pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

MIKOŁAJ ROZANÓW

POWIAT PRUŻAŃSKI
(SZKIC HISTORYCZNY)

PRUŻANA.
1935.

Назад Оглавление Далее

SKOROWIDZ.

Anna Semenówna Kniażna str. 8, 47.

Aleksander I str. 14.

Anna Jagiellonka str. 36, 107.

Abramy str. 42.

Abramowicz Jan str. 33, 41.

 

Bolesław Wstydliwy str. 7.

Bona str 9, 33, 41, 49, 102, 108.

Babia Góra str. 11.

Bereza str. 12. 13, 16, 45, 49, 101, 105, 107. 112.

Błudeń str. 12.

Brześć str. 12, 101, 112.

Bakuny str. 13, 45.

Bratyłowo str. 13.

Białowieża str. 14.

Białowieska puszcza str. 17, 30, 39.

Berdniki str. 17.

Birenbaum Michel str. 22, 25.

Byczykiewicz ksiądz str. 27.

Błudeńskie starostwo str. 37, 42, 112.

Białosowszczyzna wieś str. 37.

Białosowszczyzna folwark str. 34, 105.

Babiniec str. 39.

Bałaban str. 46.

Bisping str. 50.

Buczewlanka str. 86.

Błudeński dwór str. 87, 112.

Błudeńskie wójtostwo str. 87.

Bezborodko str. 97.

Baszta str. 101.

Brody str. 102.

Bielsk str. 105.

 

Chowański str. 10, 102.

Cichowola str. 11.

Chłapowski str. 17.

Czartoryscy str. 18, 42, 46, 95.

Czachec str. 36, 37, 39, 86,

Chwałowo str. 37, 86,

Czepele str. 42,

Chodkiewiczowie str. 43, 44, 112

Chrzanowski str. 44

Chorewskie dobra str. 47, 49,

Chomicze str. 49.

Chorewo wieś 50

Chersoński str. 60.

Czarne Łozy str. 86, 105.

Czadziel str. 86

Czacheckie wójtostwo str. 87.

 

Dobuczyńskie miasto str. 35, 99, 105.

Daniel Romanowicz książę str. 6.

Dembiński str. 17.

Drohiczyn str. 17, 34.

Dzikie błoto str. 22.

Dziekoński str. 25.

Dołhe str. 25, 37.

Dobuczyńska włość str. 33, 86.

Dorohostajscy str. 41.

Denhoff str. 41.

Domański str. 60.

Dobuczyński dwór str. 87.

Dobuczyn wieś str. 87, 88.

{139}

 

Elner komtur krzyżacki str. 101.

 

Flemming str. 38, 41, 46.

Falczewski str. 49.

Fossa str. 101.

 

Giedymin str. 7.

Gabrjelin str. 23.

Głęboki Kąt str. 25.

Graff—Siedlnicki str. 38

Giedroyć str. 41.

Gołcz str. 51.

Grodno str. 102, 105, 110.

Gdańsk str. 103.

 

Horodeczno str. 15.

Hajnówka str. 17.

Homszejowie str. 33, 47, 49.

Helenowo str. 36.

Horsk str. 36.

Hydry str. 36.

Haleny str. 37.

Horodniany str. 40.

Hołosiatyn str. 42.

Hrimajlo Szczęsny str. 49.

Hłuszec str. 86.

 

Izabelin str. 17.

Iwan kniaź str. 105.

 

Jaźwiny uroczysko str. 2.

Jażwińskie błota str. 2

Jarosław Swiatopełkowicz książę str. 4.

Jasiołda (Jasiołna) str. 9, 49, 86, 101.

Jan Kazimierz str. 11, 43.

Jan Sobieski str. 11.

Jace str. 35.

Jastrząb str. 36.

Jagmin str. 40.

Jakowczyckie wójtostwo str. 87.

Jakowicze str. 88.

 

Kobryńska puszcza str. 1, 7, 36, 39.

Komorowski Jan str. 12.

Kobryń str. 12, 14, 107.

Kamieniec Litewski str. 6, 12, 13, 17, 101, 102, 103.

