pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 7a - 10a.

    pict    Страница 07a
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         86pict 100pict
        Pierzeja Druga        
Bosia wdowa   pictpict    
Dawid Chaimowicz     pictpict  
Jacko Herzkowicz   pictpict    
Fiskowa wdowa   pictpict    
Herszko Faybasiowicz   pictpict    
Herc Herzkowicz   pictpict    
Pustoszy Kahał     pict  
Zelko Rubinowicz   pict    
Mowsza Percowicz     pict  
       
Ulica Zarzecka      
         
        Pierzeja Piersza        
Jan Pawłowicz     2pict z Brzeskiey
Jan Ławkiewicz     5 z Kropiwny
Rochowa wdowa   pict    
Tołsciekiewiczowa wdowa   pict pict  
Mowsza Cyduakowicz     pict z Zamkowey
         
Ulica Kropiwna      
         
        Pierzeja Piersza        
Jan Kuczynski     2 z Brzeskiey
Jan Lawkiewicz     1pict  
Teodor Sautycz   pict pict  
Jan Lawkiewicz   1 pict  
Mikołay Rabecki     pict [Postromzy]
Postoszy niezabudowane y po Franciszku        
    Jaskiewiczu     pict  
Marcin Jaskiewicz     2pict z Brzeskiey
Teodor Hajewski     1pict X Bazylian
Alexander Sautycz     pictpict z Brzeskiey
Wasil Wylizor   pictpict    
Alexander Dołkowski   pict    
Maryanna Woyciechowna   pictpict    
Jakub Sautych   1pict   z Brzeskiey
Maciey Jarmułowicz   1   z Brzeskiey
-------------------------------------  
Latus         95pict 123pict
        Przemiar

    pict    Страница 07b
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         95pict 123pict
        Pierzeja Piersza        
Jozef Maliszewski   pictpict    
Xięza Bazylianie Fonduszowych     3pict  
Jakub Jaskiewicz   1 pict  
Ławryn Jaskiewicz   pict pict  
Feodor Chorostowski   pict pict  
Mikołajowa Suchocka   pict 5  
         
Ulica Bliznieńska      
         
        Pierzeja Piersza        
Israel Zelkowicz   pictpict    
Pustoszy niezabudowaney Dworney     pict  
Jankiel Szmuyłowicz ubarowey Zięc   pictpict    
Szmuyło Wolfowicz   pictpict    
Juda Rubinowicz   pict pict  
Iruchem Slomowicz   pictpict    
Andrzey Misiewicz     1pict  
Onisko Satkiewicz   pict pict  
Jan Nieoda   pictpict    
Jerzy Klimowicz   pictpict    
Bazyli Jarzynski   pict 1pict  
Antoni Suszczynski   pict pict  
Alexander Kosarewicz   pict    
Michał Dybaczewski   pictpict    
Maciey Dybaczewski   pictpict pictpict  
Andrzey Misiewicz     pict  
Feodor Kosakowski   pict pictpict  
Paweł Baranowski   pict    
Jan Jasiukiewicz   pict pict  
Hreory Kononowicz   pict pict  
Bazyli Jacewicz   pict pictpict  
Fruzyna wdowa   pict    
Lewon Nadudzik   pict pictpict  
Franciszek Szymatowski   pict    
Israel Szajowicz     2pict z Rynku Nowego
Kazimierz Radkiewicz   pict 1pict  
-------------------------------------  
Latus         111pict 143pict Pierzeia
         

    pict    Страница 08a
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         111pict 143pict  
        Pierzeja Druga        
Kazimierz Radkiewicz     3  
Jozef Radkiewicz     2pict z Rynku
Lewon Nadudzik     1pict  
Hreory Kononowicz     pictpict  
Piotr Laszko     pict z Rynku
Jan Jasiuckiewicz     pictpict  
Piotr Laszko     pict z Rynku
Paweł Baran     pictpict  
Hreory Kononowicz     1  
Alexander Kosarewicz     pict  
Franciszek Budkiewicz     pictpict z Ostrowskiey
Tomasz Karpowicz   pict pict  
Frantiszek Budkiewicz     pict z Ostrowskiey
Jerzy Klimowicz     pict  
Jozef Klimowicz     pict  
Michał Dybaczewski     pict  
Maciey Dybaczewski     pict  
Jerzy Klimowicz     pict  
Alexander Kosarewicz     pict  
Paweł Ławkiewicz     pict z Brzezkiey
Kahał Rozanski     1  
Jan Nieoda     pictpict  
Marcin Jaskiewicz     1pict z Brzezkiey
Cimoch Morozowicz     pict z Kropiwny
Andrzey Misiewicz   1 pictpict  
Juda Rubinowicz     pict  
Mydlarka Wdowa   1    
Berko Mowszowicz     1  
Tanie Szajowicz     pict z Rynku
Jacko Szajowicz   pictpict    
Pod Szpitalem Fonduszowego        
        wolnego   1    
-------------------------------------  
Latus         115 164pict
         

