pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

 

Informator Przemysłu, Handlu, Rolnictwa, Rzemiosł, Szkolnictwa, Miernictwa i inn. Województw: Lubelskiego, Kieleckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Białostockiego i NowogródzkiegoWojewództwo Poleskie

 

 

Druk. i wytw. stempli gumow.
C. Sołowiejczyk, Grodno, ul. Dominikańska N° 25
1935.

 

Tłumaczenie w języku rosyjskim..

* * *

 

SKOROWIDZ

— Opis województwa Poleskiego

— Wykaz miast i gmin województwa Poleskiego

— Spis parafij województwa Poleskiego

 

Opis województwa Poleskiego

 

Województwo Poleskie położone we wschodniej części kraju, graniczy na całej swej wschodniej granicy ze związkiem Sowieckich Republik Rad. Obszar Województwa wynosi 42280 km. czyli posiada ono obszar największy pośród wszystkich województw.

Pod względem narodowościowym przeważa tu element białoruski.

Co się zaś tyczy stosunków wyznaniowych przeważa na obszarze województwa Poleskiego wyznanie prawosławne. Województwo Poleskie należy do części kraju stojących na stosunkowo najniższym poziomie kulturalnym to głównie z powodu przyrodzonych warunków mianowicie z powodu rozległych bagien. Jedynie przemysł drzewny może się tu do pewnego stopnia rozwijać. Osuszenie bagnistych obszarów województwa Poleskiego przysporzyłoby krajowi znaczne przestrzenie urodzajnej ziemi i podniosłoby poziom kulturalny ludności. Sprawa ta zajmuje społeczeństwo polskie szczególnie w ostatnich czasach, a możności rowiązania jej widzi się w uzyskaniu na ten cel kredytów zagranicą. Przemysł i handel bardzo słabo są rozwinięte te dziedziny życia gospodarczego na obszarze województwa Poleskiego. Eksplotacja lasów (przeważnie w zimowej porze umożliwiającej dostęp przez zamarznięte bagna) przyczynia się do pewnego rozwoju przemysłu drzewnego.

Ludność kupiecka i rzemieślnicza, jako bardziej ruchliwa zamieszkuje przeważnie w okolicach, które ze względu na lepsze drogi i mniejsze zabagnienie mają łatwiejszą komunikację. Ludność miejska obejmuje swą działalnością odległe części Polesia bagiennego, dostatecznie zaspakające nieliczne potrzeby samowystarczalnych poleszuków. Ludność wyznania mojżeszowego, w której ręku znajduje się na Polesiu prawie cały handel i rzemiosło zamieszkuje przeważnie na tak zwanym suchem polesiu. Ważniejszymi ośrodkami handlowymi są: Brześć, Łuniniec i Pińsk.

 

Wykaz miast i gmin wojew. Poleskiego.

 

Powiat

Miasto

Poczta

Najbliż. stacja kolejowa

Brzeski

Brześć n.B.

Brześć n,B.

Brześć n.B.

"

Kamieniec L.

Kamieniec L.

 

Drochiczyński

Drochiczyn

Drochiczyn

Drochiczyn

"

Motol

Motol

 

"

Janów k.P.

Janów k.P.

 

Kamień-Koszyr.

Kamień-Kosz.

Kamień-Kosz.

Kamień-Kosz

Kobryński

Kobryń

Kobryń

Kobryń

"

Antopol

Antopol

 

"

Dywin

Dywin

 

Kossowski

Kossów

Kossów

 

"

Różana

Różana

 

Łuniniecki

Łuniniec

Łuniniec

Łuniniec

"

Każangródek

Kożangródek

 

"

Łachwa

Łachwa

Lachowa

Piński

Pińsk

Pińsk

Pińsk

"

Serniki

Serniki

 

Prużański

Prużany

Prużany

Prużany

Bereza Kart.

Bereza Kart.

 

"

Szereszów

Szereszów

 

Stoliński

Stolin

Stolin

 

Dawi Gródek

Dawi Gródek

 

"

Wysock

Wysock

 

"

Horodno

Horodno

 

 

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Brzeskiego.

Dworce (urząd gminy w Wielkim Lesie), Dmitrowicze, Życin (urząd gminy w Pieliszczu), Kamieniec Lit., Wajska, Ratajczyce, Turna (urz. gminy w Czernawczycu), Kamień Zyrolwicki, Kosiczka (urz. gminy w Czerniu), Małożyn, Ołtoż, Wiekonyta, Miedno, Przyborowo, Lyszczyce (urz. gm. w Kostyńsku), Tołowiecka (urz. gm. w Hołasiu), Wołczyn, Wierzchowice, Wysoko Litewska, Motykady i Radwanice.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Drochiczyńskiego.

