pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 21b - 28b

 

    pict    Страницы 21b
     
  Opisanie Skarbcu Rozanskiego
y w Nim znayduiącychsię Rzeczy
 
     
pict Ubranie na Łozko z atłasu białego hawtowane złotem y Jedwabia-  
      mi w rozne kolory podszyte Kitayko sztuk większych 34
Mnieyszych takichze sześć 6
Gatek do tegosz Łozka atlasem białym okleianych pięc 5
Ubranie ditto karmazynowe Adamaszkowe z galonami złotemi  
      w sztukach szesciu 6
Gatek okleianych takimże Adamaszkiem z galonami 6
Łozko do tegoz ubrania drewniane na szrubach zelaznych drelichem  
      wysłane z 13 sztukami prętow zelaznych na wierzch 1
Ubranie Ditto karmazynowe materyalne w kwiaty ziełone z białym  
      sztuk in Numero sześc 6
Gatek tąz materyą okleianych 6
Płotkow do niego drylichowych w głowy y nogi dwa 2
Luzko do tegoz ubioru całe zelazne wpaku drewnianym 1
Obicie Chinskie atlasowe koloru susowego z falboną Granatową  
      takosz atlasową z roznemi ptakami y kwiatami srebrnemi y złotemi 1
Ditto Gazowe karmazynowe stare w paski jedne 1
Dywanik karmazynowy maleryalny na stolik ze złotem 1
Sztuk Adamaszkowych Karmazynowych z 3ʕch bokow galonami  
      złotemi obłozonych czystych y nowych duze 2
Obicie na dnie białym w paski z kwiatami Tomburowanemi  
      z całego pokoiu sztuk osm 8
Obicie napłotnie w zielone kwiaty malowane cały pokoy 6
Dywan Perski duzy nowy do nakrycia Stołu jeden 1
Ditto Takisz stary dziurowy ieden 1
Dywan Namiotnickiey roboty duzy do nakrycia Stołu jeden 1
Ditto Drugi takisz podszyty 1
Dywanikow takichze niewielkich Astrachanią podszytych trzy 3
Ditto niepodszytyą takichze 2 stary z fręzelką 1 Eficit trzy 3
Nakrycie czyli kapa do gotowalni muslinowa biała ganurowana 1
Burdygan wyzłacany w czerwonym Sukiennym pokrowcu 1
Szpada nowa Stalowa z pochwami iedna 1
Namiat płocienny z Trzema pokoiami y Salą duzą ze wszelkiem  
      rekwizytami potrzebnemi jeden 1
Ditto Lamcowy Kozacki stary ieden 1
Ditto Siatkowy Jedwabny ieden 1
     

    pict    Страницы 22b
     
  Continuatur Opisanie Skarbcu Rozanskiego
y w Nim znayduiącychsię Rzeczy
 
     
pict Obicia na białym dnie bogatego brytow całych dwa 2
Ditto kawałkow mnieyszych y większych starych sztuk 18
Laska Marszałkowska Hebanowa w srebro oprawna 1
Szlaku srybrnego we czterech kawałkach łokci osm 8
Ditto złotego w jednym kawałku łokci dwa 2
Dywanik stary wyszywany ieden 1
Burka csarna Gredytuwem błękitnym podszyta z dwoma  
      klamrami srebrnemi jedna 1
Czaprak aksamitny zielony z haftem sutym złotym zeyfrez  
      Moskiewską jeden 1
Wysłanie w Nogi do Karyolki dywanowey roboty sztuka 1
Floretow do fektowania dwa 2
Czaprak ponsowy Paziowski z kapturkami do Olstrow 1
Niedswiednia biała pod Nogi, dito czarna 2
Ornat błękitny gredyturowy z haftem jeden 1
Stuła y manipularz takisz do jego sztuk dwie 2
Ornat biały ze strzodkiem karmazynowym atłasowym z [Galonikami]  
      złotemi stułą y manipularzem sztuk trzy 3
Ornat czarny aksamitny jedwabną tasiemką okładany 1
Stuła, manipulaiz y na Kielich sztuk trzy 3
Alba płocienna z kompaną iedna 1
Firanka kitayki mienioney iedna 1
Poduszek od krzeseł adamaszkowych Karmazynowych y zielonyą 7
Parasolik płocienny popsuty jeden 1
Ditto karmazynowa Sukienna stara 1
Poduszka kitaykowa kaczorowa ziołami wypchana 1
Firanka płocienkowa w kratki do szafy 1
Obicia Papierowego na 2 Pokoje destynowanego do Łososina  
Włoczki roznych kolorow descutek 19 Buncikow dwa eficit 21
Herb Sapiezynski drewniany wyzłacany 1
Mitra blaszana w wazonie jedna 1
Pudełeczko zausznicą y sztuczko do Alsztucha z kamieni ordynarʕ 2
Jedwabiaw dartych w roznych kolorach do Fabryki paczkow 12
Gryszpanu pakow całych dwa, a 3ci zaczęty 3
Obrazow siatkowych z Literami s przązkami y kułkami srebrnemi 4
Ditto z mosiędzem czerwona 1
Machina Cameri obsturi w kilku sztukach nowa 1
     

