pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarz Rużanski»
1687

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarz Rużanski. 1687». Листы 26 - 30.

 

    pict    Лист 26a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies wola Baÿkowska włok : 12pict                
                   
1 Wasil Kubarka Sÿn Siemion pict pict pict pict   2 1 1 1
  Ostap Kołacewicż pict   pict          
  Pauluk Kubarka pict   pict          
2 Daniuk Kubarka pict pict pict   3 1 2 4
3 Andrżeÿ Andrÿanowicż pict pict pict          
4 Paweł Kubarka Sÿn Jakow, Roman,                
      Kondrat, Matwieÿ, ÿ Stefan pict pict pict   3 1 5 4
wolnÿ Piotr Dureÿko Ciesla Dwornÿ Sÿn                 
5     Michał, Iwan, Sidor, ÿ Siemion pict   pict pict 2 1 4 3
6 Anton Roshopowicż Ziemianin                
      Sÿn Jan, Kḿierż, ÿ Paweł pict   1pict   2 1 3 7
7 Jakub Klisżewski Ziemianin pict   pict   1     1
8 Samuel Restropowicż Ziemianin pict   pict   1   2  
9 Jan Zagurski Ziemianin pict   pict       2  
10 Sebestjan Rostropowicż Sÿn Fiedor pict   pict pict   2 1 1 18
  Andrżeÿ Rostropowicż pict   pict pict          
  Wasil Krasnosielec pict   pict          
11 Panascża wdowa Sÿn Jeusieÿ pict   pict   2   1  
12 Jozef Kuhilewicż Brat Łaurÿn                
      Sÿn Michał pict   1   4 1 2  
  Jakow Kuhil Sÿn Demian pict     pict        
13 Jerżÿ Zdanowicż Ziemianin pict   pict          
  Parchuta Domalewicż pict   pict          
  Roman Kołacewicż pict   pict pict          
  Arciuch Błażewicż pict   pict pict          
  Daniuk  Kubarka pict   pict          
14 Jasiukiewicżowa  pict pict pict   1 1 2  
  Iwan Sżowkało pict   pict          
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow        pict 14                
          włok                           pict 12pict                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok 1pict pict po pict 1-15 pict 2 1 7        
      Cżÿnsżowÿch Ziemianskich włok 5pict po pict 12 pict 66            
      Cżÿnsżowÿch Sielskich włok 4pict po pict pict 23 3 6        
      Owsu Dziakielnego pict 1.pict pict                
      Chmielu Solanka pict 1.pict pict                
      Gęs : 1pict pict. Kurow pict 2pict                
      Jaiec pict 27pict. Owsa Lasowe Sżan : 11                
      Cżÿni ta wies gotowego grosża                
              pict 91-5-5.                

    pict    Лист 26b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Folwark Łososinski                
  Wies Scżÿtno włok : 60.                
                   
  Kazimierż Karbowski Ziemianin pict   2pict          
wolnÿ Mikolaÿ Kaminski pict     2pict        
  Dominik Łososko Ziemianin pict     2pict        
  Janowa Cÿhanowicżowa wdowa pict   2pict          
  Podrezowska Cale Pusta pict     1        
                   
      Cżÿni Ziemianskich włok pict 11.                
          z tÿch Płatnÿch                
      Wolnÿch włok :                
                   
  Klim Kazÿsa Sÿn Cichon pict pict     2   1  
  Bartosi Gontari zięc Scżasnÿ pict   pict pict 2   1 2
  Bartosi Będnarz Sÿn Kuzma Piotr Andrżeÿ pict   pict pict 2 1 3 2
  Kondrat Kazÿsa pict pict pict   2 1    
  Olexieÿ Kuzmicż Sÿn Harasim ÿ Olexieÿ pict pict pict   2 1 2  
  Parchuta Kirko Sÿn Siemion pict pict pict   2   1  
  Iwan Kuzmicż Sÿn Jan pict pict pict   2   1  
  Prokop Derniakiewicż Sÿn Dawid pict pict pict   2   1  
  Łukasż Karasienia Sÿn Stefan pict pict     2   1  
  Samus Hrÿniewicż pict pict            
  Parchuta Kirko pict   pict          
  Fiedor Kuzmicż Sÿn Łucian ÿ Sauta pict pict     2 1 2  
  Jeuchim Omelianowicż Połaznik Sÿn Iwan                
      ÿ Piotr  pict   pict pict 2 1 2 15
  Jeuchim Wielko Sÿn Charÿton ÿ Ławrÿn pict pict pict   2   2 1
  Jeutuch Klimowicż gątarż Sÿn Iwan ÿ Grÿsżko pict     pict 2 1 2  
  Klim Klimowicż Sÿn Prokop ÿ Fiedor pict pict     2 1 1  
  Niesciuk Husłÿrowicż Sÿn Onopreÿ Siemion                
      Haurÿło Cimoch połaznik *16 pict pict     4 1 4  
  Charÿton Zawacki Sÿn Jozef ÿ Iwan pict pict     2   2  
  Siemion Husłÿrowicż Strielec Sÿn Hrÿ-                
      sżko ÿ [Jędrżeÿ] pict     pict 2   2 4
  Samuel Husłÿrowicż pict pict     2     2
  Hrÿsżko Jeutusżok pict pict         1  

