pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 52а - xx.

 

    pict    Страница 52a
             
  Inwentarz Folwarku
Ostrowskiego w Powiecie
Słonimskim lezącego
   
       

    pict    Страница 53a
             
  Opisanie Budowli Folwarku
Ostrowskiego w Powiecie Słonim-
skim leżącego
   
       
      Budowla Folwarku Ostrowskiego tak z gruntu stara y roz-    
  walona ze jey weale y opisania nie nalezało by czynić, jednak    
  co się kolwiek znayduię na gruncie wszystko wyrazasię [a naprod]    
      Budynek Mieszkalny z drzewa Kostkowego budowany, Dranica-    
  mi Kryty, z gruntu stary, do Ktorego w pierwey do Sieni    
  Drzwi na Biegunach, Kuchnia w Sieni z dylow siemią    
  wysypana, z Sieni do Izby polewey stronie Drzwi na Za-    
  wiaszch z Klamką zelaznemi, Pieć Zielony, Komin Muro-    
  wany na dach wyprowadzony, Podłoga z dylow, Połap z tarcic uło-    
  zony, Okien z Okiennicami zasuwanemi dwie, z Izby do Bo-    
  kowki Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, Okien z o-    
  kiennicami na biegunach dwie, z Bokowki do Komory Drzwi    
  na Zawiasach zelaznych, Tamze okno jedne, z Komory do Szpi-    
  zarni Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, Okno jedne    
  z Szpizarni na podworze Drzwi na Zawiasach z Zasuwą dre-    
  wnianą, Nazad powrociwszy do Sieni Drzwi do Piekarni na    
  biegunach, Pieć piekarniany, Okien małych trzy, Za    
  Budynkim Chlewkow pod jednym dachem z drzewa Krą-    
  glakow budowanych, Dranicami Krytych sześć, do ktorych    
  y Drzwi na biegunach Sześć.    
      Piwnica z Osobnym nagorze schowaniem, z dachem dranicz-    
  nym w podle ktorey. Syrnic o dwoch piętrach z drzewa    
  Krąglakow budowany Dranicami Kryty, Drzwi jedne jedne    
  na Gorze drugę na dole na biegunach skublami y Probojami    
      Odryna z drzewa Krąglakow budowana Słomą Kryta, ktorych    
  wrot poiedynczych na biegunach dwoje    
      Swiren Stary ze staienką na Kilka Koni z drzewa Krąglakow    
  budowany, słomą Kryty, do ktorego Drzwi jedne do stay-    
  ni na biegunach a drugę do szhowania na biegunach z Probojami    
  Swiren    
       

    pict    Страница 53b
             
      Swiren Nowy z drzewa Krąglakow budowany, Dranicami Kryty    
  do ktorego Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
      Stodoła z gruntu stara z Krąglakow budowana, Słomą Kryta    
  do ktorey Wrot poiedynczych troje na biegunach, jedne tylko    
  Wrota ze skublem y Probojami Zelaznemi    
      Obora z drzewa Krąglakow Budowana Słoma Kryta, do ktorey    
  wrot poiedynczych na biegunach drewnianych dwoje    
      Browar z drzewa Krąglakow budowany, Dranicami Kryty, z    
  gruntu stary, przy ktorym studnia z Zurawiem ocembrowana    
      Karczma Szczytnianska na Gośćincu wielkim Brzeskim    
  drzewa Kraglakow budowana, Dranicami Kryta, do ktorey    
  wjazd do stayni Wrota wyłotne poiedyncze na biegunach    
  w Stayni złoby z Konca w Konieć z Przyiazdu od Rozany do Izby    
  gośćinny Drzwi na Zawiasach z Klamką y Kruchkim, Pieć Zielony    
  Komin Murowany na dach wyprowadzony, Okien szkła białego    
  z Okiennicami Zasiwanemi cztery, z Izby do Komory Drzwi    
  na Zawiasach skublem y Probojami, Okien szkła białego    
  z Okiennicami Zasuwanemi drwie, Komin Murowany na dach    
  wyprowadzony, z Komory drzwi na podworze na Zawiasach y    
  Kruczkim, Na drugiey stronie czyli raczey w drugim Koncu    
  do Izby Szynkowny Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
  Komin s piecykiem Murowany na dach wyprowadzony, Pieć Zie-    
  lony, Okien szkła prostego z Okiennicami Zasuwanemi cztery    
  z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach, Okno szkła prostego jedna    
  z Komory Drzwi na podworze na biegunach skublem y Probojami    
  Odrzyna z drzewa Kraglakow budowana słomą Kryta do ktorey    
  wrota poiedyncze na biegunach, Browar z Wołownią z drzewa    
  Kraglakow budowany, Dranicami Kryty, do ktorego Wrot po-    
  iedynczych na biegunach dwoje. Szuszarnia czyli Słodownia    
  z drzewa Kraglakow budowana, Dranicami Kryta, do Ktorą    
  Drzwi na biegunach    
      Cerciew pod Tytulem zjawienia nayswiątzsy Panny, z drzewa    
  Kostkowego budowana, Gontami Kryta, w Koło Parkanym opar-    
  Kaniona    
       