Drochiczyn (urz. gminy w Dąbrowie), Janów, Chomsk, Brażewicze, Motol, Drużyłowice, Imienin (urz. gm. w Aleksiejewiczach), Osowce, Odryżyn.

Gminy wiejskie, wchodź, w skład pow. Kamień-Koszyrskiego.

Kamień-Koszyrski (urz. gm. w Zastawie), Wielka Głusza, Sotyczno, Borawno (urz. gm. w Merchach), Lelików (urz. gm. w Puwiciu), Choczesów.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Kobryńskiego.

Antopol, Błoto (urząd gminy w Kisielowcach), Dywin, Iłosk, Horodec, Mokrany, Nowosiółki, Oziaty, Podolesie (urząd gm. w Jeremiczach), Prusk (urz. gm. w Suchowczycach), Rohozna (urz. gm. w Fedkowiczach), Strykowo, Siechnowicze (urz. gm. w Olizarowym Stawie), Zbirwki (urz. gm. w Żabince), Ziołowo.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Kossowskiego.

Kossowska, Różańska, Borko-Gieżycka, Zagrydowicka, Świętowolska, Felechańska, Piaskowska.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Łuninieckiego.

Lunin, Chotynicze, Zaostrowicze, Krukowicze, Czuczewicze, Łacwa, Kożengródek, Lenin.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Pińskiego.

Chojno, Stawek, Pinkowice, Lemieszewice, Uhrynicze, Lubiszów, Łahiszyn, Zabczyce, Brodnica, Kuchocka Wola, Moroczno, Wiczówka, Pohost Zahorodzki, Dobrosławka, Porzecze.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Stolińskiego.

Stolin, Płotnica, Wysock, Radczyck, Chorosk, Berezów i Terebiezów, Dawigródek, Horodno.

Gminy wiejskie, wchodzące w skład pow. Próżańskiego.

Bajki, Berezo, Kartuska, Czerniaków, Drohiczyn, Horodeczno, Kutno, Linowo, Malecz, Matjasy, Matwiejewicze, Mikitycze, Noski, Rewiatycze, Prużana, Sielec, Stenie, Szereszów.

 

SPIS PARAFJI DYECEZJI

 

Djecezja Pińska

 

Dekanat Brzeski.

Powiat Brzeski.

Parafje: Grajewskie przedmieście, Brześć n/B., Czernawczyce, Domaczewo, Kamieniec Lit., Małoryta, Ostromeczewo, Peliszcze, Stawy, Szczytniki, Wielanów, Wierzchowice, Wołczyn, Wysokie Litewskie, Zbirogi, Parafja wojskowa Brześć (twierdza).

 

Dekanat Kobryński.

Powiat Kobryński.

Parafje: Dywin, Horodec, Kiwatycze, Kobryń, Żabinka, Wojskowa parafja Kobryń, św. Jacka (koszary).

Powiat Drohicki.

Bazdzież, Drohiczyn, Górki, Janów, Popina, Torokanie, Buchowicze, Krupczyce.

 

Dekanat Kosowski,

Powiat Kosowski.

Parafje: Bobrowicze obrz. wsch., Iwacewicze, Kosów, Różana, Szczytno, Telechany, Mizgiery, Świąta Wola.

 

Dekanat Prużański.

Powiat Prużański.

Parafje: Bereza Kartuska, Horodeczna. Kuplin,. Oranczyce, Prużana, Szereszów, Siehniewicze, Sielec, Międzylesie, Olszew, Wojskowa Parafja Prużany, pow. Kobryński i Kiwatycze.

 

Dekanat Łuniniecki.

Powiat Łuniniecki.

Parafje: Białe Jezioro, Bostyń, Hancewicze. Krasna Wola, Kruchowicze, Łachwa. Łunin, Łuniniec- Mikaszewicze, Puzicze.

Powiat Stoliński.

Dawigródek, Horodno, Olpień, Osowa, Remel, Stolin, Terebieżów.

 

Dekanat Piński.

Powiat Piński.

Parafje: Pińsk, Duboj. Horodyszcze, Lemiszewicze, Łohiszyn, Moroczno, Cchowo, Olszanka, Otolczyce, Paulinowo, Pińsk Kościół Katedralny, Pińsk Kościół Pofranciszkański, Pińsk Kościół paraf. św. Karola Bor, Pińsk Kościół O. O. Jezuitów, Pohost Zahorodzki, Pohost Zarzeczny, Podhacie, Porzecze, Soszno, Wiczówka Serniki.

 

* * *

Яндекс.Метрика