    pict    Лист 27a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wasil Sucżok Sżwagier Olexieÿ Sÿn                
      Chalimon [*****] *17 pict pict            
  Nesciuk Hustÿrowicż pict   pict          
  Charÿton Zawacki pict   pict          
  Daniło Kosacżenia pict   pict          
  Olexiej Kuzmicż pict   pict          
  Fiedor Kuzmicż pict   pict          
  Siemion Hustÿrowicż pict   pict          
  Klim Jakowienia pict   pict          
  Olescża Tomkiewicżowa pict   pict          
  Stefan [Kusżnierż] pict   pict          
  Samus Hustÿrowicż pict   pict          
  Wasil Hustÿrowicż pict   pict          
  Olexiej Kuzmicż pict   pict          
  Jeuchim Omelianowicż pict   pict          
  Stefan [Kusżnierż] z bratem Leonem pict pict     1   1  
  Marcin [Kusżnierż] Sÿn Andrżeÿ pict pict         1  
  Jeutuch Jakowienia pict   pict          
  Jeuchim Welko pict   pict          
  Olexiej Tomkiewicż pict   pict          
  Wasil Hustÿnowicż połaznik *18 pict pict            
  Jakub Łukasiewicż pict pict            
  Łukasż zięc Jeuchimew pict   pict          
  Wasil Hustÿrowicż pict   pict          
  Łukasż Łukasżewicż pict   pict          
  Fiedor Derniakiewicż Sÿn Andrżeÿ Marcin pict pict pict   2 1 2 1
  Klim Jakowienia pict   pict          
  Fiedor Kuzmicż pict   pict          
  Kondrat [Karÿsa] pict   pict          
  Fiedor Kuzmicż pict   1          
  Nikon Bartosż pict   pict          
  Stefan Kusżnierż pict   pict          
  Fiesko Swiacki pict   pict          
  Michał Minicż pict   1          
  Olexiej Minicż pict   1pict          
  Łaurin Jocżÿk pict   pict          
  Michał Minicż pict   pict          
  Na zÿdowskieÿ włocce [tezni] zasiali pict   1          
  Siemion Swiacki pict   1pict          

    pict    Лист 27b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Barchuta Minicż pict   pict          
  Maxim Lewonienia pict pict            
  Stefan Minicż pict pict pict   2 1 1  
  Barchuta Minicż pict pict pict   2 1    
  Iwan Borÿs, Sÿn Mikołaÿ ÿ Haurÿło pict pict         2  
  Ostapcża wdowa Sÿn Awram  pict pict pict   1   1  
  Karputa Bednarż Na rżemiesle Dwor-                
      nÿm Sÿn Andrżeÿ pict     pict   1    
  Fiedor Bÿłÿżÿcż Sÿn Cichon wojt pict pict pict   1 1 1  
  Klim Sżwecenia Sÿn Jarmoła pict pict     1   1  
  Fiesko Minicż pict pict     2 1    
  Daniło Kosacżenia Sÿn Iwan Parchu-                
      ta ÿ Ostap pict pict     3   3  
  Nikon Zołocienia  Sÿn Piotr pict pict pict   2   1  
  Iwan Zołocienia Sÿn Kuprÿan, Daniło pict pict         1 2
  Siemion Sużacki Ciwun Łososinski                
      Sÿn Hrÿsżko, Jakow, Sÿdor,  pict   pict pict 4 1 3 7
  Michał Nesterowicż Sÿn Ihnat Ja-                
      sko, ÿ Fiedor pict pict     2   3  
  Parchuta Nesterowicż Sÿn Cimoch Siemion pict pict     2   2  
  Parchuta Joskiewicż Sÿn Andrżeÿ pict pict     4   1  
  Kuprÿan Nesterowicż Sÿn Charÿton                
  ÿ Daniło Smolarż pict pict pict   1   2  
  Piotr Rudowicż Sÿn Jarmoła pict pict pict   1   1  
  Simeon Swiacki  pict   pict          
  Fiedor Swiacki Sÿn Auram ÿ Stefan pict     pict 2 1 2 2
  Iwan Rudowicż Woÿt Sÿn Kuprÿan pict   pict pict 2   1  
  Siemeon Rudowicż Sÿn Cimoch ÿ Marcin pict pict pict   1 1 2  
  Cimoch Staciwcżÿc Sÿn Makar pict pict pict   2   1  
  Siemion Nesterowicż Sÿn Onisko pict pict pict pict          
  Stefanowa Sżepielicka pict   pict          
  Kondrat Saucżenia Sÿn Hrÿsżko, Maxim pict pict pict       2  
  Siemion [Jobolenia] Sÿn Jasko pict pict     1   1  
  Piotr Machnicż Sÿn [Cieren], Klim,                
      Jasko, ÿ [Churżedos] [***] *19 pict ? ?   2   4  
  Sauka Hrÿniewicż Sÿn Sider Kar-                
      niej Hrÿsżko pict pict pict       3  