    pict    Страница 54a
                 
Kaniona, do ktorey dozor iest Xiędza Cerkwi Woronołow-  
skiey z obligacyą odprawowania w Sobota Mszy y w Inne  
Uroczystośći z odpustami nadane  
                 
Grunta Orome Dworne  
      Poletek za Brodem Karbowszczyzna zwany          
      po między Lasem Morgow           24    
      Poletek Nowina Zwany Morgow           72 p 162
Przydatek Łosowszczyzna Morgow             9    
Tamże Nowiny teraz dobytey Morgow 14 p 114 pict   29 p 154
      [Item] Zabrodem Morgow 15 p 114      
      Poletek Cyhanowszczyzna Morgow           38 p 224
=================================  
Summa Morgow          171 p 243
                 
Ogrody Dworne  
      Ogrod pod Browarem za [Suśrniamy] Ogro-                
      dzony Zerdziami na Warzywą Morgow             1 p    25
      Ogrod za Budynkim z Kwaterami teraz w tym                
      Roku szczepami roznemi zasadzony Morow             1 p  125
=================================  
Summa w Ogrodach    Morʕ             2 pict  
                 
      Siana ten Folwark po między Poletkami                
       w tym Roku wyrobił na Wozow           100    
=================================  
                 
Grunta Wsi Ostrowka y Szczytna  
Poletek Siedzibny, jednym Koncem do Sciany Woroniłow-  
skiey ad drugim pod Bor, Bokiem jednym częscią do swego  
a częśćią do Dwornego gruntu a drugim do Sznurowych  
Włoka długośći sznurow 46 p 2 a szerokośći 7pict czyni Morgow 11  
pręlow 280pict  
  Poletek  
                   

    pict    Страница 54b
             
      Poletek Podharecze jednym Koncem do Kuleszowskiey śćiany a    
  drugim do Swego Poletku Siedzybnego, Bokim jednym do    
  Sciany Tocwiłowskiey a drugim do Dwornego długośći Włoka    
  Sznurow 46 Sześć a szerokośći p 8pict czyni Morgow Włoka 13    
  prętow Sto dwadzieśćea pięć    
      Poletek Zawiersze Zwany jednym Koncem do Sćiany Nowo-    
  niłowskiey y Bokim a drugim Koncem pod Bory Bokim    
  do Swego Poletku długośći Włoka Sznurow 36 a szerokośżi    
  prętow siedm y puł czyni Morgow 9 do niego przydatek po    
  Lesie z dawnych czasow do Kazdey Włoki po Morgow 2pict Summa    
  Włoki Morgow Morgow 11pict.    
      Wies Wierczycze na Morgach Osiadła czyli raczey na Re-    
  zach 8pict a na przyiemne y Osiadłe grunta we Wsi Szczy-    
  tnym y Ostrowku trzyma Sznurowe grunta, Reza Zaś    
  Kazda ma w sobie Morgow trzy y puł z ktorych płata ogul-    
  nie pod Osiadłoscią Połozona będzie    
      Sianozęci tak Wześ Ostrowek jako Szczytno y Wierczycze    
  zadnych do Sznurowych gruntow przydanych niema ale    
  polesie ma pozwolenie wyrabiać sobie, ktorych iednak (    
  lubo miary nie było dla wielkiego niedoyśćia mieść ) [Oko]    
  widziało ze mają własnie po kawalku co do siedzib nić co    
  dopłaty nie bywa chyba w dalszym czasie gdy nastaną wy-    
  robki powiększyć się może.    
      Granicy, Borow, Zarosli, zadnego nieczyni się opisa-    
  nia, poniewasz własnie w tym Roku z Jw JPanem Fle-    
  mingem Wojewodo Pomorskim ogranice rozpoczę-    
  te prawą, przeło z tey okolicznośći zadnego ogranicze-    
  nia tak jak z [Jmszemi] Folwarkami nastąpiło niczy-    
  ni się do rozprawy    
  Sumariusz    
       

