pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 43а - xx.

 

    pict    Страница 43a
             
  Inwentarz Folwarku
Witorowskiego w Powiece
Słonimskim lezącego
   
       

    pict    Страница 44a
             
  Opisanie Budowli Folwarku
Witorowskiego w Powiece Słonimskim
lezącego
   
       
      z Przyiazdu od Miasta Rożany w Ulice ku Dworu iadąć Wro-    
  ta Zerdziane z Kołowrotem do Zamykania sporządzone, z Ulicy    
  na Podworze Wrota podwoyne tarciczne na biegunach, naprze-    
  ciw ktorych, Dwor mieszkalny z drzewa Kostkowego budowany    
  Dranicami Kryty, z gruntu stary, do Sieni Drzwi na Zawia-    
  sach z Klamką skublem y Probojami, Podłoga z tarcu bez po-    
  łapu z Sieni do Szpizarni Drzwi na Zawiasach z Klamką    
  skublem y Probojami, z Sieni do Izby Drzwi na Zawiasach    
  z Klamką y haczykiem, Pieć Zielony Komin murowany na dach    
  wyprowadzony, Okien z Okiennicami Zasuwanemi szkła    
  białego w roznych Kawałkach w drzewo osadzonych trzy, Po-    
  łap Tarciczny, Podłoga z dylow ułozona, z izby do Bokowki    
  Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, Okien szkła bia-    
  łego z Okiennicami Zasuwanenemi dwie. Nazad powrociw-    
  szy nazad do Izby Drzwi na Zawiasach do Alkierza skublem    
  y Probojami, Okno z Okiennicą iedne, z Alkierza do drugiey    
  Izby Drzwi podwoyne na Zawiasach skublem Zasuwą Antabą    
  y Probojami, Pieć Zielony Komin Murowany na dach wypro-    
  wadzony, Okien we dwie Kwatery z podwoynemi Kruczkami    
  y Okiennicami Zasuwanemi cztery, w ktorych Szyb słuczanych    
  śześć z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach s Kublem y Proboja-    
  mi, Okno szkła białego jedne, z Komory na Ogrod Drzwi    
  na Zawiasacz skublem y Probojami. Powrociwszy na po-    
  dworze Drzwi do Sieni Czeladney na Zawiasach skublem y    
  Probojami, w Sieni jedne Drzwi do Piekarni a drugą do    
  Sieni dyspozytorzckiey na biegunach, Pieć piekarniany O-    
  kien małych trzy, z Piekarni do Komory Drzwi na Zawia-    
  sach skublem y Probojami. Obok tego Budynku Syr-    
  nik udołu, a ugory Lamus z drzewa Kostkowego budowany    
  Dranicami    
       

