pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 20а - 24b.

 

    pict    Страница 20a
               
  Uleczka Dworna    
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
233 Krzys Wołkonyski   pict        
Sider Dawidzik z Jurisdyki     pict      
Basylina Łabanowa {[Krzysz] Karpowicz}     1      
{[Tenze]} {Po} Wasil{u} Bułhanowicz{u} po Abramczyku14     1      
  Kazimierz Kuchanski     1      
  Paweł Zołudko     1pict      
  Kazimierzowa Karpowiczowa     pict      
  Jan Kochanski {[Chwieda] Haniukiewicz}     pict      
  Paweł Zołudko     pict      
  Andrzeiowa Buczynska     pict      
  Macieiowa Rudkowska     pict      
  Krzys Wołkowyski po Chmarce     pict      
  Leon Sautycz     pict      
  Janowa Radkiewiczowa Olechnoǫ     1      
Andrzeiowa Buczynska Dołkowski     2      
Filip Wasilewicz     1pict      
Paweł Andrzeiewicz     1pict      
Fiedor Haniukiewicz     2      
Kazimierz Kochanski     pict      
Sidor Dawidzik     pict      
Janowa Rudkiewiczowa Olechnoǫ     2pict      
Po [Herbszcie] Łosowska za prawem         2pict  
  Latus   pict 17pict   2pict  
             
  Place nieosiadłe
za ulica Łososinska
       
pictpict Imiona pict     pict pict pict
Mychał Krainski {po Janie [Herbszcie] Łosowska}     3  
Jakub Romanowicz   pict    
Paweł Romanowicz po Pianku   3    
Wasil Haniukiewicz   1    
Andrziewey Buczynskiey {Stelmach [siał]}   1    
Jakub Romaniwicz po Bachanowskim   1    
Paweł Andzeiewicz po Ławrynowiczu   1    
Michał Gietynski   3pict    
Latus   11    
         

    pict    Страница 20b
               
  Też Place nieosiadłe        
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Paweł Zołudko   2    
Jan Dołkowski   1    
Łukasz Matusewicz   1    
Kazimierz Kochanski po Łabanowey   1    
Hryszko Karabanowicz po Dorofiewiczu   1    
Paweł Andrzeiewicz   1    
Łukasz Matusewicz   1    
Po Leone Sa[niew]iczu Organista   1    
Fiedor Haniukiewicz   3    
Janowa Radkiewi[czowa] {Olechnowicz}   2    
Hryszko Karabanowicz   1    
Marcin Staszkiewicz   1    
Po Andrzeiowey Buczynskiey [Kḿierż] Kochanski   2pict    
Hrehory Woytowicz {z Jurisdyki}   1    
Kazimierz Kochanski po Łabanowey   2    
Symon E[f]remowicz   3    
Jozefowa Leonowiczowa   1    
Jan Dołhowski teraz Hrehory Woytowicz {z Jurisdyki}   3    
Paweł Wasilewicz   1    
Zyd [Szmus] po Maciejewskiey   1    
Michał Giełynski po Sautyczu   1    
Janowa Radkiewiczowa po Sautyczu {Olechnowicz}        
    y [Janeczku]   2pict    
Paweł Andrzeiewicz   3    
Po Zukowskim Jm Panu Stanscie   1    
Po Macieiewskiey Jan Łukianowicz   1pict    
Naum Towsciakowski   pict    
Roman Haniukiewicz   1    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   1    
Wasil Haniukiewicz   1pict    
Jan y Naum Towsciakowicze   1pict    
Michał Gietynski   1    
Michał Krajnski     10  
Latus   45pict    
         