    pict    Лист 28a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wasil Susżko Strżelec Sÿn Iwan Mar-                
      cin Paweł pict pict pict 1   3 3  
  Nikon Żołocieienia pict   pict          
  Michał Nesterowicżÿ pict pict            
  Parchuta Nesterowicż pict pict            
  Na włokach Nikonowskich, Machnicżow-                
      skich ktore wpuscie Ceżeli rozni zasiali                
      z teÿ że wsi Sżmatami pict   3          
  Cimoch Staciwcżÿc pict   pict          
  Barchuta Chomicż pict   pict          
  Barchuta Nesterowicż pict   pict          
  Żdan Cierwchowicż Sÿn Jakim, Jasko, Fiedor                
      wnucżek Wasil ÿ Fiedor pict pict pict   2   5  
  Iwan Zołocienia pict   pict          
  Matwieÿ Zerechowicż pict   pict          
  Iwan Hrÿniewicż pict pict            
  Matwiej Terechowicż Bednarż pict     pict pict       4
  Żdan Cierechowicż pict   pict pict          
  Samuel Rudowicż pict   pict          
  Siemion Nesterowicż z Michałem pict   pict          
  Olexieÿ Minicż pict   pict          
  Siemion Swiacki pict   pict          
  Fiedor Swiacki pict pict            
  Haurÿlcża wdowa pict   4          
  Jeuchim Omelianowicż pict   pict          
  Jakub Minkiewicż Ziemianin pict   pict pict        
                   
      Wseÿ Wsi Dÿmow pict 57.                
      A Włok wsżÿskich pict 60                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok 12pict po pict 1-25 pict 22 18 2pict        
      Cżÿnsżowÿch Ziemianskich 4pict po 12 pict 57            
      Cżÿnsżowÿch Sielskich pict 32 po pict 6-20 pict 213 10          
      Rezow Wiercickich pict 8pict po pict 1 pict 8 15          
      Owsu Dziakielnego pict 12pict                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 12pict                
      Kurew Dziakielnÿch pict  24pict                
      Jaiec Dziakielnÿch Kop: 4 / 6pict                
      Owsa Lasowego, ani Chmielu, niedaią                 
      Cżÿni ta wies gotowego                 
          grosża - pict 301 - 13.2pict                

    pict    Лист 28b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Wiercżÿce ktory                
  na rezach Miesżkaią pod                
  nimi Rezow pict 8pict.                
                   
  Iwan Hrÿniewicż Sÿn Matwieÿ   1 1  
  Charÿton Hrÿniewsicż Sÿn Paweł ÿ Jozef   2  
  Sauka Hrÿniewsicż Sÿn Hrÿżko Karpieÿ, Sidor   4 3  
  Ihnat Hrÿniewicż Sÿn Trochim Ole-                
      xieÿ ÿ Jeuchim   1 3  
  Maxim Pawłowicż Sÿn Trochim Fie-                
      dor Piotr ÿ Jasko   1 4  
  Łauryn Pawłowicż Sÿn Hrÿsżko Radzi-                
      won, Demian, Harasim   2 4  
  Jakub Pawłowicż Sÿn Sidor Siemion                
      Demian ÿ Macieÿ   2 4 15
  Iwan Pawłowicż Sÿn Auram Łukasż                
      Michaÿło   3 1
  Bieniati Bÿłÿżÿc                
  Ostapcża wdowa Sÿn Auram   1 1  
      Stasko Pawłowicż Sÿn Danÿło, Olexieÿ   2  
  Wasil Hustÿr Sÿn Haurÿło Jakow   2 1 2 12
  Samuel Hrÿniewicż Sÿn Łukarż   2 1  
                   
      Wseÿ wsi Rezow pict 8pict.                
      Dÿmow  pict 13.                

    pict    Лист 29a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Łososina włok : 15.                
                   
