pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 15а - 19b.

 

    pict    Страница 15a
               
  Też Same   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Grzegorz Paszuk {teraz [Krzyʕ] Karpowicz}     1pict      
Jan Gasławski     3      
Naum Towzciakowski     2      
Michał Giełynski     2      
  Marcin Sautycz     2      
  Wasil Krzeczko     2      
  Naum Towsciakowski     1pict      
  Jan Piotrowski     1pict      
  {Jan Pitkowski tenze}9     2pict      
  Sroel Aronowicz     2pict      
  Mateusz Joskiewicz {teraz Jan}     1pict      
  Jan Joskiewicz {tenże}     2pict      
  Michał Krainski         1  
  Fiedor Turba     pict      
Bartłomiey Malewicz     1pict      
Michał Krainski            
Sroel Aronowicz     2      
Jan Piotrowski     pict      
Janowa Radkiewiczowa {[Olechaʕ]}     pict      
Po Dybaczewskiey {Piotrowski}     pict      
XX Bazyliani po Klimowiczu         1  
Sroel Aronowicz     1pict      
Symonowa Leybowiczowa     2pict      
  Architekt Zyd po Czarniawskia     2pict      
138 Jan Piotrowski     2pict      
Po Dybaczewskiey {Syn Jakub}     1      
Sroel Aronowicz     1pict      
Jan Paszuk     1      
Jozef Hołownia {z Jurisdyki}     pict      
Siemion Ptucha     1pict      
Jozef Hołownia {z Jurisdyki}     pict      
Siemion Ptucha     1pict      
Latus     46pict   2  
             

    pict    Страница 15b
               
  Też Same   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Jozef Hołownia {z Juridyki}     1pict      
XX Bazylianie po Radziewiczu         1pict  
Zyd Architekt po Czarniawskim     3pict      
Siemion Szelest {teraz Arhitekt}     1      
  Jakub Romanowicz     3pict      
+ Łukasz Radkiewicz     1pict      
  Sroel Aronowicz     2      
  Fiedor Turba {teraz Paweł Lowkiewicz}     pict      
  Sroel Aronowicz     1pict      
  Po Dybarzewskięy {Syn Jakub}     1pict      
  Fiedor Turba     1pict      
  Symon Efremowicz     2pict      
  Sroel Aronowicz     1      
  Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}     1      
Jakub Romanowicz     2      
Po Dybaczewskiey {Syn Jakub}     1pict      
Marcin Sautycz {Architekt teraz}     1pict      
Jan Piotrowski     1      
Janowa Radkiewiczowa {Olechnoʕ}     1      
Po Dybaczewskiey {Syn Jakub}     2      
Siemion Mazienik {teraz Architekt.}     1      
Latus     31   1pict  
             
  Place ku Mosciszczom
nie osiadłe
  Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
Zyd Architekt   9        
Wasil Krzeczko   3        
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   3        
Jan Piotrowski   3        
Jakub Romanowicz   1pict        
Wasil Krzeczko   1pict        
Latus   21        
             

    pict    Страница 16a
               
  Ulica Słonimska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Pod Plebania         3  
Po Romanowiczewey         1  
Po Zegarmistrze           1
Po Majowey           1
  Po Onisku Draniewiczu           1
  Po Antoniewiczu           1pict
  Po Aresz[ł]owiczu           1pict
  Po Aptekarzu           3pict
139 Jakub Romanowicz pict          
  Andrzey Kudrycki   pict        
140 Mateusz Jaskiewicz pict          
  Stefan Zabronski   pict        
    pict pict        
               
  Ulica Dziewiatko-
wska
  Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
141 Szołom Szmuklerz       pict    
142 Juda Nowehowicz       pict    
143 Szmus Mowszewicz       [pict]    
144 Ela Szmuklerz       pict    
145 Bieniasz Juchnowski       pict    
146 Mowsza Jakubowicz       pict    
147 Mowsza Dawidowicz       pict    
148 Cho[non] Szołomowicz       1    
149 [Jeko] Szołomowicz       pict    
150 Ela Szołomowicz       pict    
151 Jankiel Chackiewicz       1    
152 [Jos] Abramowicz       pict    
153 Jerzyna Radkiewiczowa   1        
154 [Ghasia] Mowszyna       pictpict    
Latus   1   6pict    
             

    pict    Страница 16b
               
  Taż Ulica   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
155 Chaim Kałmanowicz       1    
156 [Jos] [Szmeylewicz]       pict    
157 Berko Israelowicz       1    
158 Szymon Bieniaszewicz       1    
  Po Hryszku Organista     pict      
159 Morduch [Ic]kowicz       pict    
160 Jakub Ƶelmanowicz       pict    
  Po Astapu Wasilewiczu Or-            
      ganista     1      
  Po Szyiankownie Organista     pict      
161 Mowsza Chaimowicz       pict    
162 Berko Illarzewicz       pict    
163 Gdala Mowszewicz       pictpict    
164 Daniło Korzecki {Lesniczy}   pictpict        
Latus   pictpict 2 5pictpict    
             