    pict    Страница 21a
               
  Druga Pierzeia tychże Placew        
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Paweł Zołudko   3    
Kazimierz Kochanski   1    
Marcin Staszkiewicz   pict    
Wasil Haniukiewicz   1    
Komorski {po Ihnacie z Jurisdyki}   2pict    
Hryhory Woytowicz {z Jurisdyki}   1    
Jan Dołkowski   1    
Fiedor Haniukiewicz   1    
Jozefowa Leonowiczowa   1    
Łukasz Matusewicz   2pict    
Jan Dołkowski   1    
Sidor Dawi[dz]ik {z Jurisdyki}   pict    
Łukasz Matusewicz   1pict    
Macieiowa Rudkowska       pict
Wasil Haniukiewicz   pict    
Fiedor Haniukiewicz   1    
Bazylina Łabanowa   2    
[Item] Łabanowa       pict
Hrehory Woytowicz po [Zeporowskiey] {teraz Dołkowski}   1    
Jozefowa Leonowiczowa   1    
Bazylina Łabanowa       1
Michał Krainski     3pict  
Leonowa Sanuwiczowa {Organista teraz}   pict    
Ławryn Psarcewicz   1    
Jan Dołkowski   1pict    
Michał Krainski       3pict
Leon Sautycz   2    
Michał Gietynski   pict    
Łukasz Matusewicz   pict    
Wasil Bułhan {Stelmach}   1    
Wasil Haniukiewicz   pict    
Michał Krainski po [Bakewnie]   -    
Wasil Haniukiewicz   1    
Latus   31pict    
         

    pict    Страница 21b
               
  Rezy Miasta Rożaney
Od Blizney
       
pictpict   pict     pict pict pict
         
Symonowa Leybowiczowa   pict    
Andrzeiowa Dybaczewska     1pict  
Heliasz Oleszkiewicz {z Jurisdyki}   pict    
Bartłomiey Malewicz   pict    
Jakub Romanowicz   pict    
Siemion Mazienik   pict    
Hryszko Karabanowicz   pict    
Sroel Aronowicz   pict    
Heliasz Oleszkiewicz {z Jurisdyki}   pict    
Bartłomiey Malewicz   pict    
Jan Joskiewicz   pict    
Łukasz Klimowicz   2    
x Michał Krainski        
Po Andrzeiowey Dybaczewskiey Jakub [Syz]   pict    
Sroel Aronowicz   pict    
Fiedor Turba Starszy {teraz Architekt}   1    
Andrzeiowa Hubezyna       1pict
Jan Gasławski       pict
Siemion Szelest       1pict
Po Dybaczewskiey       1pict
Paweł Zoludko       5
Jan Gasławski       2
Stanisław Czarniawski       1
Grzegorz [W]ielencewicz       1
Panienka z Jurisdyki       1
Latus   9pict    
         

    pict    Страница 22a
               
  Morgi na Bucinie Polowe        
pictpict   pict     pict pict pict
         
Po Łosowskim [Jm] [P] [Syrwid] do Bereznicy {teraz Łosowska}     7  
Macieiowa Rudkowska   1    
Jakub Zuk   1    
Po [Herbszcie] Organista   pict    
Jozefowa Leonowiczowa   1pict    
Po [Wahęłowiczu] Fiedor Haniukiewicz   1    
[Strokow] Iwan z Bereznicy   pict    
Po [Wakęłowiczu] Fiedow Haniukiewicz   1pict    
Michał Giełynski   pict    
Ławryn Ptucha z Bereznicy   1    
Łosowska po [Herbszcie]     2  
Symon E[f]remowicz   3pict    
Jasko Zubienia z Bereznicy   pict    
Łukasz Matusewicz   pict    
Jakub Zuk   1    
Fiedor Haniukiewicz   pict    
Vlas Makurenia z Bereznicy   1    
Janowa Radkiewiczowa Olechnowicz   1    
Jozefowa Leonowiczowa   pict    
Jasko Zubienia z Bereznicy   1    
Michał Giełynski   1    
Tomasz Soroka z Bereznicy   pict    
Zdawna puste       1pict
Jasko Zubiena z Bereznicy [Zadan]        
    Kilukiemu płaci z Bereznicy   pict    
Tenze Jasko Zubienia z Bereznicy   1pict    
Wasil Haniukiewicz   1    
Fiedor Haniukiewicz   1    
Po Gitynskim do Majowszczyzny [Zastawą]   4    
Latus   37    
         

