pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 10b - 14a.

    pict    Страница 10b
  Continuatur      
Przemiar Morgow Mieyskich. Morgi  
pict pict  
Transport         20    
Morgi pod Papiernią w Łuzkach      
         
Jan Krełowich w Zamian Za Morgi   3pict   z Juryzdyki
  Antoni Suszczyncki   1   z Bliznienʕ
Francishek Mozelewski   2   z Rynku
Hreory Zytnicki   1   z Rynku
Jendrzey Niedbayło   1pict   z Rynku
Alexander Dołkowski   pict   z Kropiwny
Jan Hanikiewicz   2   z Rynku
Henryk Stolarz   2   z Rynku
Michał Budkiewicz   1   z Ostrowsky
Antoni Psarcewicz   1   z Ostrowsky
Zacharko Zmitrowicz   1   z Dziewiątkʕ
Jan Kuczynski   1   z Brzezkię
Hreory Kwiatkowski   1   z Rynku
Stanisław Hanikiewicz   1   z Rynku
Hreory Mazienik   1   z Rynku
Cimoch Morozowicz {niemaz}   1   z Kropiwny
         
Morgi Sienne Za Bliznienską Ulicą      
         
Jakub Jaskiewicz   2   z Kropiwny
Jozef Maliszewski   1   z Kropiwny
Andrzey Misiewicz   3pict   z Blizniensʕ
Paweł Hanikiewicz   3   z Rynku
Michał Olechnowich   3   z Brzezkięy
Michał Dybaczewski   1   z Blizniensky
Maciey Dybaczewski   1   z Blizniensky
X Bazylianie   1pict    
Jan Hanikiewicz   1pict   z Rynku
Feodor Kozakowski   2   z Bliznieʕ
Antoni Suszczynski   1   z Bliznieʕ
Stanisław Hanikiewich   2   z Rynku
Maciey Jarmułowicz   1   z Brzezkięy
Paweł Hanikiewich   1   z Rynku
Siemion Szczebiot   1pict   [z Ohakizʕ]
Marcin Hop   2pict   z Juryzdyki
Jozef Radkiewich   2pict   z Rynku
Marcin Oleskiewicz   2   z Juryzdyki
-------------------------------------  
Latus         75   Ławryn
         

    pict    Страница 11a
        Continuatur      
Przemiar Morgow Sianozątnych Morgi  
pict pict  
Transport         75    
Morgi Za Bliznienską Ulicą      
           
Ławryn Jaskiewicz   2   z Kropiwny
Feodor Chorostowski   1   z Kropiwny
Jerzy Klimowich   pict   z Blizniensky
Piotr Kaplinski   pict   Ostrowskią
Jan Nieoda   6   z Blizniensky
Bazyli Kaplanski   1   z Brzezkięy
Xięza Bazylianie   pict    
Alexander Zubranski   1   Ostrowskią
Israel Szajowicz   2   z Rynku
Hryszko Kononowicz   2pict   z Blizniensky
Lewon Nadudzik   1   z Blizniensky
Bazyli Kaplinski   1   z Brzezkięy
Jan Deruzynski   1   z Juryzdyki
Israel Szajowicz   1   z Rynku
Mikołajowa Suchocka   1pict   z Kropiwny
Israel Szajowicz   1pict   z Rynku
Jozef Majewski   2   z Rynku
Berko Mowszowicz   4   z Rynku
Andrzey Misiewicz   1pict   z Blizniensky
Benedyś Sautycz   1pict   z Brzezkięy
Michał Olechnowicz   4   z Brzezkięy
Jozef Radkiewicz   4   z Rynku
Kazimierz Radkiewicz   4   z Blizniensky
Michał Dybaczewski   1   z Blizniensky
Maciey Dybaczewski   1   z Blizniensky
Feodor Kozakowski   1   z Blizniensky
Andrzey Misiewicz   1pict   z Blizniensky
Jozef Radkiewicz   1pict   z Blizniensky
Hreory Kwiatkowski   pict   z Rynku
Mikołay Boczka   2pict   z Juryzdyki
Jozef Radkiewicz   pict   z Rynku
Michał Olechnowicz   pict   z Brzezkięy
-------------------------------------  
Latus         129pict  
  Morgi na Zadnim

    pict    Страница 11b
        Continuatur      
Przemiar Morgow Siennyą Morgi  
pict pict  
Transport         129pict  
Morgi na Zadnim Hrudzie      
           
