pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

 

Eustachy Sapieha

 


SAPIEHOWIE

Drzewo genealogiczne

 

Na podstawie książki
«Dom Sapieżyński»
Eustachya Sapiehi.
Warszawa 1995

 

См. этот текст на русском языке.

SPIS TREŚCI:

 

Pokolenie I

 

Pokolenie V

 

Pokolenie IX

 

Pokolenie XIII

 

Pokolenie II

 

Pokolenie VI

 

Pokolenie X

 

Pokolenie XIV

 

Pokolenie III

 

Pokolenie VII

 

Pokolenie XI

 

Pokolenie XV

 

Pokolenie IV

 

Pokolenie VIII

 

Pokolenie XII

 

Pokolenie XVI

             

Pokolenie XVII

Skalowalny obraz ....

SAPIEHOWIE

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy — Sapiehowie Czerejsko-Różańscy

Sapiehowie Kodeńscy — Sapiehowie Kodeńscy

Pokolenie I

1. SEMEN (SOPIHA) — pierwszy noszący nazwisko, protoplasta rodziny
Żona: Nastazja N. (prawdopodobnie siostra Michała Pawszy)
Dzieci: Bohdan (Teodat), Iwan (Iwaszko), Jurij (Jerzy), Wasyl (Waśko), Duchna (Anna), N. żona kn. Hłazyny
W czterdziestych latach XV w. pisarz hospodarski króla Kazimierza Jagiellończyka

Pokolenie II

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 2. BOHDAN (TEODAT) Sopieżyc, syn Semena i Nastazji N. [s.129]
☼ ?
† po 1512
Żona: Teodora (Fedia) kn. Drucka Sokolińska Babicz, ślub 1475, † przed 1522
Dzieci: Iwan, Janusz (Iwachno, Januchno), Fedor (Fiodor), Bohdana 1. v. kn. Drucka Lubecka, 2. v. Steckiewicz Dołobowska, Hanna 1. v. Kuncewiczowa, 2. v. Skorutowa
1471 pisarz hospodarski, 1494 namiestnik i dzierżawca mceński, lubecki i wysokodworski, ok. 1512 okolniczy smoleński

Sapiehowie Kodeńscy 3. IWAN (IWASZKO) Sopieżyc, syn Semena i Nastazji N. [s. 132]
☼ ?
† przed 4 XII 1517 w Dubnie koło Boćków, pochowany w Boćkach, a następnie przeniesiony do Kodnia przez wnuka Mikołaja
Żony: 1) N. N.
2) Elżbieta Hlebowiczówna (2. v. Ostykowa), zm. między 1548 a 1522
Dzieci: z 1) Paweł, Piotr, Michał, Fiodor (Fryderyk), Dobruchna (Dobrochna) Tęczyńska, Hanna (Bohdana?) Niemirowieżowa (wg Sapiehów i Dworzaczka)
z 2) (niepewna) Katarzyna (bazylianka) (wg Sapiehów) Dawniejsi genealogowie podają inne żony, ale bez żadnych dowodów
1486 pisarz hospodarski, 1501 kanclerz dworu królowej Heleny, 1504 marszałek hospodarski, 1508 wojewoda witebski, 1514 wojewoda podlaski

4. JURIJ (JERZY) Sopieżyc, syn Semena i Nastazji N.
☼ ?
† po 1497
Żona: (Niepewna) kn. Wolska pochodząca od Patryka (wg Niesieckiego)
Dzieci: Bezpotomny

5. WASYL (WAŚKO) Sopieżyc, syn Semena i Nastazji N.
☼ ?
† po 1517
Żona: Anna Andrejewna Micewiczówna, † 1532 (2. v. Iwaszkiewiczowa)
Dzieci: Piotr i Iwan (bardzo niepewna Petruchna)
1493 dworzanin króla Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I

6. DUCHNA (ANNA), córka Semena i Nastazji N.
☼ ?
† po 1505
Mąż: Timofiej kn. Massalski, okolniczy smoleński, † ok. 1505

7. N., córka Semena i Nastazji N.
☼ żyje w II poł. XV w.
Mąż: Olechno kn. Hłazyna

Pokolenie III

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 8. IWAN, syn Bohdana i Teodory (Fedii) kn. Druckiej Sokolińskiej Babicz [s. 141]
☼ ?
† 1546, pochowany w Lejpunach
Żona: Hanna kn. Sanguszkówna, córka Andrzeja Aleksandrowicza, ślub ok. 1520, † 1561
Dzieci: Łukasz, Iwan, Michał, Paweł, Zofia l.v. Kurzeniecka (Kureniecka), 2.v. Wołłowiczowa
1507 pisarz hospodarski, po 1515 marszałek hospodarski, 1520 wojewoda witebski, 1529 wojewoda podlaski, 1541 traci urzędy

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 9. JANUSZ (JANUCHNO, IWACHNO), syn Bohdana i Teodory (Fedii) kn. Druckiej Sokolińskiej Babicz
☼ wzmianka o nim w 1513 jako o dorosłym.
† 1530?, pochowany w monasterze bazyliańskim na Kępie w Trokach (może z żoną)
Żona: Hanna kn. Kroszyńska, córka Konstantyna Fedorowicza i Hanny Iwanownej Kiszka, ślub przed 1514
Dzieci: Hleb, Dymitr, Stefan, Michał, Tatiana Słowikowa, (A)Nastazja Tyszko wieżowa
1515 dworzanin hospodarski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 10. FEDOR (FIODOR), syn Bohdana i Teodory (Fedii) kn. Druckiej Sokolińskiej Babicz
☼ ?
† 1534 (wg Dworzaczka przed 1534)
Żona: Maryna Lewkówna, † po 1535
Dzieci: Iwan, Dymitr, Bohdan
1522 dworzanin hospodarski; awanturnik (sprawa sądowa z kn. Łukomskim o grabież i zajazd); ok. 1529 inok w zakonie bazylianów

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 11. BOHDANA, córka Bohdana i Teodory (Fedii) kn. Druckiej Sokolińskiej Babicz
☼ ?
† ok. 1550
Mężowie: 1) Roman kn. Drucki Lubecki
2) Jan Steckiewicz Dołobowski, marszałek hospodarski, ślub w lub po 1525
Dzieci: z 1) 4 synów i córka Hanna Ostykowa

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 12. HANNA, córka Bohdana i Teodory (Fedii) kn. Druckiej Sokolińskiej Babicz
☼ ?
† ?
Mężowie: 1) Jakub Kuncewicz
2) Olechno Skoruta

Sapiehowie Kodeńscy 13. PAWEŁ, syn Iwana i N. N. [s. 146]
☼ ?
† 1579, pochowany w cerkwi Św. Trójcy w Wilnie
Żony: 1) Olena kn. Holszańska, córka Jurija i Marii Andrejewny Sanguszkówny, zm. przed 1557
2) Aleksandra (Olena) Chodkiewiczówna, córka Aleksandra i Wasylisy Jarosławiczówny, zm. 1583; po owdowieniu przechodzi prawdopodobnie na katolicyzm, gdyż jest pochowana w kośc. św. Jana w Wilnie
Dzieci: z 1) Aleksander, Mikołaj, Bohdan, Bohdana Sołomerecka, Teodora 1. v. Czyżowa, 2. v. Wołłowiczowa, Maryna Korsakowa
z 2) Andrzej, Wasylisa (Anna) Piasecka, Regina (Raina) Dembińska, Maryna Jasieńska
Przed 1519 marszałek hospodarski, 1556 wojewoda podlaski, 1558 wojewoda nowogródzki

Sapiehowie Kodeńscy 14. PIOTR, syn Iwana i N. N.
☼ po 1480
† ?
Jest zapisany wraz z bratem Pawłem na Uniwersytet Krakowski w latach 1502-1504

Sapiehowie Kodeńscy 15. MICHAŁ, syn Iwana ł N. N.
☼ ?
† ok. 1540
Żona: Jadwiga Hlebowiczówna, córka Jana i Anny Bartoszewiczówny, zm. ok. 1546
Dzieci: Hanna 1. v. Prońska, 2. v. Sieniawska

Sapiehowie Kodeńscy 16. FIODOR (FRYDERYK), syn Iwana i N. N.
☼ ?
† 1548
Żona: Hanna Zabrzezińska, ślub ok. 1543, zm. ok. 1556 (2. v. Zbaraska)

Dzieci: Bezpotomny

1541 dworzanin hospodarski

Sapiehowie Kodeńscy 17. DOBRUCHNA (DOBROCHNA), córka Iwana i N. N.
☼ między 1490 a 1495
† ?
Mąż: Jan Tęczyński, kasztelan lubelski, ślub 1512

Sapiehowie Kodeńscy 18. HANNA (BOHDANA?), córka Iwana i N. N.
☼ ?
† ok. 1560
Mąż: Jan Niemirowicz (zwany «Peńko»), starosta czerkaski i kaniowski, ślub przed 1531

Sapiehowie Kodeńscy 19. KATARZYNA, córka Iwana i Elżbiety Hlebowiczówny
☼ ?
† ?
Postać trochę zagadkowa, wszędzie wymieniana jako bazylianka — jest to niemożliwe, gdyż zakon ten jeszcze wtedy nie istniał

20. PIOTR (PETRUCHNA), syn Wasyla i Anny Micewiczówny
☼ ?
† po 1532
Żona: Bezżenny

21. IWAN, syn Wasyla i Anny Micewiczówny
☼ ?
† przed 1532 (wg Dworzaczka po 1533)
Żona: Córka Sieńki Daszkowicza, ślub (wg Dworzaczka) 1525
Dzieci: Bezpotomny

Pokolenie IV

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 22. ŁUKASZ, syn Iwana i Hanny Sanguszkówny
☼ ?
† ok. 1545
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 23. IWAN, syn Iwana i Hanny Sanguszkówny
☼ ?
† 1580, pochowany w monasterze w Czerei
Żona: Bohdana kn. Drucka Sokolińska Konopla, córka Konstantyna Fedorowicza i Anastazji Jurjewny kn. Tołoczyńskiej, ślub ok. 1548, † ok. 1584 (1. v. Łukomska)
Dzieci: Lew, Hrehory, Andrzej, Zofia Kurczowa, Teodora Leńkowa, Anna Frąckiewicz Radżymińska
1578 starosta drohicki, podstarości orszański

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 24. MICHAŁ, syn Iwana i Hanny Sanguszkówny
☼ ?
† międży 1592 a 1600
Żona: Marusza Falkówna, córka Andrzeja i (prawdopodobnie) Małgorzaty Hornowskiej, † po 1568
Dzieci: Łukasz
1551 dworzanin hospodarski, ok. 1580 sekretarz królewski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 25. PAWEŁ, syn Iwana i Hanny Sanguszkówny [gr.s. 151]
☼ ?
† 1580, pochowany w cerkwi w Lejpunach
Żona: Hanna Chodkiewiczówna, córka Hrehorego i Katarzyny Wiśniowieckiej, ślub przed 1562, † ok. 1593 (2. mąż Paweł Pac)
Dzieci: Jan Piotr, Paweł, Zofia 1. v. Sanguszkowa, 2. v. Tyszkiewiczowa, Elżbieta Kiszkowa, Hanna Siemaszko Dobratyńska
1566 kasztelan kijowski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 26. ZOFIA, córka Iwana i Hanny Sanguszkówny
☼ ?
† ok. 1565
Mężowie: 1) Łukasz Kurzeniecki (Kureniecki)
2) Hrehory Wołłowicz, kasztelan nowogródzki (1. żona Stefania Wiśniowiecka)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 27. HLEB, syn Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† po 1574, pochowany w monasterze bazyliańskim na Kępie w Trokach
Żona: Katarzyna Szymkowiczówna, córka Szymka Mackowicza, ślub po 1551
Dzieci: Iwan
1536 dworzanin hospodarski (awanturnik jak młodsze rodzeństwo)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 28. DYMITR, syn Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† 1560 (zabity przez brata Stefana)
Żona: Prawdopodobnie bezżenny
1549 dworzanin hospodarski; 1549 ma sprawę sądową o pobicie bratowej Stefanowej

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 29. STEFAN, syn Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† między 1560 a 1561?
Żona: Bohdana Jurjewna N., ślub ok. 1550, † 1652 (1. mąż Andrzej Maćkowicz)
Dzieci: Bezpotomny
1555 dworzanin hospodarski; 1560 zabija brata Dymitra; spory z rodzeństwem głównie o Czerlonę i Łunnę

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 30. MICHAŁ, syn Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† przed 1554
Żona: Maryna Bystrejska, córka Jacka, † ok. 1554
Dzieci: Mikołaj, Lew, Bohdana Woropajowa
1547 dworzanin hospodarski (awanturnik jak starsi bracia)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 31. TATIANA, córka Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† przed 1586
Mąż: Zdan Słowik; ich dzieci procesują się latami o Czerlonę i Łunnę

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 32. (A)NASTAZJA, córka Janusza i Hanny Kroszyńskiej
☼ ?
† po 1585, pochowana w monasterze bazyliańskim na Kępie w Trokach
Mąż: Hawryło Tyszkowicz

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 33. IWAN, syn Fedora i Maryny Lewkówny
☼ ?
† 1561 (umiera bardzo młodo)
Żona: Bezżenny albo żona nieznana
1561 rewizor hospodarski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 34. DYMITR, syn Fedora i Maryny Lewkówny [s. 156]
☼ ?
† 7 III 1576
Żony: 1) Petruchna Korsakówna, ślub (wg Dworzaczka) przed 1562
2) Aleksandra Tryźnianka, córka Hrehorego, † po 1601 (2. mąż Krzysztof Stankiewicz Bilewicz)
Dzieci: z 1) Krystyna, Maryna (Maruchna) (obie zmarły w dzieciństwie), Zofia 1. v. Kamińska, 2. v. Zenowiczowa
1556 dworzanin królewski, 1562 rewizor królewski, 1565 podstarości brzeski lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 35. BOHDAN, syn Fedora i Maryny Lewkówny [s. 159]
☼ ?
† między 1599 a 1603
Żona: N. N. (o której tylko Kognowicki pisze w Manuskryptach)
Dzieci: Jan, Anna i Zofia Strawińskie
1560 dworzanin hospodarski, 1563 rewizor placów żydowskich, ok. 1576 sędzia ziemski trocki