    pict    Страницы 23b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Skur Łosich wyprawnych siedm Nʕ 7
Ditto Danielowych dziesięc 10
Lisich skurek niewyprawnych czternascie 14
Papieru Pocztowego Rez cztery 4
Laku weneckiego funtow osm 8
Talek szescio dziesiątkowych rozney długosci sztuk 73
Blacha z odmalowanym herbem Sapiezynskim czwiartkowa 1
Krucyfix drewniany lakierowany niewielki jeden 1
Tacka Chinska z dwoma uszkami 1
Zarękawkow z popielic 1 z Kasztanow 1. z Piesakow 1 epicit 3
Futerał skurzany od Kapelusza 1
Stolikow Marmurowych kontkowych niewielkich bez osadzenia 6
Ditto Puł owalnych dwa 2
Płutna kuzelnego - Łokci  -   35 |  
Paczesnego         -     -     -   77 |  
Zgrzebnego          -     -     - 725 |      eficit łoksi 883 883
Worowego                  -     -   46 |  
Mieszkow do rozniecenia ognia na kominie 2
Pochodniow woskowanych sztuk dziewątnascie 19
Ditto ze smołą kawałkow trzydziescie 30
Futerał od Luzka skurzany jeden 1
Skurek cielęcich na szoro wyprawnych trzydziescie y trzy 33
Luszko podrezne drewniane w futerale skurzanym 1
Kamien do tarcia farb jeden 1
Swic woskowych białych kop dziewiętnascie 19
Kołpak sukienny biały ze srebrnym sznurkiem 1
Arfow bez nawiązania dwie 2
Wędka Jedwabna z całym narzędziem oraz [szii] do niey malowany 1
Futerał skurzany od Stolca 1
Ryfow od drągow Namiotowych 23 szworen 1 eficit sztuk 24
Trymow do Pokoiow dwa 2
Suliatow białych par dwie nowych 2
Pudełko z formami do cukrow z zelazem 1
Prasa do cisnienia Migdałow y Fontanna blachy zelazney [zrurʕ]  
     

    pict    Страницы 24b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Warcabnica koscią białą wysadzana z Lorcem  
Ditto wysadzana drzewem z warcabami 1
Ditto z kosci wysadzana perłową macicą bez warcab 1
Gra Szachi w szkatułce wysadzaney 1
[Saki] rodowe  
Pozytywek mały zepsuty 1
Bioro orzechowe wysadzane moscędzem okute 1
Bioro na 4ch nozkach lakierowane Chinskie koscią wysadzane  
      z 11 mnieyszemi szufladami, a 1na duzą okute 1
Szafa z dwoygiem drzwiczek z kratami zelaznemi 1
Ditto szafa z dwunastą szufladami 1
Krzesełek do dawania samemu sobie lewatywy z Instrumentami  
      cynowemi skurą czerwoną wybitych z stolcami faiensowe 2
Ditto nieobite drewniane 1
Klawicymbal błąkitny na Noszkach w figurze froykonta 1
Ram duzych czarnych wysłacanych nowych dwie 2
Pak duzy ze sztukami do dekoracyow stołowych 1
Szkatuła Mohylowska czerwoną skurą obita okuta 1
Kałamarzyk czarną skura powleczony okuty jeden 1
Stolek podrozny czworograniasty skurą obity 1
Kałamarzyk skurą powleczony w figurze 3ch ksiązek 1
Szkatułek okutych drewnianych z futerałami skurzanemi dwie 2
Ram duzych białych wyzłacanych od obrazow dwie 2
Kufrow z garderobą S: P. Xiązęcia Jmsci cterzy 4
Kantyna na kawiane srebro suknem wysciełana okuta 1
Pak od Srybra czerwoną skurą odbity okuty 1
Kantyna od srebra suknem wybita skurą powleczona 1
Kantyna mała okuta od niejakieysci srebrney sztuki 1
Pak od Serwisu okuty czarną Skurą powleczony 1
Kufrow czarną skurą obitych okutych w roznych figurach osm 8
Ditto niepowleczonych tylo okutych pięc 5
Pakow z zawiasami nieokutych trzy 3
Kanapa na kształt Lozka z 2ʕma materacami płociennym  
      y płocienkowym w kratki oraz z poduszka 1
     