    pict    Страница 22b
               
  Tamże Morgi za Ro-
wem ku Cegielni
       
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Piotr Petecki po Staszkiewiczu z Jurisdyki   2pict    
Po Łosowskim Krainski {teraz Łosowska zaprawem}     1pict  
Bazylina Łabanowa Marcin Pieczurka   3pict    
Michał Giełynski   1pict    
Stanisław Axamitowski   2    
Po Łabanie Andrzey Sieniawski       3pict
Paweł Andrzeiewicz {Jozef [Kapuscinski]}   2    
         
Morgi od Dwornego Pola        
         
Po Herbszcie Olechnowicz {teraz Łosowski}     2  
Po Andrzeiu Walentowiczu Fiedor Haniukowicz   1    
Paweł Wasilewicz   1pict    
Kazimierzowa Karpowiczowa   1pict    
Andrzeiowa Buczynska   pict    
         
Morgi za krzyzem Muro-
wany miezdy droga Kossowska
       
         
Po Łabanowey [Arcineh] [Jawciun] z Jurisdyki 1      
{Le**us} {[Sznier]} {z Jurisdyki}   pict    
Bazylina Łabanowa 2pict      
Po Herbszcie Olechnowicz {teraz Łosowska}     2  
Wasil Haniukiewicz 1      
Paweł Zołudko 1      
Demianowa [Kosowcowa] 1      
Paweł Andrzeiewicz 2      
Iwan Karabanowicz 1      
Juzef Kapuscinski {Krokotka z Jurisdyki} 1      
x Michał Krainski       1
Jan Towsciakowski 3      
Stefanowa Ptuszyna 1      
Latus 31      
         

    pict    Страница 23a
               
  Też Morgi za Krzyzem        
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Hryszko Iwaszkiewicz   1    
Marko Ciesla   1    
Fiedor Haniukiewicz po [Sa*oniu] Kret z Jurisdy.   1    
Kazimierz Kochanski   1    
Zaharyash Kret po Chramcewiczu z Jurisdyki   4    
Marcin Milaszkew z Dołkew {Kondrat Szczebiot z Zahalicz}   1    
Janko Szlachcienia z Dołkew   1    
Po Fiedoru Haniukiewiczu {Kret z Jurisdyki}   3    
Po Łabanowey {Zacharyasz Kret z Jurisdyki}   2    
Jan Melaszewicz {z Jurisdyki}   3    
Jakub Zuk   1    
[J*an] Lesniczy   1    
Jakub Zuk   1    
Jasko Ochremowicz   2    
         
Morgi ku za Halickim
Naddałkom
       
         
Koleda Zarebko z Dołkow   2    
Marcin [Waslaszkew] z Dołkow   1    
Jasko [Szlachcienia] z Dołkow   pict    
Andrzey Dołkowski Skok z Zahalicz   pict    
Kazimierz Kochanski   1    
Andrzey Dołkowski   1    
Kazimierz Kochanski   1pict    
Jan Kochanski   2    
Naum [Towsciakowski]   1    
Janowa Radkiewiczowa Olechnowicz   pict    
Łukasz Radkiewicz   1    
Jakow [Szmygier] z Dołkow   1    
Łukasz Radkiewicz   1    
Andrzey [Kołacz] po Walentowiczu   1    
Sidor Dawidczik z Jurisdyki   pict    
Stefan Wasilewicz   pict    
Latus   39    
         

    pict    Страница 23b
               
  Też Morgi        
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Piotr Pełecki {z Jurisdyki}   1    
Piotr Karpoiwicz   1    
Paweł Zołudko   2    
Ławryn [Psarcewicz]   1    
Paweł Andrzeiewicz   1    
Paweł Zołudko   1    
Łukasz Matusewicz   1pict    
Andrzey Dołkowski   1pict    
         
