pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 18a - 20b.

    pict    Страница 18a
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsza Ulica
Bliznienska
pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
154 49 14 45 91pict 235 35pict 36 7pict 90pict Transport 55 2 782 25
         
1 1 pict pict pict Onisko Satkiewicz 1 2 5  
1 1 pict pict pict 6 Jan Nieoda   3 5 27
1 1 pict 1pict pict 2 2 2pict Jerzy Klimowicz   3 10 17
1 pict 6pict pict 1 Bazyli Jarzynski     8 18
1 pict 3 pict 1pict 2 Antoni Suszczynski 1 2 6 17
1 1 pict 2pict 1 2 Alexander Kosarewicz     5 6
1 1 pict 1pict pict pict 1pict 3 Michał Dybaczewski 1 2 8 8
1 pict 1pict pict 1pict 3 Maciey Dybaczewski     5 18
1 pict 6pict 1pict 2 3 Teodor Kozakowski     15 28
1 1 pict pict pict Paweł Baran   3 4 24
1 pict 4pict pict Jan Jasiukiwicz     8 11
1 1 1 pict 4pict pict pict 2pict Hreory Konowicz 2 1 7 23
1 pict pict Bazyli Jacewicz     1 28
1 2 pict pict Fruzyna wdowa     3 25
1 1 1 pict 2pict pict 2 1 Lewon Nadudzik 1 2 7 14
1 1 pict Franciszek [Szymanski]     1 18
1 pict 22pict Kazimierz Radkiewicz     16 20
Pierzeia Druga        
1 1 pict pict pict pict Tomasz Karpowicz 1 2 5  
1 2 1 1 12pict pict 4 3 8pict Andrzey Misiewicz 3   21 4
1 1 Mydlarka wdowa     6 12
1 pict Icko Szajowicz     2 12
pict pict pict 1 Jozef Klimowicz     2 22
pict Kazmierzowa Radkiewiczowa       20
pict Tanie Szajowicz       8
1 5 4 Berko Mowszowicz     10 16
1 Pod Szpitalem        
1 Kahał Rozanski     1 2
===================================================================
175 53 20 52 104pict 309pict 42pict 49pict 22pict 144pict Latus 70 2 958 3pict
         

    pict    Страница 18b
                             
pict pict pict pict pict pict Ulica Dziewiątkowska pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
175 53 20 52 104pict 309pict 42pict 49pict 22pict 144pict Transport 70 2 958 3pict
Pierzeia Piersza        
1 pict Judka Mowszowicz     3 6
pict Morduch Mowszowicz       16
1 1 Mejer Leybowicz     6 12
1 pict Abraam Ickowicz     3 6
1 pict Judka Anszelowicz     3 6
1 pict pict Aron Chaimowicz     5 10
1 pict 1 Icko Hercowicz     5 26
1 4 1 Morosza Jakubowicz 1 2 6 12
1 pict Leybko Jakubowicz     2 12
1 pict Zelman Joszelowicz     3 6
1 pict pict Leybko Herszowicz     5 10
1 1 Smuyło Jankielowicz     6 12
1 pict Mowsza Leyzorowicz     3 6
1 pict Szyma wdowa     3 6
1 2 1 pict 1 1pict Zacharko Dmitrowicz 1 2 3  
1 pict Leybko Abramowicz     3 6
1 pict Nisien Abramowicz     3 6
1 1 1 1 pictpict 2 Franciszek Zubranski 1 2 10 1pict
Pierzeia Druga        
1 Pustoszy Dworney        
1 1 Mowsza Wolfowicz     6 12
1 pict Zorach Abramowicz     1 18
1 pict Chaim Faybusiowicz     3 6
pict Leja wdowa       16
pict Abraam Leybowicz       16
1 pict pict Israel Leyzorowicz     3 22
pict Joszel Leybowicz       16
1 pict pict Joszel Szajowicz     1 26
===================================================================
199 55 20 58 118pict 317pict 50pictpict 49pict 22pict 140 Latus 75   1054 5
         

    pict    Страница 19a
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsza Ulica
Dziewiątkowska
pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
199 55 20 58 118pict 317pict 50
pictpict
49pict 22pict 140 Transport 75   1054 5
         
1 pictpict Sender Mejerowicz     5 18
1 pict Herś Faybuziowicz     3 6
1 pict Dawid Judowicz     3 6
1 pict pict Joszel Chononowicz     2 28
1 pict Faybuś Ickowicz     2 12
1 pict pict Juda Herszowicz     1 26
pict Hreory Suchocki     3  
pict Symon Ławkiewicz     3  
pict Jan Tołpieka     1 15
1 Łyczkowski Szafarz        
1 Jan Kucharz     6  
1 Marcin Rostropowicz     6  
6pict pict pict X Bazylianie Fonduszow        
1pict 1pict Ciż płacą     1 16
pict X Pleban Rozanski        
1pict Pod Altaryą wolne        
2 pict 2 Pod Karczmą Piaskową        
pict Taż we 2 Zmiana        
         
Gromada
Połonska
       
         
pict Jasko Mularz 2 Zmiana     1  
pict Jasko Kiszczyć     1 15
pict Mikołay Hardziey     1 15
pict Pawluk Dziayko     1 15
pict Hryszko Osiadacz     1 15
pict Niczypor Zaieć     1 15
pict Bazyli Indyka 2 Zmiany     1  
pict Omelan Zaguć     1 15
pict Tenge 2 Zmiany     1  
===================================================================
205 55 20 58 121 330 55
pictpict
49pict 22pict 152 Latus 75   1107 12
         

    pict    Страница 19b
                             
pict pict pict pict pict pict Jurysdyczanie
Kośćioła Rozanskiego
pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
205 55 20 58 121 330 55
pictpict
49pict 22pict 152 Transport 75   1107 12
         
