pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 4b - ...

 

    pict    Страницы 4b
     
  Opisanie Memblow, Mobiliow y roznych  
  rzeczy w całym Pałacu znayduiącychsią.  
     
  Bok prawy Pałacu 1ʕgo Piątra  
     
pict Lustro całe szklanne z trzech częsci składaiącesię nascienie 1
Krzeseł Astrachanią czerwoną powleczonych 8
Stolikow ordynaryinych drewnianych 2: 3ci o jedney nodze malowany 3
Kanapa skurą czerwoną obita altrachanią zieloną powleczona 1
     
pict Lustro cale szklanne pułowalne z 3ch taflow składaiącesą nascienne 1
Klewikort ordynaryiny na postumencie zielonym 1
     
pict Kuflow okutych kosmatą Skurę obitych starych dwa 2
Krzeseł starych popsutych trzy 3
Tabczanow dwa 2
Stolik popsuty ieden 1
     
pict Szafa z Drzwiczkami y z Zamkiem jedna 1
Ditto bez drzwiczek jedna 1
Stołow ordynaryinych duzych dwa mnieyszy jeden Eft: 3
Krzeseł dwa zieloną Astrachanią powleczonych 2
Kanapa Astrachanią powleczona jedna 1
Stołkow ordynaryinych cztery 4
     
  Lewy Bok Pałacu 1ʕgo Pietra  
     
pict Stoł ordynaryiny duzy 1, Owalny 1, mały z szufladą 1 Eft: 3
Bioro wysadzane z trzema szufladami 1
Krzeseł Astrachanią powleczonych dwanascie 12
Lustro scienne duze jedne 1
   
   
     
pict Zegar scienny duzy ieden ditto stołowy jeden Eft: 2
Lustro kwadratowe w ramach wyzłacanych jedne 1
Bioro jedne z 3ma Szufladami jedne z brązem 1
     

    pict    Страницы 5b
     
  Continuat opisanie Memblow, Mobiliow
y roznych Rzeczy w Pałacu
 
     
pict Klawicymbał na noszkach Ponsowy wyzłacany jeden 1
Portretow Xzney wdziney Bracławskiey 1: Podczaszyney [Lit] 1. Eft: 2
Obraz w Ramach czarnych duzy na scienie jeden 1
Stolik składany suknem zielonym wysłany 1
Dzwonek z kompozycyi małey jeden 1
Kanapa Materyiką w paski obita jedna 1
Krzeseł takoz materyą obitych osm 8
   
     
pict Lustro duze w Ramach zielono z białym malowanemi we 4ą taflaę 1
Fortepian Beycowany jeden 1
Biorko małe na cztereą nozkach z szufladami jedne 1
Stolik rozkładany suknem zielonym wybity jeden 1
2ʕgi czarno = malowany mały z spuszczonemi bokami 1
Ditto Skurą wysciełany z szufladą duzą y 2ma bokowemi 1
Szafka mała o 4ch nozkach z Drzwiczkami 1
Stolik Paryski mały z szufladkami w kwiaty z Kapą Cyratową 1
Krzeseł materyą w paski obitych cztyry 4
w Shafie: Ksiązek w roznym gatunku sztuk 63
      Kamieni alabastrowyą do przykładania Papierow sztuk 3
      Kopersztychow mnieyszyą y większyą w ramkaą bez skła 89
      Ditto za szkłem takich ze piętnuscie 15
      Ditto małych za szkłem sztuk 46
      Portretow roznych Sapiehow małyą czwiartkowyą  
            y pułarkuszowych za szkłem w Ramkach 14
      Malenkich w Swicerskiey osadzie dwa 2
      P Jezus za szkłem y obrazek mały w ramkach wysłacanyę 2
      Piecząć Mosięzna jedna duza 1
      Kubek y nalewka z kompozycyi wyzłacane [ostu**] dwie 2
      Noz Turecki w Pochwach zielonych jeden 1
     
pict w Szafie Ksząg roznych sztuk 275
Stolikow wysadzanych z szufladkami dwa 2
Ditto Czarno skurą wybity z dwoma szufladkami 1
   

    pict    Страницы 6b
     
  Continuat opisanie Memblow, Mobiliow
pict w Pałacu Rozanʕ
 
     
pict Stolik Paryski mały w kwiaty zkapą cyratową czarną 1
Stoliczek mały do urynału jeden 1
Ubrelka na postumencie z zieloney kitayki jedna 1
Krzeseł astrachanią powleczonych Trzy 3
     
pict Szafa z dwoma szufladkami y drzwiczkami ordynaryina 1
Ubrelka z kitayki zieloney na drzewie jedna 1
Krzesło skurą wybyte jedne y poduszka skurzana sztuk 2
Stołow ordynaryinych dwa Stolikow dwa Eft: sztuk Cztyry 4
Krzesło do Stolca y urynał fajencowy sztuk 2
   