Stogi Ulicy
pod Brzeszkiey
       
         
Po Dorofiewiczu       2
Antoni Mokrzecki   1    
Darka Hubezyna   1    
{Po} Leon{u} Sautycz{u} {alias po stroku Wasilewicz za Prawem}15   2    
Po Stroku Filip Wasilewicz   3    
Leon Sautycz po Hryszkiewiczu   2    
{Po} Filip Wasilewicz {Fiedor Bucisz}16   1pict    
Franciszek Dąmbrowski Jozef Kredencerz   pict    
Gabryel Lincewicz po Subockim   1    
Pod papiernia       4
Po Samuelu Tatarzynie [Nurku]       2
Po Dorofiewiczu       6
Po Rusinowiczu       2
Po Konstantyn Stroku       2
Po Dmitru Łopku       2
Po Papierni Ruzanskiey nalezące        
    pustuą       2
Po Darce Hubczyney Pustuią       2
 
Latus   22    
         

    pict    Страница 24a
               
  Morgi w Łoskach za Ulica
Bliznienska ku Rzepiszczom
       
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Andrzeiowa Dybaczewska     2pict  
Sroel Aronowicz   2pict    
Bazylianie po Klimowczu     1  
Zyd Architekt po Czarniawskim   4    
Sroel Aronowicz   1pict    
Jan Piotrowski   1pict    
Andrzeiowa Dybaczewska     1pict  
Sroel Aronowicz   1pict    
Sroel Aronowicz po Huł[u]du   7    
Jakub Romanowicz   2    
Jan Joskiewicz   2    
Sroel Aronowicz po Miakiszu   1    
Stanisławowa Czarniawska   pict    
Architect Zyd po Czarniawskim   2    
Łukasz Radkiewicz   1    
Ten że Łukasz Radkiewicz   1    
Po Jozefie Radkiewiczu do Majewszczyzny     10  
Jan Piotrowski   4    
Janowa Radkiewiczowa Olechnowicz   4    
Heliasz Oleszkiewicz z Jurisdyki   1    
Bartłomiey Malewicz   1    
Wasil Krzeczko   2    
Gabryel Karabanowicz     pict  
Michał Giełynski   1    
Jakub Romanowicz   6    
Stefan Rusinko   1    
Bazylianski Stog   1    
Łukasz Matusewicz   1    
Architekt Zyd po Czarniawskim   3    
Hryszko Karabanowicz   3pict    
Ƶacharyasz Kvet z Jurisdyki   2    
Latus   58pict    
         

    pict    Страница 24b
               
  Też same Morgi        
pictpict Imiona pict     pict pict pict
         
Jan Hu[h]ałko z Jurisdyki   1    
Zyd Architekt po Czarniawskim   1pict    
Stefan Wasilewicz z Jurisdyki   1    
Zyd Architekt po Czarniawskim   2pict    
Jakub Romanowicz   1    
Bazylina Labanowa   3    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   3pict    
Łukasz Radkiewicz   5    
Janowa Radkiewiczowa {Oleszkiewicz}   1pict    
Item Janowa Radkiewiczowa {Oleszkiewicz}   3    
Jan Piotrowski   3    
Po Andrzeiowey Dybaczewskiey {Syn Jakub}   3    
Bartłomiey Malewicz   pict    
Heliasz Oleszkiewicz z Jurisdyka   pict    
Wasil Haniukiewicz       pict
Jan [T]oskiewicz   2    
Paweł Andrzeiewicz   1pict    
Jan Hukałko       pict
Jan [Kryskew] z Jurisdyki   pict    
Paweł Zołudko   1    
{Jan Piotrowski}17   1pict    
x Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   1pict    
Jan Podhayski   pict    
Szyiankowa teraz Organista   1    
Jan Limanowicz   1pict    
Daniło Kurzecki   1    
Po Ohniku Kryskew Syn   1    
Szymanowa Leybowiczowa   1    
Po Dybaczewskiey E[f]remowicz teraz Dybaczewski   1pict    
Kazus Kułakowicz z Jurisdyki   1    
Siemion Mazienik   1    
Piotr Karpowicz   pict    
Latus   48    
         

Яндекс.Метрика