pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 39a - 42b.

    pict    Страница 39a
                             
pict pict pict pict Sumariusz z powyżey
opisanych gruntow z przyłączoną Taxą oraż Osiadłożćią y wszelkich Danin nalezących
pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
         
Wies Jundziłowicze Osl.          
1   2 3   pict pict Stefan Antonowicz Bojar           4 3
          1pict Tenże z pod [Siebiby]           1 24
1   2 3   pict pict Jan Antonowicz Bojar           4 3
          1pict Tenże spod Siedziby           1 24
1 3 1   4 pict pict Maciey Andrusiuk 2 1 pict pict 5 4 4
1   1 2   pict pict Jan Oleskiewicz Bojar           4 3
1   1 1 pict   pict Gabrus Szlachcienia 2 1 pict pict 5 1 18
1 1   pict   pict Andrus Chwedziuk 1 pict pict pict 3 1 10pict
1 2 1 1 pict pict pict Ostap Łomaka 2 1 pict pict 5 4 4
1 2 2   pict pict pict Ichnat Kondratowiec 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 22   pict pict pict Cimoch Chwedziuk 2 1 pict pict 5 4 4
1 3   2 pict pict pict Sidor Chwedziuk 2 1 pict pict 5 6 20
            1 Tenza z Pod Gaiu             10
1 1 1   pict   pict Jakow Kasciuk 2 1 pict pict 5 1 18
1   1 pict   pict Pawluk Pozniak 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 1 1 pict   pict Mikołay Zuk 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 2 1 pict pict pict Chwedor Druzenia 2 1 pict pict 5 4 4
1 2 1 1 pict pict pict Jasko Drugenia 2 1 pict pict 5 4 4
1   2   pict   pict Jakub Burdzienia 2 1 pict pict 5 1 18
1       pict   pict Janko Kozorad 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 2 pict   pict Trochim Burdzienia 2 1 pict pict 5 1 18
1   1 1 pict pict Pilip Chwedziuk 2 1 pict pict 5 1 18
      pict   Tenze z Małego Czynszu           1  
1   1 1 pict pict pict Janko Kasciuk 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 2 1 pict   pict Siemion Burdzienia 2 1 pict pict 5 4 29pict
1 3 1 1 pict   pict Marcin [Okuła] 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 2 1 pict pict Jakow Lewonczyk 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 pict   pict Jakow Zuk 2 1 pict pict 5 1 18
===================================================================
24 28 31 19 5pict 2pict 10pict Latus 41 20pict 5pict 10pict 103 81 24pict
         

    pict    Страница 39b
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
24 28 31 19 5pict 2pict 10pict Transport 41 20pict 5pict 10pict 103 81 24pict
Dalsza Osiadłość
Wsi Jundziłwicz
         
1   2   pict pict pict Ihnat Szymanski 2 1 pict pict 5 4 4
1 2 1 pict   pict Siemion Szymanski 1 pict pict pict 3 1 10pict
1 1 2   pict   pict Cimoch Rakuć 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 2 pict   pict Benedyś Nieczay 2 1 pict pict 5 1 18
1 3 2 1 pict pict pict Jakow Nieczay 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 2 1 pict pict pict Andrzey Szlacheienia 2 1 pict pict 5 4 4
1 1     pict   pict Wasil Burdzienia 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 1   pict   pict Chwedor Zuk 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 1 1 pict pict pict Dominik Kondratowicz 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 2 1 pict pict pict Olexiey Burdzienia 2 1 pict pict 5 6 20
1 1 2   pict pict pict Kupryan Zuk 2 1 pict pict 5 3 8pict
1 1 pict   pict Omelan Sierota 2 1 pict pict 5 1 18
1   1   pict   pict Sciepan Kasciuk 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 2   pict pict pict Panaś Kłok 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 1 pict   pict Chwedor Jouchim 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 1   pict   pict Prokop Jowchimienia 2 1 pict pict 5 1 18
1   2 pict pict Michałko Szeczko 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 2 pict   pict Marcin Szymanczyk 2 1 pict pict 5 6 20
1   1   pict   pict Lewon Zanko 2 1 pict pict 5 1 18
          pict   Tenże z małego Czynszu           1  
1 1   pict   pict Kuryło Dobioro 2 1 pict pict   1 18
1 1 1 1 pict pict pict Andruś Druzenia 2 1 pict pict   1 18
1 2 2 1 pict pict pict Olexiey Borysiuk Bojar           4 3
1 2 1 1 pict pict pict Sefan Dobryanowicz Bojar           4 3
1 3 2 1 pict pict pict Jakub Lepiecha Bartrzik           6 19
pict Tenże z małego Czynszu         1  
1 1 1 1 pict pict Cimoch Dobryanowicz 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 pict pict pict Janko Kulba 2 1 pict pict 5 4 4
1 pict   Bazylowa Jakucienicha 1 pict pict 3 1 10pict
1 1 2 pict pict pict Jasko Zur 2 1 pict pict 5 4 4
===================================================================
52 58 69 29 11pict 4pict 17pict Latus Facit 89 32pict 11pict 16pict 224 167 21
         

    pict    Страница 40a
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
52 58 69 29 11pict 4pict 17pict Transport Lateris 89 32pict 11pict 16pict 224 167 21
Dalsza Osiadłość
Wsi Jundziłwiczę
         
