pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1793

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1793». Страницы 1а - ...

 

    pict    Страницы 1a
     
  Inwentarz  
  Pałacu y wszelkiego przy nim zabu-  
  dowania, oraz Zwierzynca y dalshych
 
  Domow Kamienic   pict   do Skarbu nale-  
  zących w Miescie Rozannie znayduiącychsię
 
  z opisaniem Memblow, Mobiliow y roznego  
  gatunku rzeczy w nadmienionych Zabu-  
  dowaniach aktualnie teraz będących  
  w Rʕ 1793 Miesiąca Czerwca 1ʕgo dnia  
  Sporządzony  
     

    pict    Страницы 1b - 2a
     
  Opisanie Pałacu Rozanskiego, y w nim znayduiącyc-  
              hsię Rzeczy w Rʕ 1793 1 dnia uczynione.  
     
  Wiezdzaiąc na Dziedziniec Pałacowy, Brama murowana z piękną  
              Gipsaturą na wierzchu samey Bramy postument zosobą Drzwiow  
  w niey niema, tylo osim krukow wmurowanych na Drzwi, są  
              takosz dwie Fortki czyli weyscia mnieysze w tych po trzy kruki wmu-  
  rowanysh na drzwi znaydujesą - Po obydwoch bokach znayduią-  
              się dwa Pawiliony czyli dwa mieszkania złączone z bramą takosz  
  murowane o dwoch piętrach - wchodząe do pierwszego poprawey  
              stronie będącego, Drzwi do Sionek podwoyne nowe okute zupełnię  
  opatrzone z zamkiem wnętrznym. wprost schody na drugie piętro  
              po prawey zas Stronie Sionek Pokoy duzy z trzema oknami całemi  
  okutemi z kominem y Piecem kaloru kafowego, posadzka w nim  
              ordynaryina, polewym zas boku sionek pokoy duzy z trzema oknami  
  całemi okutemi Piec w nim kafowy posadzka z cegły, Stoł w nim  
              długi ordynaryiny jeden y Zedlow dwa; ztego Pokoiu Drwzi na dziedzinice  
  podwoyne na zawiasach bez Zamka tyle z klamką. –  
     
      Idąc schodami na drugie Piątro Drzwi do sionek wpuł szklane w  
              ktorych okno jednę, z tych po prawey stronie Pokoy duzy w nim  
  okien trzy, Piec w nim z kaflow białych – posadzka ordynaryina.  
              Po lewey zas stronie takosz Pokoy z trzema oknami z piecem Zielonym,  
  w nim Stolow duzych dwa – z Sionek drzwiczki wpuł szklane  
              za ktorymi schody pod dach wiedące – Po lewey stronie Bramy  
  wchodząc do mieszkania Drzwi podwoyne do sionek z Zamkiem  
              wnętrznym, z tych po lewey stronie Pokoy z piecem kafowym y ko-  
  minkiem z [posudzką] drewnianą ordynaryiną, w nim alkowka  
              y Pokoiu mały z kominem; o jednym oknie, znaydujesą w nim stoł  
  duzy jeden, krzeseł dwa, Stołkow trzy, Szafa ze drzwiczkami y  
              Tabczanow dwa –  
     
      Po prawym zas ręku z sionek, Pokoy zpiecem kafowym y kominkiem  
              dwoma oknami y poradzką ordynaryiną w nim Stoł duzy, Krzeseł  
  astrachanią powleczonych trzy; w lewey stronie tego Pokoiu  
              Pokoiu z alkowką o jednym oknie, w prawey zas Garderobka, takosz  
  o jednym oknie – Idąc na drugie piętro schodami Drzwi upoł-  
              szklanne do sionek, w ktorych okno jedne, z tych sionek w lewey stronie  
  pokoy duzy zielone malowany o czterech oknach, Piec w nim  
              biały, Stołow duzych dwa, Krzeseł Asrachanią powleczonych Trzy =  
  Tapczan jeden, stołek jeden w prawey zas stronie sionek [Pokoy]  
              malowany Perłowo, piec w nim zielony ordynaryiny Komin  
  okien trzy y poradzka ordynaryina, w nim alkowka y Garderobka  
              o jednym oknie z przepierzenia płociennego ze drzwiczkami, znay-  
  duiesą w nim Lustro na scienie niewielkie, krzeseł [astrachani-]  
              ą powleczonych trzy, oplatanych dwa, Stoł duzy, stolik mały cerałą  
  duiesą w nim Lustro na scienie niewielkie, krzeseł [astrachani-]  
              ą powleczonych trzy, oplatanych dwa, Stoł duzy, stolik mały cerałą  
  powleczony, drugi ordynaryiny, a Trzeci z warcabnicą Łozko  
              na Tasmach y krukach zelaznych – z Sionek drzwi wpuł Szklane  
  za ktoremi schody pod dach prowadzące. – Całe te zabudowa  
              nie nowe y zupełnie opatrzone. –  
     
