pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 29b - 36b

 

    pict    Страницы 29b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiących rzeczy
 
     
pict Leycow dyszlowyą Jedwabnyą błękitnych ze srybrem para 1
Ditto szwarcowych para 1
Czubow takichze szesć 6
Kutasow z bulonami sutemi takichze 18
Tasmow z kutasami do zaplatania [ejrzyw] szesć 6
Cuglow z kutasami szesć 6
Cuglow bez kutasow do fasowania para iedna 1
Leykow bielowych dyszlowych par dwie 2
Ditto szwarcowych par dwie 2
Cuglow takichze par dwanascie 12
Do zaplatania grzyw z kutasami sztuk dwanascie 12
Czubow tackichze białych pięc 5
Czubow włoczkowych karmazynowyą szesć 6
Szor czarny Rzemienny z sztukami pobielanemi z kantarami  
      y Leycami na Koni szesć 1
Munsztuk z tasmy biełey z wędzidłami y tręzelką 1
[Kaganiec] skurzany na ogiera 1
Kawecan jeden 1
Munsztuk Angielski z całym nawiązaniem z sztuczkami mosięznʕ 1
Kantarow starych bez wędzideł sześc 6
Targancow do karet szesć 6
Czaprakow Sukiennych nic nie wartych z kulbak Karłow dwa 2
Waltrapek karmazynowy z galonami y z 2ma kapturkami do [Olstrow] 1
Pasow starych od Pojazdow długych 2 krotich 2 eficit cztyry 4
Kapa od Kozłow Karecianych Trypowa karmazynowa jedna 1
Harapnik rzemienny jeden 11
Dʕ Jedwabny zielony ieden 1
Peyczyk czyli rozda ze Strun pleciona 1
Okrycie Stare płocienne od Bryki 1
Kulbak starych dla Karłow dwie [Olstrow] 2 Strzemion z  
      posliskami przy tychze kulbakach dwie eficit sztuk 6
Czaprakow z felpy karmazynowey jeden zieloney jeden eficit 2
Dek na konia karmazynowy stary ieden 1
     

    pict    Страницы 30b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiących rzeczy
 
     
pict Munsztuk Angielski z Tręzelką z sztuczkami białemi 1
Podpiersnik y pod ogonie Huzarskie sztuk dwie 2
Kulbaka dla Trembacza z olstrami munsztukiem y całym [narzędziem] 1
Kapa Sukienna na kozioł od karety z tasmami y fręzlami 1
Ditto Cyratowa od Kozłow jedna 1
Kawałow dwa skury od nakrycia Bryk 2
Latarniow wyzłacanych do karet dwie 2
Okień od karety skurzanych 2 Szklanych 2 eficit 4
     
pict Surdut makowy baią podszyty ieden 1
Spodni sukiennyą białych z kamizelkami par dwie 2
Kurtek Huzarskich karmazynowych dwie 2
Ditto Furmanskich karmazynowych z burtami osm 8
Frakow Lokayskich Ponsowych z burtami siedem 7
Giwerow Huzarskich ze wszytkim dwa 2
Szabla Huzarska z Szabełtasem jedna 1
Frakow Mundurowyą granatowych z oborstow dwa 2
Kozuchow siwych starych dwa 2
Wilczur Lokayskich Astrachanią podszytyą dwie 2
Bekiesza karmazynowa z Burtami baranami podszyta, a  
      Niedzwiadkami czarnemi obłozona dla kuczera 1
Ditto takasz dla Forysia 1
Kaszkietow Furmanskich skurzanyą dwa 2
Kuntusz popielaty sukna ordynaryinego 1
Kapeluszew czarnych Strzeleckich z galonami cztery 4
Pendentow ze srybrem z Klamrami srebrnemi trzy 3
[Jegierceyehow] czarnych skurzanych z klamrami z Guzami 6
Pendentow skurzanych takichze trzy 3
Ładownica czerwona jedna 1
Czapek Kuczerskich z siwemi baranami dwie 2
     
pict Obrusow rozney długosci zazywanyą w kufrze piędziesiąt trzy 53
Ditto mnieyszyą y większyą Czternascie 14
Obrusow szaryą niebielonyą rozney takosz długosci 10
Serwet do kawy Adamaszkowyą koloru karmazynowego y Zołtego 2
     

    pict    Страницы 31b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię Rzeczy
 
     
pict Luster duzych z ramami wyzłacanemi Snycerskiey roboty trzy 3
Lustro niewelkie w orzech oprawne jedne 1
Luster do Teatra w ramach wysłacanych z 2ma Lichtarzami y rurkami 16
Lusterek sciennych podługowatycą niewielkią 16 [zessami] szklanemi 16
Lustro czyli Paiąk w Koszu rozłazany cały jeden drugi niecały 2
Taflow do curcow Lustrzanyą w kompozycyą oprawnych Trzy 3
Ditto szklanych malowanych cztery 4
     