    pict    Страница 44b
             
  Drannicami Kryty, do ktorego Drzwi na Zawiasach skublem    
  y Probojami, Po tymże Syrnikiem Piwnica z drzewa budo-    
  wana do ktorey Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
  Chlewkow małych przy Budynku mieszkalnym na rozne Ptastwa    
  z Drzewa Kostkowego budowanych pięć, Dranicamicami Kryte    
  przez wiatr rozwalone.    
      Staynia z Wozownią z drzewa Kostkowego budowana, Dranica-    
  mi Kryta z gruntu rozwalona.    
      Obora z drzewa Krąglakow budowana, Słomą Kryta z gruntu    
  stara, w ktorey rozne przegrody ale na nić zdatne.    
      Szpichlerz z drzewa Kostkowego z trzema przegrodami budowany    
  jednym Szarem w Koło Dranicami a reste Słoma Kryty przy    
  ktorym z [Weysʕua] wystawa o slupach pod iednym Dachem    
  y Sztakiecikami toczonemi akomodowana. Do Pierwszego    
  schowania Drzwi na Zawiasach skublem y Poprobojami, Połap    
  y Podłoga z dylow, do Drugiego y trzeciego zchowania Drzwi na    
  Zawiasach skublami y Probojami, w Koło te całe Zabudowa-    
  nie częsʕueą Parkanym wszuta częśćią Sztakietami Ogro-    
  dzony, w ktorym Zagrodzeniu wrot poiedynczych trzy, je-    
  dne na Wygon, drugę do Browarni a trzecie na Gumniską wszyt-    
  sko na biegunach.    
      Gumno z osobnym Parkanym z drzewa Krąglakow budowane    
  Słoma Kryte, do Ktorego Wrot poiedynczych wylotnych na bie-    
  gunach dwoje z Zasuwami Drewnianemi, jedne tylko Wro-    
  ta ze skublem y Probojami, Plewnikow w Srzodku Gumna    
  przy kazdych Wrotach po iednemu.    
      Browar w Ogrodzie z Wołownią z drzewa Kraglakow budowany    
  Dranicami Kryty, do Browaru Wrota draniczne na biegu-    
  nach, do Wołowni wrota podwoyne takiesz na biegunach w    
  Wołowni z jedny strony złoby z drabinami z Konca w Konieć    
      Karczma w Kaplach na Gośćincu Pinskim z drzewa Kostkowe-    
  go budowana, Gontami Kryta, do ktorey wjazd do Sieni y    
  wyiazd z Wrot podwoynych na biegunach, Złoby z obu stron    
  z Konca w Konieć, z Przyiazdu od Rozany do Izby gośćinney    
  Drzwi    
       

    pict    Страница 45a
             
  Drzwi na Zawiasach Zalaznych, Pieć Zielony na dach wypro-    
  wadzony, Okien z Okiennicami Zasuwanemi Cztery, Połap tar-    
  ciczny, Podłoga z dylow ułozona, z Izby do Komory drzwi na Zawia-    
  sach skublem y Probojami, w Komorze Okno z Okiennicą na Za-    
  wiasach, wtorym szyb złuczonych duze, z Komory na Pole Drzwi    
  na Zawiasach z Zasuwa Zelazna. Napreciw w drugim Koncu    
  do Izby Czynkowney Drzwi na Zawiasach z Kruczkim y Antabą    
  skublem y Probojami, Pieć Zielony, Komin z piecykiem Muro-    
  wany na dach wyprowadzony, Okien z Okiennicami Zasuwane-    
  mi cztery, z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach, w Komorze Okno    
  z Okiennicą na Zawiasach, z Komory do Sieni Piwniczny Drzwi    
  na Zawiasach z Zasuwą Zelazną, do Piwnicy iedne Drzwi na    
  Zawiasach skublem y Probojami a drugę na podworze na biegunach    
      Młyn na stawie o dwoch Kołach Niedzwiatkowych w tym Roku z    
  drzewa Kostkowego pobudowany, Gontami Kryty, do ktorego    
  wrota poiedyncze porządne na biegunach, na jednym wale Ryf    
  duże, Capow dwa Paprzyca z Panewką y dwoma Ryfami    
  na drugim Zaś Kole to samą co y na Pierwszym.    
       
Grunta Dworne    
      Poletek Krasowszczyzna, jednym Koncem do Wsi Kołozubow a            
  drugim do Rzeki Owsianki, jednym Bokiem            
  do błota Pasieki a drugim do Dwornego Siedzibnego  Mʕ       126 . 288
      Poletek Siedziba w posrzodku skarbowych Poletkow            
  lezący, Koncem jednym do Sznurowych Kołozubow-            
  skich a drugim pod Sam Dwor przypieraiący              Morʕ       126 . 196
      Poletek Dzieskowszczyzna Bokim do skarbowego            
  Poletku a drugim do Jaskowskiey Wsi sćiany            
  jednym Koncem do Sćiany Wsi Kołozubow            
  a drugim do Rzeki Owsianki Pola            
  oromego                                                                    Morgow 105 p 244 pict    
  Przydatek do tego Poletku Za       125.252
  Gumnami Dwornemi                                                  Morgow   20 p     8    
  =============================    
  Summa Morgow             369 p 136  
       
