pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 16a - 17b.

    pict    Страница 16a
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsza Ulica Ostrowska pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
65 14 5 16 42pict 79pict 7pict 23 47pict Transport 23 1 297 5
Pierzeia Piersza        
1 pict pict Sapse Leyzorowicz     2 20
1 1pict Leyzor Israelowicz     5  
pict z Pod Lazni Kahał     4 24
1 pictpict pict Israhel Szymszynowicz     2 24
1 1 pict pict pict Krzysztow Zubranski     4 22
1 1 pict pict pict Piotr Kaplinski     4  
1 1 pict 2pict Franciszek Budkiewiz     2 20
1 2 pict 1pict pict Maciey Ofromowicz     5 10
1 1 pict Tomasz Michalowicz     1 18
1 Alexander Zubranski       16
Pierzeia Druga        
1 1 pictpict Franciszek Psarcewicz     2  
pictpict 1pict pict 1 Antoni Psarcewicz     4 23
1 Tenże z Włoki we 2 Zmiana     4  
1 pictpict Zmitruk Manczyk     2 8
1 pict Jan Czeberaka     1 18
1 pict pict Benedyś Karasiewicz     1 24
1 pict Morducz Bienionin     4 24
1 pict Owsiey Abramowicz     2 12
1 pict Leyżor Majorowicz     3 6
1 pict Mowsza Machmanowicz       24
1 1 pict Jedyda Abramowicz 1 2 3 6
1 pict Nisien Jankielowicz       24
1 pict Kadysz Kusnierz       24
1 pict Manel Michalewicz     2 12
pict Pustoszy Dworney        
         
Ulica Brzeska        
         
Pierzeia Piersza        
1 pict Welwel Cerulik       24
1 pict Mezamer Abramowicz       24
1 pictpict Icko Morduchowicz     4  
1 pict Symon Zawilowicz     3 6
pict Jerochim Ubarowey Zięc       16
===================================================================
90 22 5 17 54 88 9pict 23 50 Latus 24 3 375  
         

    pict    Страница 16b
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsza Ulica Brzeska pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
90 22 5 17 54 88 9pict 23 50 Transport 24 3 375  
Pierzeia Piersza        
1 pict Zelman Judowicz     4 24
pict Szełwel Szmuklerowicz       12
1 pict Szachno Krawiec     2 12
1 pict pict Leybko Leyzorowicz     2 4
1 pict Owsiey Mowszowicz     3 6
pict Welwel Bozin       24
1 1 pict pict Dzienis Jozwowicz 1 2 2 4
1 pict [Chackiey] Aronowicz     5 18
pict Leybko Krupianski       16
1 pict pict Karpiey Iwanowicz     1 22
1 pict Benedyś Ptuszynski     1 18
1 1 pict pict Zmitruk Lisowski     1 26
1 1 1 1pict 4 pict Hreory Ofromowicz 1 2 7 19
1 2 1 pict 4pict pict 7pict 10pict Michał Olechnowicz 1 2 18 3
1 1 1 pict 14pict pict Marcin Jaskiewicz 1 2 13 25
1 pict 1 pict 6 Benedyś Sautycz     8 26
1 1 pictpict 1pict 2pict Bazyli Kaplinski     6 10
1 Tenze z Osobnego gruntu     4  
1 pict Maciey Foryś     1 18
1 Szmuyło Abramowicz     1 2
1 pict Abraam Hercowicz     4 24
1 pict Mesel Slomowicz     4 24
1 pict Kuszer Hercowicz     4 24
1 pict Mejer Ickowicz     4 24
1 1pict Joszel Ickowicz     8  
Pierzeia Druga        
1 1 1 pict 2 pictpict Paweł Ławkiewicz 1 2 8 29
1 1 pict Siemionowa wdowa     1 18
1 1 pict Pieczukowska wdowa     1 18
1 2 1 pict 1pict pict Maciey Budkiewicz     3 29
1 1 pict 2pict 1 Jan Kuczynski     2 16
1 pict pict Tomasz Jozefowicz     2 15
===================================================================
116 34 5 23 69pict 124pict 14 31pict 70pict Latus 32 1 512  
         