pict Karafek szlifowanyą wyzłacanyą z zatyczkami dwadziescia Ctery 24
Kieliszkow do tychze garniturowyą dwanascie 12
Szklanek takichze szlifowanych wyzłacanych dwanascie 12
Karafek okrągłych z długiemi szyikami dwanascie 12
Ditto mnieyszych takichze jedynascie 11
Ditto szlifowanych większych cztery 4
Mnieyszych takichze dziewięc 9
Karafek małyą okrągłych cztery ditto do Wina 1 eficit 5
Flaszek małyą dwie 2
Karafka w krąszki do rozbiiania oliwy z octem 1
Kielich duzy z wyzłacanemi brzegami y pokrywą 1
Kielich 2gi duzy z osobą z postumentem szafirowym z pokrywą 1
Kielichow podługowatyą większych z pokrywami 2 mnieyszyą 3 eft 5
Ditto niewielkich z pokrywami dwa 2
Kielichow okrągłych z pokrywami większych 2 mnieyszych 3 Eft. 5
Ditto Kieliszkow duzyą okrągławych rysowanych pięc 5
Ditto Kieliszkow szlifowanych podługowatych dziesięc 10
Ditto okragławych szlifowanyą cztery 4
Ditto szlifowanyą małych do Likieru dwa 2
Szklanka w kułka rznięta rozciągaiącasię iedna 1
Ditto kwartowa gładka jedna 1
Ditto Rysowanyą niewielkich dwanascie 12
Lampek nie w jednym gatunku pięc 5
Kropielnica Słoy czworograniasty eficit sztuk dwie 2
Karafka okrągła jedna szlifowana jedna eficit 2
     

    pict    Страницы 32b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiących Rzeczy
 
     
pict Rądlow wiekszych y mnieyszyą sztuk jednascie 11
Pokryw roznych od Rądlow sztuk piętnascie 15
Rądel duzy bez rączki popsuty 1
Druszlak miedziany cztery 4
Kociołkow z uszkami cztery 1
Sagan z pokrywą duzy ieden 1
Szkandalet do odegrzewania Poscieli jeden 1
Forma miedziana wybielana do Babek 1
[Imbrykow] do Herbaty czyli kociołkow trzy 3
w Kuchni Rądlow z pokrywami pięc [in super] pokrywa 1 Eft. Sztuk 6
Lyszka Glemboka duza pobielana kuchienna 1
     
pict Mis pokrytyą z lyny Angielskiey do odcepzewania talerzy 6
Pułmiskow mnieyszych y wiekszych sztuk osmnascie 18
Blatow duzych dwa 2
Waz z pokrywami 3 bez pokryw dwie eficit sztuk 5
Pokrywa czyli wierzch od wazy 1
Puszek do robienia Lodow z nakrywkami duze 2
Talerzy rozney wielkosci sztuk dwadziescia siedem 27
Lichtarzy całyą trzy popsutyą trzy eficit 6
Ditto w Kuchni Misa jedna Pulmiskow trzy talerzy szesc Eft. Sztuk 10
Solniczek z pokrywkami trzy 3
Flaszeczka 1 y baryskow felszerskią dwie Eft, sztuk 3
Lyszka duza do rozdawania popsuta jedna cała jedna Eft. 2
Łyzek całyą y popsutych sztuk trzydziescie y trzy 33
     
pict Blach do ciast sztuk dwie 2
Koztow do kuchni sztuk dwie 2
Roznow kuchennyą dwa 2
Tartownica jedna 1
Nozow ordynaryinyą 16 Grabek sztuk 27: eficit sztuk 43
Lichtarzy Stalowych z sztukami do gaszenia Swic dwa 2
Noz duzy w kośc oprawwny 1
Kozły do kominka stare Żelazne sztuk dwie 2
Zamkow Zelaznyą wnętrznych sztuk Szesć 6
     

    pict    Страницы 33b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Bratnalow baryłko pełne 1 zaczęta Jedna eficit sztuk 2
Siekier starych cztery 4
Kaidan par pięc 5
Lichwow od Lawetow cztery 4
Zawias zelaznych par cztery 4
[Bosakow] dwa, krukow do ognia siedm 9
Pił starych podłuznych osm 8
Zelazo do łowienia Lisow stare 1
     