5pict 1 Teodor Hajewski     10 22pict
{1/2 włoku *** we 2 Zmiany}       15
pict 1pict 2 Bartłomiey Deruzynski     11 15
pict 2 Jochim Kułakowicz     6 15
1pict Jan Jakubowicz     1 15
1pict pictpictpict Stefan Jakubowicz     7 22pict
1 pict Kuryło Kononowicz     4  
2pict 2pict 3pict Jan Krełowicz     16  
    {2 włoki we 2 Zmiany}        
pict 2 Marcin Hop     5 15
pict 3 2 Marcin Oleskiewicz     4 27
pictpict 1 Jan Deruzynski     6 7pict
pictpict 2pict Mikołay Boczka     7 15
pict 1 Teodor Lewizor     2 15
pict Mikołajowa Krasnu[cha]     3  
1pict Sidor Zdanowicz     10 15
1pict Samus Manczyk     8 7pict
pict Marcin Patecki     3  
pict Alexander Kowryha     3  
pict Jan Wylizor     3 22pict
pict Woyciech Holec     3  
pict Mikołay Hu[b]ewicz     3  
pict Stanisław Słowinski     1 15
pict Marko Klimowicz     1 15
pict Stefan Filutowicz     1 15
pict Benedyś Jowchuta     1 15
pict Olexiey Jowchuta     3 22pict
pict Chwedor Iwanowicz     5 7pict
pict Wasil Marczyk     1 15
pict Chwedor Budnik     1 15
1 Dawid Wylizor     6  
pict Alexander Zubranski     1 15
pict Sciepanowa wdowa     1 15
===================================================================
205 55 20 58 121 341pict 78
pictpict
49pict 25pict 174pict Latus 75   1257 16
         

    pict    Страница 20a
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsi Jurysdy-
czanie Kośćioła
pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
205 55 20 58 121 341pict 78
pictpict
49pict 25pict 174pict Transport 75   1275 16pict
         
pict Trochim Filulowicz     2 7pict
pict Jozef Telewski     3  
pict Andrzey Jochuta     3  
pict Jozef Dudzinski     1 15
1 Tenze we 2 Zmiany     4  
pict Jurko Filutowicz     2 7pict
pict Jozep[cz]a Kasperowa     2 7pict
         
Gromada
Bereznicka
       
         
2 Benedyś Ptuszka     1 2
pict Michałko Prokopiena     2 7pict
pict 1 Maxym Koleda     5 1
pict Jasko Ostaszenia     2 7pict
pict Marcin [Towsciuk]     1 15
pict Cimoch Soroka     2 7pict
pict 3 Łukasz Zuk     3 25pict
pict Chwedor Zubienia     2 15
pict Łukasz Ramanczyk     3  
1 Maciey Szeniuk     6  
1 Antoni Susza       16
pict Jasko Struk       8
1 Matwiey Ptuszka       16
5 Chwedor Zubienia     2 20
pict Dani[ko] Makarowie       8
pict Lewon Makarowie       8
3 Maceey Susza     1 18
         
Gromada
Zahalicka
       
         
2 Michałko Szymancyk     1 2
1 Simeon Szczerbiot       16
2 Simeon Szczerbuk z Wasilem     1 2
===================================================================
205 55 20 58 121 34pict 86 68 25pict 170pict Latus 75   1324 5pict
         

    pict    Страница 20b
                             
pict pict pict pict pict pict Gromada Dołkowska pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
205 55 20 58 121 34pict 86 68 25pict 170pict Transport 75   1324 5
         
pict 4 Pilip Peczurka     5 4
2 Jan Ofromowicz     1 2
pict Harasym Nodzorcki     3  
pict Cimoch Pianko     1 15
pict Marcin Kascukiewicz     1 15
pict Simeon Klimowicz     2 15
pict Jasko Szlachcienia     3  
pict Michałko Zacharewicz     2 7pict
11pict Pustoszy Dworney        
===================================================================
205 55 20 58 121 34pict 100pict 76 26pict 173pict Summa Sumarum 75   1344 3pict
         
Summarius  
     
Gospodarza Chrześćian z Zydami   205
Synow z Zięciami     55
Wołow Sztuk     20
Koni u Mieszczan y Zydow     58
Placow Zabudowanych   121
Placow Przyiemnycz pod Zydami y Chrzesciaʕ   341pict
Włok Płatnych z Pustemu   100pict
Morgow Moromych     76
Reż pod Miastem oromych     26pict
Morgow Siennych   178pict
Owsa Miary Powiatowey Szanek a Gaiʕ 42 Sz 75 a sz 8     600
Czynszu jako supra   1344  3pict
Morgowsczyzny       36
Arendy Mieskiey apart Jzynku Dwornego y Soli   8500
Od Kram 24 a sz 32     768
z Krobki Łopatkowego     400
z Teyże [Łoju] Kamieni 10 a sz 18     180
Awantazu na Soli plus minus   3000
Za Wieprze od Młynarzow gdy nieukarmia za Kazdego [a sz ]       91  6
===================================================================
Summa        14919  9
         

Яндекс.Метрика