       

    pict    Страница 45b
       
  Ogrody Dworne    
      Ogrod Za Budynkim jak Browar na rozne            
  warzywo Folwaʕczne Morg       1pict  
      Ogrod drugi za Staynią pod Zasiewem Jarym            
  wynosi Morgow       2pict  
      Ogrod Fruktowy z Kilku drzew rodzaynych Gru-            
  szek y Jabłek teraz nową roznemi Szczepami            
  w Ulice osadzony            
  =============================    
  Summa Morgow                 4  
     
  Sianozęci Dworne    
      Sianozęć od Sielskich Poterob zwany pod            
  Rzeka Owsianką Wozow     50  
      Sianozęć na Przeciwo Dworu Koło Sadzawki            
  po Rzekę Owsiankę Wozow     50  
      Sianozęć Podnosowicza pod Busiacką Granicą            
  na Wozow   100  
  =============================    
  Summa Wozow             200  
     
  Gaie y Zarosle    
      Gay Jedlina Naddatki zwana doźć wyniosła w Kawałku    
  niewielkim na długość przeż dwa Poletki skarbowe    
      Gay Zieleczow Sosniny dość wyniosły w Kawałku malym    
  na Poletkie skarbowym    
      Gay Owsiszcze zwany drzewa Brzeziny, Sosniny, Olszy-    
  ny mało wyrosłey.    
      Sadzawka za Dworem Kopana y wałem w Koło otoczona    
  niczym nie zarybiona, Staw Zaś w Kaplach dosć wielki    
  y rozną zarybiony Rybą    
  Grunta    
       

    pict    Страница 46a
             
  Grunta Wsi Kołozubow    
      Poletek Siedzybny mający włok 32, jednym Koncem do Sciany    
  Jackowskiey a drugim do Sciany Nowosadskiey, Bokim jednym    
  do Wygonu, a drugim do Srzedniego Poletku, włoka długośći    
  Sznurow 28 p 6 a szerokośći p 8pict wynosi Morgow 8 p 31 do niego    
  przydatek pod Poletkim skarbowym do Kazdey Włoki po Morʕ 1 p [173pict]    
  Jm pod Samą Wsią do Kazdey włoki po p 136 czyni Włoka z nad-    
  datkami Morgow 10 p 40pict    
      Poletek drugi Seredni zwany przeż czwartą cześć w bagnach y Za-    
  roslach, Koncami do tey Sciany co y pierwszy a bokim do skarbo-    
  wych Pol włoka długośći sznurow 36 a szerokośći p 8pict czyni    
  Morgow 9 p 270. do niego przydatek do Kazdey Włoki pod Wygonem    
  za Wsią p 110 czyni Włoka Morgow 10 p 80    
      Poletek Trzeci pod Jundziłowska granicą przeż połowe do Jundziłowicz    
  odebrany długośći Włoka Szczurow 21 a szerokośći p 8pict czyni Włoka    
  Morgow 5 p 232pict, do niego przydatek z Jaskowskich Włok w jednym    
  Zmianie 12 a w drugim 1, powtore niewystarczaiącym Bojarom    
  w Tocwiłach dwoch z Włok 15 w jednym tylko mieyscie iest im    
  w teraznieyszym Roku bez zadney płaty powroconą y do nie zupel-    
  nego Poletku przydano.    
      Sianozęci w Uroczyszczu Pasieka zwana pod Jundziłowską granicą    
  zdawna nadanych do Kazdey włoki po Morgu jednym y puł w-    
  się ma rozumieć do pierwszego, drugiego y trzeciego po tyle    
     
