razy tyle włość Krystyampolszka sprząść pod [wagą]    
    takową jaką [wezmie] bez Panszczyzny powinna y oddać [do Dworu]    
  Połuja Miodowa od Pniow tak domowych iako y Barci lesnych    
    raz na Wiosnę drugi raż na Jesien bąd od Bojara y [naywol-]    
    nieyszego człowieka nalezy do Dworu, dla czego Kazdy Gos[podarz]    
    pod uhwalą wszystkich swoich Pniow nie powinien bez [wiado-]    
    mośći podbierać Dworu ale przy widzu, ktory z podebra[nia]    
    iedne połowe na Dwor a drugą połowe na Gospodarza [takosz]    
    Miodu y Suszu [oddzieli], to jednak gdyby Dwor potrzebo-    
    wał Miodu drugą połowey podług ceny zapłacić może    
  Podymne z dymow 45 raz na Marcową Rate drugi raż na Sep-    
    tembrową do Powiatu Słonimskiego oddawać powinni y    
    Kwity z Kancellaryi wyrazne wyrabiać Dwor powinien.    
  W Teyże Włośći Krystyampolski Chłopi Fonduszem do Cerkwi, [Ro-]    
    zanskiey nadani jako to w Baykach Gospodarza [Szeżcie] z [dwoma]    
    Włokami wolnego gruntu, w Mołoczkach [osmu] z dwoma    
    Włokami y trzema Cwierciami gruntu, [presze do Cerkwi na[le-]    
    zącemi [ex gvo] ze maią oprocz Wolnego gruntu po lesie    
    Baykowskim wyrobione polowe Morgi y w [Ciemrach] Sienn[e]    
    do tego wezli Inwentarzą płacenia, niedrozey iednako jak z    
    Morgu Polowego po groszy dziesięć a z Siennego po groszy Pię[t]-    
    naśćie raz nazawsze trzymanego.    
         
         

    pict    Страница 82b
                                   
    Въ этой книге занумерован-    
    ны** Сто шестьдесятъ четыре (164)    
    Страницы. - Проверил 10-го Сент. 1911 г.    
                                                                Подпись    
    Архивариусъ                                      Подпись    
         

Яндекс.Метрика