pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 37b - 44

 

    pict    Страницы 37b
     
  Continuat opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Taca srebna w kredensie iedna 1
Cukiernica z pokrywką tamze iedna 1
Imbrykow dwa [Iʕ] do herbaty ieden Sagan do wody 1. w kredenʕ [sz***ʕ] 5
Garnuszek do smietanki wyzłacany z pokrywką w Skarbcu 1
Wanienka w Kredensie jedna 1
Łyzeczek małych dwadziescia pięc głęboka do smietanki 1 w kredenʕ 26
Miednica w sztukach dwoch y naliwka jedna w kredenʕ sztuk 3
Kubek wysłacany Puszek do otrębi 1 do mydła 1 w kredenʕ sztuk 3
Puszka do proszku 1 Lichtarzow z rączkami dwa tamze Eft sztuk 3
Faierka z dynarkiem maiąca w sobie sztuk pięc tamze 1 1
Kociołek z pokrywka 1 Saganek z rurką 1 Leieczka 1 eft: sztuk 3
Puzderko skurzane zielone do brzytew z zamkiem srebrnym 1
Flaszek szkła czerwonego 1 Ditto białego jedna eft sztuk 2
     
pict Serwis z [Efsami] y kwiatami w kredensie ze 4ma Solniczkami 1
Kubłow do Butelek w kredenʕ 8 w Skarbcu mnieyszyą y większych Sztʕ 13
Nozow krzywych do rozbierania para w kredenʕ 1
Puszek do gotowalni z nakrywkami w Skarbcu dwie 2
Wanienka do kieliszkow y miednica do umywania w Skarʕ Sztuk 2
Naliwka od Gotowalni y puszka z nakrywką w Skarbcu sztuk 2
Lichtarzow stołowych par szesnascie z 4ʕma [Efsami] w Skarbcu 16
Lichtarzow stolikowych we Mniszowie 16 w kredenʕ 8 w Skarʕ 5 Eft Sztuk 29
Lichtarzow na Nozkach 2 z rączką ieden w Skarbcu Eft sztuk 3
Solniczek sztuk dwie we Mniszowie 2
Postumencikow pod butelki we Mniszowie sztuk czteru 4
Cukierniczka we Mniszowie jedna 1
     
  Reczy rozne Stołowe znayduiącesię
we Mniszowie y Kredensie
 
     
pict Obrusow duzych y małyą w roznyą gatunkach w Kredensie 16
we Mniszowie Serwet Fabryki Rozanʕ tuzinow 2 w kredenʕ tuzinow 2 Eft 4
Ditto podartych we Mniszowie tuzin jeden 1
Ditto Tuzinow 6 pict z Grodno przysłanych w kredensie 6pict
Servet do kawy we Mniszowie sztuk pięc 5
     

    pict    Страницы 38b
     
  Continuat Opisanie Rzeczy znayduiącychsię
we Mniszowie y Kredensie
 
     
pict Talerzow płaskich we Mniszowie tuzinow 2. w kredenʕ pięc 7
Talerzy głembokich w kredensie tuzinow Dwa 2
Wazek niewielkich z pokrywkami dwie w kredensie 2
Salatierek do sałaty w kredensie dwie 2
Ditto Salatierek małych tamze osm 8
Masełniczek z pokrywkami y spodkami dwie 2
Imbryczek do herbaty we Mniszewie 1
     
pict Kieliszkow w kredensie 42 [Di**] czterdziescie dwa 42
Szklanek sztuk 20 w kredenʕ we Mniszowie sztuk 12 facit 32
Karafek do wody w kredenʕ 5 we Mniszowie 12 facit 17
Ditto do wina w kredenʕ 4 we Mniszowie 12 facit 16
Flaszka do wodki, karafka do octu, w kredenʕ sztuk 2
Kieliszkow we Mniszowie sztuk dwanascie 12
     
pict Dzbanek do wody miedziany y kocioł w kredensie sztuk 2
Lichtarzow Tambakowy 1. Cynowy 1 Mosięzny 1 facit sztuk Trzy 3
Szczypcow z Tackami w kredensie 2 we Mniszowie 4 Eft 6
Szczypcow bez Tacek we Mniszowie sztuk cztery 4
Klingow do nozow sztuk dwanascie w kredensie 12
     
