pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 17b - 20b

 

    pict    Страницы 17b
     
  Opisanie Arsenału w Pałacu znayduiącegosię  
     
pict Strzeleckich w sciąz osadzanych w stal oprawnyą sztuk piec 5
Ditto z bagnetem w mosiądz oprawna jedna 1
Ditto Cienka długa ordynaryina wpułosadzona w stal oprawna 1
Ditto Angielska wskros osada w stal oprawna 1
Ditto Turecka osada koscia wysadzana w sciąz w stal oprawna 1
Ditto Hiszpanska wpuł osadę maiąca w mosiądz oprawna 1
Takosz wsciąz osada w stal oprawna 1
Ditto wpułosadzona w mosiądz oprawna rura dzwirowana 1
Janczarka z zamkiem mosięznym w mosiądz oprawna osuda wsuąz 1
Lasanjnka mała w mosiądz oprawna jedna 1
Strzelecka długa w mosiądz oprawna 1
Skladana w stal oprawna wpuł osada Rura szmelcowana 1
Do teyże Ładownica z 8miu Ładunkami jedna 1
Wiedenska wpułosada w mosiądz pozłacany oprawna 1
Szmelcowana Ditto w mosiądz wseiąz oprawna jedna 1
Ditto w stal oprawna osada wseiąz jedna 1
Ditto Mała wpułosada w mosiądz oprawna jedna 1
Dwu rurna wpuł osada w stal oprawna jedna 1
Ditto Takasz w mosiądz oprawna rurka jedna na drugiey z Zamʕ mosięznym 1
Dzwirowana w mosiądz oprawna wpuł osada z zamkiem mosięznym 1
Szmelcowana wpuł osada w mosiądz srebrem powlekana oprawna 1
Lazarynka osada wpuł w mosiądz oprawna rurka szmelcowana 1
Szmelcowana y wybiiana do połowy Rura w mosiądz oprawna [osa*****] 1
Ditto Szmelcowana z Antabą drewnianą 1
Dreznenska osada wskros w mosiądz oprawna jedna 1
Paryska stara Łoze srebrem wysadzane osada wskros 1
Dwu Rurna szmelcowana wpuł osada w stal oprawna 1
Angielska szmelcowana osada wpuł w stal oprawna 1
Ditto z trzema Zamkami rurez jedna wskroś osadzaną w stal oprawna 1
Ditto szmelcowana wpuł osadzena w stal oprawna 1
Ditto w skros osudzonyą w mosiądz pobielanyą oprawnyą dwie 2
Ditto wpuł osadzonych w stal oprawnyą Trzy 3
Ditto wskroś osadzonych w stal oprawnyą Trzy 3
Paryskich szmelcowanych wskros osadzonyą w stal oprawnyą 3
     
  Latus facit sztuk       44
     

    pict    Страницы 18b
     
  Continuat opisanie Arsenału przy Pałacu będącego  
pict    
Paryska Dwu Rurna szmelcowana ze złotem w stal oprawna jedna 1
Tureckich wskros osadzonych w srebre oprawnych cztery 4
Hiszpanskich w srebro oprawnyą wpułosady maiących dwie 2
Ditto Szmelcowana wpuł osadzona w mosiądz oprawna jedno 1
Ditto Trzy Rurna wpuł osadzona w mosiadz pozłacany oprawna 1
Ditto Długa Rura złotem y srebrem nabijana wskros osada w stal oprawʕ 1
Ditto Długa osada lakierowana ze złotem w stal oprawna 1
w Futerale czerwonym Skurzanym Fuzya w stal oprawna y Pistoletow  
      para Fabryki Tulskiey Eft: 2
Ditto Fuzyow roznego Gatunku sztuk szesć 6
     
pict Wiatrowek w mosiądz oprawnych dwie 2
      Do Pompowania onych sztuk dwie 2
Ditto z zamkiem wewnątrz w mosiądz oprawna 1
Ditto Gwintowa z ładunkiem 1. Składana w mosiądz oprawna 1
     
pict Ptaszynek z Tureckiemi osadami dwie 2
Ditto w mosiądz oprawnych dwie 2
Ditto w Stal oprawna jedna 1
Ditto w Stal oprawna Rurka, srebrem wybiiana 1
Ditto Turecka osada Koscią wysadzana 1
     
