pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 68b - 72a.

    pict    Страница 68b
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                               
Osiadłość Wsi Bereznicy
1     1 pict     Antoni Prokopienia 3 1 5 2 27
1 1   1       Łukasz Prokopienia 3 1 5 1 19
1             Petruk Sieluk 3 1 5 1 19
1 1   1     Wasil Sieluk 3 1 5 2 1
1 2 1       Janko Susza 3 1 5 2 1
1 1 2 1 3   Jakow Susza 3 1 5 3 16
1   1       Maxym Hayduk 3 1 5 2 20
1     1     Sciepan Korol 3 1 5 2 1
1 1         Awaam Zaieć 3 1 5 2 1
1 2   1 1   Lewon Hayduk 3 1 5 2 23
1   2 1     Dzienis Hayduk 3 1 5 2 8
2 2 2 1 1   Basyli Hayduk 3 1 5 3 13
1 2 1 1     Cimoch Karputa 3 1 5 2 20
1 1 1 1 1   Jasko Ostaszenia 3 1 5 3 24
1   2   152 Łukasz Zuk 3 1 5 2 21
1 2 1 1     Jasko Zaieć 3 1 5 2 27
1 2 1       Mikita Hayduk 3 1 5 2 8
1           Roman Zaieć 3 1 5 2 8
1   2 1     Chwedor Szeniuk 3 1 5 2 8
1 1   1     Matwiey Borys 3 1 5 2 8
1 1           Siemion Łotwin 3 1 5 2 8
1 4 2 1 2 36 Demian Jarosz 3 1 5 3 22
1 2 1       Lewon Prokopienia 3 1 5 2 13
1 2           Benedyś Prokopienia 3 1 5 2 19
1   1 1     Łukasz Prokopienia 3 1 5 2 8
1   1     200 Chwedor Zubienia 3 1 5 2 18
1 2 1 1     Lewon Lubienia 3 1 5 2 27
1   1       Jasko Szuczko 3 1 5 2 8
1   1 1     Wasil Karputa 3 1 5 2 20
1 2 2 1     Michalko Prokopiʕ 3 1 5 3 21
===================================================================
30 29 26 18 7 3 9 88 Latus Bereznicy 90 30 7 15 150 78 11
         

    pict    Страница 69a
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
30 29 26 18 7 3 9 88 Transport Lat 90 30 7 15 150 78 11
Wies Osiadła Bereznica
1 4 2 1 pict pict     Andrzey Susza 3 1 pict 5 2 27
1 1 2 pict 1 20 Michałko Makarowicz 3 1 pict 5 2 24
1 2     pict       Jasko Prokopienia 3 1 pict 5 1 19
1 3 2 1 pict     Anton Susza 3 1 pict 5 2 1
1 1 1   pict     Janko Makarowicz 3 1 pict 5 2 1
1 2 1 1 pict     Petruk Prokopienia 3 1 pict 5 2 1
1   2   pict     Daniło Makarowicz 3 1 pict 5 2 8
1 1 1 pict pict 2   Janko Kazka 3 1 pict 5 3 24
1 2 1   pict     Janko Zubienia 3 1 pict 5 2 8
1 1 1 1 pict     Matwiey Szeniuk 3 1 pict 5 2 8
1 1 1 1 pict     Trochim Serhey 3 1 pict 5 2 8
1     1 pict     Matwiey Koleda 3 1 pict 5 2 8
1 2   1 pict     Petruk Kiluk 3 1 pict 5 2 8
1 2 2 1 pict     Jouchim Kiluk 3 1 pict 5 2 8
1 2 2 1 pict pict   150 Cimoch Soroka 3 1 pict 5 3 4
1       pict       Matwiey Ptuszka 3 1 pict 5 1 19
1 2 2 1 pict       Lewon Makarowicz 3 1 pict 5 3 8
1 2 1   pict 2   Daniło Makarowicz 3 1 pict 5 1 19
1 2 1 1 pict       Janko Makarowicz 3 1 pict 5 2 8
1 2 2 1 pict     Maxym Koleda 3 1 pict 5 3 7
1 6 2 1 pict pict   200 Hrysko Soroka 3 1 pict 5 2 27
===================================================================
51 67 51 32 12pict 6pict 15   Summa w Bereznicy 153 51 12pict 25 255 121 22
                           