pict W Kredensie Filizanek par 16 we Mniszewie par 16 facit 32
Kubkow do Lodow w Kredensie dwanascie 12
Tac do kawy lakierowanyą Trzy w kredensie 3
Ditto we Mniszowie lakierowana 1 Makoniowa jedna 2
Puszka z Angielskiey blachy do kawy 1 do cukru 1 w kredenʕ eft 2
Imbryczkow kamiennych dwa Garnuszkow dwa w kredenʕ eft sztuk 4
Imbryczkow do kawy blaszanych roznyą w kredenʕ 9 we Mniszowie 2 Eft 11
Imbryczkow do Czokolady dwa do herbaty lakierowany jeden we Mniszowie eft 3
Młynkow do kawy w kredenʕ jeden we Mniszowie jeden eft 2
Samowar miedziany y dwieluszy do niego we Mniszowie 1
Piecyk do palenia kawy we Mniszowie jeden 1
Puzderka w mosiądz oprawne z 3ʕma Puszkami blaszanʕ we Mniszowie 1
Ditto z dwoma Flaszkami cynowemi jedne we Mniszowie 1
Kosiołek do herbaty we Mniszowie jeden 1
     

    pict    Страницы 39b
     
  Continuat Opisanie
Roznych Rzeczy
 
     
pict Ksiąg błekitno oprawnyą 11. w ktoryą Synfoniow roznyą Autorow 11
ditto Zielono oprawnyą 8 w ktoryą znayduiąsię takoz synfonie rozne 8
ditto Czerwono oprawnyą 8 w ktoryą roznyą ąutorow Synfonie znayduią 8
Kozulucha synfonii 6, Pichla synfonii 4, Placela 4, Fiala 4, Eft sztuk 18
Ditto Paulego 9 Cypryniego 2 Eychmana 3 facit cynfoniow 14
Ditto Szustera 1 Kramera 1 Haydena 6 Hofmaystra 1 czyni Synfoniow 9
Ditto Mecarda 1. Kreyzora 1 Wysockiego 1 Oynora 1 czyni Synfonii 4
Ditto Szmyta 1 Wanhala 1 facit Synfoniow dwie 2
Pichla Serenad 2 Staynicza Synfonii Koncertanty 6 chyni sztuk 8
Bacha na 2 Orchestry Symfonia 1 Payzellego Owertiura 1 eft: 2
Placela Kwintetow 3 Pichla 6 eficit dziewięc 9
Tegoz Kwartetow 24, Pichla 9 Hofmaystra 4 eficit 37
Pichla Tryow szesć 6
Sakiniego kwartetow 6 Punianiego 3 Kamela 6 facit 15
Bacha ditto 6 Abella 7 Szustera 6 Staynicza 6 czyni 25
Bakaryniego ditto 6 [Toeschego] 13 Haydena 12 Szwindela 6 czyni 37
Martyniego ditto 4 Pawlego 2 Meweja 2 Weydlicha 3 czyni 11
Wanhala 1 Francesla 1 Mysliweczka 6 Gosmana 1 czyni 9
Bokaryniego sextetow 6 Wanchala Serenada 1 facit 7
Iryow Mysliweczka 12 Punianiego 6 Gierdaniego 6 czyni 24
Ditto Wanchala 6 Bacha 6 Bokaryniego 6 Szwindela 6 czyni 24
Ditto Sztaynicza 6 Hofmaystra 3 Szmyta 6 Sobotyniego 3 czyni 18
Ditto Alesiego 2 Pawlego 7 Hofmana 3 Ditersa 4 Gosmana 1 czyni 17
Mszy Festalnyą dwie, recviem 1 eficit 3
Opera Fabrysiego we trzech aktaą 1
Opera Cleofide we trzech actach 1
La Belle arsenne, La Fausse magie La mi de Lameson 3
La Laurette Le Lolimpiado Anette et Lubin 3
Du Maqifique Journal de Clauccin 2
Reszta Muzyki Teatralney y spiewaney [mascię] Znay-  
      doucie [uJX] [Finuczego]  
     