  Mikolaÿ Aksamitowski ten Siedzi na le-                
      snistwie Wolnÿ za Prawem [Jḿsci] pict     1pict        
  Naum Lach pict pict pict   1      
  Fiedor Kudaksża Sÿn Siemion Leon ÿ Ma-                
      tÿasż pict pict pict       3 1
  Hrÿsżko Zaleski Sÿn Fiedor Olexieÿ pict pict pict   1 1 2  
  Młÿnarż Savacki Młÿnarż według dawnego                 
      Prawa wolnÿ [wzgżłędem] Tartaka pict     pict       3
  Hrÿsżko Kudaksża Sÿn Paweł ÿ Haurÿło pict pict pict   2   2 1
  Dmitr Dorofieÿ Sÿn Haurÿło pict pict pict   2   1  
  Pilip Cżecżÿk Sÿn Jerżÿ pict pict     1   1 3
  Jeutuch Korokoz Sÿn Wasil Fiedor Hrÿsżko pict pict pict   2 1 3  
  Wasil Korokoz pict pict pict   2     3
  Wasil Chudobicż pict pict pict   2     3
  Pilip Cżecżÿk pict   pict          
  Fiedor Zaleski pict   pict          
  Iwan Pitewski pict   pict          
  Haurÿło Scżerbienia pict   pict          
  Leon Krędzik pict   pict          
  Jasko Kredzik pict   pict       2 4
  Iwan Pasżkowski pict   pict          
  Tenże Pasżkowski z Cichonem Zaleskim pict   pict          
  Tumasż [Us] pict   pict          
  Leon Krędzik pict   pict          
  Andrżeÿ Lach pict pict pict   1      
  Leon Krędzik pict   pict          
  Siemion Mazur, Brat Barchuta pict pict pict       1  
  Tumasż [Us] Sÿn Cimoch pict pict pict   2   1  
  Fiedor Zaleski Sÿn Anton pict pict pict   2   1 3
  Cichon Zaleski Sÿn Maxim pict pict pict   1 1 1 1
  Sÿmon Bożkiewicż Młÿnarż pict   pict         7
  Haurÿło Jeżerbienia Sÿn Hrżÿsżko Doro-                
      fieÿ żÿłęą Roman pict pict pict     1 3 3
  Dawÿd Cżerkas Sÿn Hrÿsżko pict pict         1  
  Niecżÿpor Smieÿłÿ Sÿn Fiedor Jasko pict pict         2  

    pict    Лист 29b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Leosż Zaleski Sÿn Olexieÿ pict pict pict          
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow        pict 20.                
          włok                          pict 15.                
      Pod tą wsią Łososiną Młÿnow trżÿ, a                
          w kożdÿm młÿnie Po dwa koła cżÿni koł 6.                
      Tartak prżÿ mlÿnie Jeden                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok pict 4pict.                
          z ktorżÿch żadneÿ płatÿ, ani dziakła                
          niedaią. według dawnego swego Prawa                
          a z Cżÿnsżowÿch włok pict 8pict. wpuł                
          daiąc według [Scżÿtna] po pict 3-20. pict 29 5          
      Cżÿni ta wies gotowego                 
          grosża pict 29. 5.                
  pict                
  Wies Klepacże                
  w nieÿ włok pict 31.                
                   
  Jan Kozula Ziemianin pict     2        
  Stefan Kozula Ziemianin pict   pict          
  Gabrÿel Kozula Ziemianin pict   pict          
  Paweł Kozula Ziemianin pict   pict          
  pict                
  Jakow Pietraniewicż pict   pict          
  Naum Pietraniewicż pict   pict          
  Hłusżaninowska wpuscie pict     pict        
  Fiedor Sucżÿnski pict   pict     1    
  Iwan Jakubowicż Sÿn Stefan ÿ Zachar pict pict pict   2   2  
  Piotr Sżostrekiewicż Ziemianin pict   pict          
  Paweł Chomoscżÿc Zemianin Sÿn [Mit**] pict   pict   2   1  
  Harmanowa wdowa Ziemianka pict   pict   1   1 1
  Kazimierż Cÿhanowicż Ziemianin pict   1   2     5
  Michał z Bratem Jerżÿm Cÿhanowi-                
      cżowie Ziemianin pict   1   2     2
  Marÿna Dorohinicżowa Ziemianka pict   pict          

