pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 7b - 14b.

 

    pict    Страница 07b
           
  Folwark Odyncowszczÿzna        
         
Budynek Folwarkowy dranicami pobity, Izba z oknami        
trzema Czwarte małe w drzewo oprawne. Drzwi w        
Sieniach y do Izby Zawiasy zełazne, kłamka jedna y        
[C***zek] do Zamknięnia.        
Komora drzwi na Zawiasach z Zaszczepką y proboiem        
Piwnica murowana Drzwi na Zawiasach z Zasczepką        
y proboiem Dranicami Kryta Tamże naczynia rozne        
  do [Karzywa]        
Przez pudworze Piekarnia Z Oknami Zwyczaynemi y        
peciem Drzwi na Zawiasach iedney niemarz, Syrnik        
na Słupach Czterech z Zaszczepką zelazą        
Szpichlerz gontami kryty Stary.        
Drzwi dwoie na Zawiasach Zelaznych z Zasczepkami        
y proboiami w iedney [Stronie] Zasieki na zsypanie        
zboża roznego, tamże [kadek] na Zsypanie Zboża Szesc.        
Obora Wielka z przybuduwaniem na bydło rożne owce        
y [cielęta] nie Nakryta mieyscami.        
Gumienka tamze dwa na złozenia Siana i edno nakryte        
[drugie] nienakryte.        
Gumno daley przez Podworze dawne Wielkie iedno dru-        
gie mnieysze        
Pszepłoty do Zboża        
Podtymze Folwarkiem [Saddzawka] z [Mnichem] Karpia-        
mi Zarybiona.        
         

    pict    Страница 08a
           
Podanic        
Folwarky Odyncowzczÿzny        
         
Zasiew        
         
W tym Folwarku Zyta Zasiane        
    go [podaiesżę] Szankow. pict 80. pict.  
         
  Obora        
         
Krow doynych z Cielętami Siedm.        
Krow cielnych Siedm.        
Jałowie [dwe]        
[Bykew] dwa        
Ciełuszek [pozałak] weznych Cztery.        
Byczkew [takrocznych] dwa        
Ciełuszek [takrocznych] Siedm.        
Owiec Starych Z Baranami Sztuk Trzydziesci iedna        
Młodych tego rocznych Sztuk Dziewiętnasci        
[Swin] Starych wszytkich Dziewięciero.        
[Pocwinek] ieden        
Gęsi z [Gęsiorem] Siedmiero        
Kur z Kogutem Pięciero.        
         

    pict    Страница 08b
           
Młyn że Folwarku [postanawiasżę] Ciwun do Gu-        
mna y gospodarstwa, Gospodyni do nabiału        
y Dziewka do pomocy, Pastuchezo dwa do pil-        
newania [trzedy] w Lecie iaku tez do Dozoru w        
Zimie, ktorym Duze Odynciewski z teyze Cre-        
scenzyey Ordynatyą dawna z płacie powinien nie        
pretenduiąc Strożew Zadnych z [pomienionych] w        
tey wsi Dołkew y Zahalicz iako do tęd [Cyzozło].        
           

    pict    Страница 09a
           
Пустая страница        
         

    pict    Страница 09b
           
Пустая страница        
         

    pict    Страница 10a
               
  Miasto Rozana            
               
  Rynek Stary   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
    1 Szmues Mowszewicz       pict    
    2 Leyba Kusznierz       pict    
    3 Jzraelowa Bluma       pict    
    4 Po Cymonie Moyżesz Boruchowicz       1pict    
    5 Zelman Solomonowicz       pict    
    6 Leyzer Uryaszowicz       pict    
    7 Bendetowa Wdowa       1    
    8 Litman Hirszowicz       pict    
    9 Juda Kalmanowicz       pict    
  10 Juda Meszelowicz       pictpict    
  11 Dawid Szymonowicz       pictpict    
  Pod Szkolą Zydowska         1pict  
  Latus       5    
               
  Druga Pierzeia            
             
  12 Abram Leybowicz       pict    
Pod Klasztorem Cerkiewnym         2pict  
Pod Klasztorem po Hryncewiczu         pict  
Po Filipowiczu pod klasztorem         1  
  13 Jancewiczowa wdowa   pict        
Po Czarniawskim     pict      
  14 Szloma Bendełowicz       pict    
  15 Rubin Zelkowicz       6    
  16 Icko Jankielewicz       6    
Latus   pict pict 1pict 3pict  
             

    pict    Страница 10b
               
  Trzecia Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  17 Dawid Towelowich       pict    
  18 Rub[in] Szkolnik       pict    
  19 Aron Rudnicki {teraz Chławna}       1    
  20 Jakub Szmerkowicz       pict    
  21 Leyba Szmuklerz       pict    
  22 Izak Doktor         pict  
7 Jerzey {Po tym} Kozul{a} {[S*****]}     pict      
  23 Szaia Leybowicz {Architekt}       1pict    
  Szloma Bendełowicz     1pict      
  24 Leybka Kusznierz       pict    
  25 Icko Symonowicz       pict    
  26 Towia Złydnik       pict    
  Latus     2 5pict pict  
               