pict Janczarka z Tureckim zamkiem jedna 1
Tarczowych w Rog oprawnych dwie 2
Kozacka Dzwirowana Gwintowa jedna 1
Ditto Dzwirowana Gołka jedna 1
     
pict Sztuciec niewielki Turecki jeden, Ditto krotkich Gwintowyą Dwa 3
Sztuccow z Dzwirowanemi y srebrem nabijanem Rurkami dwa 2
Ditto Tarczowych Trzy 3
Ditto z mosięznym zamkiem jeden 1
Ditto szmelkowanych w mosiądz pozłachany oprawnych dwa 2
Sztuciec podwoyny w mosiądz oprawny ieden 1
Sztuciec w mosiądz pozłacany oprawny ieden 1
Sztuciec Gwintowy osada koscią wysadzana jeden 1
     
  Latus facit       93
     

    pict    Страницы 19b
     
  Continuat opisanie Arsenału przy Pałacu znayduiącegosię  
     
  [Transportt]       93
pict Karabin z Rurką dzwirowaną srebrem nabiianą Turecki 1
      wpułosada w stal oprawny jeden 1
Ditto z rurą dzwirowaną osada wpuł w stal oprawny ieden 1
Ditto Rura srebrem nabiiana osada wsciąz w mosiądz oprawny 1
Karabinow z Rurkami Dzwirowanemi z mosiąznʕ Zamkami osady wskros w mosiąʕ 2
Ditto w stal oprawny dzwirowany ieden 1
Ditto takisz w mosiądz oprawny ieden 1
Karabinek Angielski szmelkowany w mosiądz oprawny ieden 1
     
pict Muszkiet z zamkiem mosięznym w mosiądz oprawny z osobami  
      na Rurze wybijanemi jeden 1
Muszkiet w Stal oprawny ieden 1
Muszkietow w mosiądz oprawnyą śiedm 7
Muszkiet z zamkiem jednym a Rurą z trzema Luftami w stal oprʕ 1
Muszkiet długi w mosiądz oprawny ieden 1
Ditto w stal oprawny ieden 1
Muszkietow Dreznenskią w mosiądz oprawnych dwa 2
Ditto Turecki osada koscią wysadzana jeden 1
Muszkietow w mosiądz oprawnych pięc 5
Ditto w stal opracownych Trzy 3
Ditto Tarczowych w Kosć oprawnyą Trzy 3
Muszkietow w stal oprawnyą dwa 2
Ditto w Mosiądz oprawny ieden 1
Szturmak w stal oprawny ieden 1
Ditto mały w stal oprawny 1
     
pict Pistoletow Lazarynskią w stal oprawnyą para jedna 1
Ditto Paryskich w stal oprawnych para 1
Ditto Angielskich w mosiądz oprawnych para 1
Ditto Wiedenskich w mosiądz posłacany oprawnyą Garnitur 1
Czworograniastyą Pistoletow para jedna 1
Ditto Angielskich w stal oprawnyą par dwie 2
Ditto Dwururnyą w stal oprawnyą para jedna 1
Ditto Angielskią gwintowyą w stal oprawnyą para 1
     
  Latus facit       142
     

    pict    Страницы 20_0b
     
  Continuat opisanie Arsenału przy Pałacu znayduiącegosię  
     
  Transport [Latlerʕ]       142
  Ditto Stalowe Pistolety całe kapturki tylo mosięzne iedne 1
  Ditto w stal oprawionyą Pistoletow par trzy 3
  Krocić para jedna 1
  ______________________________  
  In Suma Rozney Broni       147
  Narzędzia Bikmachrowskie Skarbowe tamze znayduiącesę  
  Szrubsztak duzy ieden 1
  Klubka zelazna iedna 1
  Ditto drewniana iedna 1
  Sznaydeza iedna 1
  Napilnikow mnieyszyą dwa, wiekszy ieden 3
  Raszpil ieden 1
  Polerownikow dwa 2
  Gipcenzki iedne 1
  Piłka mała iedna 1
  Formow do kul odlewania trzy 3
  Proba na proch iedna 1
     

Яндекс.Метрика