    pict    Страница 17a
                             
pict pict pict pict pict pict Dalsza Ulica Brzeska pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
116 34 5 23 69pict 124pict 14 31pict 70pict Transport 32 1 512  
Pierzeia Druga        
1 1 1 pict 6pict 2 Jakub Sautycz 1 2 6 8
1 1 pict Jan Nikonowicz     1 18
pict Tenze z Pola we 2 Zmiany     2  
1 1 pict Sawa Lisowski     2 12
1 2 1 pict 9pict 2pict 2 2 Jan Pawłowicz 3   20 28
pict Tenze z Pola we 2 Zmiany     2  
1 1 2 1 pict pict pict Cichon Pronkiewicz 3   3 15
3 Tenze z Pola we 2 Zmiany     12  
1 6 1 pict [Hihel] Herszowicz 1 2 6 28
1 pict pict Alexander Sautycz     2 2
1 pict pict Paweł Kulba     1 28
1 pict Rubin Berkowicz     4  
1 1 pict pict Herzko Morduchowicz 1 2 5 2
1 1 1 pict 1 pict pict 2 Maciey Jarmułowicz 1 2 7 12
1 Tenze z Pola we 2 Zmiany     4  
1 pict pict Abraam Liber     3 22
1 pict Leyba Rubinowicz     3 6
1 Arya Nasanowicz     1 2
1 pictpict Zelik Mowszowicz     4  
pictpict Herszko Jankielowicz       20
1 1 pict Boziey wdowey Zięć 1 2 4  
pict Dawid Chononowicz       20
1 4 pict Icko Hercowicz 1 2 4  
1 pict Fiskowa wdowa     4  
1 pict Herzko Faybusiowicz     4  
1 pict Herc Herszkowicz     5 18
1 pict Leyba Rubinowicz     4 24
pict Mowsza Percowicz       16
1pict Kahał Rozanski y pict        
Cwierciami w Ryncu        
1 pict Po Janie Tołpiece     1 18
Pustosz Zabudowana        
pict 2 Jakub Sautycz     10 18
===================================================================
137 39 9 39 83pict 175pict 23pict 31pict 2pict 76pict Latus 47 1 646 17
         

    pict    Страница 17b
                             
pict pict pict pict pict pict Zarzecze pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
137 39 9 39 83pict 175pict 23pict 31pict 2pict 76pict Transport 47 1 646 17
         
1 pict Rochowa wdowa     1 18
1 pict pict Tołsciekiewiczowa wdowa     2  
pict pict Hreory Tołsciekiewicz     1 23
         
Ulica Kropiwna        
         
1 1 1 pict 1pict 1pict 2 Teodor Sautycz 1 2 12 18
1pict Tenże z Pola Zmiany 2     6  
1 1 2 2 1 16 1pict 8pict Jan Ławkiewicz     24 8
1 pict Jozhim Bobryk     1 18
1 2 pict 1pict Wasil Wylizor     3  
1 1 pict pict Alexander [Dołkiewski]     1 26
1 1 pict Maryanna Woyciechowna     2  
1 1 1 1 pict 3pict pict 1 Jozef Maliszewski 2 1 7 16
1pict Tenże z Pola we 2 Zmiany     6  
1 1 2 1 1 14pict 3 4 2 Jakub Jaskiewicz 3   15 14
1 1 1 pict 3pict pict 2 Lawryn Jaskiewicz 1 2 8 14
pict Tenże we dwa Zmiany     3  
1 pict 1pict 1 Feodor Chorostowski     2 28
pict Tenże Płaci za dwa Zmiany     2  
1 1 pict 5pict pict 1pict 2pict Mikołajowa wdowa     8 7
2pict pict 1 2 Cimoch Morozowicz     5 26
4pict Paszukowna Sierota     2 18
pict Franciszek Jaskiewicz       8
pict Mikołay Rabecki       4
         
Ulica Bliznienska        
         
Pierzeia Piersza        
1 pict Israel Zelkowicz     2 12
pict Pusztoszy Dworney        
1 pict 1pict Juda Rubinowicz     6 20
1 pict [Iyruchen] Slomowicz     4  
1 pict Szmuyło Wolfowicz     4  
===================================================================
154 49 14 45 91pict 235 35pict 36 7pict 90pict Latus 55 2 782 25
         

Яндекс.Метрика