  Grunta Wsi Nowosad    
      Poletek Siedzibny jednym Koncem pod Wies Kołozuby, a drugim    
  pod Sciane Wsi Dołkow, Bokim jednym do Drogi a drugim    
  do swoich naddatkow Włoka długośći Sznurow 31 p 9 a szeroko-    
  śći prętow Sześć y Cwierć czyni Włoka Morgow Szesć prętow sto    
  Dziewiędsiesiąt Cwierci trzy, do niego naddatek obok tego Poletku    
  do Kazdey Włoki po Morgow pięć prętow Dziewiędsiesiąt cztery y Cwierć    
  czyni Włoka Morgow 11 prętow 288    
  Poletek    
       

    pict    Страница 46b
             
      Poletek pod Zahaliczami długośći ( procz w odebraną do Jundziłowiczy    
  na Włokę długośći prętow 210 a szerokośći p 6pict iak by Morgow 4 prętow    
  112pict ) Sznurow 31 [prę] 9 a szerokośći na włokę prętow 6pict czyni Mor-    
  gow 6 p 193pict, do niego przydatek z Naddatkow Tocwiłowskich Za-    
  miany za odebrany grunt do Jundziłowicz do Kazdey Włoki po    
  po Morgow 4 p 112pict czyni Włoka Morgow 11 p 6 pict    
      Poletek Trzeci rowno oderzanięty y tyle co y drugi do Jundziłowicz prze-    
  [to] jako ruwny drugiemu tak w tymże samym mieyscu pod    
  Tocwiłami Zamiany iest im przydano.    
      Sianozęci do jednego tylko Poletku ma ta Wieś pod Bereznicą    
  do Kazdey Włoki po prętow 200.    
       
      Wieś Kaple Włokę jedna pod sobą maja gruntu ktora we trzy    
  Zmiany Kazda trzyma Zupełnie po Morgow 10.    
     
  Grunta Wsi Tocwiłow    
      Poletek Siedzibny Koncem do Śćiany Szczytnieyskiey a dru-    
  gim do Rzeki po [Zawsią] idącey z Komputowawszy y z Sia-    
  nozęci długośći na Włokę Sznurow 24 p 4 a Szerokośći Sznur    
  ieden prętow czyni Włoka z Sianozęcie Morgow 15 p 131    
      Poletek Seredni do tey ze granicy co y pierwszy przypieraiący y    
  tez same trzymające miare co y Siedzibny.    
      Poletek Hliniszcze zwany w mierze pierwszemu y drugiemu    
  jako y w granicy zostaie    
      Sianozęci ta Wies niema w Inszym mieyscie iak tylko w Kon-    
  cach Poletkuw swoich, ktore w przemiar między Sznurowe    
  weszly, Naddatki Zaś wszystkę ktorę miałą, Wsi Nowo-    
  sadom za grunt do Jundziłowicz oddany Za miaro rozdany    
      [N]otandum poniewasz przy Ziamianie gruntu Wsi Kołozu-    
  bom Bojarom trzem takosz Kołozubowskim niewystarczyło    
  w Jaskiwcach tedy Włok duże w Koncu samym będący odają    
  się onym y Już nie pieć Włuk pustoszy ale trzy we trzy Zmiany    
  a dwie we dwa Zmieny zostająsię do Rewizyi    
  Grunta    
       

    pict    Страница 47a
             
  Grunta Wsi Bućkow    
     
      Poletek Pierwszy pod Wsią od Tocwiłow, Koncem jednym do    
  Alby a drugim od Kołozubowskich Włoka długośći Sznurow 35    
  a szerokośći prętow 9 czyni Włoka Morgow 10 prę 100.    
      Poletek Siedzibny Koncami do tey granicy co y pierzszy, Bokami    
  spomiędzy swemi gruntami Włoka Sznurow długośći 33 a szero-    
  kośći na Włokę p 8 czyni Morgow 8 p 240, do niego przydatek    
  pod wseą Tocwiłami do Kazdey Włoki po Morgu 1 p 60 Summa    
  włoki Morgow 10.    
      Poletek Trzeci bez zadnego nazwiska, Koncami do tych śćian    
  co y pierwszy, Bokim jednym do swoich a drugim Jaskiew-    
  skich długośći Włoka Sznurow 31 p 2 a Szerokośći p 9 czyni    
  10 prżetow sto osm.    
      Sianogęci ta Wieś ma w Uroczysyczu Pasieka zwana, zdawna    
  nadanych do Kazdey włoki po Morgu iednym y puł, co    
  do Kazdey włoki w jednym, w drugim y w trzecim miescu    
  po tyle do Włoki Kazdey rozumieć się ma    
     
