pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 29b - 31a.

    pict    Страница 29b
                             
pict pict pict pict Sumariusz gruntow pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
         
Wies Osiadla
Zapole ma Wlok 15pict
         
1 2 2   pict pict   Jakub Sapko 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2 pict pict   Maxym Wazilewski 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2 1 pict pict   Zmitruk Ocug 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 pict pict   Omelan Osiadaćz 2 1 pict 1 5 3 15
1 2 1 pict pict   Gabrus Szałagayło 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 2 pict pict   Pawluk Dziayko 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 1   pict pict Chwedor Jarmak 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 3   pict pict   Sciepan Jarmak 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2 pict pict Jakow Dziayko 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 2 pict pict   Pawluk Siemach 2 1 pict 1 5 3 15
1 2 2 1 pict pict   Wasil Zaieć 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 pict pict   Niczypor Zaieć 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 1   pict pict   Niczypor Jarmusz {Rybak} 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 1 1 pict pict Hreor Zaieć 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 2 pict pict   Dorochwiey Zaguć 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2   pict pict   Omelan Zaguć 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 2 pict Josop Dutka 2 1 pict 1 5 1 15
1 3 2 pict pict Cimoch Rybi 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2   pict pict   Bazyli Indyka 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2   pict pict   Omelan Dziayko 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 2 pict pict Mikołay Hardziey 2 1 pict 1 5 3 15
1 2 pict Pilip Hardziey 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 pict pict   Wasil Ocug 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 1 pict pict Ułaś Misiura 2 1 pict 1 5 5 15
  21 Michał Małachwiey {Kowal z Tartaku}       6  
2 Wies Ogrodniki do            
        Siedziby przyieto          
pict Wies Wielka Połonsk          
pict Po Wasilu Dutce Pustoszy          
pict Po Michałku Szczepanku Pustosz          
pict Po Mielniku Pustosz          
===================================================================
24 39 40 3 6pict 8pict 21 Suma w Zapolu 48 24 6 24 120 112  
         

    pict    Страница 30a
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
         
Wies Ogrodniki          
1 1 1 1 pict     Harasym Lewonczyk 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 pict pict   Matwiey Sołowey 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 1 pict     Nastusia Wdowa 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 1 pict     Onoprey Hrud 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 2 1 pict     Mikołay Humin 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 pict     Jasko Hruznik 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 2   pict   Chwedor Sapko 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 1 pict     Janko Sapko 2 1 pict 1 5 1 15
1 3 2 1 pict   Simeon Worobiey 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 2 1 pict     Jakow Burak 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 1 pict     Harasym Dziayko 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 2 pict     Niczypor Dziayko 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 1   pict     Prokop Ocug 2 1 pict 1 5 1 15
1 2 pict   Pawlushycha wdowa 2 1 pict 1 5 1 15
===================================================================
14 18 19 6 3pict pict   Summa Ogrodnikow 28 14 3pict 14 70 25  
               
Wies Połonsk [wreka]        
1 2 1   pict pict 1 Michałko Harbarz 2 1 pict 1 5 5 25
1 1 1 pict pict 1 Pawluk Rybaczok 2 1 pict 1 5 5 25
1 pict pict 1 Andrey Dubina 2 1 pict 1 5 5 25
1   pict pict 1 Ichnatowa Jarmakowa 2 1 pict 1 5 3 25
1 1 1   pict pict 1 Pawluk Czyzyk 2 1 pict 1 5 3 25
1 2 2 pict pict 1 Siemion Jarmusz 2 1 pict 1 5 7 25
1 pict pict 1 Wasil Jarmusz 2 1 pict 1 5 7 25
1 1 2 1 pict pict 1 Chwedor Chimacz 2 1 pict 1 5 5 25
1 2 2 1 pict pict 1 Pawluk Szewczyk 2 1 pict 1 5 5 25
1 2 2 1 pict pict Daniło Lewonczyk 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 2 pict pict Janko Lewonczyk 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2 1 pict pict Siemion Kiszczyk {Rybak} 2 1 pict 1 5 5 15
1 4 2 pict pict Lukian Kiszczyk 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2 1 pict pict Cimoch Pretko 2 1 pict 1 5 3 15
===================================================================
14 22 19 5 3pict 3pict 9 Summa Facit 28 14 3pict 14 70 78  
         