   
     
  Drugie Piątro Pałacu Lewy Bok  
pict    
Lustro scienne w Ramach zielono z białym malowanych u  
      perełka od 6sciu taflow duze jedne 1
Zegar Stołowy biiący w figurze Lwa jeden 2
Obrazow duzych w ramach czarnyą z brzegami wyzłacanʕ na scianʕ 10
Ditto małych bez Ram na scianach cztery 4
Stolikow beycowany czarno z szufladką, Orzechowy wysadzany z szufladʕ 2
Okrągły duzy wysadzany, 2ʕgi orzechowy wysadzany z szuflada 1 Eft: 2
Krzeseł materyą w pasku obitych cztery 4
Bioro do pisania duze z dziesącio szufladami okute orzechowe 1
W Nim. Materyi fałszywey bogatey koloru rozowego w muszki  
      Srebrne Łokei [L***ę] Szesnascie 16
      Ditto zołtey w muszi niby zlote łokei dwaąiescia dwa 22
      Ditto białey w kwiaty z szychem łokei osmnascie 18
      Girlandy w dwoą Papierach 2
      Rombku sztuk całych trzy 3
      Kompanow szychowyą białyą sztuczek trzy 3
      Galonu szychowego białego sztuczek dwie 2
      Kompany zołtey szychowey sztuchek dwie 2
      Galoniku wąskiego sztuczka jedna 1
      Ditto szyrekiego zołtego sztuk pięc 5
      Materyi na dnie białym w kwiaty fałszywey bogatey [sztuka cała] 1
      Ditto na dnie zołtym w kwiaty takieyze sztuka cała jedna 1
      Blaszek rozno kolorowyą paczek jeden 1
     

    pict    Страницы 7b
     
  Continuat opisanie Memblow, Mobiliow
pict w Pałacu Rozanʕ
 
     
pict w Biorze. Muzycznych Papierow paczkow cztery 4
      Jabłek kamiennych Trzy, Gruszka jedna eff sztuk 4
      Grzybek kamienny jeden 1
      Kitayki Angielskiey na plastrzyki sztuczek pięc 5
      Jadwiszka do szpilek jedna 1
      Rękawiczek kobieieh czarnyą par 5 męskich takich ze par 5 Eft: 10
      Ponczoch Męskich czarnyą Kamelorowyą par szesc 6
      Krepy charney kawał jeden 1
      Kitek czarnych par 2. białyą 1 Eft: trzy 3
      Kubkow rodowych do kosci dwa 2
      Kamieni y roznyą petryfikacyi szuflada 1
      Sztuk do okucia Biora bronzowyą szesc 6
      Łokiec drewniany składany jeden 1
      Sztuczka z słoniowey kosci z zelazkiem jedna 1
      Okulary podrozne w czerwoney skurce sztuk 2
      Puszka ze 14 dywiskami blaszana jedna 1
      Inscrument do rozeiskania orzechow drewniany w Srebro oprʕ 1
      Zelazny do tegoz jeden 1
      Flaszeczka opłatna do pachniącey wodki jedna 1
      Do Alsztucha z kamykami sztuczek dwie 2
      Umbrelka mała jedna 1
     
pict Lustro duze od 6sciu kwater scienne w ramach w peretka zielono z białʕ 1
Lanszaftow duzyą w czarnyą ramach wyzłacanyą Cztery 4
Muzaiki w Ramach czarnyą z brzegami wyzłacanemi sztuk osm 8
      Ditto w Ramkach całyą wyzłacanyą dwie 2
      Obraz N: V: wyzłacany bez ramek jeden 1
      w Ramkach niewyzłacanyą 3. bez ramek jeden Eft: 4
Obraz Kamienny Nayswiętszey Panny w ramaą Swycerskiey roboty 1
Ditto Pʕ Jezusa na blasie w ramach wyzłacanych 1
Ditto Dwa gipsowe w ramkach Tombakewyą okrągłe 2
Ditto na szkle błękitnym malenkie wyzłacane dwa 2
Ditto Płociennyą małych bez ramek dwa 2
Obraz Krola Pruskiego z efficerami na blasie w ramach wyzłacany 1
Ditto na Blasie osoby lezącey z afiranką kitaykową w takichze ramaę  
      wyzłacanych 2
Stolikow małyą Paryskich w kwiatach wysadzanyą z 3ʕma Szufladakami 2
     