    pict    Страницы 40b
     
  Opisanie Zwierzyncu
y w Nim znayduiącychsię Rzeczy
 
     
  Zwierzyniec cały ogrodzony Parkanem, a Dziedziniec na ktorym  
  zabudowanie znayduiesię Sztakietami, wchodząc na Dziedziniec  
  Brama ze Sztakietow z dwoma Fortkami na zawiasach y krukach  
  zelaznych po obydwoch stronach tey Bramy znayduiesię po dwie  
  Chatki niewielkie reperacyi cale potrzebuiące w Prost zas Bu-  
  dynek dla Gosci czyli Pałacik wchodzac do niego z prawego konca  
  Drzwi podwoyne wpuł szklanne od kwater szesciu okute nale-  
  zycie z zamkiem wnętrznym mosięznym – w Pierwszym pokoyu  
  okien niema [wprost], zas z tego Pokoiu drugi Pokoy z alkowką  
  y Garderobką w nim okien 2 z firankami, a 3cie w Alkowce za-  
  murowane takoz z Firankami – z Tego Pokoju do Ogrodka  
  Drzwi wpuł szklanyą troie – z Pierwszego zas Pokoiu wlewo  
  Pokoy drugi z dwoma drzwiami na dziedziniec wpuł Szklannemi  
  z Tego Pokoiu Sala z 3ʕma Drzwiami wpuł szklanemi na Dzie-  
  dziniec – z Tey Sali Pokoy znowu ze dwoygiem Drzwiami  
  na Dziedziniec – z Tego Pokoiu takosz Pokoy z jednem Drzwiami  
  na Dziedziniec – z Tego zas ostatniego Pokoiu znowu niby  
  Sala z 3ʕma Drzwiami wpuł szklannemi natył z 3ʕma oknami  
  y kominem, sciany w tych wszytkich Pokoiach płotnem po-  
  wlekane malowane, Drzwi wszytkie zupełnie okute z  
  zamkami wnętrznemi mosięznemi - w Tym zwierzyncu  
  znaydujesię Sklepik na Trunki zruynowany y dwie Odryny  
  dla Danielkow  
     
  Rzeczy w tym zwierzyncu znayduiącesię  
     
pict Niedzwiednia mała przy progu jedna 1
Sarna z Jagnięciem wypchana iedna 2
Klatka duza malowana na Ptaszki jedna 1
Lanszaftow duzych dwa, Obraz w ramach czarnych wyzłacanyą 3
     
pict Obrazow bez ramek 3, w Ramkach Papierowyą 4 bez ramek 1 Eft 8
Kopersztychow bez ramek lezących na stole sztuk trzynascie 13
Gra Fortuna zwana ze wszytkim jedna 1
Stolik orzechowy rozkładany suknem wysciełany ieden 1
Krzeseł w paski materyą powleczonych szesc 6
Luster sciennyą duzyą 2 Sukna zielonego kawał od łokci [48] – [St] 3
     

    pict    Страницы 41b
     
  Continuać opisanie Rzeczy znayduiącychsię we Zwierzyncu  
     
pict Lustro duze scienne jedne 1
Obrazow duzych bez ramek 4 Lanszaftow w ramach czarʕ 2. 6
Portret Jw. Hetmanowey Oginskiey Jeden 1
Krzeseł, opletanych 4. najednym poduszka skurana jedna 4
Stolik orzechowy odkładany suknem wyscaełany ieden 1
Stolik beycowany czarno odkładany suknem wysciełany 1
     
pict Na Stoliku orzechowym lezy figura gipsowa 1
Latarnia na strzodku wisząca duza jedna 1
Stolik beycowany suknem wysciełany ieden 1
Stolikow przy scianach biało=malowanyą na nich koszyrow         
      Porcellanowyą z tackami dwa 2
Lanszaftow mnieyszyą y więksych czterdziescie y dwa 42
     
pict Obrazow pięc  
Lustro duże z ramami szklannemi szafirowemi jedne 5
Stolik stary zielony na jedney Nodze owalny 1
Krzeseł oplatanych cztery 4
pict    
Stolik błękitny owalny na jedney nodze jeden 1
Krzeseł oplatanyą dwa 2
   
pict Stoł duzy okrągły odkładany ieden 1
Kopersztychow w ramkach dwanascie 12
     
  Ro[m]ferow sztuk dwie 2
  Danielkow Starych samcow                                                                         Czyni s zttkʕ  
  Dit. Młodych Samcow                                                                                   Czyni s zttkʕ  
     