    pict    Страницы 25b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Pudełko od Girlandow, ditto do Tembuku, ditto do haftowania 3
Aptechka mała zielona z Flaszeczkami 1
Puzderko małe zielone mosiędzem ukute 1
Szkatułka okuta 1
Stolik beycowany składany suknem zielonym wysciełany 1
Krzeseł oplatanych szesć ditto Płotnem powleczanych trzy eficit 9
Kanapow starych płotnem powleczanych dwie 2
Szuflada na swice z zasuwką 1
Kufer okuty skurą powleczony ieden 1
Futerał od Arfy okuty 1
Pak okuty drewniany niski długi 1
Dwa Paczki z pobitym szkłem ditto prozny 1 eficit 3
Futerał w skure oprawny od kielicha Iwan Iwanicha 1
Machina do rznięcia sieczki 1
Ditto do zabijania Palow w dwuch sposobach sztuk 2
Ditto jedna do zniwa zboza, druga orania 2
Ditto Tartaku od pił 16 figura 1 1
Ditto Młynu abracaiącego cztery kamienie jeden kołem 1
Ditto Machina Zegara  
Do zwiiania Nici narzędzia sztuk dwie 2
Futerał drewniany z zamkiem od obraza 1
Krzesło z paręczami zułtym płocienkiem wkratku wybite 1
Futerał od kapeluszew drewniany skurą obity 1
Futerał Łosi od Połmiskow srebrnych 1
Futerał okrągły skurzany 1
   
Suknia Teatralna biała fałszywey bogatey materyi z spodnica 2
Spodni zułtych bogatey fałozywey materyi dwoie 2
Ditto Suknia Kobicia takieyze materyi 1
Szpinek 10 na drucie po kamieni [ą] maiących  
Blaszek Papierkow cztery 7
Kurtek Arusowych karmazynowyą Szemerowanych szesc 6
     

    pict    Страницы 26b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Kamizelek Arusowych białych dla Maytkow 6
Kapeluszow białych z galonami szychowemi dla tychze maytkow 6
Spodni Arusowych białych szerokich dla maytkow 3
Szleiek Arusowych dla tychze 6
Biretow czarnych Barakanowych z kutasami od komedyi 15
Spodni Sukiennych karmazynowych długich dwoie y kamizelka Eft 3
Kurtka Arusowa z kamizelką sztuk dwie 2
Fartuchow Arusowych zielonych dwa 2
Frak biały Gredyturowy kitayką zieloną szemerowany z spodniemi 2
Kurtek czarnych Manszesterowa 1 Kitaykowa 1 eficit sztuk 2
Ditto Drojetowa czarna ze spodniami takiemisz sztuk 2
Frak nowy szarego Płotna z spodniami sztuk 2
   
Sztandar z karmazynowym kutasem z pokrowcem 1
Pas do noszenia tego Sztandaru z galonikami 1
Szarf ze srybrem przeplatanych siatkowych dwie 2
Karabinow w mosiądz osudzanych z bagnetami sztęflami 105
Ditto takichze w zelazo oprawnych czterdziescie 40
Kure giwerow 7
Armatek 3 funtowych od ktorych Lawiety znayduiąsą pod operauzeʕ 3
Mozderz do puszezania Bomb jeden 1
Mozdzerzow [większyci] cztery mnieyszych dwa eficit 6
Karabinow starych na nic niezdatnych dwadziescia y dwa 22
Pistoletow bez kurkow par siedmnascie 17
Pałaszow Granadyerskich Sto dziewiętnascie 119
Pałaszow Ułanskich nowych Trzydziescie 30
Krukow do Karabinow ułanskich nowych dwadziescie 20
Patrątaszow z cyframi sto dziesięc 110
Kaszkietow Granadyerskich z blachami Sto dziesięc 110
Giwerow Ułanskich z kordonami z piorami trzydziescie jeden 31
Ditto bez pior y kordonow dziewięc 9
Pendentow z klamrami piędziesiąt dziewięc 59
Ditto bez klamer dwadziescia Siedm 27
     