Sapiehowie Kodeńscy 36. ALEKSANDER, syn Pawła i Oleny Holszańskiej
☼ przed 1540
† przed 1558
Żona: Bezżenny
Jedyne wiadomości o nim w dokumentach spadkowych kn. Holszańskich

Sapiehowie Kodeńscy 37. MIKOŁAJ, syn Pawła i Oleny Holszańskiej [s. 160]
☼ ?
† 1599 w Lublinie, pochowany w Kodniu
Żony: 1) Hanna Sanguszkówna, córka Andrzeja Michałowicza, ślub 1564, zm. 1580
2) Hanna Wiśniowiecka, córka Andrzeja, ślub 1581?, zm. 1596
Dzieci: z 2) Jan, Mikołaj, Krzysztof, Fryderyk, Aleksander Kazimierz, Gabriel, Halszka Wołłowieżowa
1566 marszałek hospodarski, 1576 wojewoda miński, 1588 wojewoda brzeski lit., 1588 wojewoda witebski

Sapiehowie Kodeńscy 38. BOHDAN, syn Pawła i Oleny Holszańskiej [s. 168]
☼ ?
† przed 22 VI 1593, pochowany w cerkwi Św. Trójcy w Wilnie
Żony: 1) Maryna kn. Kapuścianka, córka Andrzeja i Hanny Szymkówny, ślub ok. 1560, zm. ok. 1570
2) Apolonia kn. Drucka Sokolińska, córka Timofieja i Awodkii Boratyńskiej (1. v. Dowgirdowa), ślub ok. 1579
Dzieci: z 1) Mikołaj, Paweł Stefan, Andrzej, Zofia (Agata) 1. v. Hajkowa, 2. v. Pacowa, Raina Tryźnina, Barbara Wołło wieżowa
1566 podkomorzy bielski, 1572 starosta homelski, 1579 kasztelan brzeski lit., 1585 kasztelan smoleński, 1588 wojewoda miński

Sapiehowie Kodeńscy 39. BOHDANA, córka Pawła i Oleny Holszańskiej
☼ ?
† ok. 1550
Mąż: Iwan Wasyliewicz kn. Sołomerecki

Sapiehowie Kodeńscy 40. TEODORA, córka Pawła i Oleny Holszańskiej
☼ ?
† ok. 1580
Mężowie: 1) Adam Lwowicz Czyż, dworzanin hospodarski
2) Ostafiej Bohdanowicz Wołłowicz, kasztelan wileński i kanclerz lit.

Sapiehowie Kodeńscy 41. MARYNA, córka Pawła i Oleny Holszańskiej
☼ ?
† 1566
Mąż: Onikiej Korsak, rotmistrz królewski i podkomorzy połocki

Sapiehowie Kodeńscy 42. ANDRZEJ, syn Pawła i Aleksandry Chodkiewiczówny [s. 172]
☼ ?
† 1621
Żony: 1) Maryna Czartoryska, córka Aleksandra i Magdaleny Despotowny, ślub 1569, zm. ok. 1570
2) Krystyna Dembińska, córka Stanisława i Żelechowskiej, ślub 1570, zm. 1615
Dzieci: z 2) Stanisław Tomasz, Anna, Aleksandra 1. v. Gostomska, 2. v. Lasocka, Krystyna, Jadwiga, Marianna, Dosia, Dorota (Anna)
1588 podczaszy lit., 1592 kasztelan miński, 1597 wojewoda połocki, 1621 wojewoda smoleński

Sapiehowie Kodeńscy 43. WASYLISA (ANNA), córka Pawła i Aleksandry Chodkiewiczówny
☼ przed 1567
† przed 1585
Mąż: Jakub Piasecki, koniuszy lit.

Sapiehowie Kodeńscy 44. REGINA (RAINA), córka Pawła i Aleksandry Chodkiewiczówny
☼ ?
† po 1585
Mąż: Maciej Dembiński, wojewoda wendeński

Sapiehowie Kodeńscy 45. MARYNA, córka Pawła i Aleksandry Chodkiewiczówny
☼ ok. 1560
† przed 1584
Mąż: Mikołaj Jasieński, pisarz lit. i podkomorzy wileński

Sapiehowie Kodeńscy 46. HANNA, córka Michała i Jadwigi Hlebowiczówny
☼ ?
† ok. 1580
Mężowie: 1) Andrzej kn. Proński, starosta żytomierski, ślub ok. 1555
2) Mikołaj Sieniąwski, hetman polny kor., ślub 1560

Pokolenie V

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 47. LEW, syn Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli [s. 176]
☼ 4 IV 1557
† 7 VII 1633, pochowany w kośc. św. Michała w Wilnie
Żony: 1) Dorota Firlejówna, córka Andrzeja, ślub 1 IX 1586, † 1591 (1. mąż S. kn. Zbaraski)
2) Elżbieta (Halszka) Radziwiłłówna, córka Krzysztofa, ślub 1599, † 1611
Dzieci: z 1) Katarzyna, Krzysztof, Jan Stanisław, Andrzej
z 2) Anna Radziwiłłowa, Mikołaj, Krzysztof Mikołaj, Kazimierz Leon (Lew)
1580 sekretarz królewski, 1581 pisarz lit., 1585 podkanclerzy lit., 1589 kaclerz lit., 1623 wojewoda wileński, 1625 hetman w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 48. HREHORY, syn Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli
☼ ?
† 1600, pochowany w cerkwi w Ostrównie
Żona: Zofia Strawińska, córka Marcina i Dymitry Kopciówny, ślub przed 1585, † przed 1611
Dzieci: Aleksander Bohdan, Krzysztof Stefan, Anna (imię zak. Teofila)
1585 podkomorzy orszański

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 49. ANDRZEJ, syn Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli [s. 215]
☼ ?
† 1611, pochowany w kośc. św. Michała w Wilnie
Żona: Bohdana Szymkowiczówna, córka Filipa i Nastazji Afanasówny Tryżnianki, ślub 1594, † 1622 (2. mąż Jan Zawisza)
Dzieci: Zofia Połubińska, Konstancja (Anna) Szemiotowa, Elżbieta
1585 dworzanin królewski, 1588 starosta orszański, 1600 kasztelan witebski, 1605 wojewoda mścislawski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 50. ZOFIA, córka Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli
☼ ?
† po 1602
Mąż: Marcin Kurcz, wojewoda dorpacki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 51. TEODORA, córka Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli
☼ ?
† przed 1621
Mąż: Maciej Leńko, kasztelan dorpacki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 52. ANNA, córka Iwana i Bohdany kn. Druckiej Sokolińskiej Konopli
☼ ?
† po 1633
Mąż: Michał Frąckiewicz Radzimiński, podkomorzy witebski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 53. ŁUKASZ, syn Michała i Maruszy Falkówny
☼ żyje w 1567
† między 1626 a 1627, pochowany w Czarnobylu
Żona: Zofia Kmicianka Czarnobylska, córka Filona i Zofii Chodkiewiczówny, ślub 1597, † ok. 1624
Dzieci: Samuel
1585 goniec królewski, 1596 dworzanin hospodarski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 54. JAN PIOTR, syn Pawła i Hanny Chodkiewiczówny [s. 219]
☼ 1569
† 14/15 X 1611 na Kremlu, pochowany w cerkwi w Lejpunach
Żona: Zofia Wejherówna, córka Ernesta i Ludwiki Mortęskiej, † po 1631 (2. mąż Fabian Rudzki)
Dzieci: Andrzej Stanisław, Jan, Zuzanna Zofia 1. v. Tyzenhauzowa, 2. v. Kamińska, Krystyna 1. v. Radziejowska, 2. v. Gembicka, Anna Chalecka, N. (córka), N. (córka), Florian, Paweł Jan
1605 rotmistrz królewski, 1606 starosta uświacki, 1610 hetman wojsk Dymitra Samozwańca

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 55. PAWEŁ, syn Pawła i Hanny Chodkiewiczówny
☼ ?
† między 1589 a 1593
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 56. ZOFIA, córka Pawła i Hanny Chodkiewiczówny
☼ ?
† ?
Mężowie: Bezżenny 1) Andrzej kn. Sanguszko Kowelski, ślub po 1570, † 1591
2) Andrzei Tyszkiewicz

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 57. ELŻBIETA, córka Pawła i Hanny Chodkiewiczówny
☼ ?
† ?
Mąż: Stanisław Kiszka (głuchoniemy), wojewodzie witebski, † 1617

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 58. HANNA, córka Pawła i Hanny Chodkiewiczówny
☼ przed 1580
† po 1593
Mąż: Wasyl Siemaszko Dobratyński (2. żona Czartoryska)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 59. IWAN, syn Hleba i Katarzyny Szymkowiczówny
☼ ?
† po 1565. Umarł przed ojcem i o jego istnieniu świadczy jedynie dokument z 1566
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 60. MIKOŁAJ, syn Michała i Maryny Bystrejskiej [s. 225]
☼ ?
† 1611, pochowany w cerkwi w Czerlonie
Żona: Bohdana kn. Massalska, córka Iwana i Hanny Olechówny Kriwcówny, † po 1625
Dzieci: Jan Dominik, Mikołaj, Fryderyk, Helena 1. v. Wołłowiczowa, 2. v. Kuncewiczowa, Katarzyna (Krystyna) Tryźnina, Marianna Komorowska, Anna
1574 dworzanin hospodarski, 1582 podkomorzy grodzieński, 1589 kuchmistrz lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 61. LEW, syn Michała i Maryny Bystrejskiej [s. 228]
☼ ?
† 1610
Żona: Helena Haraburdzianka, córka Michała
Dzieci: Bezpotomny
Ok. 1584 wojski witebski, 1590 sędzia ziemski grodzieński

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 62. BOHDANA, córka Michała i Maryny Bystrejskiej
☼ ?
† 1610
Mąż: Andrzej Woropaj, sędzia ziemski orszański

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 63. KRYSTYNA, córka Dymitra i Aleksandry Tryźnianki
☼ ?
† 1583

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 64. MARYNA (MARUCHNA), córka Dymitra i Aleksandry Tryźnianki
☼ ?
† po 1576

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 65. ZOFIA, córka Dymitra i Aleksandry Tryźnianki
☼ ok. 1576
† po 1607
Mężowie: 1) Włodzimierz Kamiński, chorąży mścisławski
2) Samuel Zenowicz (Zienowicz)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 66. JAN, syn Bohdana i N. N.
☼ ?
† po 1619
Żona N. N. (tylko wg Kognowickiego)
Dzieci: Bezpotomny
Prawdopodobnie chorąży trocki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 67. ANNA, córka Bohdana i N. N.
☼ ?
† po 1620
Mąż: Jarosz (lub Hieronim) Maksymilian Strawiński, starosta rohaczewski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 68. ZOFIA, córka Bohdana i N. N.
☼ ?
† po 1621
Mąż: Baltazar Strawiński, ciwun trocki, starosta mozyrski, † 1620

Sapiehowie Kodeńscy 69. JAN, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ ?
† 1602 (zginął przy szturmie Zelborka)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 70. MIKOŁAJ, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej [s. 229]
☼ ok. 1581
† 14 III 1644 w Lublinie, pochowany w Kodniu
Żony: 1) Jadwiga Anna Wojnianka, córka Macieja i Elżbiety Gosławskiej, ślub 1616, zm. 1642
2) Elżbieta Prusinowska, córka Aleksandra i Marianny Kalinowskiej, ślub 1643, zm. po 1660 (2. mąż Andrzej Boguski)
Dzieci: z 1) Kazimierz Melchiades, Jan Ferdynand, Halszka (Elżbieta) Karpiowa, Teresa 1. v. Tyszkiewiczowa, 2. v. Drucka Sokolińska, Joanna Petronela Kurczowa
1616 dworzanin hospodarski, 1627 chorąży w. lit., 1638 wojewoda miński, 1638 wojewoda brzeski lit., 1642 kasztelan wileński

Sapiehowie Kodeńscy 71. KRZYSZTOF, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ 1590
† 27 XI 1637 w Padwie, pochowany w Wisznicach
Żona: Elżbieta Firlejówna, córka Mikołaja i Ireny Oleśnickiej, ślub ok. 1633, zm. 1650 (2. mąż A. Rysiński, 3. mąż K. Opaliński)
Dzieci: Bezpotomny
1623 podstoli lit., 1630 stolnik lit., 1631 krajczy lit., 1633 podczaszy lit.

Sapiehowie Kodeńscy 72. FRYDERYK, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ ?
† 1626 w Maciejowie i tam pochowany
Żona: Ewa Skaszewska, córka Jana i Halszki Skorucianki, ślub 1616
Dzieci: Jan Fryderyk, Tomasz Kazimierz, Krzysztof Franciszek, Aleksander Kazimierz, Elżbieta Katarzyna Daniłowiczowa
Podkomorzy włodzimierski

Sapiehowie Kodeńscy 73. ALEKSANDER KAZIMIERZ, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ ?
† 30 XI 1619 w Padwie, pochowany w Kodniu
Żona: Bezżenny
1617 dworzanin pokojowy, 1618 podstoli lit., 1618 starosta błudeński

Sapiehowie Kodeńscy 74. GABRIEL, syn Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ ?
† po 1614
Żona: Bezżenny
Zna go tylko Boniecki (Pocket rodów...)