    pict    Страница 55a
                                   
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
                                   
Wies Osiadło Ostrowek      
1   1 2   1   Tomasz Minkiewicz                 13  
1 1 2 1 pict pictpict   Jasko Zawacki 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 1pict
1 4 1   pict pict   Ostap Prokopienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1 1 1   pict pict   Pawluk Prokopienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 1pict
1       pict pict   Maxym Machnicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 28pict
1 1     pict pict   Sciepan Krawonik 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1 1 1 1 pict pict   Ułas Karasiewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1 3 1 1 pict pict   Michałko Pawlowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 25
1 1 1 1 pict pictpict   Siemion Machnicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 8pict
1 3   1 pict pict   Kuzmiczycha Wdowa 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1 3 1 1 pict pictpict   Hryszko Jakowienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 8pict
1 2 1 1 pict pictpict   Pilip Jakowienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 8pict
1 1     pict     Mosiey Jakowienia 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
1 3     pict pictpict   Chwedor Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 13pict
1 2 1 1 pict pictpict   Janko Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 16pict
1 1 1 1 pict pictpict   Omelan Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 11pict
1 3 2 1 pict pict   Jasko Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 6 15
1 1 1 1 pict pictpict   Mikołay Dziarnikiewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 6 6pict
1 2 1   pict pict   Iwan *ywok 1 1 1 3 1 pict pict 5 4  
          8pict   Pustoszy Dwor Zarabia                  
          1   Pod Arendarzem                    
===================================================================
19 33 17 14 4pict 10 Summa w Ostrowku 18 18 18 54 18 4pict 9 90 90  
                                 
Wies Szczytno      
1 1 2 1 pict pict   Michałko Minicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1       pict     Jakim Minicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
1 1 2 1 pict pictpict   Chwedor Minicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 11pict
1   2   pict pict   Janko Minicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 10
===================================================================
4 6 2 1 1 pict   Latus Facit 4 4 4 12 4 1 2 20 7 20
                                   

    pict    Страница 55b
                                   
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
4 2 6 2 1 pictpict   Transport 4 4 4 12 4 1 2 20 12 11pict
Dalsza Wies Szczytno      
1   2 pict pictpict   Prokop Szwed 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 11pict
1 1 1 1 pict pict   Sciepan Minicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1 2 2 1 pict pictpict   Prokop Hryniewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 10
1   2   pict pict   Chwedor Czmiel 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 10
1     1 pict pict   Ławryn Samuszczyk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1       pict     Jasko Swiacki 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
1 4 2   pict pict   Andruś Nesceruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1 2 1   pict pict   Petruk Nesceruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1 2 1   pict pict   Jasko Kruczok 1 1 1 3 1 pict pict 5 2 10
1 4   1 pict pict   Niczypor Rudowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1       pict pict   Wasil Nesceruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 4  
1 2 2 1 pict pict   Chwedor Hryniewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 20
1 1 2 1 pict pict   Hreor Hryniewicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 20
1 2 1 1 pict pictpict   Daniło Nesceruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 3pict
1 1 2   pict pictpict   Hreor Machnicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 26pict
1 1 1 1 pict pict   Awryło Machnicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 6pict
1   2 1 pict pict   Ichant Kruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 21pict
1       pict pictpict   Michałko Kruk 1 1 1 3 1 pict pict 5 5 11pict
          4   Pustoszy Dwor Zarabia                
===================================================================
22 24 27 11 5pict 12pict 2 Summa Szczytna 22 22 22 66 22 5pict 11 110 87 26pict
                                 
