pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 31b - 34.

    pict    Страница 31b
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                             
Wies Kulany          
1 3   pict   1 Wasil Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 1 pict   1 Jasko Panoczok 2 1 pict 1 5 1 25
1   pict   1 Matwiey Dawidko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 pict   1 Jurko Harbarz 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 1 1 pict   1 Wasil Kazulczuk 2 1 pict 1 5 1 25
1 pict   1 Sciepan Jakuta 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 1   pict   1 Andruś Szeczko 2 1 pict 1 5 1 25
1 4 2   pict   1 Petruk Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 1 pict   1 Wasil Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 pict   1 Hreor Romanczyk 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 pict   1 Daniło Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 pict   1 Chwedor Jakuta 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2   pict   1 Awryło Jakuta 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 3 pict   3 Jasko Jakuta 2 1 pict 1 5 2 15
      1pict Tenże z Ciemry         17pict
1 1 2 1 pict   2 Mirko Kunica 2 1 pict 1 5 2 5
1 2 2 pict 2 Onisko Kunica 2 1 pict 1 5 2 5
1 2 1 pict   1 Wasil Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 1   pict   1 Jakuw Kascuk 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 1 1 pict   1 Demian [Siemianacz] 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 1 1 pict 1 Jakow Sidoruk 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 4 1 pict 1 Chwedor Sidoruk 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 pict   1 Demian Kozak 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 pict   1 Marcin Pretko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 3 pict   1 Maxym Kunica 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 1 pict   1 Hrysko Kaczan 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 1 pict 1 Maxym Kaczan 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 pict   1 Jasko Demiaszko 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 2 1 pict   1 Niczypor Demiaszko 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 pict   1 Wasil Kaczan 2 1 pict 1 5 1 25
1 1 2 1 pict   1 Cimoch Kaczan 2 1 pict 1 5 1 25
===================================================================
30 35 43 11 7pict   35pict Latus 60 30 7pict 30 150 56 27pict
         

    pict    Страница 32a
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
30 35 43 11 7pict   35pict Transport 60 30 7pict 30 150 56 27pict
Dalsze Kulany          
1 2 1 1 pict   1 Eliasz Potynianczyk 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 2 pict   1 Iwan Kaczan 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 1 pict   1 Prokop Baran 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 1 pict   1 Olexiey Panoczok 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 2 1 pict   1 Iacko Demiaszko 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 pict   1 Mikita Armanowicz 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 2 1 pict   1 Michałko Armanowicz 2 1 pict 1 5 1 25
1 2 2 1 pict   1 Lewoń Armanowicz 2 1 pict 1 5 1 25
    pict 2 {Pustoszy po dwoch Gospodarzach}            
===================================================================
38 51 53 16 9pict pict 45pict Suma Kulan 76 38 9pict 38 190 71 17pict
24 39 40 3 6pict 8pict 21 Wies Zapole Transpʕ 48 24 6 24 120 112  
14 18 19 6 3pict pict   Wies Ogrodniki Transpʕ 28 14 3pict 14 70 25  
53 67 75 22 13 12pict 13pict Wies Wielka Połonsk 100 50 12pict 50 251 275 20
14 25 20 6 3pict 2 32pict Wies Ułasewicze 28 14 3pict 14 70 62 6pict
===================================================================
143 220 207 53 36 24pict 112pict Summa Sumarʕ 22pict 144pict   70 2 958 3pict
             
        Summariusz          
  Gospodarzow Osiadłych     143      
    Synow z Zięciami   220      
  Wołow Roboczych sztuk   207      
  Koni Sprzęzaynuch     53      
  Włok Ciągłych       36      
  Włok Czynszowych       24      
  Morgow Oromnych z Siennemi     112      
  Owsa Szankow Dwornych 70 a sz 8       560    
  Chmielu Szankow teyze Miary 36 a sz 5 a sz 10       192 20  
  Za Gesi Sztuk 35 a sz 1         35    
  Kur Sztuk 140 a gr 10         46 20  
  Jaieć Kup 11 Sztuk 41 a gr 20           8    
  Czynszu jako [Supra] rażem z przyłączonym Lasowym       546 14  
  Arendy Karczemney w tym Roku Zakontraktowaney     1600    
  {od tey ** Kamien Łoju }         18    
  Za Miodu Połowicznego Beczkę 1 od Poddanstwa       135    
  z Ogrodu Folwarznego y Włoskiego za Frukta plus minus       100    
  ==================================  
  SummaIntraty procz wyścewʕ     4940 24  
                