Wies Dołki
1 3 2 1   1 3   Cimoch Pianko           14 22
1 2   1       Kazimierz Czerka           5 15
1 3 1 1 pict 1 24 Michałko Zaharewicz 3 1 pict 5 4 21
1 1   1 pict 1   Prokop Karpun 3 1 pict 5 4 1
===================================================================
4 9 3 4 2 5 174 Latus Facit 6 2 1 10 29  
         

    pict    Страница 69b
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
4 9 3 4 2 5 174 Latus Transport 6 2 1 10 29  
Dalsza Wieś Dołki
1 2 1       Janko Szlachcienia 3 1 5 2 8
1 1 1 1   100 Hreor Ochnik 3 1 5 3 17
1 2         Miluta Siemionczyk 3 1 5 1 19
1   2 1 3 2 Pilip Peczurka 3 1 5 5 20
1 1 1       Maciey Ochnik 3 1 5 3 16
1 1 1 1     Lewon Karpun 3 1 5 4 14
1 3 1     Wasil Karpun 3 1 5 2 24
1 3 2 1 1 50 Kuryło Ochrymienia 3 1 5 6
1 1 2 1 1 20 Mikołay Rypinski 3 1 5 5 18
1 3 1     225 Prokop Kascukiewicz 3 1 5 3 10
1 3 1 1     Oleziey Rypinski 3 1 5 3 9
1 3 2 1   200 Kuryło Bobnowicz 3 1 5 3 24
1 2 2   2   Maxym Zubienia 3 1 5 4 6
1 3 1 1 2   Siemion Klimowicz 3 1 5 4 5
1 3 1         Maxym Pietraszko 3 1 5 1 19
1 1           Jasko Pietraszko 3 1 5 1 19
1 1   1 2 225 Marcin Kascukiewicz 3 1 5 4 9
1 1 1 1     Wasil Pietraszko 3 1 5 2 27
1 2 1     Mikuła Krzysztopienia 3 1 5 2 27
1 1   1 2 36 Siemion Ochnik 3 1 5 4 18
1 1   1     Jakow Kascukiewicz 3 1 5 2 8
===================================================================
25 48 24 15 5 9 22 97 Summa w Dołkę 69 23 5 11 115 103 25
                           
Wieś Zahalicze
1   1 1       Jan Ofromowicz           11 15
1 1 1 2       Jan Karpowicz           10  
1 2 1 1   1     Jan Pianko           16  
1 1   1       Dominik Kasianowicz           10  
===================================================================
4 3 4 5   3     Latus Facit           47 15
         

    pict    Страница 70a
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
4 3 4 5   3     Transport           47 15
Dalsza Wieś Zahaliche
1   1   pict     Jakim Kowalewski 3 1 pict 5 2 8
1   1 pict 1   Wasil Charyton 3 1 pict 5 4 1
1       pict pict 1 10 Łukasz Charyton 3 1 pict 5 3 12
1 2 2 1 pict     Matwiey Charyton 3 1 pict 5 4 5
1       pict pict     Jeremey Charyton 3 1 pict 5 1 19
1       pict pict     Michałko Kiluk 3 1 pict 5 2 27
1 2     pict     Sciepan Symon 3 1 pict 5 4 24
1 1 2 1 pict 2   Machałko Symon 3 1 pict 5 5 24
1       pict     Andrzey Byszko 3 1 pict 5 3
1 1     pict     Maxym Kukła 3 1 pict 5 1 22
1       pict     Lewon Hayduk 3 1 pict 5 1 22
1 2 1 1 pict     Jakow Skok 3 1 pict 5 4 5
1 2   1 pict 1   Jakim Lachnicki 3 1 pict 5 4 20
1 1 2   pict     Demian Skok 3 1 pict 5 4 24
1 2 1 pict     Petruk Skok 3 1 pict 5 3 16
1 1 2 1 pict 1   Harasym Nohorocki 3 1 pict 5 5 9
1 1 2   pict     Siemion Szczerbuk 3 1 pict 5 4 5
1 1 2   pict pict     Siemion Szczebiot 3 1 pict 5 3 5
1 1 1   pict pict     Wasil Symon 3 1 pict 5 3 5
1 1   1 pict     Kondrat Charyton 3 1 pict 5 4 5
1     1 pict     Jakim Dubina 3 1 pict 5 3 16
1 1 2 1 pict     Ostap Netey 3 1 pict 5 4 5
1 2 1   pict     Lewon Dubina 3 1 pict 5 4 5
1 2     pict pict     Marko Korol 3 1 pict 5 2 27
1 2   1 pict pict     Ostap Korol 3 1 pict 5 2 27
              Jan Chmielewski              
                      z Jundziłowicz           4 15
              Za Kontraktem do              
                      Karczmy Bereznuki              
===================================================================
29 28 21 15 6 13 6 10 Latus Facit 75 25 6 12 125 142 91
         