  Opisanie Domow Skarbowych
w Miesce Rozannie znayduiącychsię
 
     
     
pict Idąc z Pałacu po prawey stronie oficyna duza murowana  
wehodząc do korytarza 1ʕgo wprawą stronę Drzwi na  
krukach y zawiasach zelaznych z zamkiem wnętrznym do  
pokoiu w ktorym okien 2 okutyą całych – Piec z kafle zie-  
lonyą, z tego Pokoiu Alkierz do ktorego wchodząc drzwi na krukach  
y zawiasach Zelaznyą z zamkiem wnętrznym, okien okutyą  
dwie całyą; z tego Alkierza bokowka; Drzwi do niey bez Zamka.  
Okno jedne, z tey drzwi na podworze z Zamkiem wnętrznym  
  polewey =        
     

    pict    Страницы 42a
     
  po lewey stronie korytarza Pokoy do tego, Drzwi okute zupełnie  
  z zamkiem wnętrznym okien 2. Piec z kafli zielonyą, tamze al-  
  kowa za nią Alkierz z oknem jednym y drzwiami tylnemi  
  z Zamkiem wnętrznym – Korytarz 2gi w ktorym po prawey  
  ręce pokoy z alkową do tego Drzwi na zawiasach y krukach  
  zelaznych z zamkiem wnętrznym okien 2 Piec kafli zielonyą  
  ze Strzodka pieczurę maiący z kominem za alkową Garderobka  
  do ktorey drzwi z klamką w tyle zas drzwi z Zaszczepką  
  po lewey =        
     

    pict    Страницы 42b
     
  Continuat opisanie Domow Skarbowych
znayduącychsię w Miesce Rozanney.
 
     
  polewey zas strone korytarza drzwi do pokoiu z Zamkiem  
  wnętrznym okien dwie, Piec z Kafli zielonych w tym Pokoiu  
  Alkowa y garderobka o jednym oknie z drzwiami na tył, Ko-  
  rytarz 3ʕci wchodząc do Sieni po prawey ręce pokoy, Drzwi do  
  Jego na zawiasach y krukach zelaznych z Zamkiem wnętrznym  
  okien dwie, Piec z kaflow zielonych, z tego Pokoiu Alkierz z  
  jednym oknem, y drzwiami na tył. –  
     
2ʕdo. Na Przeciw tey oficyny po lewym boku druga podobna tey  
  oficyna, trzy korytarze maiąca a [osm] Stancyow, w kazdey  
  zas Stancyi po dwa okna, Piece z kaflow zielonyą, Drzwi [w]  
  tych Pokuiach na zaviasach y krukach zelaznyą –  
     
3ʕtio. Dom Fabryki Sukienney wehodząc z podworza do Sieni drzwi  
  robotą koscielną – z Tych sieni polewey stronie drzwi do Izby  
  na zawiasach y krukach bez zamka w ney okien duzych cztery  
  a piąte małe okrągłe, Piec [wstrzod] Budynku stoiący z kaflow  
  zielonyą – z Tey Izby Drzwi do Komory okno w ney iedne, na  
  drugie stronie. Budynek z tymze [złąchony] do ktorego wchodząc  
  z Podworza drzwi robotą koscielną w sieniach komorka daley.  
  Pokoy mały z dwoma oknami, toz Izba duza z alkierzem o  
  Jednym oknie – Piec kaflow zielonych –  
     
4ʕto. Dom Maystra Persiarsza wchodząc do Sieni po lewey ręce  
  Izba do ktorey Drzwi z zamkiem wnętrznym okien dwie  
  Piec z kaflow zułtawyą, y Szafa biało malowana, z tey Izby  
  druga Izba z dwoma oknami y 2ʕma Alkierzykami po Jednym  
  oknie maiącemi na drugiey stronie po prawey ręce Takiesz  
  zabudowanie, tylo zruynowane –  
     
5ʕto. Dom Fabryki Jedwabney wchodząc do niego w Sieniach komorka  
  daley Izba duza w ktorey okien 10, Piecow z kaflow Zielonyą  
  dwa warstatow 10 ze wszystkim narzędziem w koncu tego  
  Budynku Sionki z komorką Zydlow dwa –  
     