1 1 2   pict pict pict Janko Burak 2 1 pict pict 5 4 4
1   1 1 pict pict pict Janko Druzenia 2 1 pict pict 5 4 4
1   1   pict   pict Chwedor Dopioro 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 2 1 pict pict pict Pilip Dobioro 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 2 pict   pict Klimko Jakucienia 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 1 1 pict pictpict pict Pawluk Druzenia 2 1 pict pict 5 7 15pict
1       pict pict pict Cimoch Drozenia 1 pict   pict 3 3 18pict
1       pict   pict Demian Lewosz 1 pict   pict 3 1 10pict
1     pict   pict Maxim Sawczenia           3 19
1 2 2 pict pict pict Pawluk Jaroszenia 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 1   pict   pict Siemion Sawczenia 2 1 pict pict 5 1 18
1 2 2 pict   pict Samuś Jouchimienia 2 1 pict pict 5 6 20
1 1     pict pict pict Trochim Szyczko           3 19
1 2 1 1 pict pict pict Jochim Kascuk 2 1 pict pict 5 4 4
1 1 1 pict   pict Sciepan Kasciuk 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 2 1 pict pict pict Chwedor Zur 2 1 pict pict 5 4 4
1   2 1 pict pict Michałko Kascuk 2 1 pict pict 5 4 4
1   2 pict   pict Jakow Łabecki 2 1 pict pict 5 1 18
1 1 2 1 pict   pict Mosiey Sawczenia 2 1 pict pict 5 4 4
1 2 2 1 pict   pict Ostap Jakucienia 2 1 pict pict 5 4 4
1 4 2   pict   pict Sciepan Szyczko 2 1 pict pict 5 1 18
Wieś Kowale          
1 2 1 pict   Gabruś Szyczko 2 1 pict pict 5 1 15
1 2 1 pict Cimoch Kastuszenia           3 16
1   1 pict     Dawid Januszenia 1 pict pict pict 3 1 7pict
        pict Tenże z Małego Csynszu           1 10
1 1 1 pict pict   Andrzey Kascuk 2 1 pict pict 5 4 3
1 1 2 2 pict pict Maxym Lewonczyk 2 1 pict pict 5 [6] 17
1 2 pict pict Sawka Czausz 2 1 pict pict 5 3 5pict
pict Tenże z Małego Csynszu       1 10
===================================================================
79 86 103 41 17pict 7pictpict 22pict Latus Facit 133 55 16pict 27pict 338 263 19pict
         

    pict    Страница 40b
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
79 86 103 41 17pict 7pictpict 22pict Transport 133 55 16pict 27pict 338 263 19pict
Dalsza Wieś
Kowale przy Jundził
ʕ
         
1 1 2 1 pict     Antoni Dubina 1 pict pict pict 3 1 [8]pict
            Tenże z Małego Czynsu           1  
1 2 1   pict pict   Jouchim Zuk 1 pict pict pict 3 3 16
1 3   pict     Wasil Ptaszey Lesnik           3 16
        pict   Tenże z Małego Czynsu           1 10
1 2 1 1 pict     Petruk Jakucienia 1 pict pict pict 3 1 8pict
          pict Tenże z Małego Czynsu           1 10
1 1 1 1 pict     Niczypor Januszenia 1 pict pict pict 3 1 7pict
        pict Tenże z Małego Czynsu           1  
1 2 1 1 pict     Iwan Panaszenia 1 pict pict pict 3 1 7pict
          pict   Tenze z Małego Czynsu           1  
1 1   pict     Feodor Szarupa 1 pict pict pict 3 1 7pict
1 1 1   pict     Mikołay Szarupa 2 1 pict pict 5 1 15
          pict Tenże z Małego Czynsu           1  
1   2 pict     Jakow Zanczenia 2 1 pict pict 5 1 15
              Tenże z Małego Czynsu           1  
1   1 1 pict Chwedor Samuyłowicz 2 1 pict pict 5 1 15
1 1   pict   Daniło Samuyłowicz 2 1 pict pict 5 1 15
          pict   Tenże z Małego Czynsu           1  
1 1 1   pict     Prokop Ptaszey 2 1 pict pict 5 1 15
1   2 1 pict pict Michaś Ptaszey 2 1 pict pict 5 3 5pict
1 2 pict Chwedor Panaszenia 1 pict pict pict 3 1 7pict
1   pict     Mikołay Panaszenia 1 pict pict pict 3 1 7pict
1     pict   Zmitruk Panaszenia 1 pict pict pict 3 1 10pict
1 3 1 pict     Saʕrupowa wdowa 2 1 pict pict 5 1 15
1 2 1 pict   ZmitrukTukieć 2 1 pict pict 5 1 15
1 2 pict Zmitruk Czeczyk 1 pict pict pict 9 1 15
1 1 1 1 pict pict Pawluk Szyczko 2 1 pict pict 5 4 1
pict Tenże z Małego Czynsu       1  
===================================================================
99 109 120 49 21pict 8pictpict 22pict Latus Facit 161 69 20pict 34pict 413 309 23
         