Kostewicz Starosta str. 9, 33, 105.

Krupczyce str. 13.

Kozi Bród str. 13, 15, 103, 107.

Kabaki str. 13, 105, 108.

Kiwatycze str. 13, 103.

Katarzyna II str. 14, 39, 57.

Kraskowski str. 17.

Krynica str. 17, 25, 86.

Krynki str. 17.

Kartuzów klasztor str. 17, 49, 111.

Kiernożycki str. 22.

Kraszewski str. 25.

Kaufmann str. 27, 58.

Kobryńscy kniaziowie str. 33.

Kobciewo str. 35.

Kociołki str. 36, 37, 86.

Kletne str. 37.

Krasiński str. 40.

Krzeczkowski str. 41.

Kirszensztejn str. 41.

Kazimierz Jagiellończyk str. 47.

Kruhłe str. 49.

Kurowszczyzna str. 50.

Koladycze str. 50.

Kotra str. 86.

Kraśnik str. 86.

Kabackie wójtostwo str. 87.

Kuplin stary str. 98.

Kołki str. 98.

{140}

Kreczet str. 101.

Kobryńska Doroha str. 105.

 

Lew Wasylkowicz str. 6.

Leszek Czarny str. 7.

Linowo str. 11, 12, 13, 40, 107, 108.

Liwen str. 12, 17.

Leśkiewicz str. 27.

Lichosielce str. 42, 45.

Leśna (Lsna, llsna) rzeka str. 42, 101.

Lubaniec str. 86.

Linowskie wójtostwo str. 88.

 

Montwiłł str. 6.

Mścisław Wasylkowicz str. 6.

Malecz str. 12, 15, 16, 107, 113.

Mokronowski str 13.

Michalin str. 24.

Murawjew str. 27.

Machwicowa str. 39.

Murawa str. 42.

Mormożewo str. 50.

Mikołaj I str. 57.

Milutin str. 58.

Mikityckie wójtostwo str. 87.

Małeckie wójtostwo str. 87.

Muchawiec str. 101.

 

Nowy Dwór str. 6, 17, 101, 103.

Narewka str. 14, 17.

Nostic generał str. 20.

Nassuta Szempart str. 41.

Naruszewiczowa str. 41.

Nowosiołki str. 42, 49.

Narutowicze str. 50.

 

Oliżarów staw str. 13.

Orla str. 17.

Obecz str. 36, 40, 86.

Orańczyce str. 36.

Olszany str. 40.

Oberża str. 42.

Obrąb str. 42.

Ogrodniki str. 50.

Okólnik str. 86.

Orabniki str. 88.

Olszany str. 108.

 

„Pruszanaja" włość str. 8.

Potocki Stanisław hetman str. 11.

Prużana miasto str. 11, 12, 13, 14, 16, 19, 99, 101. 105, 107.

Połońsk str. 13

Paweł I str. 14, 18

Poddubne str. 15.

Pusłowski Tytus str. 17.

Planta str 17

Pińsk str. 24, 105.

Pośledni str. 27.

Potapów str. 27.

Postołowo str. 35.

Pociej str. 46.

Plachowszczyzna str. 50.

Popielew sir. 86.

Prykolesie str. 86.

Pieniążki str. 86

Poroślany str. 88.

 

Roman syn Teodora kniaź Kobryński str. 8.

Rowbeck wieś str. 11

Ruda (Rudka) str. 13.

Rzeczyca (Murowana) str. 13, 105.

Rumiancew str. 14, 39, 57

Reynier str. 14.

Rozen str. 17.

Rudnia str. 17.

Różycki str. 17.

{141}

Ramorino str. 17.

Rogiński str. 20.

Różańska Puszcza str. 23.

Rewiatycze str. 35, 44, 45.

Radeck str. 37, 86.

Rzeczyca str. 45.

Rosochy str. 50.

Rożkowicze str. 50.

Repnin str. 96, 97.

Różana str. 110.

 

Sapieha Jan hetman str. 11.

Szereszów str. 6, 12, 13, 16, 17, 20, 40, 86, 100.