    pict    Страница 08b
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         115 164pict
Ulica Slonimska      
         
        Pierzeja Piersza        
Marcin Jaskiewicz     3pictpict z Brzeskiey
Antoni Suszczynski     2pict z Bliznensky
Xiad Kanonik wolnego     pict  
Pod Allaryą Budować xię mającą     1pict wolne
       
Ulica Dziewiątkowska      
         
        Pierzeja Piersza        
Judka Mowszowicz   pict    
Morduch Mowszowicz     pict  
Mejer Leybowicz   1    
Abraam Ickowicz   pict    
Judka Anszelowicz   pict    
Aron Chaimowicz   pict    
Icko Hercowicz   pict 1  
Mowsza Jakubowicz   1    
Leybko Jakubowicz   pictpict    
Zelman Joszelowicz   pict    
Leybko Herszowicz   pict pict  
Szmuyło Jankielowicz   1    
Mowsza Leyzorowicz   pict    
Aron Chaimowicz     pict  
Izyma wdowa   pict    
Zacharko Dmitrowicz   pict 1  
Leybko Abramowicz   pict    
Mirien Abramowicz   pict    
Jan Kretowicz     1pict z Jurysdyki
Franciszek Zubranski   1 1  
        Pierzeja Druga        
Pustoszy Dworney     1  
Mowsza Wolfowicz   1    
Zo[h]ach Abramowicz   pict    
Chaim Faybusiowicz   pict    
Leja wdowa s pustoszy     pict  
-------------------------------------  
Latus         126pict 100pict Pierzeia
         

    pict    Страница 09a
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         126pict 100pict  
        Pierzeja Druga        
Abraam Leybowicz     pict  
Israel Leyzorowicz   pict pict  
Joszel Szajowicz   pict pict  
Joszel Leybowicz     pict  
  Sender Mejerowicz   pictpict    
Herś Faybusiowicz   pict    
Dawid Judowicz   pict    
Joszel Chononowicz   pictpict pict  
Faybuś Ickowicz   pictpict    
Juda Hersiowicz   pict pict  
Juda Rubinowicz     pict z Blizniensk
         
Place Za Ulicą Bliznienską      
         
        Pierzeja Piersza        
Michał Dybaczewski     pict z Blizniensk
Maciey Dybaczewski     pict z Blizniensk
Jan Jasuikiewicz     1pict z Blizniensk
Paszukowna Sierota     1 z Blizniensk
Andrzey Misiewicz     pict z Blizniensk
Paszukowna Sierota     pictpict z Blizniensk
Kowalicha Suchocka     pictpict z Kropiwny
Kazmierzowa Radkiewiczowa     1pict z Blizniens
Xięza Bazylianie Fonduszowego     1  
Jakub Jaskiewicz     4pict z Kropiwny
Andrzey Misiewicz     3pict z Blizniensk
Jozef Radkiewicz     1pictpict z Rynku
Hreory Kononowicz     1pictpict z Blizniensk
Jan Pawłowicz     pict z Brzeskiey
Jan Jasiukiewicz     1pict z Blizniensk
Marcin Jaskiewicz     1pict z Brzeskiey
Jan Jasiukiewicz     1pict z Blizniensk
Feodor Kozakowski     2pict z Blizniensk
Jan Jakubowski     1pict z Jurysdyki
Jozef Radkiewicz     1 z Rynku
Andrzey Misiewicz     2pict z Brzeskiey
-------------------------------------  
Latus         121 214pict Marcin
         