Sapiehowie Kodeńscy 75. HALSZKA, córka Mikołaja i Hanny Wiśniowieckiej
☼ ?
† po 1631
Mąż: Samuel Wołłowicz, kasztelan nowogródzki, ślub przed 1608, zm. 1626

Sapiehowie Kodeńscy 76. MIKOŁAJ, syn Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki [s. 238]
☼ ok. 1558
† w lutym 1638, pochowany w Pietuchowie
Żony: 1) Raina Monwid Dorohostajska, córka Mikołaja i Anny Wojnianki, ślub ok. 1598 (1. mąż Wacław Agryppa)
2) Zofia Dembowska, córka Jerzego, ślub 1625 (1. mąż Adrian Mikołajewski, 2. mąż Jan Boglewski, 3. mąż Stanisław Lasocki) (Wiele źródeł podaje, że była jeszcze trzecia żona, Boglewska; prawdopodobnie chodzi tu o drugą żonę, 2. v. Boglewską)
Dzieci: z 1) Tomasz, Kazimierz Mikołaj, Elżbieta Wojna
Paweł (nieznanej matki)
1596 ciwun korszewski, 1611 wojewoda miński, 1618 wojewoda nowogródzki

Sapiehowie Kodeńscy 77. PAWEŁ STEFAN, syn Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki [s. 242]
☼ 1565
† 1635
Żony: 1) Regina Dybowska, ślub 21 II 1599 (1. mąż Dymitr Chalecki)
2) Elżbieta Wesselenyi, córka Franciszka i Anny, ślub 1602, zm. 1615
3) Katarzyna Gosławska, córka Krzysztofa i Anny Jordanówny, ślub 1618, zm. 1630 (1. mąż Andrzej Wołłowicz)
4) Zofia Daniłowiczówna, córka Mikołaja i Anny Uchańskiej, ślub 1630 (1. mąż Adrian Radzimiński, 3. mąż Łukasz Opaliński)
Dzieci: z 2) Eudoksja, Teofila, Krystyna Chodkiewiczowa
1588 dworzanin hospodarski, 1593 koniuszy lit., 1623 podkanclerzy lit.

Sapiehowie Kodeńscy 78. ANDRZEJ, syn Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki
☼ ?
† 1610
Żona: Elżbieta (Halszka) Radziwiłłówna, córka Stanisława i Marianny Myszczanki, zm. 1627 (2. mąż Mikołaj Zawisza)
Dzieci: Eleonora Szyszkowska
Starosta homelski i leśniczy bielski

Sapiehowie Kodeńscy 79. ZOFIA (AGATA), córka Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki
☼ ?
† między 1628 a 1637
Mężowie: 1) Adam Hajko, koniuszy grodzieński
2) Mikołaj Pac, podkomorzy brzeski lit.

Sapiehowie Kodeńscy 80. RAINA, córka Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki
☼ ?
† przed 1645
Mąż: Hrehory Tryzna, marszałek słonimski, zm. 1621

Sapiehowie Kodeńscy 81. BARBARA, córka Bohdana i Maryny kn. Kapuścianki
☼ przed 1577
† po 1633
Mąż: Piotr Wołłowicz, cześnik lit., zm. 1613 (Hrehorowicz) lub 1624 (Zych).
Po owdowieniu bazylianka w Wilnie (im. zak. Wasylisa), przełożona monasteru Św. Trójcy w Wilnie

Sapiehowie Kodeńscy 82. STANISŁAW TOMASZ, syn Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ po 1570
† przed 1616 (jako dziecko)

Sapiehowie Kodeńscy 83. ANNA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ 1572
† 1621
Benedyktynka w Chełmnie, wstąpiła 1595

Sapiehowie Kodeńscy 84. ALEKSANDRA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ po 1570
† 15 II 1615
Mężowie: 1) Hieronim Gostomski, wojewoda poznański
2) Stanisław Lasocki, kasztelan czerski

Sapiehowie Kodeńscy 85. KRYSTYNA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ po 1570
† 1640
Benedyktynka w Staniątkach, wstąpiła ok. 1604

Sapiehowie Kodeńscy 86. JADWIGA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ ?
† ?
Benedyktynka w Chełmnie, wstąpiła 1609

Sapiehowie Kodeńscy 87. MARIANNA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ ?
† 1633
Benedyktynka w Chełmnie, wstąpiła 1609

Sapiehowie Kodeńscy 88. DOSIA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 89. DOROTA, córka Andrzeja i Krystyny Dembińskiej
☼ po 1570
† ?
Benedyktynka w Staniątkach

Pokolenie VI

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 90. KATARZYNA, córka Lwa i Doroty Firlejówny
☼ 1586
† 1586

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 91. KRZYSZTOF, syn Lwa i Doroty Firlejówny
☼ 1588
† 1588

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 92. JAN STANISŁAW, syn Lwa i Doroty Firlejówny [s. 251]
☼ 25 X 1589 w Mołodecznie
† 10 IV 1635, pochowany w kośc. św. Michała w Wilnie
Żony: 1) Anna Scholastyka Chodkiewiczówna, córka Jana Karola i Zofii Mieleckiej, ślub 1620, † 10 III 1625
2) Gryzelda Wodyńska, córka Jana, ślub 1631, † 1633
Dzieci: z 1) Karol
1605 starosta słonimski, 1611 podstoli lit., 1616 marszałek nadworny, 1621 marszałek w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 93. ANDRZEJ, syn Lwa i Doroty Firlejówny
☼ 1591
† 1591

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 94. ANNA, córka Lwa i Elżbiety Radziwiłłówny
☼ 1603
† 1627
Mąż: Albrycht Radziwiłł, ślub 1618

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 95. MIKOŁAJ, syn Lwa i Elżbiety Radziwiłłówny
☼ 1606
† 1606

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 96. KRZYSZTOF MIKOŁAJ, syn Lwa i Elżbiety Radziwiłłówny [s. 261]
☼ 10 VIII 1607 w Różanej
† 17 VIII 1631, pochowany w kośc. św. Michała w Wilnie
Żona: Bezżenny
1621 starosta zdzitowski, 1630 podstoli lit., 1631 pisarz w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 97. KAZIMIERZ LEON (LEW), syn Lwa i Elżbiety Radziwiłłówny [s. 262]
☼ 15 VII 1609 w Wilnie
† 19 I 1656, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Teodora Krystyna Tarnowska, córka Joachima i Anny Firlejówny, ślub 1639?, † 24 X 1652
Dzieci: Bezpotomny
1631 sekretarz królewski i pisarz w. lit., 1637 marszałek nadworny lit., 1645 podkanclerzy lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 98. ALEKSANDER DADŹBÓG (BOHDAN), syn Hrehorego i Zofii Strawińskiej [s. 972]
☼ 1585
† po 15 I 1635, pochowany w Ostrównie (wraz z żoną)
Żona: Elżbieta Chodkiewiczówna, córka Hieronima i Anny Tarłówny, ślub ok. 1610, † ok. 1621
Dzieci: Anna Naruszewiczowa, Krystyna Pacowa
1606 podkomorzy witebski, 1613 kasztelan witebski, starosta orszański

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 99. KRZYSZTOF STEFAN, syn Hrehorego i Zofii Strawińskiej [s. 279 żony s. 281]
☼ 1590
† 9 IV 1627 w Dubrowlanach, pochowany u Dominikanów w Wilnie
Żona: Anna kn. Hołowczyńska, córka Aleksandra i Elżbiety Wołłowiczówny, ślub 1612, † 1643
Dzieci: Mikołaj Krzysztof
1613 dworzanin kr., 1621 pisarz w. lit., starosta lidzki, mścisławski, wilkijski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 100. ANNA, córka Hrehorego i Zofii Strawińskiej
☼ ?
† 1679 w Grodnie
Klaryska, wstąpiła 1596 (im. zak. Teofila), przełożona bernardynek w Grodnie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 101. ZOFIA, córka Andrzeja i Bohdany Szymkowiczówny
☼ ?
† ok. 1659
Mąż: Konstanty Połubiński, wojewoda parnawski, ślub 1616

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 102. KONSTANCJA (ANNA), córka Andrzeja i Bohdany Szymkowiczówny
☼ żyje w I poł. XVII w.
Mąż: Jarosław Szemiot, chorąży wileński

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 103. ELŻBIETA, córka Andrzeja i Bohdany Szymkowiczówny
☼ ?
† 25 I 1662 w Wilnie
Bernardynka, wstąpiła przed 1620 (im. zak. Eufrozyna lub Teofila)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 104. ANDRZEJ STANISŁAW, syn Jana Piotra i Zofii Wejherówny [s. 283]
☼ 1592
† 25 III 1646, pochowany u Bernardynów w Grodnie
Żona: Anna Heidenstein, córka Reinholda i Edmundy Konarskiej, ślub 1622, † po 1673
Dzieci: Leon Kazimierz, Izabela Katarzyna Radziwiłłowa
1612 starosta uświacki, 1641 kasztelan trocki, 1644 kasztelan wileński

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 105. JAN, syn Jana Piotra i Zofii Wejherówny [s. 286]
☼ ?
† przed 24 X 1629
Żona: Katarzyna Gintowt Dziewiałtowska, córka Jerzego i Barbary Ogińskiej
Dzieci: Bezpotomny
1623 starosta uświacki, kirśnieński i uszpolski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 106. ZUZANNA ZOFIA, córka Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ ?
† 1657
Mężowie: 1) Gotard Jan Tyzenhauz, wojewoda dorpacki, ślub 1617, † 1640
2) Zygmunt Kamiński, podkomorzy wiłkomierski, ślub ok. 1646

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 107. KRYSTYNA, córka Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ przed 1612
† 1650
Mężowie: 1) Stanisław Radziejowski, wojewoda łęczycki, ślub przed 1626, † 1632
2) Krzysztof Gembicki, kasztelan gnieźnieński, ślub 1639

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 108. ANNA, córka Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ ?
† po 1646
Mąż: Piotr Chalecki, ślub 1612?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 109. N., córka Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ ?
† po 1611

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 110. N., córka Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ ?
† po 1611

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 111. FLORIAN, syn Jana Piotra i Zofii Wejherówny
☼ 1608
† 1637
Żona: Anna Umiastowska, córka Kazimierza, † po 1638
Dzieci: Bezpotomny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 112. PAWEŁ JAN, syn Jana Piotra i Zofii Wejherówny [s. 287]
☼ 1609
† 30 XII 1665, pochowany w Berezie Kartuskiej
Zony: 1) Zofia Zenowiczówna (Zienowiczówna), córka Mikołaja i Anny Chodkiewiczówny, ślub 1636 lub 1637, † 1639
2) Anna Barbara Kopciówna, córka Bazylego i Barbary Chodkiewiczówny, ślub 1640 lub 1641, † 17 IV 1707
Dzieci: z 1) Michał, Teodora Aleksandra l.v. Naruszewiczowa, 2. v. Tyszkiewiczowa
z 2) Kazimierz Jan, Benedykt Paweł, Franciszek Stefan, Zofia Grudzińska, Konstancja Sanguszkowa, Leon Bazyli, Teresa, Katarzyna Anna 1. v. Lubomirska, 2. v. Lipska
1633 rotmistrz husarii, 1635 dworzanin królewski, 1638 oboźny w. lit., 1645 podstoli lit., 1646 wojewoda witebski, 1656 wojewoda wileński i hetman w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 113. SAMUEL, syn Łukasza i Zofii Kmicianki
☼ ?
† przed 1626, pochowany w Czarnobylu

Żona: Bezżenny
1614 dworzanin królewski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 114. JAN DOMINIK, syn Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ ?
† po 1622, pochowany u Dominikanów w Grodnie
Żona: Elżbieta Podbereska
Dzieci: Bezpotomny
1606 dworzanin królewski, 1611 sekretarz królewski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 115. MIKOŁAJ, syn Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ ?
† przed 1638, pochowany w monasterze w Czerlonie
Dzieci: Bezpotomny
Dworzanin królewski (obłąkany)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 116. FRYDERYK, syn Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej [s. 306]
☼ ?
† 1650, pochowany w monasterze w Czerlonie
Żony: 1) Krystyna Pociejówna, córka Fiodora i Anny Irzykowiczówny, ślub 1623?, † 16 X I I 1643
2) Anna Pacówna, córka Stefana i Anny Rudominianki, ślub 1644, † 1652
Dzieci: Bezpotomny
1611 dworzanin królewski, 1620 podkomorzy witebski, 1647 wojewoda mścisławski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 117. HELENA, córka Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ 1582
† 1645, pochowana w cerkwi Św. Trójcy w Wilnie
Mężowie: 1) Roman Wołłowicz, starosta rohaczewski (1. żona Anastazja Zbaraska)
2) Jakub Kuncewicz, chorąży lidzki, ślub przed 1627

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 118. KATARZYNA (KRYSTYNA), córka Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ ?
† po 1637, pochowana w monasterze w Czerlonie
Mąż: Andrzej Tryzna, podkomorzy wołkowyski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 119. MARIANNA, córka Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ ?
† ?
Mąż: Jerzy Komorowski, podkomorzy i sędzia wiłkomierski, ślub 1620

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 120. ANNA, córka Mikołaja i Bohdany kn. Massalskiej
☼ ?
† przed 1637, pochowana w Czerlonie
Bazylianka w Wilnie, wstąpiła 1615 (im. zak. Eufrozyna)

Sapiehowie Kodeńscy 121. KAZIMIERZ MELCHIADES, syn Mikołaja i Jadwigi Anny Wojnianki [s. 307]
☼ 1625
† 10 I 1654 w Krzepicach, pochowany w Kodniu
Żona: Helena Daniłowiczówna, córka Piotra, ślub 1649 (1. mąż Teodor Tarnowski, 3. mąż Jacek Michałowski, 4. mąż Samuel Prażmowski)
Dzieci: Katarzyna
1642 dworzanin królewski, starosta mołczadzki, 1648 starosta krzepicki i kłobucki, 1649 starosta żyżmorski

Sapiehowie Kodeńscy 122. JAN FERDYNAND, syn Mikołaja i Jadwigi Anny Wojnianki [s. 308]
☼ 1629
† 27 III 1659, pochowany w Kodniu
Żona: Bezżenny
1659 cześnik lit.