      Wychodząc z Takowego zabudowania wprawey stronie Dziedzien-  
              ca Oficyna długa duza czyli Operhauz z Maneżem wchodząc do-  
  tego Drzwi dwoie podwoynych duzych z Zamkami wnętręnem  
              we Srzodku Sien duza z ktorey schody na gurę, a pod niemi Garderobka  
  niewielka – Polewey stronie sienie Maneż duzy okien w gorze  
              jedynascie, y galerya na gorze dla spektatorew, z tego Manezu Drzwi  
  napodworze dla wprowadzenia Koni podwoyne z Zamkiem; Po  
              prawey zas stronie Sieni Teatr do ktorego Drzwi duza podwoyne  
  iedne, a dwie małych do Loz y galeryow. – Do ktorego wchodząc  
              parter duzy, daley Twanki za ktoremi [mieysce] orchestry, toz sam  
  Teatr z dekoracyami ktorych sztuk dwadziedcia siedm znay-  
              dujesię y opona płocienna duza pięknego malowania, okien w  
  mieyscu Teatra wyzszych y nizszych pięc, oraz po bokach dwie  
              Garderobki, na skład rzeczy Teatralnych okien w nich po cztery  
  y po dwoie drzwiow – Pultynow suknem karmazynowym  
              obitych dla Muzykow Sztuk trzy, Ławka tymze suknem okryta  
  y Ƶedlow długich szesć – wchodzac do Losz czyli na galeryą  
              pierwszą drzwiczkami z Sieni znaydujesię takosz Zydel Suknem  
  karmazynowym okryty jeden, ordynaryinych cztyry, y krzesełką  
              zielone skurą wybite – Na drugą Galerią czyli wyzsze Łoże  
  wchodząc przez Schody z sieni, tam znayduiesci dwie [opony]  
              przy drzwierkach materyalne Karmazynowe całe; przy oknach  
  zas takich ze trzy starych popsutych oraz rogew [I]elenich  
              sztuk czternascie, Lamp y roznych Sztuk blaszanych we dwoch  
  Pakach, cały ten Dom wyborną Snycerszezyzną y malowanie  
              ozdobiony. –  
  Idąc =  
     

    pict    Страница 2b - 3a
     
  Continuatur opisanie Pałacu Rozanskiego  
              y w nim znayduiącychsię Rzeczy. –  
     
     Idąc z Bramy wprost Pałac duzy o dwoch Piatrach w szrodku  
              ktorego Drzwi duze podwoyne okute zupełnie z Zamkiem  
  wnętrznym do Sieni – w tych sieniach wraz przy weysciu  
              Schody po obydwoch Bokach, na drugie piątro prowadzące – Daley  
  wprost piwnica z dwoygiem Drzwi to iest Zelaznymi y  
              Drewnianymi z oknem y kratą zelazna do Jego; w prawey stronie  
  stancya dla Liberyi z oknem jednym w niey złozone są Trzy  
              Dzwony duze y rozne paki y naczynia drewniane, bez okucia  
  zadnego, w lewey zas Stronie Sieni Drzwi podwoyne za  
              ktoremi schody do sklepu, nad niemi dwa okna, jedne z kratą  
  zelazną – Sklepy y Piwnica nieopiswiąsię, albowiem te są  
              zupełnie opisane y podane Pisarzowi Prowętowemu. –  
     