    pict    Лист 30a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Jan Kozula Ziemanin pict   pict   2 1    
  Siemion Owiecżka Ziemanin pict   pict   1   2  
  Leon Owiecżka Ziemanin Sÿn Paweł  pict   pict     1    
  Adam Sżostakiewicż Ziemanin pict   1   2      
  Siemion Monowid Basierzb Siemion ÿ                
      Hrÿsżko Ziemian pict pict pict   1   2  
  Naum Pietraniewicż Ziemianin pict pict pict   2      
  Sachuta Koscżÿc Sÿn Jeuhien pict pict pict   4   1  
  Mikita Charko pict pict pict   2      
  Iwan Nowik Sÿn Fiedor pict pict pict   1   1  
  Pilip Kuzmienia Zużerżÿnik Sÿn Roman                
      Iwan wnucżek Mikołaÿ ÿ Andrżeÿ pict   pict pict 4 1 4  
  Mikita Moroz pict pict pict   2   2 8
  Jakob Siodlarż Sÿn Marcin ÿ Nicżÿpor pict pict pict          
  Hawrÿło Mordan Sÿn Andrżeÿ pict pict pict   2   1  
  Pilip Mordan Sÿn Siemion ÿ Moÿsieÿ pict pict pict   2   2  
  Wasil Słoboda Sÿn Onis ÿ Hrÿsżko pict pict pict pict        
  Iwan Krawiec, Sÿn Demian ÿ Stefan pict pict pict       2 2
  Pilip Lewonienia Sÿn Jasko ÿ Omelian pict pict pict          
  Pawluk Leonienia Stelmach Sÿn Iwan                
      Andrżeÿ ÿ Jan pict   pict pict 2   3 1
  Cale wpusue pict     pict        
  Jasko Mÿsżkowiec Sÿn Jeuchim pict pict     2   1 8
  Prokop Mÿsżkowiec pict pict       1   2
  Vłas Mÿsżkowiec Sÿn [Chażedor] pict pict     1   1 2
  Sauta Stelmach wolnÿ Sÿn Laurÿn pict   pict pict 4 1 1  
  Jakow Pietraniewicż Sÿn Siemion ÿ Taras pict pict pict   4 1 2  
  Panas Pietraniewicż Sÿn Siemion ÿ Jan pict pict pict   2 1 2  
  Fiedor Kozka z bracią Weremieÿ ÿ Iwan                
      na [Zwierżÿnnicstwie]  pict   pict pict 2 1 2 2
  Iwan Korokoz pict pict pict          
  Daniło Zaruba Sÿn Siemion ÿ Trochim pict pict pict       2  
  Fiedor Bułhan Stelmach Sÿn Okuła                
      wnucżiek Jozef pict   pict pict 2   3 1
  Hrÿsżko Jocżkiewicż Sÿn Fiedor pict pict pict   2   1  
  Andrżeÿ Jocżkiewicż Sÿn Omelian                
      Mateusż pict pict pict   2   2  

    pict    Лист 30b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Karpiej Korokoz pict pict pict          
  Minko Korokoz Sÿn Harasim pict pict pict          
  Stefan Pietraniewicż pict   pict          
  Hrÿsżko Staskiewicż pict   pict          
  Katicżÿna wdowa pict   pict          
  Jeuchuta Koscżenia pict   1          
  Pilip Kuzmienia pict   pict          
  Haurÿło Mordan pict   pict          
  Jan Kozula pict   pict          
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 45.                
         A włok pict 31.                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok 6pict pict.                
          z każdeÿ płacą po pict 1. pict 6 26 2        
      Cżÿnsżowÿch Ziemianskich : 8pict po pict12. pict 99            
      Cżÿnsżowÿch Sielskich : 10 po pict 3-10. pict 33 10          
      Owsu dziakielnego wpuł płaca ÿ                
          za Prawem Swoim, dawnÿm [do*]                
          ktorego cżÿni pict 3pict pict.                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 3pict pict.                
      Kurow Dziakielnÿch : pict 6pict pict.                
      Jaiec Kopa pict 1. 8pict.                
      Owsu Lasowego ta wies niedaie                
      Cżÿni ta wies gotowego                 
              grosża pict 139 - 6 - 2.                

Яндекс.Метрика