Sierakowski Karol str. 12, 13.

Suworow str. 13.

Sielec str. 13, 16, 47, 48, 49, 50, 51, 101, 107, 111.

Szwarcenberg str. 14

Szczerczewo str. 15, 35.

Szczara str. 17.

Slonim str. 17, 110.

Szereszewskie Starostwo str. 17, 47, 93.

Skarbowi włościanie str. 18

Siemiatycze str. 20.

Skoczyński str. 20, 22, 25.

Szemioth str. 22.

Smulski str. 23

Strawiński str. 23.

Swadbicka stacja pocztowa str. 24.

Szuścicki pisarz gminy str. 25.

Swisłocka puszcza str. 30.

Szereszewska włość str. 33.

Sielecki okręg str. 33.

Sapiehowie str. 34, 37, 41, 42, 49, 50, 110

Sobole str. 36, 86.

Szubicze str. 37.

Suchopol str. 37, 39.

Słuszko str. 36.

Słonimce str. 40.

Smolany str. 40.

Starowola str. 42.

Staruny str. 42.

Samójłowicze str. 49.

Szydłowszczyzna str. 50.

Siewiec str. 86.

Szczerczejewskie wójtostwo str. 87

Sztakelberg str. 96.

Stefan Batory str. 101.

Stanisław August str. 102

Słuck str. 110.

 

Teodor Ratneński str. 8,

Terespol str. 13.

Turna str. 13

Tormasów str. 14.

Traugutt str. 25.

Tyzenhauz str. 39.

Trębicki str. 40.

Tryzna Mikołaj str. 43.

Tur str. 45.

Temra rzeka str. 47.

Tocznica str. 101.

 

Uhlany str. 49.

 

Włodzimierz Kijowski książę str. 2.

Wasylko Romanowicz str. 6.

Włodzimierz Wasylkowicz str. 6, 7.

Wysokie str. 13.

Wisznia str. 13, 42, 102.

Winiec str. 13, 86, 105, 108.

Wielkie Sioło str. 15.

Włodek Szczęsny str. 23, 25.

Wiszniewski str. 27.

Wincwa (Winiec) rzeka str. 2, 35.

{142}

Wołłowicz str. 38.

Wilkowicz str. 39.

Worotne str. 40.

Waśki str. 42.

Wola str. 45.

Wiesztortowicz str. 47, 48.

Worożbity str. 50

Woszczynicze str. 50.

Wysłouch str. 50.

 

Zygmunt Stary str. 9, 32, 101, 108.

Żdzitowska włość str. 9.

Zygmunt August str. 32, 101, 102, 107.

Zygmunt III str. 41

Zubacze str. 50.

Ziwinbundt str. 6.

Zelwa str. 13, 17.

Zaniewicze str. 36.

Zarzecze str. 36, 86.

Zieliński str. 39.

Zahorze str. 40.

Zaniewicze str. 40.

Zabereziński str. 41.

Zdzitów str. 49.

Zamojski str. 51.

Zielonyj str. 58.

Zamosze str. 86.

Żabin str. 15, 37.

Żolobate mosty str. 17, 101.

Żukowski Michał str. 22.

Żadzieny str. 88.

 

 

BIBLJOGRAFJA i ŻRÓDŁA:

{I}

a) bibljografja

1. BALIŃSKI i LIPIŃSKI „Starożytna Polska" t. IV, 1886 r.

2. BOBROWSKIJ „Grodzieńska Gubernja'', zbiorowa praca oficerów b. ros. sztabu generalnego, 1863 r.

3. CHOMBAY „Histoire de l’expedition de Russie”.

4. DZIKÓW P. „Spisok ziemlewładienij w Grodnienskoj Gubernii", Grodno, 1890.

5. JAKUBOWSKI JAN „Mapa W. Ks. Litewskiego w połowie XVI wieku, z objaśnieniami” Kraków, 1928 r.

6. KOŚCIAŁKOWSKI ST. „Ze studjów nad dziejami ekonomji królewskich na Litwie", tom V, Rocznik T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1911 — 1914 r.