    pict    Страница 70b
                               
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
29 28 21 15 6 13 6 10 Transport 75 25 6 12 125 142 91
Dalsza Wieś Zahalicze
        pict     Jakow Susza           1 8
      pict     Anton Susza           1 8
Berezniczani pict     Matwiey Szeniuk           1 8
      pict     Wasil Sieluk           1 8
        pict     Petruk Sieluk           1 8
            Sciepan Korol           1 24
===================================================================
29 28 21 15 6 14 6 10 Summa w Zahalʕ 75 25 6 12 125 150 16
51 67 51 32 12 6 15 108 Wies Bereznica 153 51 12 25 255 121 22
25 48 24 15 5 9 22 97 Wies Dołki 69 23 5 11 115 103 25
===================================================================
105 143 96 62 24 30
44 5 Summa Summarʕ 297 109 24 49 495 376 4
===================================================================
                             
    Summariusz    
                               
  Gospodarzow Osiadłych 105          
  Synow z Zięciami 143          
  Wołow Sztuk 96          
  Koni Sztuk 62          
  Włok Słuzałych 24           
  Włok Czynszowych 30         
  Morgow w Ciemrach 44   p 5      
  Owsa Szankow 74 [as*] 8       594  
  Chmielu Szankow 28 [as*] 9 g 10       150    20  
  Za Gęsi Sztuk 24 [as*] 1         24    22  
  Za Kur 49 a gr 10         16    10  
  Za Jaieć Kop 8 Sztuk 15 a gr 20           5    15  
  Czynszu jako [Supra]       376      4  
  z Ogrodu Folwarznego za Warzywą          
    plus minus         80  
  Arenda Karczemna Włoscie Odynowskię          
    do Szczytnięnskię Karczmy nalezy         90  
  Za Miodu Połowicznego Beczkę od Poddanstwa          
    ==================================  
                Summa Intraty procz Wysiewo*         1437    11  
         

    pict    Страница 71a
               
Poddani Zbiegli
  z Bereznicy Jasko Prokopienia Synow dwoch zostawiwszy  
      wyszedł bez wieśći  
    Kondrat Serhey z Synem Zacharkim takosz Serhey  
      wyszedł bez wieśći od lat Kilku  
    Ławryn Łotwin Młodzianem wyszedł ma być ko-  
      ło Klecka w słuzbie  
    Kondrat Zaieć zone Zostawiwszy sam w słuzbie od  
      lat Kilku w [Dzięcielnikach]  
  z Zahalicę Cimoch Charytonik Młodzian wyszedł ze wsi  
      z Ahalicz od lat Kilku  
    Łukasz Pronko Młodzian przywczywszy się Kowalstwu  
      wyszedł bez wieśći  
    Harasym Moskalczuk Młodzianem wyszedł  
      od lat Kilku w Polesie  
    Josop Czybuszka zone Zostawiwszy do tego czasu  
      Zyiąco od Kilku lat iak bez wieśći  
  z Dołkow Jurko Pianko Bojaryn z Zoną z Synem, Corką  
      y Koniem wyszedł bez wieśći  
    Eliasz Szymonik z Zoną, z Synem jednym Michał-  
      kim, drugim Sciepanem y z Koniem bez wieśći  
    Taraś Bobnowicz Mlodzian Garbarską wyuczywszysię  
      wyszedł w Brzeskę  
    Sciepan Bobrowicz Młodzian wyszedł od  
      kilku lat bez wieśći  
    Maxyma Zubiania Syn Wasil na Imie Młodzian  
      wyszedł bez wieśći  
    Maxyma Pietraszki Syn na Imie Chwedor Mło-  
      dzian wyszedł w Polesie  
    Pietruk Krayny z dwoma Synami jednem na Imie  
      Demianym drugim niewiadomym koło [Wilna]  
    Chwedor Kołeda z Zoną dwoma Synami Corka y  
      jednym Wołonym wyszedł bez wieśći  
Powinnośći  
 