    pict    Страница 41a
                             
pict pict pict pict   pict pict pict pict pict
pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict pict
99 109 120 49 21pict 8pictpict 22pict Transport 161 69 20pict 34pict 413 309 23
Dalsze Kowale          
1 1 2 1 pict     Antoni Chmielewski           4  
1 1 2 2 pict pict   Tadeusz Antonowicz           6 16
1 4 2 1 pict pict   Dominik Chmielewski           6 16
1 2 1 2 pict     Jaś Chmielewski           4  
1   1 pict     Siemion Szabunia 2   pict pict 5 1 15
1 2 1 1 pict     Roman Nohorocki 1 pict pict pict 3 1 7pict
          pict Tenże Małego Czynsza           1  
1   2 1 pict     Kazimierz Nochorocki 1 pict pict pict 3 1 7pict
1 2   pict   Jasko Druzenia 2 1 pict pict 5 1 15
        pict   Tenże Małego Czynʕ           1 10
1 2     pict     Pilip Dołgier 2 1 pict pict 5 1 15
1 1   pict     Janko Zanczenia 2 1 pict pict 5 1 15
          pict   Tenże Małego Czynszu           1  
1 1 2 1 pict pict Tomasz Lay 2 1 pict pict 5 4 1
1 1 2 1 pict pict   Samuś Czausz 2 1 pict pict 5 4 1
          pict   Tenże Małego Czynszu           1  
1   2 1 pict pict Janko Zubienia 2 1 pict pict 5 4 1
1       pict Tenże Małego Czynszu           1  
1 1 2   pict     Samuś Januczenia 2 1     5 1 15
          pict   Tenże Małego Czynszu           1  
1 2 1 1 pict   Janko Samuyłowicz           4  
      pict Tenże Małego Czynszu           1  
1 2 1 pict pict   Benedyś [Jakucina]           6 16
                         
1   Do Arendy za          
          Kontraktem            
===================================================================
116 131 143 61 24pict 11
pictpict
22pict Summa Sumarʕ 179 77 21pict 39 459 370 4
         

    pict    Страница 41b
               
        Summariusz Intraty pict pict  
  Gospodarzow Osiadłych   116      
    Synow z Zięciami   131      
  Wołow roboczych   143      
  Koni sztuk     61      
  Włok Sluzałych     24pict      
  Włok Czynszowych     11pictpict      
  Morgow Oromych     22pict      
  Owsa Szankow Dwornych 44pict as 8       358    
  Chmielu Szankow 19pict asz 5 g 10       112   20  
  Gesi Sztuk 21 pict as 1         21     7pict  
  Kapłonow Sztuk 39 a grę 15         19   15  
  Jaieć Kop 7pict a grę 20           5      
  Czynszu z przyłączonym Lasowym od          
      Kazdego Gospodarza złt 1       370     4  
  Arendy Karczemney       450      
  Za Miodu Połowicznego pułbeczki         81      
  Za Miod Dworny z podbieranea Je-          
      siennego y Wiosnianego Beczki         90      
  Z Ogrodu Włoskiego za Frukta          
      plus minus       100      
  Z Ogrodow Folwarcznych za Warzy-          
      wa plus minus       100      
  ========================================  
  Summa Intraty -                      
  procz Zasiewow            [1707] 16pict  
         

    pict    Страница 42a
             
  Poddanni Zbiegli    
       
        Lewon Panaszenia wyszedł bez wieśći sam    
        Mikołay Białaus wyszedł bez wieśći    
        Cimoch Druzenia z Synem wyszedł    
        Simeon Kascuk z Zoną y z dwoygo Dziecmi    
  wyszedł niewiadomie    
             