6ʕto. Budynek zamieszkany od Stosarza Skarbowego po prawey  
  Stronie ulicy Zamkowey z Pałacu jdac lezący wchodząc do Sieni  
  Drzwi z zamkiem wnętrznym w nich Piec do roboty Slosarskiey z kominʕ  
  daley  
     

    pict    Страницы 43a
     
  Continuat opisanie Domow Skarbowych znayduącychsię
w Miesce Rozanney.
 
     
  daley Izba ze czterma oknami Piecem kaflow zielonych  
  y kominkien oraz piecem do pieczenia Chleba, z tey Izby Alkierz  
  do ktorego Drzwi z Zamkiem wnętrznym okien w Nim dwie  
  w tyle tego Budynku chlewek na Bydło. –  
     
7ʕmo Austerya czyle Budynek szynkowy po lewey ręce ulicy  
  lezący do ktorey wchodząc Izba jedna od okien 2ch 2ga Izba  
  naprzeciw od okien czterech, takosz z piecem kafli zielonyą  
  za nią Izba takosz z Piecem takim y oknami czterma na  
  przeciw zas Jey Kuchenka niewielka – Drzwi do tyą Pokoiow  
  na zawiasach y krukach zelaznyą z probojami klamkami  
  y Zaszczepkami –  
     
8ʕno Przez drogę po prawey stronie Budynek doktorego drzwi  
  z Zamkiem wnetrznym okien w Nim cztery Piec kaflow  
  bialyą, naprzeciw tey Izby Sklepik y na wierchu Jego miesz-  
  kanie o 2ch oknakh z kominkiem – za Nim daley podobnasz  
  Izba od okien czterech y z Piecem, Drzwi do niey z Zamkiem  
  wnętrznym naprzeciwku zas Izba z oknami dwoma, Piecem  
  szarym Drwi bez Zamka do niey z klamka. –  
     
9ʕno Obdwach wchodząc do Sieni Drzwi bez Zamku, po lewey stronie  
  wchodząc do Budynku drzwi takosz bez zamka na zawiasach y krukaą  
  zelaznych z klamka y zaszczepką, Piec kafli zielonych, okien Trzy, z tey  
  Izby Alkierz z oknem jednym, w siwniach sklep y spizarnia, na prawiey  
  stronie Sieni Izba z oknami trzema z piecem ordynaryinym z tey Izby  
  Komora bez okien zatym Budynkiem staienka cale zruynowana. –  
     
10ʕmo Dom przez drogą naprzeciw obdwachu wchodząc do Sieni Drzwi  
  bez Zamka na krukach y zawiasach zelaznych, wchodząc zas do  
  Budynku, Drzwi podobnesz bez zamka, Piec kafli zielonych, y komin  
  oraz Piec chlebowy, okien cztery toz alkierz o jednym oknie Stołow dwa  
     
11ʕmo Dom w Linii z obdwachem Stoiący zamieszkany przez Zeggarmistrza  
  wchodząc do Sieni, Drzwi na zawiasach y krukach zelaznych po  
  lewey ręce Izba ze drzwiami z zamkiem wnętrznym, Piec kafli zie-  
  lonych okien cztery, z tey Izby Alkierz o jednym oknie, po prawey zas  
  Stronie Sieni Izba z Alkierzem, taka jak y pierwsza. –  
     
12ʕvo Dom zamieszkany przez Fabriarza Obok Domu [Yvʕ] [Tiireka], lezący  
  wchodząc do Sieni Drzwi na zawiasach y krukach zelaznych, po  
  prawey ręce Sieni Izba z piecem kafli zielonych Okien trzy toz  
  Alkierz z dwoma oknami, po lewey zas Izba z piecem takim ze w niey  
     

    pict    Страницы 43b
     
13ʕtio Dom nad kanałem wielkim Tynkowany, Drzwi do Sieni na  
  krukach y zawiasach zelaznych, po lewey y po prawey Stronie po  
  dwa Pokoie piecow w nich z kaflow zielonych dwa, z prawey strony  
  Pokoie obiciem Papierowym obite. –  
     
14ʕto Dom za Derozynskim 2ʕgi wchodziąc do Sieni Drzwi na Zawiasacʕ  
  y krukach zelaznych bez zamkow, po prawey stronie Sieni Izba  
  z Piecem zielonym okien trzy Alkierz takosz o oknie jednym po  
  lewey zas Stronie Izba z Alkierzem z Piecem ordynaryinym w Izbie  
  okien 2 w Alkierzu jedne. –  
     