  Grunta Wsi Jaskowcow    
      Poletek Siedzibny Koncem do sciany Albieyskiey    
  a drugim do Kołozubowkiey, bokim do swoich gruntow    
  a drugim takosz swoich, długośći Włoka Sznurow 39 p 6    
  a szerokośći do Włoki p 7pict czyni Włoka Morgow 9 prę 270    
  do niego przydatek pod Busiacką granicą Morg 1 p 64 wy-    
  nosi Włoka Morgow 11 p 34.    
      Poletek Sredni, Bokami pomiędzy swemi gruntami a    
  Koncami do tey graʕcy co y pierwszy Włoka długośći Sznu-    
  row 63 p 5 a Szerokośći prę 5pict czyni Włoka Morgow 11    
  prętow Dwieście dziewięć    
      Poletek pod Mchem, Koncami jednym do Albinskiey zćiany    
  a drugim do Dwornego gruntu, Bokim jednym do Swego    
  Poletku, a drugim do Naddatkow Włoka Szerokośći Sznurow    
  57 p 2 a Szerokośći p 5pict czyni Morgow 10 p 146    
  Sianogęci    
       

    pict    Страница 47b
             
      Sianogęć w Uroczyszczu Pasieka zwana pod Jundziłowska    
  granicą do Kazdey Włoki po Morgu jednym y prętow 150    
  w się ma rozumiec po tyle w jednym w drugim, y trzecim    
  mieyscu    
      Wies Jaskowce pustujących Włok dwanaśćie w iednym że    
  wsi Kołozubow na Zamian gruntu Jundziłowskiego oddata    
  y w drugim polu alias Zmianie Włok dwie, przeto Włok 12 w    
  iednym mieyscu a w drugim 10 do Rewizyi zostaec wiadomość    
     
  Granica Witorowska    
      Początek granicy Witorowskiey biorąć od pięty Jundziłowskią    
  to jest Rzeczki przeż Jundziłowicze Dosno a przeż Witoroz O-    
  wsianką zwaney w Koncu samym Rowu graniczącym z Jun-    
  dziłowiczami prosto wspomniona Rzeka prowadzi na [Domba]    
  y tam [niknąć] prosto z dembu w Sosniszcze na drogę z Alby    
  do Karczemki pustey idącą, polewey stronie grunta Mizgierow-    
  skie y Busiackie a po prawey Witorowskię, od drogi y [owsiem]    
  nią samą nawprost do pięty Buziacki Chmielewieć zwany    
  oraz tam Wołkowni przyszedszy wlewą porzuciwszy drogę do    
  Alby y Wołkownią wprawą śćiana dzieląć grunta Albien-    
  skie po lewey a po prawey Witorowskę aż do pięty Kuleszow-    
  skiey, od tey porzuciwszy nawprost śćiankę przykro wlewe    
  droga pod Bor Borki zwany ktorą przyszedszy do Ostrowskiey    
  Włośći gruntow Sznurow wprawą śćiana przeż trzy Polet-    
  ki Tocwiłowskie aż do Sciany Woroniłowskią zostawiwszy    
  po lewey stronie grunta Szczytnianskie, od Sciany Woro-    
  niłowskiey ku Gośćincowi Pinskiemu y owszem do niego    
  niedojechawszy tylko minowszy Koniec Poletku Woroniłow-    
  skiego skosa na Karczme na Gośćincu stoiąco, od [Karczmy]    
  wlewą porzuciwszy drogę do Rozany wprawą droga dzieląca    
  grunta Dołkowskię y Zahalichą po lewey a po prawey Nowo-    
  sadzkę aż do Gośćinca Rozanskiego pod Samym Gaiem    
  Jundziłowskim Lypy zwanem będącego, Od Gośćinca    
  Owszem [nim] Samym ku Jundziłowiczom do drogi wpra-    
  wey stronie będącey przyiechawszy wprawą drogą aż do Rowu    
  Rowem do tey pięty [z kąt] [początek] był    
  Summariusz    
       

 

Яндекс.Метрика