    pict    Страницы 8b
     
  Continuat opisanie Memblow, Mobiliow
pict w Pałacu Rozanʕ
 
     
pict Stolik mały Marmurowy z szafką ditto większy z szufladą Eft: 2
Koszyk Porcellanowy w kratki jeden y flecik sztuk 2
w Szufladie Grzebien krzywy 2ʕgi ordynaryiny Eft: 2
Szafek Paryskich w kwiaty wysadzanyą z kitayką y kratkami 2
Pozytywek z kwiatami, osobami, Prakami porcerlanowemi wyzłacany 1
Katamarzyk kwadratowy wyzłacany jeden 1
Bioro szarnirowane z [brązem] okute z 3ʕma szufladami 1
w Nim. Talek Porcellanowyą z kałamarzami y Piasecznikami, [ora**]  
      sztukami dwoma napiorka dwie 2
      Do przyrładania Papierow sztuk dwie zosobami 2
      Ditto Alabastrowyą 2 kamiennyą 3 Eft: 5
      Ditto Szklanyą w figurze ksiązek dwie 2
      Lustro okrągłe w czarnyą ramkach z rączką 1
      Perspektywa jedna 1
      Noz z słoniowey kosci do glansowania papieru 1
      Koncha z Slimaka Morskiego duza jedna 1
      Szkatułka z pieczątkami w ktorey sztuk 21 Pieczatek 1
      Sztuka niejaka owalna wpuł zblachą srebrną wpuł [zezarʕ] [dna**] 1
      Szrotownica z Angielskiey skury jedna 1
      Optyka cała z kopersztychami blaszana 1
      Futerał od Bursztynow co w kaplicy 1
Bioro przy Garderobie na Noszkach z szufladami pięcio  
      okute z bronzem jedne 1
Na nim. Zegar z dwoma Murzynkami [biiący] jeden 1
      Figur Porcellanowyą z osobami, Ptakami, y kwiatami siedm 7
      Figura wołu z drzewa zagranicznego wyrznięta 1
we strzodku. Woręk z węzowemi Growkami jeden 1
      Prochownica perłową macicą wysadzona jedna 1
      Ditto z Nog Rakow Morskią oprawnyą cztery 4
      Perspektywow cztery, Porcellanowa mała jedna Eft: 5
      Mitroskopiow sztuk dwie 2
      Koncho czyki skorupa slimaka Morskiego 1
      Szczypcow z Tackami par dwie 2
      Osobka Snycerovskiey roboty jedna 1
      Szachy gra z drzewa zułtego w pudełku 1
     

    pict    Страницы 9b
     
  Continuat opisanie Memblow, Mobiliow
pict w Pałacu Rozanʕ
 
     
pict       Pudełko od Kleynotow prozne jedne 1
      Szczypczyki Cyprysowe do brania cukru jedne 1
      Ogunka iedna 1
      Chustka Jedwabna iedna 1
      Kawał materyi z dwoma z dwoma osobami na niey tkanemi 1
      Tabakierek duze w ktorych pieczątek nieoprąwnych roznyą 21
      Pieniązkow złotych sztuk szesć 6
      Figurek gipsowa 1 Drzewiana jedna Eft: 2
      Kałamarz szklanny jeden 1
      Pieniędzy staryą w roznyą gatunkach sztuk 1125
      Duze Tabakierki aspirowe nieoprawne 2
      Sygnetow 3 pieczątek oprawnyą 3. roznyą sztuczek napieczatki 13 Eft: 19
      Kluczykow do Zegarkow cztery 4
      Dwie osobki małe z kamienia 2
      Obrazek N. P. w srebro oprawny z Futerałem 1
      Tabakierek 2 w ktoryą Numizmow sztuk 4 y Kompasik Eft: 5
      Suvenirek aspisowy w złoto oprawny 1
      Osobek Alabastrowyą 2 a 3ʕcia w złoto oprawna Eft: 3
      [Pug*are*sow] ze wszytkiemi drobnemi sztuczkami trzy 3
      Suvenirkow skurzanyą dwa 2
      Sztuka drzewa do zakładania Papierow iedna 1
      Czokolady paczek cały ieden 1
      Węzowych głowek w papierze paczek 1
      Grą niejakowas w szufladce 1
      Ruzu puszka jedna 1
Bioro szarnirowane z 3ʕma Szufladami pod Lustrem z brązem 1
w ktorym. Marmuru szlifowanego w sztuczkaą kwadratowych sztuk 54
      Ditto Takichze sztuczek w roznyą kolorach w papier [pozawijanyę] 139
      Osoba z Marmuru w roznyą kolorach w szufladzie dembowey. 1
      Ditto osobek owalnyą w ramkach wyboniego [rzmięcia] trzy 3
      Noz Turecki w kosc oprawny jeden 1
      Perłowa macica duza y rog niejakowys sztuk dwie 2
      Mitroskopium jedne 1
     

Яндекс.Метрика