  Druga Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
165 Berko Leybowicz       pict    
166 Szaia Piero[c]       pict    
Po Szołomie Chaimowiczu           pict
167 [Chonon] Juzefowicz       pict    
  Po Mowszy Jakubowiczu           pict
Po Harbacowiczu           pict
168 Szymon Szklarz       pictpict    
169 Hirszowa Ickewa Wdowa       pict    
170 Nisan Hirszewicz       pict    
171 Nisan Hirszewicz       pict    
Po Abramowey           pict
172 [Chackiel] Mowszewicz       pict    
173 Kuszel Morduchowicz       pict    
174 Oszerowa Wdowa       pict    
175 Mowsza O[st]romowicz       pict    
176 Szaja Mowszewicz       pictpict    
Latus       5pictpict    
             

    pict    Страница 17a
               
  Taż Druga Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Po [Weromieiu] Kupiszewska {teraz Abram Symonowicz}   pictpict        
Po Szmoyle Zydzie           pictpict
Po Janie [Herbszcie]           pict
Latus   pictpict        
               
  W tyle na tychze Placach znayduie się Domkew            
  [Osem] z ktorych mieszkaiące Zydzi      Zyd[e]m   płacą            
               
  Zaułek od Plebanicy do Zamku
idąc
  Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
177 Po Sawickim Losowska         1  
178 Stefan Zabronski   1        
  Michał Krainski         2  
Latus   1        
             
  Ulica Ostrowska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
178 [J]osoelowa Glika       pict    
180 Łukasz Matusewicz           pict
181 Mowsza [Gutbin]       pict    
182 Mowsza Zelkowicz       pictpict    
183 Jankiel Mowszewicz       pictpict    
184 Icko Mowszewicz       pict    
XX Bazyliani po Czarniawskim         pict  
185 Korniey Knysz   pict        
Andrzeiewa Hubczyna     1pict      
Gabriel Karabanowicz     pict      
Michał Giełynski po Rad-            
    kiewiczu {teraz Naum Towsciakowski}     pict      
Andrzeiowa Łowkiewiczowa     pict      
Latus   pict 2pict 2pict    
             

    pict    Страница 17b
               
  Taż Ulica   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Fiedorowa Supronowiczowa     pict      
186 Alexiey Kapla   pict        
Jakub Romanowicz po Bohanowskim     1      
Po Jozefie Hołowni           pict
  Andrzey Pronko     pict      
187 Stefan Lowkiewicz   pict        
188 Ławryn Psarcewicz   pict        
189 Stefan [Rusinko]   pictpict        
  Janowa Radkiewiczowa {Olechnoʕ}     1      
190 Roman Mamczyc   pict        
191 Wasil Mamczyc   pict        
  Janowa Radkiewiczowa {Olechnoʕ}     pict      
  Leon Sautycz {Bazyl Koscinski}     1      
  Lukas{z} Matusewic{z} {płaci}10     4      
Latus   2pictpict 8pict      
             
Druga Pierzeia            
             
192 Michał Giełynski {Rabin Rozanʕ}       pict    
193 Zawel Gdalowicz       pict    
194 Szmerko Chaimowicz       pict    
195 Zawel Dawidowicz       pict    
196 Hirsz Jakubowicz       pict    
197 Leyba Biniowicz       pict    
198 Giec Krakowian       pict    
199 Josif [Wołfowicz]       pict    
200 Dawid Meierowicz       1    
201 Nisan Zelmanowicz       pict    
Alexiey Kapla     pict      
Łukasz Matusewicz     1pict      
Wasil Piecikopski     pict      
Łukasz Matusewicz     pict      
202 Fiedorowa wdowa Supronowa   pict        
Po Pawle Matusewiczu {Szemruk}     pict      
{Po} Piotr{u} Karpowicz{u} {Szemruk tenze}11     pict      
             
Latus   pict 3pict 4pictpict    
             

    pict    Страница 18a
               
  Taż Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Po Wasilowey {tenze Szemruk}     pict      
Po Lawrynie Matusewiczu {tenze}     pict      
Po Krzysztofewiczu {tenze}     pict      
Po Bohanowskim     1      
  Po Chmielewskim     pict      
  Po Dzienisu {Jasko [Jezieski]}12     pict      
203 Piotr Przewłocki {teraz Jasko [Jezieski]}   1        
  Michał [Giełynski]     pict      
204 Gabriel Karabanowicz   pict        
205 Iwanowa Karabanowiczowa   pict        
  Latus   2 3pict      
               