Sapiehowie Kodeńscy 123. HALSZKA (ELŻBIETA), córka Mikołaja i Jadwigi Anny Wojnianki
☼ 1618
† ?
Mąż: Józef Karp, podkomorzy bielski, ślub przed 1644

Sapiehowie Kodeńscy 124. TERESA, córka Mikołaja i Jadwigi Anny Wojnianki
☼ ?
† 1662
Mężowie: 1) Felicjan Tyszkiewicz, ślub 1644, zm. 1649
2) Jan Antoni kn. Drucki Sokoliński, kasztelan mścisławski

Sapiehowie Kodeńscy 125. JOANNA PETRONELA, córka Mikołaja i Jadwigi Anny Wojnianki
☼ ?
† po 1686
Mąż: Stefan Kurcz, wojewoda brzeski lit., ślub 1651

Sapiehowie Kodeńscy 126. JAN FRYDERYK, syn Fryderyka i Ewy Skaszewskiej [s. 309]
☼ 1618
† 3 VI 1664, pochowany u Bernardynów we Lwowie
Żona: Konstancja Herburtówna, córka Mikołaja i Anny Żółkiewskiej, ślub 5 lub 15 IX 1642
Dzieci: Mikołaj Leon, Kazimierz Władysław, Paweł Franciszek, Ludwika Konstancja Szujska
1651 starosta słonimski, 1653 pisarz polny kor.

Sapiehowie Kodeńscy 127. TOMASZ KAZIMIERZ, syn Fryderyka i Ewy Skaszewskiej [s. 320]
☼ 1621
† 30 III 1654 w obozie pod Białym Kamieniem, pochowany w Maciejowie
Żona: Zofia Monwid Dorohostajska córka Władysława i Ewa Podbereskiej, ślub 22 IV 1646, zm. 1653
Dzieci: Bezpotomny
1648 rotmistrz husarii, 1649 oboźny lit.

Sapiehowie Kodeńscy 128. KRZYSZTOF FRANCISZEK, syn Fryderyka i Ewy Skaszewskiej [s. 321]
☼ 2 II 1623
† 5 IX 1665
Żona: Helena kn. Sołomerecka, córka Mikołaja Lwa i Reginy Hoyskiej, ślub przed 1648, zm. po 1675 (1. mąż Jacek A. Koryciński)
Dzieci: Stanisław Kazimierz, Władysław Jozafat (Józefat), Krystyna Rozalia, Leona, Aleksandra Cecylia, Andrzej Franciszek
1656 oboźny lit., 1658 cześnik lit., 1659 stolnik lit., 1661 krajczy lit.

Sapiehowie Kodeńscy 129. ALEKSANDER KAZIMIERZ, syn Fryderyka i Ewy Skaszewskiej [s. 330]
☼ 13 V 1624
† 22 V 1671, pochowany w katedrze w Wilnie
1649 kanonik wileński, 1651 sekretarz duch., 1659 biskup żmudzki, 1667 biskup wileński

Sapiehowie Kodeńscy 130. ELŻBIETA KATARZYNA, córka Fryderyka i Ewy Skaszewskiej
☼ ?
† ?
Mąż: Franciszek Daniłowicz, starosta czerwonogrodzki, ślub 1636 w Lublinie

Sapiehowie Kodeńscy 131. PAWEŁ, syn Mikołaja i N. N.
☼ ?
† 1612
Żona: Bezżenny
Starosta żyżmorski

Sapiehowie Kodeńscy 132. TOMASZ, syn Mikołaja i Rainy (Reginy) Monwid Dorohostajskiej [s. 333]
☼ 1598
† 1646
Żona: Zuzanna Chreptowiczówna, córka Jerzego, ślub przed 1638, zm. po 1646 (2. mąż Aleksander H. Połubiński)
Dzieci: Bezpotomny
1641 wojewoda wendeński, 1642/43 wojewoda nowogródzki

Sapiehowie Kodeńscy 133. KAZIMIERZ MIKOŁAJ, syn Mikołaja i Rainy (Reginy) Monwid Dorohostajskiej [s. 335]
☼ ?
† 1639
Żona: Katarzyna Wojnianka, córka Macieja i Elżbiety Gosławskiej, ślub 1631, zm. po 1649 (2. mąż Prokop Leśniowolski)
Dzieci: Anna 1. v. Leśniowolska, 2. v. Parysowa, Barbara Wołłowiczowa
Dworzanin królewski, 1618 starosta niemonojcki, 1635 leśniczy bielski

Sapiehowie Kodeńscy 134. ELŻBIETA, córka Mikołaja i Rainy (Reginy) Monwid Dorohostajskiej
☼ ok. 1605
† przed 1655
Mąż: Paweł Wojna
Po owdowieniu bernardynka w Brześciu Lit., wstąpiła ok. 1625 (im. zak. Konstancja)

Sapiehowie Kodeńscy 135. EUDOKSJA, córka Pawła Stefana i Elżbiety Wesselenyi
☼ ok. 1620
† 9 III 1676 w Mińsku i tam pochowana
Bazylianka w Wilnie, wstąpiła 1639 (im. zak. Katarzyna); 1650 przeorysza bazylianek w Mińsku

Sapiehowie Kodeńscy 136. TEOFILA, córka Pawła Stefana i Elżbiety Wesselenyi
☼ ?
† 1682
Klaryska w Wilnie, wstąpiła 1645 (im. zak. Tekla); przełożona bernardynek w Słonimiu

Sapiehowie Kodeńscy 137. KRYSTYNA, córka Pawła Stefana i Elżbiety Wesselenyi
☼ między 1602 a 1615
† 1678
Mąż: Jan Hieronim Chodkiewicz, podstoli lit.

Sapiehowie Kodeńscy 138. ELEONORA, córka Andrzeja i Elżbiety Radziwiłłówny
☼ między 1600 a 1610
† ?
Mąż: Marcin Szyszkowski, starosta lelowski, ślub 1629

Pokolenie VII

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 139. KAROL, syn Jana Stanisława i Anny Chodkiewiczówny
☼ ok. 1620
† przed 1629 (żył 4 lata)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 140. ANNA, córka Aleksandra Dadźboga i Elżbiety Chodkiewiczówny
☼ ?
† przed 1668
Mąż: Stanisław Naruszewicz, referendarz i pisarz, w. lit., ślub 1637, † 1650

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 141. KRYSTYNA, córka Aleksandra Dadźboga i Elżbiety Chodkiewiczówny
☼ ?
† przed 1650
Mąż: Jan Samuel Pac, dworzanin królewski, ślub 1641

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 142. MIKOŁAJ KRZYSZTOF, syn Krzysztofa Stefana i Anny Hołowczyńskiej
☼ 1613
† 2 VI 1639 w Wilnie i tam pochowany u Dominikanów
Żona: Zuzanna Korwin Gosiewska, córka Aleksandra i Ewy Pacówny, † 1660 (2. mąż Jan Anzelm Wilczek)
Dzieci: Jerzy, Anna
1634 starosta wilkijski, 1638 pisarz polny lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 143. LEON KAZIMIERZ, syn Andrzeja Stanisława i Anny Heidenstein
☼ 1623?
† 1640 w Paryżu
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 144. IZABELA KATARZYNA, córka Andrzeja Stanisława i Anny Heidenstein
☼ ?
† po 1684 (wg Icones Familiae Ducalis Radmlianae † 1654)
Mąż: Michał Karol Radziwiłł, ord. kiecki, ślub 1645, † 1656

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 145. MICHAŁ, syn Pawła Jana i Zofii Zenowiczówny
☼ ?
† 1646 (wg Genealogii Myliusa 1640)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 146. TEODORA ALEKSANDRA, córka Pawła Jana i Zofii Zenowiczówny
☼ 1639
† 5 X 1678, pochowana w kośc. św. Michała w Wilnie
Mężowie: 1) Aleksander Naruszewicz, podkanclerzy lit., ślub 1661
2) Władysław Tyszkiewicz, krajczy lit., ślub 11 VII 1671

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 147. KAZIMIERZ JAN, syn Pawła Jana i Anny Kopcićwny [s. 336 żony s. 356]
☼ ok. 1642
† 13/14 III 1720 w Grodnie, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żony: 1) Krystyna Barbara Hlebowiczówna, córka Jerzego Karola i Katarzyny Radziwiłłówny, ślub 1667, † 11 IX 1695
2) Teresa Korwin Gosiewska, córka Wincentego i Magdaleny Konopackiej, ślub 6 V 1703, † 7 VI 1708 (1. mąż Józef Słuszka)
3) Antonina von Waldstein-Arnau, ślub przed 1711, † po 1727 (wg Sapiehów 1738) (1. mąż Antoni Giełgud)
Dzieci: z 1) Jerzy Stanisław, Michał Franciszek, Aleksander Paweł, Katarzyna Scholastyka Branicka (h. Gryf)
1659 cześnik, 1661 podstoli lit., 1664 podskarbi nadworny, 1670 wojewoda połocki, 1681 hetman polny lit., 1682 hetman w. lit., 1683 wojewoda wileński, 1703-1705 traci urzędy, 1708 składa buławę

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 148. BENEDYKT PAWEŁ, syn Pawła Jana i Anny Kopciówny [s. 358]
☼ ?
† 12 VIII 1707 w Berlinie, pochowany w Siemiatyczach
Żona: Izabela Tarłówna, córka Jana i Anny Czartoryskiej, ślub 1668, † po 1704
Dzieci: Michał Józef, Kazimierz Józef, Franciszek Karol
1664 podstoli lit., 1670 krajczy lit., 1670 podskarbi nadworny, 1676 podskarbi w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 149. FRANCISZEK STEFAN, syn Pawła Jana i Anny Kopciówny [s. 373]
☼ ?
† 25 VI 1686 w Lublinie, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Anna Krystyna Lubomirska, córka Jerzego Sebastiana i Barbary Tarłówny, ślub 1672, † 31 X 1701 (2. mąż Dominik Radziwiłł)
Dzieci: Jan Kazimierz, Józef Franciszek, Barbara, Franciszka Izabela Flemmingowa, Jerzy Felicjan, Katarzyna, Zofia
1665 cześnik lit., 1670 koniuszy lit., starosta olkienicki, bobryński, czerkaski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 150. ZOFIA, córka Pawła Jana i Anny Kopciówny
☼ ok. 1650
† w kwietniu 1694
Mąż: Mikołaj Grudziński, starosta golubski, ślub 1668

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 151. KONSTANCJA, córka Pawła Jana i Anny Kopciówny
☼ 11 III 1651
† w marcu 1691
Mąż: Hieronim Sanguszko, starosta suraski, ślub w lipcu 1676, † 1684

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 152. TERESA, córka Pawła Jana i Anny Kopciówny
☼ 1652
† 13 IV 1737 w Wilnie i tam pochowana w kośc. św. Michała Bernardynka w Wilnie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 153. LEON BAZYLI, syn Pawła Jana i Anny Kopciówny [s. 376]
☼ 20 III 1652 lub wiosną 1656
† 9 XI 1686 (z rozerwania strzelby), pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Bezżenny
1679 stolnik lit., 1681 podskarbi nadworny lit., 1684 generał artylerii lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 154. KATARZYNA ANNA, córka Pawła Jana i Anny Kopciówny
☼ przed 1661 (wg Labarre’a)
† po 1699 (wg Dworzaczka)
Mężowie: 1) Aleksander Michał Lubomirski, starosta sądecki i perejasławski, ślub 15 I 1668, † 1675
2) Jan Lipski, starosta sądecki

Sapiehowie Kodeńscy 155. KATARZYNA, córka Kazimierza Melchiadesa i Heleny Daniłowiczówny
☼ 24 XI 1652
† 15 III 1653

Sapiehowie Kodeńscy 156. MIKOŁAJ LEON, syn Jana Fryderyka i Konstancji Herburtówny [s. 378]
☼ 1635 (wg Sapiehów)
† przed 10 VI 1685, pochowany w Kodniu
Żona: Anna Charlęska, córka Adama, ślub 1678, zm. przed 1695 (1. mąż Jan Lubowiecki, 2. mąż Gabriel Silnicki, 4. mąż Stefan Potocki)
Dzieci: Adam, Joanna, N. (syn)
1677 kasztelan wołyński, 1683 wojewoda bracławski

Sapiehowie Kodeńscy 157. KAZIMIERZ WŁADYSŁAW, syn Jana Fryderyka i Konstancji Herburtówny [s. 379]
☼ 1650
† 29 IV 1703, pochowany w Kodniu
Żony: 1) Franciszka Kopciówna, córka Jana Karola i Marii Strozzi, ślub 1678, zm. 14 II 1690
2) Anna Wincenta Fredrówna, córka Andrzeja Maksymiliana i Katarzyny Gidzińskiej, ślub 22 II 1691, zm. 27 XI 1733 (1. mąż Michał Czartoryski)
Dzieci: z 1) Jan Fryderyk, Justyna Anna Krasicka, Ludwika Helena, Cecylia Zofia 1. v. Chodkiewiczowa, 2. v. Tyzenhauzowa, Mikołaj Franciszek, Konstancja
z 2) Jan, N. (córka)
1684 podstoli lit., 1685 (wg Sapiehów) stolnik lit., 1686 podskarbi nadworny lit., 1689 kasztelan trocki, 1697 wojewoda trocki

Sapiehowie Kodeńscy 158. PAWEŁ FRANCISZEK, syn Jana Fryderyka i Konstancji Herburtówny [s. 381]
☼ 23 IV 1657
† 1 X 1715, pochowany w Kodniu
1683 pułkownik wojsk lit., 1701 cysters (imię zak. Bernard), 1704 sekretarz w. duchowny, 1707 biskup chełmiński, 1708 komisarz gen. zakonu cystersów w Polsce, 1713 biskup żmudzki, 1715 opat paradyski

Sapiehowie Kodeńscy 159. LUDWIKA KONSTANCJA, córka Jana Fryderyka i Konstancji Herburtówny
☼ ?
† 1687, pochowana w Brześciu Lit.
Mąż: Konstanty kn. Szujski, pisarz w. lit., ślub 1687 w Brześciu Lit.