Czwarta Pierzeia            
               
Pod Cwentarzem koscielny         pictpict  
  27 Dawid Jesielewicz         pictpict  
  28 Jesiel Abramowicz         pict  
  29 Josiel Hirszewicz       pict    
  30 Illasz Izakowicz       pict    
  31 Abram Leybowicz       pict    
  32 Bieniasz Szymonowicz       pict    
  33 Ela Szołomowicz       pict    
  34 Szolomowa Wdowa       pict    
Latus       2 1pict  
               
  KROMY            
               
  Kromow wszystkich w ktorych przedawaią w            
  Rynku Samym Zydowskich y Chrzescianskich z szpi-            
  chlerzami y [Imbarami] Siedmdziesiąt Dziewięc            
  Tamże Rzeznica Zydowska y Chrzescianska            
             

    pict    Страница 11a
               
  RATUSZ            
               
  Ratusz Nowobudowany ieszcze niezewszytkim za-            
  konczony guntami kryty Wieza na wierzchu z dzwon-            
  kiem zdawna Ratusznym.            
  Izba wielka iedna dla odprawowania Sądow Magistra-            
  łowych Okien Cztery trzy ze Szkłem całe resztę Konczą            
  od teyze Izby komora.            
  Kłoda do miary zboza cechowana w ktorey pod czas tar-            
  gow mieszyc kozdemu wolno.            
  Turma na Excefsantow            
  Tamze Kruki dwa Wielkie Zelazne dla bronienia [Ogniw].            
               
  Ulica Brzeska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  3 Pod Szpitalem cerkiewnym         pict  
  35 Daniel Mydlasz       pict    
  36 [Chławna] Gierszonowisz       pict    
  37 Faybisz Szewelowicz       pict    
  38 Michel Gdanowicz       pict    
  Liby y Perły           pict
  39 Zyskintowa Wdowa Judelewicęowa       pict    
  40 Wolf Zyd       pict    
  41 Motelowa Wdowa       pict    
  42 Morduch Jakubowicz       pict    
  Po Hryszku Jarmole           pictpict
  43 Leybina Mowszyna       pict    
  44 Mowsza Mienkowicz       pict    
  45 Nosen Illasowich {[Szmus Mowszewicz]}       pict    
  46 Szmus Mowszewicz       pict    
  Latus       6 pict 1pict
             

    pict    Страница 11b
               
  Taż Ulica   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  47 Ziber Nozanowicz       pict    
  48 Leyzer Azykowicz       pict    
  Anton Mokrzecki     pict      
  49 Mikołay Suchocki {[F]iedor Zyszko}   pict        
  Filip Wasilewich po stroku     pict      
  50 Maryanna Supronowa Wdowa   pict        
  51 Icko Sałomonowicz       pictpict    
  52 Jan Dudzinski   pict        
  Tenze     pict      
  53 Leon Sautycz   pictpict        
  Po Mankiewiczu           pictpict
  Po Tomaszu Razewiczu           pict
  Po Tatarzynie [Musi]           pict
  Stefan Rusinowicz           pict
Po Andzeiu Drozdzie           pict
  Leon Sautycz {teraz Maciey Olechnowicz}     pictpict      
Herc Mowszewicz           pictpict
Symon Efremowicz     1      
  54 Herc Mowszewicz       1pict    
  55 Jan Lincewicz   pict        
  56 Demianowa Jurkusowa Wdowa   pict        
  57 Andrzey [Łucęnikiewicz]   pict        
  Andrzeiowa Hubczyna     pict      
  Delachowska Wdowa     pict      
  59 Andrzey Lisowski   pict        
  59 Mikołay Lisowski   pict        
  60 Mikołay Tarkus   pict        
  Roman Wasilewicz     pict      
  61 Paweł Nowik   pictpict        
  Fiedor Zyszka     pict      
  62 Ihnat Piecikopski   pict        
  63 Andrzeiowa Hubrzyna   pict        
Latus   5pict 4pictpict 2pictpict   2pict
             

    pict    Страница 12a
               
  Taż Ulica            
      Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  64 Hryszko Iwaszkiewicz   pict        
  65 Hryszko Piecikowski   pict        
  66 Hryszko Iwaszkiewicz     pict      
  67 Paweł Lowkiewicz   pict        
  Tenze po Zołnierczyku     pict      
  68 Dymitr Karpowich   pict        
  Po Stefanie Zukowiczu           1
  Po Wasilu Bosku {puste}           pict
  Latus   1pict pictpict     1pict
               