15ʕto Dom Slosarski daley z Sieni po prawey stronie Izba ze 4ʕma oknami  
  Piecem zielonym y drzwiami z Zamkiem wnętrznym daley Stancyow  
  dwie o jednym piecu z oknami y komorka, po lewey ręce Izba do  
  ktorey drzwi z Zamkiem wbętrznym 3ʕma oknami y Piecem ordy-  
  naryinym, toz Alkierz y Garderobka do ktorych Drzwi z zamkiem  
  wnętrznym oknie maią. –  
     
16ʕto Dom za Stolarzem wchodząc do Sieni Drzwi nazawiasach y krukaę  
  zelaznych z klamką po prawey y lewey stronie, Izby z alkierzami y z  
  Piecami kaflow ordynaryinyą. –  
     
17ʕmo Dom przez Jvʕ Bekkierow Architectow zamieszkany, wchodząc  
  do Sieni po prawey stronie pokoy do ktorego Drzwi z Zamkiem wnętrznym  
  Piec z kaflow zielonych, daley alkierz do ktorego Drzwi z Zamkiem  
  wnętrznym, po lewey zas Stronie podobnie Izba z alkierzem Drzwi  
  oboie z zamkami, wnętrznemi, w Sieniach kuchenka mała. –  
     
18ʕvo Officyna Skarbowa duza wchodząc do Sieni Drzwi z Zamkiem  
  wnętrznym, po lewym ręku Sieni Drzwi do Pokoiu na zawiasach y  
  krukach zelaznych z zamkiem wnętrznym, w nim okno jedne, komi[n**]  
  Piec kaflowy Stoł, Lanszaftow dwa, obiciem takowy Pokoy y lamperyami  
  ozdobiony z tego Pokoiu drugi Pokoy takosz z obiciem bez pieca z  
  oknem jednym, Stolikiem jednym z tego Pokoiu trzeci Pokoy bez  
  obicia z Piecem kafowym y oknem jednym, daley Kancellarya z  
  Piecem kaflowym y iednym oknem, toz [spizarnia] o jednym oknie  
  Na prawey stronie Pokoy pierwszy do Drzwi z zamkiem wnę-  
  trznym Okien dwie Piec kaflowy obiciem y Lamperyami ozdobiony  
  2gi Pokoy podobny pierswszemu z alkową w ktory drzwi dwoie z  
  zamkami wnętrznemi, daley Pokoy biały Glinkowany z piecem kafowym  
  Drzwi do tego Pokoiu z zamkiem wnętrznym z tego Pokoiu Pokoy  
  znowa z obiciam y Lamperyami z tego Pokoiu Drzwi do Sieni z  
  zamkiem wnętrznym w Sieniach tych troie przepierzenia, Tamze  
  Izba duza Tkackiey Fabryki w ktory okien siedm, Piec kafowy  
  Drzwi do niey z zamkiem wnętrznym. –  
     

    pict    Страницы 44a
     
19ʕno Dom od [Jvpʕ] [Attenow] 6ʕty wchodząc w Sień Drzwi na zamku  
  wnętrznym po prawey stronie Sieni Izba z alkierzem Drzwi do nich  
  na klamkach y Proboiach, Piec w nich jeden okien cztery po lewey stronie  
  podobno Izba z Alkierzem. –  
     
20ʕmo Dom zamieszkany od Bajerow Ogrodnikow tak po lewey jako y  
  prawey stronie sieni znayduiąsię Izby 2 z alkierzami, Pieca w nich  
  ordynaryine Drzwi na klamkach. –  
     
21ʕm Dom zamieszkany od Monkiewiczow wchodząc do Sieni Drzwi  
  na zawiasach y krukach zelaznych z klamką zasuwką y zaszczepką  
  do Izby po prawey stronie lezącey Drzwi takosz okien w niey Trzy  
  Piec ordynaryiny toz alkierz z takiemisz Drzwiami o jednym oknie  
  Po lewey stronie zabudowanie takiesz jak y u prawey. –  
     

    pict    Страницы 44b
     
       В этой книге занумеровано***  
  девяносто двѣ (92) страницы. – Проверил  
       6-го Сент 1911 г. С. Титов.  
     
                      Архивариусѣ                    /Подпись неразборчива/  
     

 

Примечания

  1 .
  2 .

Яндекс.Метрика