  Powinności Poddanstwa Jundziłʕ    
       
        Kazdy Gospodarz niepowinien więcey trzymać gruntu na Osia-    
  dłość swoje iak Cwierć włoczną jedne, a z tey dać groszy Pię-    
  tnaśći Owsa Cwierci dwie albo garcy Dwornych Powiatowych    
  trzydzieśći śześ, Chmielu teyże miary Czwierć, Gęsi Cwierć, Kapło-    
  na puł, Jaieć Sztuk pięć wśęcey Zaś gruntow na przyiemne    
  trzymać wolność dwor daię iak ktorego mozność y grunt    
  wystarzcza Zaplaciwszy z Kazdey Włoki po Złotych Dwadzie-    
  śćia groszy osm.    
        Są Włoki apart tey płaty nie w pognoiach ale za Wsią w polu    
  z ktorych jak dawniey płaci po Złotych osm tak y teraz    
  pod Gospodarzem Kazdem osobno połozone y niewsęcey iak    
  trzy takich włok na całey wsi znayduięsię.    
        Dawniey Wieś Jundziłowiczę latem słuzyła Panszczyzny po dwa    
  dni a Zimą po dniu jednym przei racyą [małeżi] gruntu, te-    
  raż Zaś od Wsi Nowosad, Kołozubow y Zahalicz [uięte] a Jun-    
  dziłowiczom bez Zadney płaty nadano, powinni tedy poczow-    
  szy od Swiętego Piotra do pokrowy Ruskiey podług Kalenda-    
  rza greckiego odbywać panszczyzny po dni cztery a od Pokrowy    
  do Swiętego Piotra po dni trzy od Wschodu do Zachodu Słonca    
  z czym Dwor Kaze na naznaczone Mieśće wychodzić    
        Gwałty w tydzien raz poczowszy od Swiętego Piotra do Pokrowy Ru-    
  skiey wiele chata dusz ma zostawiwszy iedne wdomu dla    
  ostroznośći ognia z Czym Dwor Każe wychodzie powinni    
  Polesne    
       

    pict    Страница 42b
             
        Polesnego Kazdy Gospodarz z Kurzącego Dymu po Złotemu je-    
  dnemu przy Czynszach oddawać maja, ktore razem powy-    
  zey z Cymszem z Komputowane, y [distibtim] w Rubryku* polozo*** {*******}    
        Czynsze y Dziakło dwoma Niedzielami przed Swiętym Marcinem    
  podług Kalendarza Rzymskiego wnosić mają y od Kazdego Zło-    
  tego po groszu jednem oddawać mają, Zostawuiąć tylko od tey    
  powinnośći Dziakło ze bez Zadnego wpisnego Dwor przyimowa[ć]    
  powinien [nazawsza]    
        Storza Noczna y Dzienna do Folwarku przeż Wieś Jundziłowicze    
  Koleyno odprawowana być ma    
        Bojarzy ktorych jest teraz siedmiu zadney z Panszczyznianemi    
  nie odprawują powinniśći tylko z Cwierci słuzaty z lasowem po    
  złotych cztery a z przyiemney tak iak y drudzy płacą, a na dosyć    
  uczynienie drogi wszelkę czy Konno czy podwodą iako to do    
  Krolewca y wpodobną odległom drogę swoją charczą bez za-    
  dney nadgrody obywać powinni.    
        Lesniczych dwoch, Bartnikow dwoch z Bojarow na tey osadzenu    
  funcyi, powinnosć ich taka a nayprod Lesniczych, lasow    
  pilnować, grabić y do Dworu odnosić ze pnia niedać sćinać bez    
  asygnacyi Dworney, Bartnikow powinność Pszczoł doglą-    
  dać o Nych Krzepić, tworzyć, Barcie wyrabiać, a nadożć uczy-    
  nienieza pilną usługę Bojarski czynsz bez dziakła oddawac    
  będą powinni.    
        Połuja Miodowa od Pniow domowych y Barci raż na Wiosne    
  drugi raz na Jesień od Kazdego Gospodarza y naywolnieyszego    
  człowieka nalezy do Dworu, dla czego Kazdy pod utratą wszystkich    
  swoich Pniow nie powinien bez widzy Dworney podbierać ale    
  za wiadomośćią y przy dozorcy.    
        Wagi Wełnianiane, Paczesniane, Konopne, Talki œ: wiele Dwor wy-    
  da razy tyle wieś Jundzilowicze pod waga sprządszy oddawać ma    
        Podymne z dymow 62 raz na Rate [Macową] a drugi raz semptembrowy    
  nie czekać exekucyi oddawać mają, co y za grunt od Kołozubow    
  odebrany Dymow cztery przykładać się procz tego mają    
        Na Obławe na Zwierzeia jakiego, gdy tego potrzeba będzie Wieś    
  Jundziłowicze z ochoty za nadgroda poydzie.    
        Wrob do Lasew na Sam opał z lesakow wolny ma a gdyby na    
  Budowlą za wiadomoscią Dworno brać może    
       
       

 

Яндекс.Метрика