     Prawy Bok Pałacu od Operhauzu lezęcy. Wchodząc do  
              Niego Drzwi duze podwoyne do Sieni z Zamkiem wnętrznym  
  po prawey stronie Sieni drzwi podwoine do Pokoju z Zamkiec  
              wnętrznym; Ten Pokoy niemalowany tylko wybielony, okien  
  w Nim okutych całych dwa, Piec zielony z kominem –  
              z Tego Pokoiu Drzwi podwoyne do drugiego Pokoiu w ktorym  
  takosz okien dwa y Piec zielony ordynaryiny, z Tego Pokoju  
              Drzwi do Garderobki w ktorey okno jedne, z tey garderobki  
  Drzwi do drugiey takosz garderobki, a z tey drzwi na podworze  
              czyli na ogrod; wszytkie drzwi okute y zamki wnętrzne maiące  
  w Tyle tego boku drzwi podwoyne do Arzenału, w ktorym  
              dwa Pokoiki o jednym oknie z kratą zelazną – [Bron] zas w nim  
  znayduiąca się posledniey opisaną zostanie. – w Tymze  
              samych Sieniach po lewey stronie dwie Garderobki bez Piecow  
  w jedney tylo komin y okno jedne – Prosto jdąc z tychze  
              sieni pokoy kredensowy do Jego drzwi podwoyne z Zamkiem  
  wnętrznym, Piec w Nim ordynaryiny z kominem okien  
              dwie starych z kratami zelaznemi; z tego kredensu  
  drzwiow do Skarbcu dwoie, jedne drewniane drugie Zelazn-  
              e z zamkami wnętrznemi. –  
     
     Lewy Bok Pałacu: Wchodząc do Sieni przeze drzwi  
              duze podwoyne okute z zamkiem wnetrzenym po prawey  
  stronie garderobka o jednym oknie, w niey Szafa w  
              murze Tabczanow dwa, Pak nieokuty jeden, stolik jeden  
  z niey garderobka z kuchenką do gotowania kawy, w tey  
              Garderobce krzeseł cztery Stolikew cztery, kwater do okien  
  dwadziescia cztery; Zwrociwszysią do Sieni y prosto idąe  
              drzwi; podwoyne z Zamkiem wnętrznym Mosięznym, do pokoiu  
  na Murze w kratki malowanego w nim Piec biały  
              z kominem okien dwie z Firankami Plociennemi, z tego pokoiu  
  po prawym boku drzwi do Skarbcu dwoie zelazne  
              y drewniane, a po lewym drzwi do Pokoiu na Murze malowanego  
  w Nim Piec biały z Kominem, okien dwie z płocienne-  
              mi Firankami, posadzka w Tafle duze ordynaryina, z Tego  
  Pokoiu, wlewo drugi Pokoy, w nim Piec biały y  
              komin z zasłonką płocienną malowaną, okien z Firankami  
  Płociennemi dwie poscidzka w Tafle duze ordynaryina  
             , Szafa w Murze z Szklannemi drzwiami, y z szofladą duzą  
  w spodzie; z tego Pokoiu Biblioteka niewielka o jednym  
              oknie z Firankami płociennemi, w niey Szafa z księszkami  
  zwracaiąesię z Biblioteki do Pokuju drugiego z porządku.  
              Prosto z Jego drzwi dwoie Jedne za drugiemi do Garderobki  
  w tey znayduiesię Szafa przy Murze do Składania rzeczy,  
              z tey Garderobki wprawo druga Garderobka, o jednym oknie,  
  z pierszey zas Garderobki, wlewo drzwi do sionek w ktorych  
              Schody małe na drugie piatro Prowadzące. –  
     
  Druga Kondygnacya Pałacu  
     
     Wprzodysię nadmieniło iz w srzedku samego. Pałacu sę drwi  
              duze do sieni w ktorych po obydwu bokach są schody na  
  drugie piętro. Idac tedy temi schodami Sien duza z galeryą,  
              w ktorey posadzka marmurowa, okien szesc Nowych zu-  
  pełnie opatrzonych, ławek duzych czerwonym Suknem wybyty-  
              ch dwie, Latarniow okrągłych blaszanych dwie, na kratach  
  zas opasniących te sieni znayduiasię dwie Figury gipsowe  
              w Lewym boku drzwi do Pokoiu zielone na murze malowa-  
  nego podwoyne okuta Zamkiem moscsznym, w tym Pokoju  
              okien z firankami płociennemi dwie, Piec biały Posadzka w tafle  
  dosyc  
                

    pict    Страница 3b - 4a
     
  Continuat Opisanie Pałacu Rozanskiego  
              y w nim znayduiącychsię rzeczy –  
     