Sapiehowie Kodeńscy 160. STANISŁAW KAZIMIERZ, syn Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej
☼ 29 IV 1651
† po 1680, pochowany w Wisznicach
Żona: Bezżenny
1666 starosta trabski, rotmistrz królewski (ciężko ranny pod Chocimiem)

Sapiehowie Kodeńscy 161. WŁADYSŁAW JOZAFAT (JÓZEFAT), syn Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej [s. 384]
☼ 5 XI 1652
† 13 III 1733, pochowany w Wisznicach
Żony: 1) Urszula Daniłowiczówna, córka Piotra i Krystyny Wiśniowieckiej, ślub po 1658, rozw. 1693, zm. po 1702 (1. mąż Piotr Potocki)
2) Ludwika Maria von Goltz, ślub 1693, zm. 1696 (1. mąż Wojciech Krasiński)
3) Krystyna Sanguszkówna, córka Hieronima i Konstancji Sapieżanki, ślub 19 II 1697, zm. 24 III 1756
Dzieci: z 1) Joanna 1. v. Rajecka, 2. v. Tyszkowska
z 3) Karol Józef, Kazimierz, Jan, Anna, Michał, Franciszek, Jozafat, Konstancja, Ignacy
1681 cześnik lit., 1684 krajczy lit., 1699 wojewoda miński, 1709 wojewoda brzeski lit.

Sapiehowie Kodeńscy 162. KRYSTYNA ROZALIA, córka Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej
☼ 22 X 1657
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 163. LEONA, córka Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej
☼ 9 IV 1660
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 164. ALEKSANDRA CECYLIA, córka Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej
☼ 22 XI 1663
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 165. ANDRZEJ FRANCISZEK, syn Krzysztofa Franciszka i Heleny kn. Sołomereckiej
☼ 22 XI 1655
† 1681 (z ran na wojnie tureckiej)
Zona: Joanna Chodkiewiczówna, córka Hieronima Karola i Izabeli Lackiej, ślub 1676, zm. po 1684
Dzieci: Bezpotomny
Starosta czerwonogrodzki, rotmistrz królewski

Sapiehowie Kodeńscy 166. ANNA, córka Kazimierza Mikołaja i Katarzyny Wojnianki
☼ ?
† po 1680
Mężowie: 1) Franciszek Jan Leśniowolski, starosta brański, zm. 1653
2) Feliks Zygmunt Parys, kasztelan lubelski

Sapiehowie Kodeńscy 167. BARBARA, córka Kazimierza Mikołaja i Katarzyny Wojnianki
☼ ?
† 1669
Mąż: Kazimierz Eustachy Wołłowicz, stolnik lit.

Pokolenie VIII

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 168. JERZY, syn Mikołaja Krzysztofa i Zuzanny Korwin Gosiewskiej
☼ ?
† 1667
Żona: Bezżenny
Pułkownik królewski; podobno poseł przy dworze hiszpańskim (tam też miał umrzeć)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 169. ANNA, córka Mikołaja Krzysztofa i Zuzanny Korwin Gosiewskiej
☼ ? niepełnoletnia w 1665
† 1667, pochowana w kośc. św. Kazimierza w Wilnie albo w Hłusku

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 170. JERZY STANISŁAW, syn Kazimierza Jana i Krystyny Hlebowiczówny [s. 388]
☼ przed 12 XI 1668
† 12 X 1732 w Warszawie, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żony: 1) Izabela Połubińska, córka kn. Aleksandra Hilarego i Zofii Wołodkowiczówny, ślub 1685, † 13/14 III 1720
2) Teodora Sołtanówna (Pereświt), córka Samuela i Eleonory Hylzenówny, ślub 1724, † 1774
Dzieci: z 1) Antoni Kazimierz, Teresa Krystyna Pacowa, Benedykta Tyszkiewiczowa, Salomea Anna 1. v. Szczuka, 2. v. Nowosielska, 3. v. Radziwiłłowa, Anna, Aleksandra
z 2) Krystyna Róża Massalska, Teresa
1686 stolnik lit., 1706-1709 wojewoda trocki z nominacji S. Leszczyńskiego, 1732 wojewoda mścisławski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 171. MICHAŁ FRANCISZEK, syn Kazimierza Jana i Krystyny Hlebowiczówny [s. 395]
☼ 1670
† 18/19 XI 1700 (rozsiekany po bitwie pod Olkienikami), pochowany w kośc. św. Kazimierza w Wilnie
Żona: Bezżenny
1690 koniuszy lit., 1698 generał artylerii lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 172. ALEKSANDER PAWEŁ, syn Kazimierza Jana i Krystyny Hlebowiczówny [s. 398]
☼ 8 IX 1672
† 4 I 1734, pochowany u Trynitarzy w Wilnie
Zona: Maria Krystyna de Bethune, córka Franciszka i Marii Ludwiki de la Grange d’Arquien, ślub 20 IV 1691, † 5 VIII 1772 (1. mąż Stanisław Radziwiłł)
Dzieci: Ludwika 1. v. Wielopolska, 2. v. Potocka, Kazimierz Leon Karol, Józef Stanisław, Michał Antoni
1692 cześnik lit., 1692 marszałek nadworny, 1698-1703 i 1713 marszałek w. lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 173. KATARZYNA SCHOLASTYKA, córka Kazimierza Jana i Krystyny Hlebowiczówny
☼ przed 1674
† 6 lub 8 III 1720, pochowana w kośc. św. Piotra w Krakowie
Mąż: Stefan Mikołaj Branicki (h. Gryf), ślub 20 IV 1687

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 174. MICHAŁ JÓZEF, syn Benedykta Pawła i Izabeli Tarłówny [s. 404]
☼ 1670
† 6 III 1738 w Chalons, pochowany w Siemiatyczach
Zona: Teresa Maria Wielopolska, córka Jana i Marii de la Grange d’Arquien, ślub 10 VIII 1700, † 29 III 1721
Dzieci: Benedykt August, Józef Fryderyk
1687 cześnik, 1692 strażnik w. lit. 1698 pisarz polny lit., 1710 generał major wojsk lit., 1728 wojewoda podlaski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 175. FRANCISZEK KAROL, syn Benedykta Pawła i Izabeli Tarłówny
☼ 1672
† 1680
Tytułowany jest dzierżawcą retowskim

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 176. KAZIMIERZ JÓZEF, syn Benedykta Pawła i Izabeli Tarłówny
☼ ?
† 1749, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Bezżenny
1718 starosta olkienicki i jałowski; służył w wojsku francuskim

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 177. JAN KAZIMIERZ, syn Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej [s. 412]
☼ ?
† 22 II 1730, pochowany w Radlinie
Żona: Ludwika Maria Opalińska, córka Piotra i Katarzyny Przyjemskiej, ślub 1699, † 9 I 1719
Dzieci: Piotr Paweł, Andrzej, Kazimierz Antoni, N. (córka), Paweł, Michał Antoni, Franciszek Antoni, Katarzyna Ludwika 1. v. Sapieżyna, 2. v. Żywny
1706 starosta generalny Wielkopolski, 1708-1709 hetman w. lit. (z nominacji S. Leszczyńskiego), 1726 feldmarszałek rosyjski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 178. BARBARA, córka Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej
☼ 1673
† 1702, pochowana u Wizytek w Krakowie
Wizytka w Krakowie, wstąpiła 11 X 1690 (im. zak. Maria)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 179. JÓZEF FRANCISZEK, syn Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej [s. 421]
☼ 1679
† 11 V (lub 11 IV) 1744 w Pratulinie, pochowany w Boćkach
Żona: Krystyna Branicka (h. Gryf), córka Stefana i Katarzyny Sapieżanki, ślub 1709, † 1761
Dzieci: Teresa 1. v. Radziwiłłowa, 2. v. Potocka, Tadeusz, Tadeusz
1710 generał major wojsk lit., 1713 podskarbi nadworny lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 180. FRANCISZKA IZABELA, córka Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej
☼ ?
† 1760 lub 1764
Mąż: Jakub Henryk Flemming, feldmarszałek saski, ślub 9 V II1702 w Trzebnicy

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 181. JERZY FELICJAN, syn Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej [s. 425]
☼ luty 1680?
† 3 IX 1750, pochowany w Siemiatyczach
Zona: Katarzyna Radomicka, córka Macieja, ślub 1706
Dzieci: Marianna 1. v. Koźmińska, 2. v. Dąmbska, Krystyna
Starosta wilkijski, 1708-1709 kuchmistrz lit., 1742 wojewoda mścisławski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 182. KATARZYNA, córka Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej
☼ 1680
† 1693

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 183. ZOFIA, córka Franciszka Stefana i Anny Krystyny Lubomirskiej
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 184. ADAM, syn Mikołaja Leona i Anny Charlęskiej
☼ ?
† 1680

Sapiehowie Kodeńscy 185. JOANNA, córka Mikołaja Leona i Anny Charlęskiej
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 186. N., syn Mikołaja Leona i Anny Charlęskiej
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 187. JAN FRYDERYK, syn Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny [s. 429]
☼ 18 X 1680
† 6 VII 1751, pochowany w Kodniu
Żona: Konstancja Radziwiłłówna, ślub 9 III 1717, zm. 6 XII 1756
Dzieci: Bezpotomny
1711 kasztelan miński, 1716 kasztelan trocki, 1735 kanclerz w. lit.

Sapiehowie Kodeńscy 188. JUSTYNA ANNA, córka Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny
☼ 29 IX 1681 w Kodniu
† po 1752
Mąż: Józef Stefan Krasicki, kasztelan halicki, ślub 26 VII 1703

Sapiehowie Kodeńscy 189. LUDWIKA HELENA, córka Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny
☼ 8 IV 1683 w Kodniu
† 1749
Benedyktynka w Staniątkach, wstąpiła ok. 1697 (im. zak. Scholastyka)

Sapiehowie Kodeńscy 190. CECYLIA ZOFIA, córka Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny
☼ 24 I 1688
† 10 IV 1762 w Możejkowie
Mężowie: 1) Jan Karol Chodkiewicz, ślub 1710, zm. 1712
2) Michał Tyzenhauz, podkomorzy wileński, ślub 1724 (1. żona Anna Czerniawska, 2. żona Anna Pacówna)

Sapiehowie Kodeńscy 191. MIKOŁAJ FRANCISZEK, syn Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny
☼ 11 II 1689
† 2 VII 1716, pochowany w Kodniu
Żona: Bezżenny
Starosta mścisławski

Sapiehowie Kodeńscy 192. KONSTANCJA, córka Kazimierza Władysława i Franciszki Kopciówny
☼ 14 II 1690
† 1692

Sapiehowie Kodeńscy 193. JAN, syn Kazimierza Władysława i Anny Fredrowny
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 194. N., córka Kazimierza Władysława i Anny Fredrówny
☼ ?
† 1753

Sapiehowie Kodeńscy 195. JOANNA, córka Władysława Jozafata i Urszuli Daniłowiczówny
☼ 23 VI 1678
† przed 1726
Mężowie: 1) Krzysztof Dunin Rajecki, ślub 1710, zm. 1710
2) Stanisław Tyszkowski, podstoli brzeski lit., ślub 1716?

Sapiehowie Kodeńscy 196. KAROL JÓZEF, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny [s. 436]
☼ ?
† 10 III 1768 w Wisznicach
Żona: Marianna Firlejówna, ślub 1722, zm. 21 X 1737
Dzieci: Bezpotomny
1730 pisarz polny lit., 1748 wojewoda brzeski lit.

Sapiehowie Kodeńscy 197. KAZIMIERZ, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ ?
† 14 X 1736 w Wisznicach i tam pochowany
Żona: Bezżenny
Służył w chorągwi swego stryja Aleksandra

Sapiehowie Kodeńscy 198. JAN, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 199. ANNA, córka Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ 18 IV 1700
† 4 VII 1703?