  Ulica Żydowska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
206 Jankiel Tankielewicz       pictpict    
207 Leyzer Kaplinski       pictpict    
Pod Szpitalem Zydowskim            
    pod ktorym Chałup dziesięc         2pict  
208 Marko Krawiec       pictpict    
209 {[Abram]}13 [Prepieczay]       pictpict    
210 Mowsza Cymbalista       pict    
211 Leyzer Meierowicz       pict    
212 Kazimierz Kochanski   pict        
213 Feiedor Dzieduk   pict        
Po Zanurskim           pict
Latus   pictpict   2pictpict    
             

    pict    Страница 18b
               
  Nowy Rynek   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Po Wielencewiczu           1
214 [Josek] Kredencerz         pict  
215 Dom P Krainskiego         1  
Po Kusznierzu Kuzmicz           pict
216 Jan Towsciakowski   pict        
217 Wasil Haniukiewicz   pict        
  Po Michałowskiey           pict
218 Fiedor Haniukiewicz   pict        
  Kazimierz Kuchanski           pict
219 Jan Dołkowski   1        
  Kazimierz Kochanski           1
  Paweł Romanowicz           pict
  Po Kaminskim           1
  Po Pawłu Saho[niu]           pict
220 Marcin Staskiewicz   pict        
221 Jozef [Kapuscinski]   pict        
Andrzey Walentowicz           pict
Latus   3pictpict     1pict  
           
Druga Pierzeia            
             
222 Piotr Petecki           1
  Paweł Zołudko           pict
Jozefowa Leonowiczowa           pict
Paweł Zołudko           pict
Andrzey Dolkowski           pict
223 Paweł Zołudko   1        
Latus   1        
             

    pict    Страница 19a
               
  Trzecia Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Alexander Rusinowicz           1
224 Jan Karpovicz {teraz Krzysztof}   pict        
Pustych Placow           2pict
             
  Czwarta Pierzeia            
               
  Pustych Placow           2pict
225 Jan Łukianowicz pict          
226 Jan Kochanski           1
227 Cimoch [Usowicz] pict pict        
228 Paweł Andrzeiewicz pict         pict
229 Paweł Romanowicz pict         pict
  Po Leonie Rymarzu            
      Cimoch Usowicz po [Macieiewszkim]           pict
230 Bazylina Łabanowa 1          
Michał Krainski {Towsciukiewicz teraz}           1
Latus 3pict pict        
             
  Ulica Zarzecka   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
           
Bazylina Labanowa           pict
Kazimierz Kuchanski     1      
  Paweł Andrzeiewicz     1      
Michał [Gietynski]     1pict      
Tenze po [Dorofiewiczu]     1pict      
Andrzey Kudrycki     2      
Po Bosku {Michał Gietynski}     pict      
             
Druga Pierzeia            
             
Po Lewaszewiczu Gietynski           1
Bazylina Łabanowa     1      
Paweł Andrzeiewicz     1pict      
Po Dorofiewiczu Gietynski     1      
Latus     [1]      
             

    pict    Страница 19b
               
  Ulica Łososinska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
Po Woytkiewiczu           pict
Po Wasilewiczu           pict
Po Jakubie Włochowiczu           pict
Leon Sautycz po Szabłowskim           1pict
  Po Włochowiczu           pict
  Jozef Kapuscinski     pict      
  Jozefowa Leonowiczowa     pict      
  Wasil Haniukiewicz     pict      
  Jan Towsciakowski     pict      
  Samuel Deruzynski {z Jurisdyki}     pict      
  Komorski po Ihnacie Hanukiewiczu z Jurisdyki     pict      
  Michał Krainski {po Kapuscinskom}           1
  Michał Krainski {po Rudkowskiey}           pict
  Wasil Haniukiewicz     pict      
Michał Krainski         6  
             
Druga Pierzeia            
           
Po Łazarowiczu           1
Po Mikołaiu Turkusu           pict
231 [Jozefowa] Leonowiczowa     pict      
232 Roman Haniukiewicz     pict      
Jakub Zuk           pict
Samuel Kołosowski           pict
Jakub Zuk           pict
Roman Hanukiewicz po Jaroszewiczu           pict
Andrzey Dołkowski           pict
Piotr Krędzik           pict
Ławryn Psarcowicz           pict
Marcin Walentowicz           pict
Andrzey Dołkowski           pict
Jakub Zuk           pict
Fiedor Haniukiewicz     1pict      
Iwan Karabanowicz     pict      
Fiedor Haniukiewicz     pict      
Latus   pict 6pict      
             

Яндекс.Метрика