pict Zamkow do drzwiow mosięznyą nowyą siedm 7
Ditto starych ze wszytkim trzy 3
Zawias mosięznych od drzwiow par cztery 4
Trąbek Postylionskich cztery 4
Lyzek małych mosięznych dwie ditto dwie 4
Lichtarzow mosięznych siedm ditto jeden eft. 8
Miedni[c] mosięznych dwie 2
Gwiazd do Chomontow mosięznych siedm 7
Sztuk do wkręcania czubow cztery 4
Gatka od karety iedna y klamra od pędenta popsuta 2
Mosiądzu w kawałkach y Guzikow funtow trzynascie 13
Tłuczek od Mozdzerza spizowy 1
Mozdzerzę spisowy z tłuczkiem zelaznym 1
     
pict Puszka blaszana do konserwowania herbaty 1
Łatarniow do karet blaszanych cztery 4
Puszek blaszanych podługowatych z nakrywkami 18
Imbryk do kawy Turecki jeden 1
Urynałow od Stolcow blaszanych dwa 2
Tartek duzych dwie y Leyka jedna eficit sztuk trzy 3
Lampa szklanna oliwna w blachę osudzona 1. Ditto bez szkła 5 Eft. 6
Radelkow do kawy 1 do kart 1 do szczypcow 1 Eft. 3
Latarniow duzych blaszanych w roznyą figurzią 19
Pokrywow blaszanych od [pułmiskow] szesć 6
Lichtarz blaszany ieden 1
     

    pict    Страницы 34b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Talerzow Płaskich y głembokich na dnie białym z czerwonemi  
      y roznemi kwiatami Porcellany Saskiey tuzinow Jedynascie 11
Ditto na takimze dnie Porcellany Francuskiey tuzynow osm 8
Ditto błękitnyą tuzinow dziewięc 9
Owalow na dnie białym z kwiatami Porcellany Saskiey duzyą 3
mnieyszy ditto takichze 4. Jeszcze mnieyszyą 7. błękitny 1 eficit 12
Pułmiskow błękitnyą Porcellany Saskiey 5
Pokryw Porcellanowyą od waz dwie 2
Sosierek błękitnyą Porcelany Saskiey dwie 2
Jaszczykow do masła z nakrywkami na dnie białym w kwiaty  
      owalnych trzy okręgłych dwa eficit pięc 5
Ditto tegoz gatunku baryłko do musztardy z tacką y Łyzeczko sz. 3
Jaszczyk do masła z nakrywką y tacką wyzłacany Berlinʕ fabrʕ 1
Naliwka z wanienką do umywania tegoz gatunku y fabrʕ sz. 2
Imbryk do herbaty ieden 1
Taca porcellanowa wyzłacana Berlinʕ fabryki jedna 1
Na Niey. Imbrykow takichze dwa, cukiernica z nakrywką 1 Eft. 3
      Filizanek z łyzeczkami Porcellanowemi par dwie 2
Filizanek Chinskią z kubeczkami duzemi w koszykach całyą par dwie 2
Ditto bez uszek takichze par dwie 2
Ditto Miseczek bez kubkow z koszykami dwie ditto 1 Eft. 3
Kubkow do Lodow z dwoma uszkami Jedynascie 11
Solniczek malękich na dnie białym z kwiatami dwie 4
Łyzeczek Porcellaniwyą małych cztery 4
Garnuszek Porcellanowy Kubeczkow 2. y łyzeczek głembokich 2. Eft. 5
Urynał z dnew Lustrzanym y napisem w koło Francuskim 1
Ditto biały w kwiaty bez ucha jeden 1
Tabliczek z napisami gatunkow win do zawieszania na butelkaʕ 5
Osobek roznych w jedną szafe złozonyą w roznych figurach y  
      wyobrazeniach całyą sztuk siedmdziesiąt y dwie 72
Ditto takichze popsutych pięć 5
Figur Barankow, kozłow, Pieskow y ptakow sztuk 13
Ditto osobek gipsowych dwie 2
Postumęcikow białyą Porcellanowyą 12 Wazonik 1. Eft. sztuk 13
Na kwiatki okragłych sztuczek z rurkami osm 8
     

    pict    Страницы 35b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Filizanek aspisowych roznego koloru par pięc 5
Ditto małych cale par dwie 2
Alabastrowych para iedna 1
Wanienek aspisowych małych w roznyą figurach dziesięc 10
Kubek aspisowy z nakrywką ieden, na małych miseczkaą 2 Eft. 3
Puszka szafirowa z Imią małemi puszkami  
Mlynek do tarcia kawy zagranicznego dizewa Jeden 1
     