Sapiehowie Kodeńscy 200. MICHAŁ, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 201. FRANCISZEK, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 202. JOZAFAT, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ 1707
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 203. KONSTANCJA, córka Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny
☼ ?
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 204. IGNACY, syn Władysława Jozafata i Krystyny Sanguszkówny [s. 439]
☼ ?
† 15 IV 1758 w Różanie, pochowany w Wisznicach
Żona: Anna Krasicka, córka Karola, ślub 1732 (wg Sapiehów), zm. 22 X 1751 (1. mąż Antoni Cetner)
Dzieci: Jan, Józef, Kacper Melchior Baltazar, N. i N. (synowie bliźniacy), N. (córka), Franciszek Ksawery, Kajetan Michał
1740 cześnik lit., 1744 podskarbi nadworny lit., 1750 wojewoda mścisławski

Pokolenie IX

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 205. TERESA KRYSTYNA, córka Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej
☼ 1686
† 1713
Mąż: Krzysztof Pac, pisarz w. lit., ślub 1712

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 206. ANTONI KAZIMIERZ, syn Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej [s. 441]
☼ 1689
† 16 V 1739, pochowany w Dereczynie
Żona: Rachela Teresa Wyhowska, córka Daniela i Teresy Druckiej Sokolińskiej, ślub 1717, † 23 XI 1739 (1. mąż Karol Ogiński)
Dzieci: Bezpotomny
1710 starosta merecki, 1737 kasztelan trocki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 207. BENEDYKTA, córka Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej
☼ ?
† 1724/25, pochowana w kośc. Misjonarzy w Wilnie
Mąż: Jerzy Tyszkiewicz, ciwun wileński, ślub 1716

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 208. SALOMEA ANNA, córka Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej
☼ ?
† 22 XII 1774 (wg Sapiehów 1 III 1775), pochowana u Trynitarzy na Antokolu w Wilnie
Mężowie: 1) Jan Antoni Szczuka, podkanclerzyc lit., ślub 23 IV 1724 w Grodnie
2) Leon Nowosielski, starosta luboszański, ślub 1726, † 1741
3) Jerzy Radziwiłł, wojewoda nowogródzki, ślub 6 II 1742, † 1754

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 209. ANNA, córka Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej
☼ ?
† ? (jako dziecko)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 210. ALEKSANDRA, córka Jerzego Stanisława i Izabeli Połubińskiej
☼ ?
† po 1728
Bernardynka w Słonimiu

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 211. KRYSTYNA RÓŻA, córka Jerzego Stanisława i Teodory Sołtanówny
☼ ?
† 1772 u Klarysek w Wilnie
Mąż: Kazimierz kn. Massalski, podczaszy lit., ślub 1745, † (obłąkany) 1777

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 212. TERESA, córka Jerzego Stanisława i Teodory Sołtanówny
☼ ?
† po 1732

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 213. LUDWIKA MARIA, córka Aleksandra Pawła i Marii Krystyny de Bethune
☼ 4 V 1695
† 1766 w Krakowie i tam pochowana w kośc. NMP in Circulo
Mężowie: 1) Aleksander Dominik Wielopolski, starosta opoczyński, ślub 11 X I 1711
2) Antoni Michał Potocki, wojewoda bełski, ślub 1727

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 214. KAZIMIERZ LEON KAROL, syn Aleksandra Pawła i Marii Krystyny de Bethune [s. 446]
☼ 28 III 1697 w Warszawie
† 30 V 1738 we Wschowie, pochowany w Siemiatyczach
Żona: Karolina Teresa Radziwiłłówna, ślub 1727, † 27 IV 1765 (2. mąż Józef A. Jabłonowski)
Dzieci: Aleksander Michał, Michał Ksawery, Anna Paulina Jabłonowska, Marianna
1725 generał artylerii lit., 1735 wojewoda brzeski lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 215. JÓZEF STANISŁAW, syn Aleksandra Pawła i Marii Krystyny de Bethune [s. 449]
☼ 16 I 1708 w Gdańsku
† 4 XII 1754, pochowany w katedrze w Wilnie
1736 biskup koadiutor wileński, 1737 referendarz duchowny lit., 1740 proboszcz trocki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 216. MICHAŁ ANTONI, syn Aleksandra Pawła i Marii Krystyny de Bethune [s. 455 żony s. 463]
☼ 10 lub 12 III 1711
† 11 X 1760 w Słonimiu, pochowany w Królewcu w Berezie Kartuskiej
Zony: 1) Katarzyna Ludwika Sapieżanka, córka Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej, ślub 29 VI 1733, rozw. 1745, † 1779 (2. mąż Żywny von Lilienhoff)
2) Tekla Róża Radziwiłłówna, córka Karola Stanisława i Anny Sanguszkówny, ślub 1745, † 25 XI 1747 (1. mąż Flemming, 2. mąż Wiśniowiecki)
3) Aleksandra Czartoryska, córka Michała i Eleonory de Waldstein, ślub 21 XI 1748, † 28 VIII 1798 (2. mąż Michał Ogiński)
Dzieci: z 1) Jan, N.
1739 łowczy, 1746 wojewoda podlaski, 1752 podkanclerzy lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 217. BENEDYKT AUGUST, syn Michała Józefa i Teresy Wielopolskiej
☼ ?
† 20 VI 1730, pochowany u Pijarów w Warszawie
Żona: Bezżenny
Starosta mielnicki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 218. JÓZEF FRYDERYK, syn Michała Józefa i Teresy Wielopolskiej
☼ w lipcu 1717
† w czerwcu 1732 (popełnił samobójstwo)
Żona: Bezżenny
Starosta mielnicki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 219. PIOTR PAWEŁ, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej [s. 465]
☼ 28 I 1701 w Dreźnie
† 23 I 1771 w Żilinie, pochowany w Radlinie lub Zielonce
Żony: 1) Zofia Skawrońska, córka Karola i Marii, ślub 19 XI 1727 † 4 I I 1739
2) Joanna Sułkowska, córka Aleksandra Józefa i Franciszki Stein-Jettingen, ślub 17 VII 1751, † 16 I 1800
Dzieci: z 1) Jacek, Jan Józef Kalasanty
1732 stolnik lit., 1744 wojewoda smoleński

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 220. ANDRZEJ FRANCISZEK, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ 1702?
† ?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 221. KAZIMIERZ ANTONI, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ 13 I 1704
† 9 IV 1705

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 222. N., córka Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ w sierpniu 1707
† ?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 223. PAWEŁ, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ 13 IX 1714
† 7 II 1737
Żona: Bezżenny
Starosta sokołowski

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 224. MICHAŁ ANTONI, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ 23 IV 1716
† 1716

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 225. FRANCISZEK ANTONI, syn Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej
☼ ?
† 1731
Przełożony cystersów w Koprzywnicy i koadiutor opactwa w Lądzie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 226. KATARZYNA LUDWIKA (KATINKA), córka Jana Kazimierza i Ludwiki Opalińskiej [s. 463]
☼ 14 I 1718 w Koźminie
† 2 III 1779 w Lilienhoff, pochowana w Freyhan (Cieszkowie)
Mężowie: 1) Michał Antoni Sapieha Roż. [216], ślub 29 VI 1733, rozw. 18 IX 1743
2) Albert Paweł Żywny, ślub 12 V 1745.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 227. TERESA, córka Józefa Franciszka i Krystyny Branickiej (h. Gryf)
☼ ok. 1723
† 1777
Mężowie: 1) Hieronim Florian Radziwiłł, ślub 1739, rozw. przed 1745
2) Joachim Potocki, ślub 1752

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 228. TADEUSZ, syn Józefa Franciszka i Krystyny Branickiej (h. Gryf)
☼ ?
† ?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 229. TADEUSZ, syn Józefa Franciszka i Krystyny Branickiej (h. Gryf)
☼ ?
† ?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 230. MARIANNA, córka Jerzego Felicjana i Katarzyny Radomickiej
☼ ?
† 1794, pochowana w kośc. Zbawiciela we Wschowie
Mężowie: 1) Ignacy Koźmiński, starosta wschowski, ślub 1740 (zasieczony przez żonę w zajeździe na Olębok, gdzie przebywał)
2) Ludwik Dąmbski, wojewoda brzeski kuj., † 1782 (złe języki mówią, że z otrucia)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 231. KRYSTYNA, córka Jerzego Felicjana i Katarzyny Radomickiej
☼ ?
† w czerwcu 1773

Sapiehowie Kodeńscy 232. JAN, syn Ignacego i Anny Krasickiej [s. 441 żony s.475]
☼ 7 I 1732
† 13 XI 1757 w Nieświeżu, pochowany w Kodniu
Żona: Elżbieta Branicka (h. Korczak), córka Piotra i Walerii Szembekówny, ślub 13 VI 1756, zm. 1800 (1. mąż Jan Józef Sapieha Roż [247])
Dzieci: Kazimierz Nestor
Po bezdzietnym kanclerzu Janie Fryderyku dziedziczy Kodeń, aby go zatrzymać w rękach Sapiehów
1753 pułkownik, 1757 generał major wojsk koronnych

Sapiehowie Kodeńscy 233. KACPER MELCHIOR BALTAZAR, syn Ignacego i Anny Krasickiej
☼ 6 I 1734
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 234,235. N. i N., synowie (bliźniacy) Ignacego i Anny Krasickiej
☼ w styczniu 1736
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 236. JÓZEF, syn Ignacego i Anny Krasickiej [s. 483 żony s. 486]
☼ w czerwcu 1737
† 101 1792 w Lachowcach, pochowany w Kodniu
Żona: Teofila Strzeżysława (Strzyżysłowa) Jabłonowska, córka Józefa Aleksandra i Karoliny Radziwiłłówny, ślub ok. 1761, zm. 1816
Dzieci: Aleksander Antoni, Anna (Tekla)
1766 krajczy lit., 1769 regimentarz generalny lit. konfederacji barskiej

Sapiehowie Kodeńscy 237. N., córka Ignacego i Anny Krasickiej
☼ 2 IV 1742
† w grudniu 1749

Sapiehowie Kodeńscy 238. FRANCISZEK KSAWERY, syn Ignacego i Anny Krasickiej [s. 489]
☼ 1747 (wg Sapiehów)
† 30 I 1806 (wg Sapiehów) w Cienkowcach, pochowany w Bazalii
Żony: 1) Teresa Suffczyńska, córka Michała i Domiceli Kuropatnickiej, ślub 1768, rozw. przed 1796 (2. mąż Rafał Wolski)
2) Kasylda Załęska, córka Macieja, ślub 23 VII 1796, zm. 25 VIII 1807
Dzieci: z 1) Janusz Aleksander, Mikołaj, Paweł, Aleksander, Tekla Cetnerowa, Anna Agnieszka Mierowa, Barbara
1768 rtm. kaw. nar., 1790-1793 wojewoda smoleński, 1793 wojewoda merecki

Sapiehowie Kodeńscy 239. KAJETAN MICHAŁ, syn Ignacego i Anny Krasickiej [s. 491]
☼ 13 II 1749 w Kodniu
† 23 V 1771 (zginął w bitwie pod Lanckoroną), pochowany w Kalwarii Zebrzydowskiej
Żona: Bezżenny
1769 marszałek połocki konfederacji barskiej

Pokolenie X

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 240. ANNA PAULINA, córka Kazimierza Leona i Karoliny Radziwiłłówny
☼ 22 VI 1728
† 7 II 1800, pochowana w Ostrogu
Mąż: Jan Kajetan Jabłonowski, wojewoda bracławski, ślub 1750, † 1764

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 241. ALEKSANDER MICHAŁ, syn Kazimierza Leona i Karoliny Radziwiłłówny [s. 497 żony s. 505]
☼ 12 IX 1730 w Wilnie
† 28 V 1793 w Warszawie, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Magdalena Lubomirska, córka Antoniego Benedykta i Anny Ożarowskiej, ślub 29 I 1757, † 1780 (1. mąż Józef Lubomirski)
Dzieci: Kazimierz, Anna Teofila 1. v. Sanguszkowa, 2. v. Potocka, Karolina 1. v. Potocka, 2. v. Sołtykowa, Marianna Katarzyna 1. v. Sołłohubowa, 2. v. Puzynina, Amelia (Emilia) Jelska, Franciszek
1748 płk reg. piesz., 1750 podskarbi nadw., 1753 wojewoda połocki, 1762 hetman polny lit., 1775 kanclerz w. lit., 1792 marszałek konfederacji targowickiej na Litwie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 242. MARIANNA, córka Kazimierza Leona i Karoliny Radziwiłłówny
☼ 5 I 1732
† 27 I 1733

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 243. MICHAŁ KSAWERY, syn Kazimierza Leona i Karoliny Radziwiłłówny [s. 507]
☼ 3 XII 1735 w Wysokiem Lit.
† 24 XI 1766 w Białymstoku, pochowany: ciało w Berezie Kartuskiej, wnętrzności w Białymstoku, serce w Wysokiem Lit.
Żona: Bezżenny
1756 generał major wojsk lit., 1759 krajczy lit.

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 244. JAN, syn Michała Antoniego i Katarzyny Sapieżanki
☼ 1735
† 1737

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 245. N., Michała Antoniego i Katarzyny Sapieżanki
☼ ?
† ?

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 246. JACEK, syn Piotra Pawła i Zofii Skawrońskiej
☼ 1730
† 1730

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 247. JAN JÓZEF KALASANTY, syn Piotra Pawła i Zofii Skawrońskiej [żony s. 575]
☼ 1734
† 1761 (wg Dworzaczka)
Żona: Elżbieta Branicka (h. Korczak), ślub 18 II 1753, rozw. 14 II 1755, † 1800 (2. mąż Jan Sapieha Kod. [232])
Dzieci: Bezpotomny
1756 starosta sokołowski i gorzdowski

Sapiehowie Kodeńscy 248. KAZIMIERZ NESTOR, syn Jana i Elżbiety Branickiej (h. Korczak) [s. 509]
☼ 14 II 1757
† 1798 w Wiedniu, pochowany w Kodniu
Żona: Anna Cetnerówna, córka Ignacego i Ludwiki Potockiej, ślub 1782, rozw 1784, zm. 6 I 1814 (1. v. Sanguszkowa, 3. mąż K. Lotaryński ks. d’Elboeuf et de Lambese)
Dzieci: Bezpotomny
1773 generał artylerii lit., 1788-1792 marszałek konfederacji lit.