         

    pict    Страница 32b
                             
              Poddani Zbigli              
                           
  Z Zapola             Michałko Szczepanko z Zoną y dwoygą Synami    
            małemi wyszeł [wiosną] bez wieżci    
          Wasil Dutka z Zoną y Synem małym wyszedł    
          w Polesie bez wieśći    
          Maxym Rybi z Zoną y z dwoma Corkami wy-    
              szedł w Polesie              
  z Ogrodnikow    Szymon Poleszuk zostawiwszy Zonego do te-    
              go czasu Zyiącą wyszedł bez wieśći    
  z Połonska         Sciepan Jakuta z Zoną y z dwoma Synami    
              wyszedł beś wieśći              
          Daniło Truchlak z Zoną y dwoma Synami    
              jednym Sciepanem, drugim Jozefem    
          Hreor Pretko z Zoną, z Corką y dwoma Synami    
              jednym Mikołajem, drugim Jakubem.    
          Naum Zuk z Zoną y Synem małym nie    
              wiadomy gdzie              
          Jakow Iwankow Zięć z Zoną wyszedł beż    
              wieśći w ktorym mieyscu    
          Mikołay Młodzian, drugi Jasko z Zona y Sy-    
              nem, trzeci Dawid zostawiwszy Zone Zywą    
              Panoczkowie wysli bez wieśći    
          Chwedor Kowalow z Zoną wyszed bez wieści    
          Pochomiey Kowalow Sciepanow Syn Zone    
              zostawiwszy Zywą wyszedł bez wieśći    
  z Kulan               Andrzey Rybaczok zostawiwszy Zone wyszed    
              w słuzbę pod Bereze              
          Lewon Zmitruk zostawiwszy Zone wyszedł    
          Anton Surowy Zostawiwszy Zone Sam słuzbe Zol-    
              nierską odprawuje u Xięzącia Radziwiła    
          Zmitruk [Hrusnik] zone zostawiwszy wyszedł    
          [Swka] Demiana Lewonka Zięć z Zoną w Polesie    
          Benedyś Kowalewski zone zostawiwszy wyszedł    
              Powinności    

    pict    Страница 33a
             
  Powinnośći Poddanstwa    
       
        Stosując się do Ustanowy całego Hrabstwa Rozanskiego y zda-    
  wnych wyczytująć Inwentarzow Iz y Połonska Włość za-    
  dnym prawem Tituło wolnośće zaszczycać się niepowinna    
  trzymać więcey gruntu Włocznego Kazdemu Gospodarzowi na    
  osiadłość swoją iak Cwierć jedną, z Ktorey ( procz Bojarow 2    
  powysey wliniach wyrazonych ) Panczyzny począwszy od swiętego    
  Pietra Ruskiego do Pokrowy Ruskiey w tydzien po dni cztery    
  a od Pokrowy do Jużę tego Piotra w tydzien po dni trzy od w-    
  schodu do Zachodu Słonca z czym Dwor Kaze jezeli Męszczy-    
  zna Zona w domu zostanie a jezeli Zona Męszczyzna wdo-    
  mu zostanie odbywać powinni, procz tego Dziakła z teyże Cwier-    
  ci Owsa Miary Dworney powiatowey Cwierci duze albo garcy    
  Tzydzieżći sześć, Chmielu teyze miary Cwierć jedne, Gęsi Cwierć    
  Kurę jedna, Jaieć pięć y groszy Piętnażćie, a z Włoki Zaś przy-    
  iemney po Złʕch Szesnaśćie zapłacą, z Morgu Oromego, z Mor-    
  gu błotnego, to iest z oromego grą dzieśięć raz nazawszego trzyma-    
  nego, toz Samamo z Morgu błotnego po groszy Piętnaśćię, a    
  powtornie Zaś z Morgu na Pustoszy Oziminą Zasianego po    
  Złotemu Jednemu a Jarzyną po groszy Piętnaście płacić    
  opowiązani.    
        Gwałty poczowszy od Jużę tego Piotra do Pokrowy podług Ka-    
  lendarza grezkiego co tydzien {raś} wiele chata [dush] ma spo-    
  sobnych zostawiwszy iednego wdomu dla ostroznośći Ognia    
  z czym Dwor Każe na naznaczone mieysce wychodzić powinno.    
        Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Mar-    
  cinem podług Kalendarza Rzymskiego wnosić maja    
  y od Kazdego Złotego Solarium po groszu iednym oddawać    
  mają, [zostawuoszy] tylko od tey powinnośći Dziakło ze bez    
  zadnego wpisnego Dwor Połonski przyimawać powinien    
        Polesnego Kazdy Gospodarz ne mine exepto co Rok przy Czyn-    
  szach zadnym niezasłaniająć się prawem po Złotemu jedne-    
  mu oddawać powinni. ktorą [powinność] w Czynsz [przyłąconą]    
       