    pict    Страница 71b
               
  Powinnośći Poddanstwa  
   
  Kazdy Gospodarz nie powinien więcey trzymac gruntu na O-  
  siadłość swoją iak Cwierć włoczną jednę, a z tey dać Czynszu  
  groszy Dziewiętnaśćie, Owsa Miary Dworney Powiatowey Cwierci  
  trzy albo garcy czterydzieśće pięć Piędziesiąt cztery, Chmielu  
  teyże miary Cwierć albo garcy Osiemnaśćie, Gęsi Cwierć jedne  
  Kury puł, Jaieć pięć y Panszczyzny począwszy od Swiętego  
  Piotra Ruskiego do Pokrowy Ruskiey w tydzien po dni cztery  
  a od Pokrowy do Swiętego Piotra po Dni trzy od wschodu do  
  Zachodu Słonca z czym Dwor Kaze odbywać powinni, Jezeli  
  Męszczyzna Zona w domu Zostać ma a jezeli Zona poʕdzie tedy  
  Męszczyzna wdomu zostanie, na przyemne Zaś grunta  
  wolność iak ktorego mozność y grunt potemu wystarcza  
  trzymania pozwala się, z Włoki Złʕ pięć grę dwa Zapłaciwszy  
  Gwałty w tydzien raz ieden poczawszy od Swietego Piotra do  
  Pokrowy Ruskiey wiele chata dusz ma sposobnych zosta-  
  wiwszy iednego w domu starego lub małego dla Ostrozno-  
  śći ognia z Czym Dwor Każe na naznaczone mieysce  
  wychodzić powinni  
  Polesnego Kazdy Gospodarz nie zasłaniając się zadnym Prawem  
  w Rok przy Czynszach z Kurzącego dymu po Złʕmu jedne-  
  mu cum Soliario oddawać powinni, ktore powinność  
  powyzey z Czynszem z Komputowano  
  Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Mar-  
  cinem podług Kalendarza Rzymskiego wnośić nie czaka-  
  jąć Exekucyi mają, y od Kazdago Złotego Solarium po  
  groszu jednym oddawać powinni, Zostawiwszy tylko od tey  
  powinnośći Dziakło ze bez zadnego wpisnego Dwor przy-  
  mować powinien.  
  Stroza Dzienna y warta nocna do Dworu przeż Włosć Odynow-  
  ską wiele potrzeba ludzi wyciągać będzie tyle Wieś Koleyno  
  odprawiać obowiązani pod surową Karą  
  Boiarzy  
   

    pict    Страница 72a
               
  Bojarzy zadney Powinnośći z ciągłemi ludzmi nie odprawujac  
  ale drogi wszelkię blizsze y dalsze Konno czyle podwodo iako to  
  do Krolewca y w podobną odległą drogę ile razy Dwor potrze-  
  bować będzie tyle razy Koleyno Swoją Charczo y Kosztem  
  bez zadney nagrody skarbu odprawiać powinni, Płata Zaś ich  
  z Włoki po Złʕ Dwanaście y Lasowego Złʕ jeden.  
  Wagi Wełniane, Paczesne, Konopne, Talki lniane [œ] Włość  
  Odynowska sprzaść pod wagą taką jaką Dwor wyda y  
  wielo razy tyle beż Panszczyzny sprząść y Oddać powinna  
  Połuja Miodowa od Pniow domowych y Barci lesnych raz na  
  Wiosne, drugi raz w Jesieni nalezy od poddanstwa, z dokładym  
  aby zaden bądz Bojarzyn y naywolnieyszy człowiek ( co się y  
  odnich nalezy ) niepodbierał bez opowiedzi Dworu ale przy widzu  
  ktory podebrawszy połowe na dwor a połowe na Gospodarza od-  
  tączy tak [Suszu] iako y Miodu, a[ j]ezeli by Dwor potrzebował.  
  tedy podług taxy Zapłacić drugą połowę może  
  Podymne do Powiatu Słonimskiego z dymow 43 raz na  
  Rate Marcową drugi raż na Rate Septembrową punktu-  
  alnie nie czekająć exekucyi oddawać powinni y Kwity na to  
  wyrazne z Kancellaryi wyrabiać Dwor powinien.  
  z Morgow Siennych w Ciemrach wyrobionych y w tym  
  Roku wymiorzonych Włość Odynowska z Kazdego  
  Morgu tak iak dawney płacić będzie po groszy Pię-  
  tnaście, ktore powyzey są połozone y razem z Czyn-  
  szem zKomputowane  
     
     
     
     

Яндекс.Метрика