Sapiehowie Kodeńscy 249. ALEKSANDER ANTONI, syn Józefa i Teofili Jabłonowskiej [s. 538 żony s. 543]
☼ 3 IX 1773 w Strasburgu
† 8 IX 1812 w Dereczynie, pochowam w Kodniu
Żona: Anna Zamoyska, córka Andrzeja i Konstancji Czartoryskiej, ślub 10 VI. 1794, sep. 1809, zm. 26 XI 1859
Dzieci: Anna Czartoryska, Leon Ludwik, Leon
Przyrodnik, mecenas, podróżnik, polityk, szambelan ces. Napoleona

Sapiehowie Kodeńscy 250. ANNA (TEKLA), córka Józefa i Teofili Jabłonowskiej
☼ 8 IV 1775
† 1 II 1794

Sapiehowie Kodeńscy 251. JANUSZ ALEKSANDER, syn Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ 11 VII 1775 w Bazalii
† 27 II 1825 w Zazulińcach, pochowany w Bazalii
Żona: Honorata Mlodecka, córka Józefa Marcina i Domiceli Krasickiej, ślub 1803, zm. 1848
Dzieci: Marcin, Domicela, Julianna Zaleska, Anna
Marszałek starokonstantynowski, kawaler maltański

Sapiehowie Kodeńscy 252. MIKOŁAJ, syn Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ 1779
† 23 XI 1843, pochowany w Tomaszpolu
Żona: Idalia Potocka, córka Szczęsnego i Józefiny Mniszchówny, ślub 1806, zm. 1859
Dzieci: Pelagia Czacka, Teresa Potocka, Idalia Czorba
Podpułkownik w armii Ks. Warszawskiego, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, kawaler maltański

Sapiehowie Kodeńscy 253. PAWEŁ, syn Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ 1781
† 2 I 1855 w Warszawie i tam pochowany
Żona: Pelagia Róża Potocka, córka Szczęsnego i Józefiny Mniszchówny, ślub 1806, zm. 12 III 1846 (1. mąż Franciszek Sapieha Roż [263])
Dzieci: Ksawery, Leon
1807 podpułkownik w armi francuskiej, marszałek szlachty guberni augustowskiej, kawaler maltański

Sapiehowie Kodeńscy 254. ALEKSANDER, syn Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ po 1781
† po 1800 (w wieku 19 lat)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 255. TEKLA, córka Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ ?
† ?
Mąż: Ignacy Cetner, starosta mścisławski, ślub 29 XI 1792 we Lwowie

Sapiehowie Kodeńscy 256. ANNA AGNIESZKA, córka Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ ?
† ?
Mąż: Józef Mier, wojewoda pomorski, ślub 1796

Sapiehowie Kodeńscy 257. BARBARA, córka Franciszka Ksawerego i Teresy Suffczyńskiej
☼ ?
† 28 IV 1780, pochowana w Bazalii
Mąż: Niezamężna

Pokolenie XI

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 258. KAZIMIERZ, syn Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej
☼ we wrześniu 1757
† w sierpniu 1758

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 259. ANNA TEOFILA, córka Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej
☼ 10 IX 1758 w Wysokiem Lit.
† 29 X I 1813, pochowana w Baranowie
Mężowie: 1) Hieronim Sanguszko, ślub 19 II 1774, rozw. 1778
2) Seweryn Potocki, ślub 1786

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 260. KAROLINA, córka Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej
☼ 1759
† 1814 w Chlewiskach
Mężowie: 1) Teodor Potocki, wojewoda bełski, rozw. 1788
2) Stanisław Sołtyk, stolnik koronny, senator

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 261. MARIANNA KATARZYNA, córka Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej
☼ 1760
† ?
Mężowie 1) Jan Sołłohub, ślub 1777, rozw. 1778
2) Ignacy Puzyna, starosta dziwoniski, ślub 1780, separ. 1787

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 262. AMELIA (EMILIA), córka Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej
☼ 17 XII 1762
† 12 IV 1835, pochowana w kośc. św. Michała w Wilnie
Mąż: Franciszek Jelski, podkomorzy starodubowski, ślub 1780, † 1821

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 263. FRANCISZEK, syn Aleksandra Michała i Magdaleny Lubomirskiej [s. 545]
☼ 28 VIII 1772 w Warszawie
† 30 V 1829 w Dereczynie, pochowany w Berezie Kartuskiej
Żona: Pelagia Potocka, ślub 1793 w Grodnie, rozw. przed 1806, † 12 III 1846 (2. mąż Paweł Sapieha Kod. [253])
Dzieci: Eustachy Kajetan, Aniela Zamoyska
1793 generał artylerii lit., starosta uszpolski

Sapiehowie Kodeńscy 264. ANNA, córka Aleksandra Antoniego i Anny Zamoyskiej
☼ 1798
† 1864 w Paryżu, pochowana w Sieniawie
Mąż: Adam Czartoryski, ślub 15 IX 1817, zm. 1861

Sapiehowie Kodeńscy 265. LEON LUDWIK, syn Aleksandra Antoniego i Anny Zamoyskiej
☼ 1801
† ?

Sapiehowie Kodeńscy 266. LEON, syn Aleksandra Antoniego i Anny Zamoyskiej [s. 535 żony s. 563]
☼ 18 IX 1803
† 1878 w Krasiczynie i tam pochowany
Żona: Jadwiga Zamoyska, córka Stanisława i Zofii Czartoryskiej, ślub 19 XII 1825 w Puławach, zm. 29 III 1890
Dzieci: Celestyna, Adam, Maria, Włodzimierz, Zofia, Leon, Teresa, Władysław
Powstaniec 1830/31, 1861 marszałek Sejmu Krajowego, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari

Sapiehowie Kodeńscy 267. MARCIN, syn Janusza Aleksandra i Honoraty Młodeckiej
☼ 1805 w Werbie
† 1843, pochowany w Bazalii
Żona: Maria Brzostowska, córka Michała i Konstancji Krasickiej, ślub 1831
Dzieci: Bezpotomny

Sapiehowie Kodeńscy 268. DOMICELA JULIANNA, córka Janusza Aleksandra i Honoraty Młodeckiej
☼ 10 I 1808
† w marcu 1877 w Krzyważyńcu, pochowana w Zawalijkach
Mąż: Florian Zaleski, ślub 1 X 1830 w Zazulińcach

Sapiehowie Kodeńscy 269. ANNA, córka Janusza Aleksandra i Honoraty Młodeckiej
☼ ok. 1808
† 1891 w Zazulińcach
Mąż: Niezamężna

Sapiehowie Kodeńscy 270. PELAGIA, córka Mikołaja i Idalii Potockiej
☼ 1809
† 23 V III 1892
Mąż: Wiktor Czacki, zm. 1853

Sapiehowie Kodeńscy 271. TERESA, córka Mikołaja i Idalii Potockiej
☼ 1811
† 13 V 1895 w Warszawie
Mąż: Przemysław Potocki, ślub przed 1830

Sapiehowie Kodeńscy 272. IDALIA, córka Mikołaja i Idalii Potockiej
☼ 1813
† 1861 w Warszawie
Mąż: Konstanty Czorba, pułkownik rosyjski, ślub 28 I 1837

Sapiehowie Kodeńscy 273. KSAWERY, syn Pawła i Pelagii Potockiej
☼ 4 X 1807
† 2 VIII 1883 w Biarritz i tam pochowany
Żony: 1) Konstancja Sobańska, córka Hieronima i Karoliny Rzewuskiej, ślub 1835, zm. 1838
2) Ludwika Pacówna, córka Ludwika i Marii Małachowskiej, ślub 1840, zm. 1895
Dzieci: z 1) Paweł, Maria Potocka
z 2) Ludwik, Ksawery Franciszek, Leon
Oficer kirasjerów podolskich

Sapiehowie Kodeńscy 274. LEON, syn Pawła i Pelagii Potockiej
☼ 9 V III 1811
† 17 XI 1884 we Florencji i tam pochowany
Żona: Joanna Tyszkiewiczówna, córka Michała i Joanny Karpówny, ślub 1836, zm. 1873
Dzieci: Leontyna Czacka, Pelagia Radziwiłłowa
Kamerjunkier rosyjski

Pokolenie XII

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 275. EUSTACHY KAJETAN, syn Franciszka i Pelagii Potockiej [s. 565]
☼ 7 VIII 1797 w Werkach
† 16 XI lub 4 IX 1860 w Paryżu, pochowany na cm. Montmartre
Żony: 1) Mary Patten Bold, ślub 21 XII 1822, † 1824
2) Róża Mostowska, córka Tadeusza i Marii Anny Potockiej, ślub 1842, † 1864 (N) Clarissa Ferre, córka Karola Mikołaja i Franciszki Mignard
Dzieci: z 2) Maria Branicka (h. Korczak), Jan Paweł (N) Eustachy Franciszek (usynowiony)
Powstaniec 1830/31, emigrant, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, 1824 naturalizowany w Anglii

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 276. ANIELA, córka Franciszka i Pelagii Potockiej
☼ 1801
† 2 X 1855 w Krośniewicach
Mąż: Konstanty ord. Zamoyski, ślub 1827

Sapiehowie Kodeńscy 277. CELESTYNA, córka Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1827
† 1834

Sapiehowie Kodeńscy 278. ADAM, syn Leona i Jadwigi Zamoyskiej, «Czerwony Książę» [s. 567]
☼ 4 XII 1828 w Warszawie
† 20/21 VII 1903 w Reichenhall, pochowany w Krasiczynie
Żona: Jadwiga Sanguszkówna, córka Władysława i Izabeli Lubomirskiej, ślub 22 IV 1852, zm. 1918
Dzieci: Władysław Leon, Maria Jadwiga Żółtowska, Leon Paweł, Helena Stadnicka, Paweł, Jan, Adam Stefan
Polityk, poseł do Sejmu Krajowego, kawaler Orderu Złotego Runa

Sapiehowie Kodeńscy 279. MARIA, córka Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1831
† 1835

Sapiehowie Kodeńscy 280. WŁODZIMIERZ, syn Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1832
† 1833

Sapiehowie Kodeńscy 281. ZOFIA, córka Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1834
† 1850

Sapiehowie Kodeńscy 282. LEON, syn Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1836
† 1837

Sapiehowie Kodeńscy 283. TERESA, córka Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1839
† 1859, pochowana w Krasiczynie
Mąż: Niezamężna

Sapiehowie Kodeńscy 284. WŁADYSŁAW, syn Leona i Jadwigi Zamoyskiej
☼ 1846
† 1849

Sapiehowie Kodeńscy 285. PAWEŁ, syn Ksawerego i Konstancji Sobańskiej
☼ 1836 w Wysokiem Lit.
† 27 VII 1873, pochowany w Wysokiem Lit.
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 286. MARIA, córka Ksawerego i Konstancji Sobańskiej
☼ 27 XII 1837 w Wysokiem Lit.
† 29 III 1923 w Paryżu, pochowana w Biarritz
Mąż: Stanisław Potocki, ślub 2 V 1855 w Wysokiem Lit., sep.

Sapiehowie Kodeńscy 287. LUDWIK, syn Ksawerego i Ludwiki Pacówny
☼ 25 XI 1841 w Wysokiem Lit.
† 20 XI 1937, pochowany w Biarritz
Żona: Marta Elżbieta Monchet, ślub 1 VII 1921, zm. 1935
Dzieci: Celina Henrietta Candela

Sapiehowie Kodeńscy 288. KSAWERY FRANCISZEK, syn Ksawerego i Ludwiki Pacówny
☼ 24 V 1843 w Wysokiem Lit.
† 8 X 1889 w Paryżu, pochowany w Biarritz
Żona: Bezżenny
Procesował się ze szwagrem Stanisławem Potockim; na ten temat dwie broszury z 1884 r. pt. Affaire Potocki-Sapieha

Sapiehowie Kodeńscy 289. LEON, syn Ksawerego i Ludwiki Pacówny
☼ 20 IX 1851 w Wysokiem Lit.
† 21 V 1904 w Biarritz i tam pochowany
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 290. LEONTYNA (LEONIA), córka Leona i Joanny Tyszkiewiczówny
☼ 2 I 1843
† 14 X 1901 w Paryżu
Mąż: Władysław Czacki, ślub 10 V 1862, zm. 1873
Córka Maria (Miriam) wniosła w rodzinę męża (markiz Gicquel des Touches) dużo pamiątek sapieżyńskich

Sapiehowie Kodeńscy 291. PELAGIA, córka Leona i Joanny Tyszkiewiczówny
☼ 2 XI 1844 w Warszawie
† 25 I 1929 w Rzymie, pochowana we Florencji
Mąż: Ferdynand Radziwiłł, ślub 19 VII. 1864

Pokolenie XIII

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 292. EUSTACHY FRANCISZEK, syn Eustachego Kajetana i Clarissy Ferre
☼ 7 X 1836 w Paryżu
† 23 XII 1909 w Neuilly i tam pochowany
Żona: Adela Clarissa Caron (ps. aktorski Giovanna White), córka Franciszka i Clarissy Blanc
Dzieci: Jan Eustachy
Służył w marynarce francuskiej do 1865

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 293. MARIA, córka Eustachego Kajetana i Róży Mostowskiej
☼ 18 IX 1843 w Paryżu
† 10 XII 1919
Mąż: Władysław Branicki (h. Korczak), ślub 1862

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 294. JAN PAWEŁ, syn Eustachego Kajetana i Róży Mostowskiej
☼ 17 VI 1847 w Paryżu
† 25 X 1901 w Biłce i tam pochowany
Żona: Seweryna Uruska, córka Seweryna i Hermancji Tyzenhauzówny, ślub 1877, † 1931
Dzieci: Jan Seweryn, Hermancja Przezdziecka, Eustachy Kajetan, Maria Zamoyska, Wanda Jadwiga Dzieduszycka, Seweryna Vogel Eysern, Zofia Czarkowska-Golejewska
Oficer 5 p. dragonów angielskiej gwardii królewskiej

Sapiehowie Kodeńscy 295. WŁADYSŁAW LEON, syn Adama i Jadwigi Sanguszkówny [s. 576]
☼ 30 V 1853 w Krasiczynie
† 29 IV 1920 we Lwowie, pochowany w Krasiczynie
Żona: Elżbieta Potulicka, córka Kazimierza i Marii Zamoyskiej, ślub 30 VI 1881, zm. 1948
Dzieci: Kazimierz, Leon, Józef, Aleksander, Adam Zygmunt, Władysław, Andrzej Józef, Stanisław, Anna Bielska, Teresa Drucka Lubecka
Poseł do Sejmu Krajowego i do Rady Państwa w Wiedniu