Feodor Lewizor   2   z Juryzdyki
Tomasz Karpowicz   pict   z Blyzniensky
Jerzy Klimowicz   2   z Blyzniensky
Jozef Radkiewicz   2   z Rynku
Kazimierz Radkiewicz   2   z Blyzniensky
Alexander Kosarewicz   2   z Blyzniensky
         
Morgi na Rzeką Zelwą      
         
Kazimierz Radkiewicz   pict   z Blyzniensky
Jozef Radkiewicz   pict   z Rynku
         
Morgi na Jackowym Hrudzie      
         
Jochim Kułakowicz   2   z Jurysdyki
Piotr Karpowicz   2   z Rynku
Jedrzey Niedbayło   3   z Rynku
Bartłomiey Deruzynski   2   z Jurysdyki
Benedys Ptuszka   2   z Bereznicy
Hreory [Gołściekiewicz]   pict    
Jan Pianko   3   z Zahalicz
Jozef Radkiewicz   1pict   z Rynku
Bazyli Kaplinski   pict   z Brzeskiey
         
Morgi w Ulicy Bliznienskiey      
         
Andrzey Misiewicz   2   z Blyzniensky
Michał Dybaczewski   pict   z Blyzniensky
Maciey Dybaczewski   pict   z Blyzniensky
Michał Olechnowicz   2   z Brzeskiey
Antoni Stolarzowey Brat   1   z Rynku
Jozef Klimowicz   1   z Blyzniensky
Michał Olechnowicz   1   z Brzeskiey
Michał Dybaczewski   pict   z Blyzniensky
Maciey Dybaczewski   pict   z Blyzniensky
pict Mikołajowa Suchocka   1   z Kropiwny
Teodor Ląbrowski   1   z Rynku
-------------------------------------  
Summʕa Sumarʕ Morʕ         160pict Przemiar
         

    pict    Страница 12a
        Continuatur      
Przemiar Morgow Oromych od
miedzy do miedzy oprowadzonych
Kazdy zabiera wszersz p 10 wzdłusz p 30.
Morgi  
pict pict  
     
Morgi na Byczynie      
           
  Michał Olechnowicz   4   z Brzeskiey
Hreory Kwiatkowski   1   z Rynku
Antoni Susza   1   z Bereznicy
Michał Olechnowicz   pict   z Brzeskiey
Hreory Kwiatkowski   1pict   z Rynku
Stanisław Hanikiewski   1   z Rynku
Jasko [Srulu]   pict   z Bereznicy
Paweł Hanikiewicz   1   z Rynku
Maxym Koleda   pict   z Bereznicy
Matwiey Ptuszka   1   z Bereznicy
Michał Olechnowicz   2pict   z Brzeskiey
Mikołay Matusewicz   1   z Rynku
Chwedor Zubienia   1   z Rynku
Antoni Suszczynski   1pict   z Blyzniensky
Paweł Hanikiewicz   pict   z Rynku
Daniło Makarowieć   pict   z Bereznicy
Lewon Makarowieć   pict   z Bereznicy
Jan Hanikiewicz   1   z Rynku
Chwedor Zubienia   1   z Bereznicy
Michał Olechnowicz   pict   z Brzeskiey
Paweł Hanikiewicz   1pict   z Rynku
Chwedor Zubienia   2   z Bereznicy
Hreory Kwiatkowski   4   z Rynku
Maxym Koleda   pict   z Bereznicy
Chwedor Zubienia   1   z Bereznicy
Łukasz Zuk   3   z Bereznicy
Paweł Hanikiewicz   1pict   z Rynku
Jerzy Klimowicz   2   z Blyzniensky
Berko Mowszowicz   3   z Rynku
Mosiey Susza   3   z Bereznicy
Mikołajowa Wdowa   2   Szkolny Dom
Pilip Peczurka   4   z Dołkow
Jan Ofromowicz   2   z Ahalicz
-------------------------------------  
Latus         51pict   Morgi
         

    pict    Страница 12b
        Continuatur      
Przemiar Morgow Sianozątnych Morgi  
pict pict  
Transport         51pict    
           