  dosyc nie wielkie, z Tego Pokoiu pierszego prosto [idąc]  
              Pokoy drugi, takosz na Murze zielono malowany – alkowką  
  y dwoma Garderobkami małemi, do Tych garderobek Drzwi  
              są szklanne, w jedney Piec zielony ordynaryiny Posadzka  
  w tafle drobne woskowana w Pokoiu tym okien duzych d-  
              wie z Firankami płociennemi – przy drzwiach Garderobki Firanki  
  płocienkowe, a przy alkowie z kitayki zieloney. z Tey Garderobki  
              [ydzie] Piec znayduiesię są schody prowadzące pod dach – z Tego  
  Pokoiu wprost kaplica w ktorey znayduiesię Ołtarz, posadzka  
              w niey Taflowa, okno z firanką płocienną jedne y komin. –  
  Zwracaiącsię zas nazad do pierwszego Pokoiu, Pokoy pierws-  
              zy, toz drugi, y garderobka, Adamaszkiem Karmazynowym wybite  
  z lamperyami wysłacanemi, posadzki w tym wszytkim za-  
              budowaniu w tafle drobne woskowane, Pieca białe z kominami  
  okien po dwie z Firankami karmazynowemi, w garderobie  
              zas pieca niema tylo komin y Firanki przy oknach na  
  Muslinie tomburowane, cała sznycerozezyzną ozdobiona,  
              a w Pierwszym pokoiu po prawey stronie są Drzwi do Sali  
  duzey. -  
     
     Wyszedłszy z tych Pokoiow do Sieni wprost drzwi duze do  
              Sali wielkiey ieszsze nie umalowaney w ktory okien cztery  
  w prawym zas Boku tych Sieni drzwi do Pokoiu błękit-  
              no na murze malowanego, uszaki tak zewnątrzy iako y we  
  wnątrzę gipsaturą ozdobione fatsz marmurowe okien w  
              tym Pokoiu z firankami płociennemi dwie, posadzka w nim  
  ordynaryina w tafle, Piec y komin, Prosto z tego pokoiu dr-  
              zwi do drugiego pokoiu z uszakami kamiennemi, zielono  
  na murze malowanego, Piec w nim biały, komin kamie-  
              niem y gipsaturą ozdobiona, okien z firankami płociennemi  
  dwie, z Tego Pokoiu drzwi do trzeciego pokoiu takosz  
              zielone malowanego, wozaki marmurem y gipsaturą  
  ozdobione, okien w nim z firankami płociennemi dwi-  
              e, posadska w tafle drobne, z Tego Pokoiu Drzwi do =  
  Biblioteki ktorych wszaki marmurem ozdobione, w  
              tey Bibliotece Shafy na około, y okno jedne, przy teyze  
  mała garderobka z jednym oknem y dwoma szafa-  
              mi w kontach po trzy szuflady w dołu maiącemi –  
  Zwracaiąesię do pierwszego Pokoiu są w prawym  
              boku Drzwi do Sali duzey długiey nowo orygowaney  
  Zielono malowaney Snycerszezyzną ozdobioney w tey  
              Sali okien z kartunowemi baiłemi firankami cztery  
  między temi oknami Sofie Adamaszkowe Zielone,  
              oraz przy bokach takich ze trzy, w koncu prawym [odwey-]  
  scia za kratkami kredens snycerska robotą y  
              malowidłem ozdobiony – maiący w sobie Drzwiczki  
  z napisem Iwan Iwanicha złotemi Literami, Pieco-  
              w niey białych gładkich dwa Posadzka w tafle  
  duze ordynaryina woskowana – w Lewym zas boku  
              Drzwi podwoyne duze do Sali wielkiey nieskonczo-  
  ney, ktorea i juz iest opisaną –  
     
     Z Obydwoch koncow Pałacu kolonady czyli Pa-  
              wilony z gipsaturą. z prawego takowe Kolonady  
  [tą czą] officynę czyli [operauz], y z lewego podo-  
              bnie jdą az do Fundamentow napodobna[*]  
  officinę Operhauzowi załozonych – Cały D-  
              ziedziniec oparkaniony Sztakietami, Za Oper-  
  hauzem znayduiesię Lodownia Gontami kry-  
              ta - daley zas Kuchnia z Pruskiego Muru  
  potrzebuiąca reperacyi – do takowey Kuch-  
              ni drzwi dwoie – Sionek małych dwoie, Izba  
  dla Kucharzow Jedna, y druga z alkierzem  
              Szafarnia, y Piekarnia z piecami do piecezenia  
  chlebow y [***] Stołow w takowey Kuchni osm okien z-  
              as całych w takowym zabudowaniu 16. Takowy Dziedzinczyec  
  i est ogrodzony Czenstokołem  
                

Яндекс.Метрика