    pict    Страницы 27b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Klamer od pendentow par piędziesiąt szesć 56
Bembnow z Herbami Stypałkami w mosiądz oprawnemi 4
Pasow do Bembnow z anglami y krurami cztery 4
Pendentow nowych bez klamer dwadziescia y dwa 22
Szlifow Ułanskich nowych par czterdziescie 40
Ancyderow do palenia armat dwa 2
Graycarow do armat cztery Paszlontow dwa eficit sztuk 6
Spis ułanskich sztuk osm ditto jedna 9
Mituk karmazynowy z kurtką zieloną burtowaną na uniformie [Moskiewską] 2
Płaszczow Sukiennych z kozuchami cztery 4
Mycek dla wartowych zołnierzy dwie 2
Rurek starych od Karabinow dwie 2
Kaszkietow starych z blachami szesć 6
Blach od kaszkietow Mosięznych starych z Herbami 75
Ditto duzych dwie 2
Cyfer pod Literami A X S Sztuck dwadziescia cztery 24
Futerałow mosięznych na piszczałki para jedna 1
Fletow czyli Piszczałek w futerale mosięznym dziesąc 10
Kociołkow mosięznych małych do teyze Muzyki dwa 2
Ryngrafow wyzłacanych ze srebrniemi Herbami Sapiezynskiemi 4
     
pict Obrazow duzych kopiowania Fukedora w ramach czanych z  
      wysłacanemi brzegami sztuk trzydziescie y trzy 33
Dʕ mnieyszych w takichze ramach cztery 4
Dʕ bez Ram większych osm mnieyszych dwanascie eficit 20
Dʕ Obrazow Staruszkow tegoz samego Malarza osadzenych 24
Dʕ Nieosadzonych dwadziescia y trzy 23
Lanszaftow niewielkich bez ramek tegoz samego Malarza 21
Obraz S. Kazimierza duzy w Ramach wyzłacanych Snycerʕ roboty 1
Portret duzy S: P. Podkanclerzego w ramach białyą wyzłacanʕ 1
Portretow roznych bez ramek osm 8
Lanszaftow duzych w białych wyzłacanyą ramach 4
Dʕ Bez Ram jeden 1
     

    pict    Страницы 28b
     
  Continuat Opisanie Skarbcu Rozanʕ
y w nim znayduiącychsię rzeczy
 
     
pict Obrazow niewielkich w Ramach czarnyą za szkłem dziewiąc 9
Ditto mnieyszych takichze osm 8
Ditto bez szkła trzy 3
Ditto na blasie 1: na Szkle 1 malowane eficit 2
Ditto Obraz P Jezusa w ramkach czarnych na papierze 1
Obrazow na kitayce szychowanych dwa 2
Ditto na Płotnie jeden 1
Kopersztychow roznych z ramkami czterdziescie y dwa 42
Ditto bez ramek jedynascie 11
Relikwiarzow gipsowych trzy 3
Figur z Gipsu czyli obrazow z roznemi wyrabianiami 5
Ditto Alabastrowych dwie 2
Figura Kwadratowa kamienna z wyrazeniem 2ch osob 1
     
pict Ksiązek roznych w roznych oprawach jedney niemal wielkosci  
      to iest arkuszowych sztuk Sto dziewądziesiat cztery 194
Ditto mnieyszyą pułarkuszowyą Sto szesnascie 116
Ditto czwiartkowych przywiezionych z Warszawy 48
Ksiazek z manuskryptami oprawnych sztuk dwadziescia osm 28
Ditto Manuskrypta rozne nieoprawne  
     
pict Skrzypcow dobrych sztuk 14 popsutyą szʕ eficit sztuk 14
Kwartiolow trzy Basetlow dobrych trzy, Popsutych dwie Eft. 8
Altuwek dobrych cztery popsuta jedna eficit 5
Klarynetow para jedna 1
[Kotłow] srebrnych na Nuszkach zelaznych z 2ma dywdykami 2
Ditto miedzia nych na Nozkach takosz z dywdykami do okrycia 2
Fagotow dwa Basetorow sztuk trzy eficit 5
Waltorniow par dwie 2
Trąb z kompozycyi cztery 4
Oboiow para jedna, [Tlotrawersow] para jedna eficit par 2
Amorka czyli vialo de Amor jedna 1
Pulpitow do Muzyki dwanascię 12
Rurek do Pulpitow Szesnascie 16
     

Яндекс.Метрика