    pict    Страница 30b
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
14 22 19 5 3pict 3pict 9 Transport 28 14 3pict 14 70 78  
Dalszy Połonsk          
1 1   pict pict   Jakub Czyzyzyk 2 1 pict 1 5 5 15
1 1   pict pict   Prokop Czyzyk 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 2 1 pict pict   Chwedor Kolenik 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 pict pict   Tomash Kolenik 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 pict pict   Jasko Szewczyk 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 pict pict   Prokop Sawka 2 1 pict 1 5 3 15
1 3 2 1 pict pict   Zmitruk Czyczyk 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 1 pict pict Petruk Trocki 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 1   pict pict   Hreory Hryszko 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 pict pict Demian Lewonko 2 1 pict 1 5 5 25
1 2 pict pict   Josop Petreczko 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 pict pict   Maciey Michałko 2 1 pict 1 5 3 15
1 2 pict     Mosiey Kolenik 2 1 pict 1 5 1 15
1 2   pict pict   Matwiey [Herhegczky] 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 2 pict pict Wasil Doygało 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 1 1 pict pict   Łukian Pieszko 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 2   pict pictpict   Trochim Doygało 2 1 pict 1 5 8 5
1 1 pict pict Maxym Małachwiey 2 1 pict 1 5 3 15
1 1 1 1 pict pict Janko Małachwiey 2 1 pict 1 5 5 15
1 2   pict     Jakub Hruznik 2 1 pict 1 5 1 15
1     pict     Daniło Hrusnik 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 2 1 pict pict Arciom Rumas 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 pict pict Łukasz Dziayko 2 1 pict 1 5 5 15
1 2 1 pict pict   Wasil Roszczynka 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 2 1 pict pict Mikhałko Holub 2 1 pict 1 5 5 15
  pict Tenze z Błota Mielnika         10
1 2 2 1 pict pict Zacharko Mular 2 1 pict 1 5 5 15
  pict Tenze z Błota Mielnika         10
1 2 1 pict pict Jasko Mular 2 1 pict 1 5 5 15
  pict Tenze z Błota Mielnika         10
===================================================================
41 48 59 14 10pict 9pict 13 Latus Facit 82 41 10pict 41 205 218 25
         

    pict    Страница 31a
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
41 48 59 14 10pict 9pict 13 Transport 82 41 10pict 41 205 218 25
Dalszy Połonsk          
1 2   pict pict   Andrzey Korol 2 1 pict 1 5 5 15
1 1   pict     Pilip Korol 1 pict pict pict 3 1 7pict
1 1 2 1 pict pict   Panas Azuszka 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 2 1 pict pict   Ławryn Azuszka 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 1 pict pict   Benedyś Chodak 2 1 pict 1 5 5 15
1 3 3 pict pict   Ławryn Łepski 2 1 pict 1 5 5 15
1   pict   Benedyś Kowalewski 1 pict pict pict 3 1 7pict
1 2   pict pict   Jasko Pretko 2 1 pict 1 5 5 15
1 1 1 1 pict pict Michałko Roszczynka 2 1 pict 1 5 5 15
1 5 2 2 pict pict   Jozop Roszczynka Boiar           7  
        pict Tenże z Błota [Mietszecky]         10
1 3 1 pict     Pawluk Roszczynka 2 1 pict 1 5 1 15
1 1 2 1 pict pict   Jozop Roszczynka Boiar           7  
    1 Pod Karczmą Za Kontraktem          
===================================================================
53 67 75 22 13 12pict 13pict Summa w Połonsku 100 50 12pict 50 251 275 20
               
Wies Ułasewicze          
1 1 2   pict   1pict Michałko Ułasko 2 1 pict 1 5 2 1pict
1   1 pict 2pict Olexiey Koszeczka 2 1 pict 1 5 2 8pict
1 3 2 1 pict pict 2pict Jasko Ułasko 2 1 pict 1 5 4 6pict
1 3 2 1 pict pict 3pict Jasko Chrapowicki 2 1 pict 1 5 4 21pict
1 3 2 1 pict pict 3pict Michałko Chrapowicki 2 1 pict 1 5 6 16pict
1 2 2 pict pict 3 Maxym Koszeczka 2 1 pict 1 5 4 15
11 3 1 pict 2 Sciepan Ułasko 2 1 pict 1 5 2 5
  2 pict 2pict Josop Ułasko 2 1 pict 1 5 2 6pict
1 1 2 pict pict 1pict Jasko Koszeczka 2 1 pict 1 5 2 1pict
1 2 1 pict pict 1pict Siemion Małachwiey 2 1 pict 1 5 4  
1 1 2 pict 1pict Wasil Małachwiey 2 1 pict 1 5 2  
1 2 pict 3pict Tomasz Małachwiey 2 1 pict 1 5 2 18pict
1 2 1 pict pict [*] Jasko Małachwiey 2 1 pict 1 5 4 6pict
1 2 2 1 pict pict 3pict Andrzey Małachwiey 2 1 pict 1 5 6 10pict
    pict Gromada z Pol Kulanskih       12  
===================================================================
14 25 20 6 3pict 2 32pict Suma 28 14 3pict 14 70 62 6pict
         

Яндекс.Метрика