7. KUTRZEBA ST. „Historja ustroju Polski w zarysie, t. II, Litwa", Lwów, 1921 r.

8. LUBAWSKI M. „Litwa i Słowianie", t. III, Mińsk, 1929 r.

9. ŁACHNICKI EMANUEL „Statystyka gubernji Litewsko - Grodzieńskiej”, 1817 r.

10. MOŚCICKI „Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi”.

11. PUZYREWSKI „Wojna Polsko-Rosyjska”.

12. „Sapiehowie", t. I, II i III, Petersburg, 1890 r.

13. SZMIDT WACŁAW „Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. gubernjach Wileńskiej, Grodzieńskiej i Mińskiej”, Warszawa, 1923 r.

14. TALKO-HRYŃCEWICZ „Człowiek na ziemiach naszych", Warszawa, 1913 r.

15. WOLF JÓZEF „O kniaziach Kobryńskich”, Kraków, 1883 r.

16. WYSŁOUCH SEWERYN „Rozwój granic i terytorjum powiatu Kobryńskiego do połowy XVI wieku”, Wilno, 1930 r.

17. TENŻE „Dobra Szereszewskie”

{II}

b) źródła drukiem wydane

18. „Akty. Brzeskiego i Grodzieńskiego Sądów Grodzkich", wydanie Wileńskiej Komisji do badania starożytnych dokumentów (kilka tomów), Wilno, 1871 r.

19. „Archiwalne materjaly muzeum Murawjewa" cz. I, Wilno 1913 r.

20. „Ipatjewskaja Letopiś", zbiory U. S. B. w Wilnie.

21. „Dzieje Unji", dokumenty, wydane przez Wileńską Komisją Archeologiczną. Wilno, 1889 r.

22. „Kronika Macieja Stryjkowskiego", t. II, Drukarnia J. K. M.. 1766 r.

23. Ordynacja Puszcz Królewskich W. Ks. Litewskiego przez Bialozora w 1641 r.

24. Popisy wojska W. Ks. Litewskiego w 1567 r., zbiory U. S. B. w Wilnie.

25. Rewizja Kobryńskiej Ekonomji, przez rewizora królewskiego Dymitra Sapiehą w 1563 r., zbiory U. S. B. w Wilnie.

26. Rewizja Kobryńskiego starostwa w 1597 r. przez rewizora Melchera Rayskiego; zbiory U. S. B. w Wilnie.

27. Rewizja Puszcz i Pierechodów Zwierinnych przez Grzegorza Wołłowicza w 1559 r.; zbiory U. S. B. w Wilnie.

28. CHLEBOWSKI i WALEWSKI „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego", 1889 r.

 

c) źródła rąkopiśmienne.

29. Inwentarze Brzeskiego powiatu 1738 r.; zbiory U. S. B. w Wilnie.

30. Inwentarz starostwa Szereszewskiego, sporządzony przez lustratora Hornowskiego w 1798 r.; własność prywatna.

31. Inwentarz starostwa Szereszewskiego 1798 r. zbiory U. S. B. w Wilnie.

32. SKOCZYŃSK1 FELIKS — Wspomnienia powstańca z Prużańszczyzny o 1363 roku.

33. „Rewizja Traktów, Mostów i Grobel na polecenie Najjaśniejszej Komisji Skarbowej W. X. Lit." w 1765 r. w województwie Brzeskiem, zbiory U. S. B. w Wilnie.

{III}

34. „Taryfa czopowego i szelężnego województwa Brzeskiego", w 1765-66 r.; zbiory U. S. B. w Wilnie.

35. „Wyciągi z aktów uwłaszczeniowych osiedli powiatu Prużańskiego", archiwum państwowe w Grodnie.

 

 

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE


Fot. M. Rozanow
Typy poleskie

 

 

 


Fot. Z. Wysłouch
Prużana – cerkiew unicka (1943 lub 1944 r.)

 


Fot. M. Rozanow
Rzeka Jasiółka k. wsi Zubocza

 

 

Назад Оглавление Далее
 

Яндекс.Метрика