  Druga Pierzea   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
  69 Dawid Hirszowicz       pict    
  70 Abel Judowicz       pict    
  71 Leyba Szymonowicz       pict    
  72 Icko [Szowremowicz]       pict    
  73 Sroel Gdanowicz       pict    
  74 Zelko Judowicz       pict    
  75 Hirsz Mejerowicz       pictpict    
  76 Symonowa Wdowa       pict    
  77 Hirsz Israelowicz       pict    
  78 Symon Idekowicz       1    
  79 Andrzey Kudrycki {teraz [Towsciakowski]}   pict        
  80 Zelmanowa Wdowa       pict    
  81 Icko Meszelowicz       pictpict    
  82 Rubin Zelkowicz       pict    
  83 Bartłomiey Malewicz   pict        
  84 Alexander Podhayski   pict        
  Filip Wasilewicz     pict      
  85 Symon Efremowicz   1pict        
  Hryhory Woytowicz     pict      
  Leon Sautycz     pict      
  Symon Efremowicz     1      
  Stefan Rusinowicz     pict      
  Dmitr Karpowicz     pict      
  86 Janowa Radkiewiczowa {teraz            
      Olechnowicz}   1        
Latus   3pict 3pict 7pictpict    
             

    pict    Страница 12b
               
  Taż Ulica   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  Po Benedykcie Staszkiewiczu            
      Jan Lukianowski     pict      
  87 Dmitr Łopko   pictpict        
  88 Stefan Rusinowicz   pict        
  {Po} Andrzei{u} [Łucsz]nikiewicz{u} {Tenże}     pict      
  Po Wasilu Michałowiczu           pict
  Po [Nurku] Tatarzynie {[Szmoyło]}           pict
  Po Siemionu Bosku {[Sęmeyło] Leyzerowicz}       1pict    
  Stanisław Czarniawski           pictpict
  Jakub Hubar           1
  89 Leyba Markowicz       pict    
  90 Stefan Kręndzik   pict        
  91 Daniło [Towpieka]   pict        
  Sebestyan Sautycz           pict
  92 Juiwel Bienkowicz       pictpict    
  93 Meicer Mowszewicz       1pict    
Michał Pięcikowski           pict
Krystyna Kowłakowna           pict
Po Kuryle [Kręcsziku]           pict
  94 Mowsza Israelowicz       1    
Latus   3pictpict 1 4pictpict   3pictpict
               
  Wolka Mieyska            
               
  Symon Efremowicz {[*****] zostawił do Maje}   4        
  Karczma na piasku       2    
  Dmitr Karpowicz   4        
  Paweł Lesiewicz   pict        
  Iwan Rabienki   pict        
Latus   1pict   2    
             

    pict    Страница 13a
               
  Taż Wolka   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  95 Gabryel Lincewicz   1        
  Jakub Romanowicz     1      
  Wasil Kurhan     pict      
  96 Siemion Łowkiewicz   pict pict      
  Filip Wasilewicz     1pict      
  Tenże Po Bosku     1pict      
  Paweł Łowkiewicz     pict      
  Roman Łowkiewicz     pictpict      
  Arciom Muraszka {z Jurisdyki}     pictpict      
  Symon Efremowicz po [kręcikownie]     2pict      
  Anton Mokrzecki po Kibałce     1      
  Darka Hubczyna po [Dudzinskim]     5pict      
  Ahapia Krzeczkowna     1      
  Siemion Łowkiewicz     1      
Marcin Sautycz     5pict      
  Latus   1pict 23      
             
  Ulica Kropiwna   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  Jakub Kozula po Radkiewiczu     1pict      
Jozef Hołownia     3pict      
  Wasil Krzeczko     1pict      
  97 Wasil Krzeczko   pictpict        
  Marcin Sautycz     3pict      
  Tenze     pict      
  [XX] Bazyliani po Radkiewiczu         3pict  
  98 Siemionowa Kowalowa   pictpict        
  99 Andrzey Dołkowski   pict        
100 Harasim Szyło   pict        
  {Po} Marcin{ie} Sautycz{u} {Hołownia z Jurysdʕ}     pict      
101 Onufry Woyciechowicz   pict        
102 Demianowa Wdowa   pict        
  Naum Towsciakowski     pict      
  Suprynowiczowa [Panczoszniczka]     pict      
  Leon Sautycz     pict      
  Wasil Krzeczko     1pict      
  Dmitr Łapko {z Hercem [Mewszeciczem]}     2pict      
  Tenze po Matusewiczu [Z].     1      
Latus   1pict 4pict   3pict  
             

    pict    Страница 13b
               
  Place na Olszewie   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
103 Filip Wasilewicz   1        
104 Horbikowa Wdowa   pictpict        
105 Iwan Rabienki   pictpict        
106 Roman Wasilewicz   pictpict        
  {Hrehory Iwaszkiewicz}            
107 Anton Mokrzecki   1        
  {Hrehory Iwaszkiewicz}8     1      
  Filip Wasilewicz     4      
  Latus   4pict 5      
               