pict Waz duzyą z pokrywami białych cztery 4
Owalow większych y mnieyszych sztuk szesnascie 16
Ditto małych z pokrywami dwa bez pokryw dwa 4
Pułmiskow z pokrywami dwa bez pokryw cztery 6
Salatyerek Troygraniastych szesć 6
Sosierek z nakrywkami y Łyzeczkami faiensowemi 4
Dʕ bez nakrywek y łyzeczek na tacce cztery 4
Jaszczykow owalnych na maslo z nakrywkami dwa 2
Koszykow do fruktow cztery 4
Owalow małych do cukrow z koronkami 4 gładkią 4 Eft. 8
Ditto mnieyszyą 2 małych cale 3 Eft: pięc 5
Talerzow płaskich małych tuzinow dwa 2
Lichtarzy szesć z ktorych 2: nadtłuczone 6
Solniczek złączonych razem 3 oddzielnych 2 eficit 5
Serwisik Faiensowy z pięcio karafkami faiensowemi 1
Ditto zezterma karafkami szklanemi z drzewa 1
Urynałow do Stolcow dwa wanienka do moczenia nog 1 Eft. 3
Pokrywa od Wazy iedna 1
     
pict Waz w kredensie z pokrywami 4 we Mniszowie 2 Eft. 6
Blatow pod tez Wazy w kredensie 4 we Mniszowie 2 Eft 6
Owalow duzych w kredenʕ 4 w skarbcu cztyry Eft 8
Dʕ Mnieyszyą w kredenʕ 4 w Skarbcu cztery Eft 8
Pułmiskow w kredenʕ 20 we Mniszowie 5 w Skarbcu 7 Eft 32
Pokrywow na owale w kredenʕ 4 w Skarbcu cztyry Eft 8
Pokryw na Połmiski w kredenʕ 20 w Skarbcu cztyry Eft 24
Talerzow w Skarbcu Tuzinow dwa czyli sztuk 24 24
     

    pict    Страницы 36b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w Nim znayduiących rzeczy
 
     
pict Lyzek do Waz wyzłacanych w kredenʕ 4 w Skarbcu dwie Eft 6
Lyzek do Połmiskow w kredensie 6 we Mniszowie 1 w Skarbcu 6 Eft 13
Sztuccow w kredensie par 72 we Mniszowie 10 w Skarbcu dziewięc  
      [wJP] Traczewskiego osm w ogule 99
[In super] nozow czternascie Łyzek dwie w Skarbcu facit sztuk 16
Noz y widelce duze do rozbierania w Skarbcu sztuk 2
Serwis z postumetem koszykiem y 4ʕma karafkami w Skarbcu 1
Serwiskow z 4ʕma karafkami y Łyzeczką na 2ch Jackach w kredenʕ 2
Solniczek z Łyzeczkami w kredenʕ osm w Skarbcu szesć Eft 14
Sosierek w kredensie dwie 2
Osob z Lichtarzami kwiatami y 24 rurkami do Lichtarrzy w Skarbcu 8
Lichtarzy Stołowych w kredensie par 6 we Mniszowie par 2 Eft 8
Liehtarzow Stolikowych par 3 w kredensie 3
Kubłow do karafek dwa w Skarbcu 5
Kubkow srebrnych wyzłacanych pięc w Skarbcu 5
Faierek z dynarʕ maiących w sobie po sztuk 5 w Skarbcu 1 w kredenʕ 1 2
Rądelkow z pokrywkami y 8mią rączkami w kredensie cztery 4
Tacek wysłacanych w kredensie jedna w Skarbcu jedna eft 2
Koszykow do Jaiek dwa postumencik jeden w Skarbcu sztuk 3
Kubek do płukania gęby wyzłacany w Skarbcu jeden 1
Faierka do ogrzewania Potraw duza 1 w Skarbcu 1
Ryneczka do Jaiek smazonyą z Łyzeczkami w Skarbcu 7
Łopatka do Tortow w Skarbcu jedna 1
Szczypce do szparagow w Skarbcu jedne 1
Łopatka do Masła wyzłacana jedna w Skarbcu 1
w Pudełku Noz, Grabki, Łyszka, Luzeczka, y Solniczka, wyzłacane w Skarbʕ 1
Kubek wyzłacany z wierchem w pudełku w Skarbcu 1
Kałamarz kwadratowy duzy z piasceznikiem y kałamʕ srebrʕ w Skarbcu 1
Tacek dwie na ktorych po sztuk cztery, to iest Kałamarz [Piasecznik] 1
      Sztuczka do pior y dzwonek w Skarbcu 2
Taca duza ze dzbanem czyli naliwką wyzłacane w Skarbcu 1
Krucyfix z postumenʕ srybrnym a figurą wyzłacaną w Skarbcu 1
Urynał wyzłacany z futerałem jeden w kredenʕ 1
Ostrog ze sprzązkami w skarbcu para 1
Sprzązek od Trzewikow w perełka para w Skarbcu 1
     

Яндекс.Метрика