Wies Wierczyce      
1 2 1 1 pict pict   Jaszko Stuk 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1 1     pict     Chalimon Nowik 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
1 2     pict     Juszko Huste 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
1 1 1   pict     Harasym [Pawłowicz] 1 1 1 3 1 pict pict 5 1 15
===================================================================
4 6 2 1 1 pict   Latus Facit 4 4 4 12 4 1 2 20 7 20
                                   

    pict    Страница 56a
                                   
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
4 6 2 1 1 pict   Transport 4 4 4 12 4 1 2 20 7 20
Dalsza Wies Wierczyce      
                                   
1 3 2 1 pict pict   Olexiey Pawłowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 25
1 3 2 1 pict pict   Stefan Pawłowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4  
1 3     pict     Michałko Pawłowicz pict pict pict pict pict pict pict 3 1 7pict
1 1   1 pict pictpict   Janko Pawłowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 13pict
1 1     pict pictpict   Onoprey Pawłowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 4 8pict
1 1   1 pict pict   Karpiey Pawłowicz 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1   1 1 pict pict   Daniło Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1   1 1 pict pict   Mikołay Huster 1 1 1 3 1 pict pict 5 3 5
1       pict     Pawłowiczycha wdowa           1 15
              Gromada z Rez 8pict                 8 15
===================================================================
13 18 8 7 3pict 2pict   Suma Wierczyć 11pict 11pict 11pict 34pict 11pict 2pict 5pict 58 48 pict
19 33 17 14 4pict 10   Wieś Ostrowek 18 18 18 54 18 4pict 9 90 90  
22 24 27 11 5pict 12pict pict Wies Szczytno 22 22 22 66 22 5pict 11 110 87 26pict
===================================================================
54 75 52 32 13pict 24pict 2 Summa Sumʕ 51pict 51pict 51pict 154
pict
51pict 12pict 25pict 258 225 27
===================================================================
              Summariusz                    
    Gospodarzow z Wdowami     52      
    Synow z Zięciami     45      
    Wołow roboczych     52      
    Koni sztuk     32      
    Włok Ciągłych     13pict      
    Włok Czynszowych     24pict      
    Morgow Siennych w Ciemrach       2      
    Konopi Garśći 51pict a gr 3         5   4pict  
    Grzybow wiankow po sto mających 51pict a gr [10]       18 17pict  
    Orzęchow Garcy 51pict a gr 5         8 17pict  
    Owsa Szankow 38pictpict [a**] 8     309    
    Chmielu Szankow 12pictpict [s**] 5 g 10       67 20  
    ===================================  
              Latus             408   25pict  
                                   

    pict    Страница 56b
                                   
  Dalszy Summariusz           pict pict  
    Transport     408 25pict  
    Za Gesi Sztuk 12pict [a sz] 1       12 26  
    Za Kur wrzędowych 25pict [a gr] 10         8 17  
    Za Jaieć Kop 4 Sztuk 18 [a gr] 20         2 26  
    Czynszu z Lasowym od Kazdego Gospo-          
          darza [a sz]     225 27  
    z Ogrodu Folwarcznego za Warzywą          
          plus minus       50    
    Za Miodu Połowicznego od Poddanstwa          
          Becżkę jedne       90    
    Morgowszczyzny       10    
               
    ===================================  
              Summa Instraty prez Wysiewow           829   1pict  
                                 
  Powinność Włośći Ostrowskiey rowna we  
    wszystkim pod Łososinem opisana  
                                   

Яндекс.Метрика