  Place za Rowem   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
  Zacharyasz Kret {z Jurisdyki}     3      
  [S**csycha] po Zdanowiczu     1      
Taz po Baranowskem     pict      
  Filip Wasilewicz po Bohuszu y [Baranowskʕ]            
    {teraz Symon Staszkiewicz}     1pict      
{[Dysz***na]}     pict      
108 Andrzey Kołacz   pictpict        
109 Symon Staszkiewicz   pictpict        
110 Bazylina Stroczycha   pict pict      
  Darka Hubczyna     2      
  Po [Herbszcie] Zyd Meier     1      
  Latus   1pict 10      
               
  Ulica Bliznienska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
  Pod Szpitalem Kosciolnym         1  
111 Israel Aronowicz       pict    
112 Aron Nisanowicz       pict    
113 Juda Mowszewicz       pict    
114 Mowsza Mowszewicz       pict    
115 Jozef Hirszowicz [Myd.]       pictpict    
116 Isak Doktor         1pict  
117 Siemionowa [Janszenieąewa]   pict        
  Jakub Romanowicz     1      
  Jerzy Fiedorowicz {Tenze Roma-}            
      {nowice}     pict      
  Latus   pict 1pict 2pictpict 2pict  
             

    pict    Страница 14a
               
  Taż Ulica Bliznienska   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  {Po} Mowsz{ę} Bienkowicz{u} {tenze Romanowicz}     pict      
  Po Rozkowey {Tenze}     pict      
  Po Oleszkiewiczu {[Malewicz Rymarz]}     pict      
  Po Ptuszyney {Michałko Syn}     pict      
  Israel Aronowicz           pict
  Pod droga Zydowską do mogił         pict  
118 Roman Łowkiewicz   pict        
119 Oniszko Turba   pict        
  Jakub Romanowicz     pict      
120 Fiedor Turba   pict pict      
121 Łukasz Klimowicz   pict        
  Jakub Romanowicz     pict      
  Hryszko Klimowicz     pict      
122 Piotr Karpowicz   pict        
Jan Paszuk     pict      
  Fiedor Turba {Wdowa}     pict      
Siemion Szelest     pict      
Hryszko Lesniczy     pict      
Jan Piotrowicz     pict      
  Jozef Laszko     pict      
[Ƶeze] po Zyszce     pict      
Jakub Romano{[wicz*]}     pict      
Hryszko Lesniczy     1      
Jakub Romanowicz     pict      
Latus   2 7pict   pict pict
             
  Druga Pierzeia   Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
[Josiel] Gierszonowisz       pict    
123 Leyba Heyniakowicz       pict    
124 Jankiel Markowicz       pict    
125 Po Szymonie Berkowiczu Jakub       pict    
Romanowicz            
Latus     pict 1pictpict    
             

    pict    Страница 14b
               
      Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
             
  Symona Leybowiczowa     1      
  Jozef Laszko     pict      
126 Iwan Limanowicz   pict        
127 Szmuel Eliaszkowicz       pict    
  Szymonowa Leybowiczowa     1pict      
128 Łazar Kozaka Zięc   pictpict        
  [XX] Bazylianie po Abra[sz]ewiczu         pict  
129 Dzienis Niepohoda   pict        
  Eliasz Oleszkiewicz z Jurisdyka     pict      
129 Jan Gasławski   pictpict        
130 Siemion Mazienik   pict        
  Alezander Podhayski     pictpict      
  Izak Doktor     2pict      
131 Fiedor Turba   pict        
132 Jozef Laszko   pictpict        
133 Andrzeiowa Dybaczewska         2pict  
Jan Joskiewicz     pict      
Symon Kozłowski     1      
{Po D}ybaszewskiey {Syn Jakub}     pict      
134 Iwan Karabanowicz   pict        
135 Fiedor {Bucisz}   pict        
  Symonowa Leybowiczowa po Żyszce     1      
136 Jasko Skokowicz   pict        
  Symonowa Leybowiczowa po            
      [Mazieriku]     pictpict      
137 Hryszko Karabanowicz   pictpict        
  Tenze     1      
        pictpict pict 3  
               
  Place nieosiadł za Ulica Bliznien-
ska
  Place
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict
               
  Janowa Radkiewiczowa {[Oleskowicz]}     3      
  Jan Piotrowski     3      
  Jan Limanowicz {teraz Gasławski}     1pict      
Latus   6pict 18
pictpict
pict    
             

Яндекс.Метрика