Morgi pod Zahaliczami      
         
Berko Mowszowicz   2   z Rynku
Franciszek Mozelewski   5   z Rynku
         
Morgi w Łuzkach pod Jundziłowiczami      
         
Siemion Szczebiot   1 pict  
Siemion Wasil   1 z Zahalich
Siemion Szczebiot   1  
         
Morgi w Ulicy Bliznienskiey      
         
Andrzey Misiewicz   1   z Blizniey
Antoni Stolarzowey Brat   pict   z Rynku
Mikołajowa Suchocka   1pict   z Kropiwny
Andrzey Misiewicz   3   z Blizniey
         
Morgi na Jackowym Hrudzie obok
     
[Stogow] Siennych za Ulica Bli-
znienskią teraz w Pustoszy na
Dwor do Rewizyi wroczney
    12  
         
Morgi pod Mosciszczem za Ulicą Blizniʕ      
         
Benedyś Sautycz   1   z Brzeskiey
Xięza Bazylianie   pict    
Michał Dybaczewski   pict   z Blizniey
Maciey Dybaczewski   pict   z Blizniey
Jan Hanikiewicz   1pict   z Rynku
Jakub Jaskiewicz   3   z Kropiwny
         
Morgow pod Papiernią oromych
     
teraz w pustoszy Zapisanych
nalezyć będą do wroczney
Rewizyi przeż Kogo czynic
niey pamięć
  3    
-------------------------------------  
Suma Summarum         76pict 12  
         

    pict    Страница 13a
             
Morgi Sienne w Koncu Morgow Cromye po wyzey
opuszczonych na Byczynie
Morgi  
pict pict  
Transport         160pict pict
Morgi Sienne na Byczynie      
           
Benedys Sautycz   1   z Brzeskiey
Michał Szymanczuk   2   z Zahalicz
Maciey Jarmułowicz   1   z Brzeskiey
Cimoch Morozowicz   1   z Kropiwny
Franciszek Zubranski   2   z Dziewiatkʕ
Antoni Kirko   1   z Rynku
Francishek Mozelewski   2   z Rynku
-------------------------------------  
Suma Summarum         170pict  
============================================  
Przemiar Reź pod Morgami Fun-
duszowemi będących, Kazda ma
w Sobie Miary wzdłuz prętow 105
wszersz prętow 10.
     
         
Maciey Dybaczewski   1   z Bliżniey
Michał Dybaczewski   1   z Bliżniey
Alexander Kozarewicz   1   z Bliżniey
Jerzy Klimowicz   1   z Bliżniey
Michałowa wdowa   1   z Juryzdyki
Lewon Nadudzik   2   z Bliżniey
Hreory Kononowicz   pict   z Bliżniey
Marcin Oleszkiewicz   3   z Juryzdyki
Andrzey Misiewicz   1   z Bliżniey
Jozef Klimowicz   1pict    
Cimoch Morozowicz   1   z Bliżniey
Jerzy Klimowicz   1   z Bliżniey
Andrzey Misiewicz   2   z Bliżniey
Michał Dybaczewski   pict   z Bliżniey
Maciey Dybaczewski   pict   z Bliżniey
Maciey Jarmułowicz   pict   z Bliżniey
Jakub Jaskiewicz   4   z Kropiwny
Jan Pawłowicz   2   z Brzeskiey
Teodor Kozakowski   2   z Brzeskiey
-------------------------------------  
Summa Rez         26pict    
        Włoki