       

    pict    Страница 33b
             
        Stroza Dzienna y Warta nocna do Dworu przeż Wies Po-    
  łonsk Koleyno ile osob potrzęba będzie odprawowana byc ma[ia]    
        Bojarzy Zadney powinnosci nieodprawują z ciągłemi ludzmi    
  ale drogi wszelkę blisze y Dalsze Konno czyli podwodą ia-    
  ko to do Krolewca y w podobną odległą drogę ile Dwor po-    
  trzebować będzie razy Koleyno Swoja charczą y Kosztem    
  beż zadney nadgrody odprawiać powinni    
        Lesnicze exgvo ze z ciągłych Poddanych na tę osadzeni fun-    
  cyą za Same tylko Panszczyznę gwałty, stroze, y Inne u-    
  sługi Dworne maią pilnować lasow, a Czynsz y Dziakło    
  rowną z Poddanemi Włośći Połonskiey oddawać powinni    
        Rybacy ktorych iest [trzech] do Zamkowey nalezą dyspozycy[i]    
  y rownie jak Lesnicze Panszczyzny strozy, gwałtow œ    
  odbywać niepowinni, ale nadoze uczynienie o Rybę w    
  wszelką po Rzekąch i Innych Zatokach starać się powinni-    
  y onę Zywczem co Srzoda Piątek Sobota y Inne posty w    
  Znaczney liczbie do Zamku przynosić pod surową    
  [postronkową] Karą powinni.    
        Połuja Miodowa od Pniow domowych y Barci lesnych    
  raz na Wiosnę drugi raz na Jesien od Kazdego bąd Bo-    
  jara y naywolnieyszego Człowieka nalezy do Dworu, dla    
  czego Kazdy pod utratą wszyskich swoią pniow nie po-    
  winien bez opowiedzi podbierać, ale przy widzu Dwornym    
  na to wyznaczonym ktory podebrawszy iedne połowe Mio-    
  du rozdzieliwszy iako y Suszu odbierze, druga Zaś połowe    
  gdy potrzebować skarb będzie podług {ceny} zapłacić moze    
        Wagi Wełniane, Paczesniane, Konopne, Talki rozne    
  wiele Dwor wyda razy tyle włośći Połonska bądz Bojar,    
  Rybak, Lesniczy, Sprząść pod Wagą taką iaką we zm###    
  bez Panczyzny powinna y oddać do Dworu    
        Podymne z dymow 76 do Powiatu Wołkowyskiego na-    
  lezące Włość Połonska raz na Rate Marcowa, drugi    
  raz na Rate Septembrową do Dworu punktualnie    
  oddawać ma y Kwity na to odbierać    
       
       

    pict    Страница 34a
             
        Włość Połonska ma prawą od J* Pani dane na Sia-    
  nozęć w gruntach Bliznienskich wytrzebienie, z ktorey [w tym]    
  Roku ustanowiona płata, aje teraz [w Inszą] Poszeszyą    
  Folwark Bliznienski poszedł, Zaczym Włoki Połonska    
  albo płatą taką Kontentować się będzie jaką onym po-    
  staniwią lub tez same Sianozęci do Dworu Bliznien-    
  skiego powrocic.    
        Wies Ułasewicze na Morgach Osiadla a na przyiemney    
  słuzałe grunta we Wsi Wielkiey Połonsku trzymają.    
       

Яндекс.Метрика