pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

Witold Karpyza. Ziemia Wołkowyska. O Witoldie Karpyza.

     

Witold Karpyza.

Ziemia Wołkowyska.

Lębork
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jarosława Iwaszkiewicza
2005-2009

 

Tłumaczenie w języku rosyjskim.

 

 Wejście — RóżanaŁyskówMoģilowceAdamków

O WITOLDIE KARPYZA

 


Witold Karpyza

WITOLD KARPYZA urodził się 28 sierpnia 1913 roku w Zieniowcach w powiecie wołkowyskim.W 1930 roku ukończył szkołę powszechną. Wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Swisłoczy, a później w Grodnie. Otrzymał dyplom nauczyciela szkół powszechnych i rozpoczął praktykę w szkole powszechnej III stopnia w Rosi. 17 września 1939 roku Roś zajęły wojska sowieckie. Nauczycielom pozwolono kontynuować naukę w szkole i do 1940 roku prowadzono lekcje w języku polskim. Rok później, po wkroczeniu Niemców na Kresy, wstąpił do Armii Krajowej. W stopniu kaprala ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych i otrzymał awans na komendanta placówki Roś. W 1944 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i otrzymał stopień podporucznika. Po wojnie przyjechał do Gorzowa. Uczył rysunku w Miejskim Gimnazjum i Liceum. Kiedy w 1950 roku powstało Liceum Pedagogiczne podjął w nim pracę jako nauczyciel matematyki. Po likwidacji liceum w 1970 roku, przeniósł się do Zespołu Szkół Gastronomicznych. Od początku pobytu w Gorzowie intensywnie działał w ZHP, w latach 1947 -1948 był komendantem Hufca ZHP. W 1948 roku zorganizował PTTK i został jego prezesem. W 1973 roku, po 37 latach pracy pedagogicznej, odszedł na emeryturę. Uhonorowany został wysokimi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

(Napodst. W służbie oświaty - sylwetki nauczycieli pionierów Antoniego Kanteckiego).

 Wejście — RóżanaŁyskówMoģilowceAdamków

 

 

Яндекс.Метрика