    pict    Страница 13b
             
        Poletek [Jezierzyszcze] nazwany pod Mogiłkami Zydowskiemi    
  mający w Sobie włok 62, jednym Koncem do Gośćinca    
  Jundziłowskiego a drugim do Gaju Bliznienskiego, bokim, je-    
  dnym do Placew a drugim do Poletku takosz mieyskiego, Łu-    
  zki, zwanego, Kazda włoka trzyma w sobie długośći Sznu-    
  row [50] p [6] a szerokóśći prętow 8 y Cwierć czyni Morgow 13 p 272    
  z Włok 57 Summa Morgow    
        Poletek Łuzki Zwany jednym Koncem do Gaiu Junziłow-    
  skiego a drugim do Poletku trzeciego pod Zwierzyncem będą-    
  cego, bokim jednym od Poletku pierszwszego Jezierzyszcze    
  zwanego, a drugim do Gaju Jundziłowskiego. Włoka ma w So-    
  bie długośći Sznurow 48 p 4 a szerokośći prętow siedm czyni    
  włoka Morgow 11 p 88.    
        Poletek pod Zwieryncem jednym Koncem do Zwierzynca a    
  drugim do Sznurowych Wsi Zahalicz, jednym Koncem do    
  Poletku drugiego, a drugim do Morgow platnych przypie-    
  rający, Włoka Szerokośći p 7 a długośći Sznurow 46 p [2]    
  czyni Morgow 10 p 244.    
        Drugę Pole za Miastem jak Piaskowa stoj Karczma, po-    
  czowszy od Łyczkowskiego Szafarza Włoki aż do Jana Ku-    
  charza Włok w jednym rządzie we trzy Zmiany znayduie-    
  się Szesnascie, to jest Pierszy Poletek jak Karczma, drugi    
  pod Papiernią a trzeci w Omelinach, od Jana Zaś Kucha-    
  rza aż do Jana Tołpieki Mieszczanina Rożanskiego    
  w jednym Mieyscu Dwadziescia duże, w drugim Ome-    
  linach zwanych tylez, a w trzecim mieyscu na Dwor    
  Krystyampolski dawnieyszemi odebrano czasy, z Ktorych    
  płata ze mnieysza nalezy pod opisaniem powinnosceʕ    
  Mieszczan Rozanskich nalezycie opisana z ostanie, Miare    
  Zaś Kazda Włoka wynosi długośći Sznurow Cztery-    
  dzieśći cztery, Szerokośżc prętow siedm na Morgow Dzie-    
  sięć prętow Osiemdziesiąt, Sianozęci Zaś zadnych niemają    
  Specyfika    
       

    pict    Страница 14a
              
Specyfikacya Pustoszy do coroczney nalezące
Rewizyi Samych tylko włok.
              
  Pustoszy po Hreorym Wołowiczu Włoki 1  
Pustoszy po Korolu z Ahalicz     pict  
Po Łasowskim Włoka 1  
Po Zacharku Hanikiewiczu     pict  
Po Marcinie     pict  
Po Zmitruk Bobnowiczu     pict  
        Zarosłey samem Sasem     1  
Po Michale Dybaczewskim     pict  
Po Macieju Ofromowiczu     pict  
Pustoszy w iednym rzędzie Włok 3pictpict  
Po Franciszku Mozelewskim     1  
Po Basyliu Zielinskim     1  
-------------------------------------  
Summa Włok           11pictpict
pict  
         
Granica Miasta.
         
        Granica Miasta Rozanskiego wszystka w Scianach ja-        
ko po wysey wyrazone grunta, wszystkę właśćiwie        
do Miasta nalezace zadney nie podpadaią Kontrower-        
syi, y ze tak iak by nałezało od mieysca do miey-        
sca czyli Znakow niewyraza się opisania, iednak        
wrozmiarze wszystkich gruntow Rozanskich tak Mia-        
sta Samego jako y Folwarkow własćiwie do dego Mia-        
sta nalezących znaczna jest granica co do Miasta        
Prawdziwie nalezyi powinno, dla czego ze roznie Fol-        
warczne grunta Klinami wchodzą w Mieyskie ( jako po-        
nizey będzie ) dostacznie wyrazić niepodobna nad jedne        
opisanie gruntow teraznieyszych        
Osiadłosc Miasta  
         

Яндекс.Метрика