    pict    Страница 09b
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         121 214pict  
        Pierzeja Piersza        
Marcin Jasiukiewicz     1pictpict z Brzeskię
Jakub Jaskiewicz     1pictpict z Kropiwny
Kazimierz Radkiewicz     1pictpict z Blizniensk
Jozef Radkiewicz     1pictpict z Rynku
Marcin Jaskiewicz     2pict z Brzeskię
Hreory Kononowicz     1 z Blizniensk
Bazyli Jarzynski     2 z Blizniensk
        Pierzeja Druga        
Bazyli Jarzynski     3pict z Blizniensk
Kazimierz Radkiewicz     1pict z Blizniensk
Xięza Bazylianie     1pict  
Michał Dybaczewski     pictpict z Blizniensk
Maciey Dybaczewski     pictpict z Blizniensk
Jozef Ratkiewicz     pict z Rynku
Kazimierz Radkiewicz     3pict z Blizniensk
Antoni Stolarzowey Brat     1pict z Rynku
Kazimierz Radkiewicz     2 z Blizniensk
Alexander Kosarewicz     pictpict z Blizniensk
Kazimierz Radkiewicz     1 z Blizniensk
Andrzey Misiewicz     4 z Blizniens
Jozef Radkiewicz     2pict z Rynku
Kazimierz Radkiewicz     2pict z Blizniensk
Stefan Jakubowicz     1pict z Jurysdyki
Wasil Wylizor     1 z Kropiwny
Kuryło Kononowicz     1 z Jurysdyki
Feodor Hajewski     1 x Bazylię
Jakub Jaskiewicz     2 z Kropiwny
Kazimierz Radkiewicz     2 z Blizniensk
Feodor Kozakowski     3pict z Blizniensk
Paszukowna [Sierota]     3pict z Blizniensk
        Place na Mosciszczu        
Feodor Hajewski     1 X Bazyliąnę
Feodor Chorostowski     1pict z Kropiwny
Cimocz Mowszowicz     pictpict z Kropiwny
Jerzy Klimowicz     pictpict z Kropiwny
Kazimierz Radkiewicz     3 z Blizniensk
Jozef Radkiewicz     5 z Rynku
Ławryn Jaskiewicz     3 z Kropiwny
Jakub Jaskiewicz     4 z Kropiwny
-------------------------------------  
Latus         121 288pict
        Place

    pict    Страница 10a
        Continuatur      
  Place  
Przemiar Placow Mieyskich pict pict  
Transport         121 288pict
Place Za Mieyską Wolko      
         
        Pierzeja Pierwsza        
Pod Karczma Piaskową     2  
Jan Ławkiewicz     2 z Kropiwny
Jozef Maliszewski     1pict z Kropiwny
Jan Lawkiewicz     1pict z Kropiwny
Maciey Budkiewicz     1 z Brzezkię
Jozef Maliszewski     1 z Kropiwny
Paweł Ławkiewicz     pict z Brzezkię
Karpiey Iwanowicz     pict z Brzezkię
Jan Kuczynski     pict z Brzezkię
Jakub Sautycz     pict z Brzezkię
Jan Ławkiewicz     1pict z Brzezkię
Hreory Ofromowicz     4 z Brzezkię
Feodor Sautycz     1pict z Kropiwny
Jan Pawłowicz     4 z Brzezkię
Jozef Maliszewski     1 z Kropiwny
Jan Ławkiewicz     1 z Kropiwny
Jakub Sautycz     4 z Brzezkię
Feodor Hajewski     1pict X Bazylianę
-----------------------------------------------------  
Summa Summar Placow         121 341pict
         
Przemiar Sianozęci w Miescie Rożaney (od miedzy
do miedzy iak Ktoren trzyma Gospodarz oprowa-
dzony) na Morgi, Kazdy po Prętow 10 wszerz a po
przetow 30 wzdłusz trzymający.
Morgi  
pict pict  
       
Morgi Sienne pod Papiernią      
         
Do Karczmy Piaskowey   2    
Feodor Sautycz   2   z Kropiwny
Jakub Sautych   2   z Brzezkię
Benedyś Sautych   3pict   z Brzezkię
Jan Lawkiewicz   6   z Kropiwny
Jan Pawłowicz {Tenże Lawkiewicz}   2   z Brzezkię
Jan Lawkiewicz       z Kropiwny
-------------------------------------  
Latus         20   Morgi
         

Яндекс.Метрика