Sapiehowie Kodeńscy 296. MARIA JADWIGA, córka Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 1855 w Krakowie
† 1929
Mąż: Stanisław Żółtowski, ślub 1877 w Krasiczynie

Sapiehowie Kodeńscy 297. LEON PAWEŁ, syn Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 14 VIII 1856
† 8 II 1893 w Bilczach
Żona: Teresa Sanguszkówna, córka Pawła i Marii Borch, ślub 1883, zm. 1954
Dzieci: Maria Szeptycka, Jadwiga Szembekowa, Paweł, Elżbieta
Poseł do Sejmu Krajowego 1887-1889

Sapiehowie Kodeńscy 298. HELENA, córka Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 1857 w Krasiczynie
† 1947
Mąż: Edward Stadnicki, ślub 1881 w Krasiczynie

Sapiehowie Kodeńscy 299. PAWEŁ, syn Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 1 IX 1860 w Gumniskach
† 31 V 1934 w Siedliskach
Żona: Matylda ks. Windischgraetz, córka Ludwika i Walerii Dessewffy de Czernek-et-Tarkoe, ślub 14 III 1893 we Lwowie
Dzieci: Elżbieta Maria, Alfred Maria, Maria Jadwiga, Paweł Maria, Matylda Maria Osterwina
Poseł do Sejmu Krajowego, 1919 pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Sapiehowie Kodeńscy 300. JAN, syn Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 27 I 1865 w Heidelbergu
† 29 IX 1954 w Nicei, pochowany w Mentonie
Żona: Alicja d’Alton (de domo Probyn) Lady Amhurst, ślub 16 XII 1914
Dzieci: Bezpotomny

Sapiehowie Kodeńscy 301. ADAM STEFAN, syn Adama i Jadwigi Sanguszkówny
☼ 14 V 1867 w Krasiczynie
† 23 VII 1951, pochowany w katedrze na Wawelu
1925 arcybiskup metropolita krakowski, 1946 kardynał

Sapiehowie Kodeńscy 302. CELINA HENRIETTA, córka Ludwika i Marty Monchet
☼ 22 I 1902
† 2 XI 1990
Mąż: Jose Candela y Martin, ślub 1922
Dzięki małżeństwu z córką Celiny Henrietty, Marią Teresą, D. Labarre de Raillicourt napisał swoją pracę Les Sapieha

Pokolenie XIV

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 303. JAN EUSTACHY, syn Eustachego Franciszka i Adeli Clarissy Caron
☼ 1866 w Genui
† 20 VII 1930 w Neuilly
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 304. JAN SEWERYN, syn Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 26 VII 1878 w Biłce
† 1896, pochowany w Biłce
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 305. HERMANCJA, córka Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 4 VII 1879 w Biłce
† 1947
Mąż: Jan Przezdziecki, ślub 1903

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 306. EUSTACHY KAJETAN, syn Jana Pawła i Seweryny Uruskiej [s. 612]
☼ 2 VIII 1881 w Biłce
† 20 II 1963 w Nairobi, pochowany na cm. Langata
Zona: Teresa Lubomirska, córka Andrzeja i Eleonory Husarzewskiej, ślub 17 VI 1909, † 13 V I I 1964
Dzieci: Jan Andrzej, Eleonora Czarniecka, Lew Jerzy, Eustachy Seweryn, Elżbieta
1919 poseł w Wielkiej Brytanii, 1920-1921 minister spraw zagranicznych, poseł do Sejmu RP

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 307. MARIA, córka Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 19 IX 1884
† 28 IX 1969 w Warszawie
Mąż: Maurycy ord. Zamoyski, ślub 18 VII 1906

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 308. WANDA JADWIGA, córka Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 11 II 1890
† 4 XII 1978 w Warszawie
Mąż: Włodzimierz ord. Dzieduszycki

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 309. SEWERYNA, córka Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 22 XII 1894
† 9 II 1968 w Płd. Afryce
Mąż: Henryk Vogel Eysern, ślub 6 VI 1942

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 310. ZOFIA, córka Jana Pawła i Seweryny Uruskiej
☼ 17 VI 1900
† 6 X I 1981 w Londynie
Mąż: Kajetan Tadeusz Czarkowski-Golejewski, ślub 3 IX 1929, rozw. 1942, † 1977

Sapiehowie Kodeńscy 311. KAZIMIERZ, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1882 we Lwowie
† 1909 w Santa Cruz de Tenenfe (utopił się)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 312. LEON, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej [s. 619]
☼ 19 XII 1883 w Krasiczynie
† 27 IX 1944 (zginął pod Rzeszowem)
Żona: Katarzyna Potocka, córka Andrzeja i Krystyny Tyszkiewiczówny, ślub 22 VII 1917 zm. 2 II 1977
Dzieci: Bezpotomny
Poseł do Sejmu RP, podróżnik

Sapiehowie Kodeńscy 313. JÓZEF, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1887
† 15 VIII 1940 w Praya de Rocha,
Żona: Bezżenny pochowany w Portinaó (Portugalia)
Porucznik 8 p. uł. w wojnie 1920 r., podczas I wojny światowej odznaczony Krzyżem Walecznych

Sapiehowie Kodeńscy 314. ALEKSANDER, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1888 w Oleszycach
† 1 VIII 1976 w Nicei
Żony: 1) Elżbieta Hamilton Paine, ślub 1915, zm. 1975
2) Maria von Oppersdorf, ślub 17 I 1976 w Nicei (1. mąż Paweł Florian Sapieha Kod. [323])
Dzieci: z 1) Leon Roman, Karol Władysław
Ochotnik w lotnictwie polskim we Francji w 1917 r. i kapitan pilot w armii Hallera. Ranny w kampanii 1920 r. W czasie II wojny światowej służy jako ochotnik w RAF do listopada 1943 r., odkomenderowany do polskich myśliwców

Sapiehowie Kodeńscy 315. ADAM ZYGMUNT, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1892 w Heluanie (Egipt)
† 1970 w Belgii
Żona: Teresa Sobańska, córka Michała i Ludwiki Wodzickiej, ślub 10 XII 1918 w Krakowie
Dzieci: Zofia Komorowska, Róża Maria, Jadwiga Teresa de San, Stanisław Artur, Michał Ksawery, Maria Ludwika de Hemptine
Porucznik kawalerii, stracił rękę w I wojnie światowej. Po II wojnie emigruje do Kongo Belgijskiego, a później do Belgii; kawaler maltański

Sapiehowie Kodeńscy 316. WŁADYSŁAW, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1893 w Krasiczynie
† 1956 w Mentonie
Żona: Matylda (Ida) Bornemisza de Kaszon, córka Gabora i Matyldy Price, ślub 25 IX 1935 w Budapeszcie (1. mąż Stefan hr. Csaky v. Kórósszeg, 2. mąż Jack Dillon)
Dzieci: Bezpotomny

Sapiehowie Kodeńscy 317. ANDRZEJ JÓZEF, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej [s. 622]
☼ 2 X 1894 w Krasiczynie
† 1945 (zginął na Węgrzech)
Żona: Bezżenny
Emisariusz Komendy Głównej Armi Krajowej; odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari V kl.

Sapiehowie Kodeńscy 318. STANISŁAW, syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1896 w Oleszycach
† 11 I 1919 (zginął w obronie Lwowa)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 319. ANNA, córka Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1901
† 2 IV 1965 (zamordowana w Zairze)
Mąż: Roman Bielski, ślub 1933, zm. 2 IV 1965

Sapiehowie Kodeńscy 320. TERESA, córka Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej
☼ 1905 w Krasiczynie
† 16 I 1995 w Kalifornii
Mąż: Bogdan Drucki Lubecki, ślub 26 XI 1930 we Lwowie

Sapiehowie Kodeńscy 321. MARIA JÓZEFINA, córka Leona Pawła i Teresy Sanguszkówny
☼ 1884
† 1917
Mąż: Stanisław Szeptycki, generał, ślub 7 VI 1905

Sapiehowie Kodeńscy 322. JADWIGA MARIA, córka Leona Pawła i Teresy Sanguszkówny
☼ 1886
† 1972
Mąż: Aleksander Szembek, ślub 27 VI 1916 we Lwowie

Sapiehowie Kodeńscy 323. PAWEŁ FLORIAN, syn Leona Pawła i Teresy Sanguszkówny
☼ 1888 w Gumniskach
† 1973 (zginął w wypadku samochodowym)
Żona: Maria von Oppersdorf, córka Jana Jerzego i Doroty Radziwiłłówny, ślub 1922 (2. mąż Aleksander Sapieha Kod. [314])
Dzieci: Bezpotomny

Sapiehowie Kodeńscy 324. ELŻBIETA KAROLINA, córka Leona Pawła i Teresy Sanguszkówny
☼ 1892 we Lwowie
† 1907 we Lwowie

Sapiehowie Kodeńscy 325. ELŻBIETA MARIA, córka Pawła i Matyldy ks. Windischgraetz
☼ 1893
† 16 III 1979 w Krakowie
Mąż: Niezamężna

Sapiehowie Kodeńscy 326. ALFRED MARIA, syn Pawła i Matyldy ks. Windischgraetz
☼ 1896 w Jaśle
† 1914 (zginął na początku I wojny światowej)

Sapiehowie Kodeńscy 327. MARIA JADWIGA, córka Pawła i Matyldy ks. Windischgraetz
☼ 13 II 1899 we Lwowie
Niepokalanka, wstąpiła 8 XII 1928 (im. zak. Assunta), przełożona w Szymanowie

Sapiehowie Kodeńscy 328. PAWEŁ MARIA, syn Pawła i Matyldy ks. Windischgraetz
☼ 1900 w Siedliskach
† 1987 w Monachium, pochowany we Florencji
Żona: Virgilia Peterson, córka Fryderyka, ślub 1 VII 1933, rozw., zm. 24 II 1966
Dzieci: Maria Krystyna Freemantle, Mikołaj Fryderyk

Sapiehowie Kodeńscy 329. MATYLDA MARIA, córka Pawła i Matyldy ks. Windischgraetz
☼ 1906
† 1983 w Krakowie
Mąż: Juliusz Osterwa, ślub 30 VI 1937, zm. 1947

Pokolenie XV

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 330. JAN ANDRZEJ, syn Eustachego Kajetana i Teresy Lubomirskiej
☼ 26 IV 1910 w Spuszy
† 7 VIII 1989 w Londynie, pochowany w Warszawie na Powązkach w grobowcu rodziny Zdziechowskich
Żona: Maria Zdziechowska, córka Jerzego i Marty Bławdziewiczówny, ślub 11 IX 1934
Dzieci: Jan Paweł, Jerzy Andrzej, Eustachy Piotr
Kapitan lotnictwa RP

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 331. ELEONORA, córka Eustachego Kajetana i Teresy Lubomirskiej
☼ 10 X I 1911 w Spuszy
Mąż: Krzysztof Czarniecki, ślub 8 VIII 1939, † 1977

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 332. LEW JERZY, syn Eustachego Kajetana i Teresy Lubomirskiej
☼ 19 VII 1913 w Spuszy
† 7 XII 1990 w Eastbourne, pochowany w Paryżu na cm. Montmartre
Żony: 1) Zofia Szembekówna, córka Bohdana i Zofii Ponińskiej, ślub 14 VII 1937, † 30 IV 1978
2) Renata von Kornberger, córka Hugona i Julii Kozłowskiej, ślub 19 I 1979 (1. v. Stępek)
Dzieci: Bezpotomny
Rotmistrz rez. kawalerii, literat, spiker radia polskiego w Londynie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 333. EUSTACHY SEWERYN, syn Eustachego Kajetana i Teresy Lubomirskiej
☼ 7 V III1916 w Spuszy
Żona: Antonina Maria Siemieńska, córka Stefana i Jadwigi Horodyńskiej, ślub 27 XI 1945
Dzieci: Teresa Jadwiga, Maria Gabriela Beckmann, Anna Joanna Wodzicka, Lew Stefan
Porucznik rez. kawalerii, odznaczony podwójnym Krzyżem Walecznych, zawodowy myśliwy w Kenii

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 334. ELŻBIETA, córka Eustachego Kajetana i Teresy Lubomirskiej
☼ 24 VIII 1921 w Spuszy
Adoptowana w Szwajcarii przez Jana Rufenera.
Bardzo zaangażowana w pracę społeczną dla Polski

Sapiehowie Kodeńscy 335. LEON ROMAN, syn Aleksandra i Elżbiety Hamilton Paine
☼ 1915 w Biarritz
† 12 VI 1940 (zginął pod Fromentieres i tam pochowany)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 336. KAROL WŁADYSŁAW, syn Aleksandra i Elżbiety Hamilton Paine
☼ 1920
† 27 VII 1941 (zginął we Francji)
Żona: Bezżenny
Podporucznik lotnictwa

Sapiehowie Kodeńscy 337. ZOFIA, córka Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1919
Mąż: Leon Komorowski, ślub 25 VII 1942

Sapiehowie Kodeńscy 338. RÓŻA MARIA, córka Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1921
† 1944 (zginęła w powstaniu warszawskim)
Mąż: Niezamężna

Sapiehowie Kodeńscy 339. JADWIGA TERESA, córka Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1924 w Bobrku
Mąż: Maurycy de San, ślub 17 V 1947 w Kongo Belgijskim

Sapiehowie Kodeńscy 340. STANISŁAW ARTUR, syn Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1927 w Bobrku
† 1956 w Ngesho (Kongo Belg.)
Żona: Bezżenny

Sapiehowie Kodeńscy 341. MICHAŁ KSAWERY, syn Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1930 w Bobrku
Żona: Miriam de Decker de Brandeken, córka Józefa i Marty de Voghel, ślub 17 IV 1952
Dzieci: Aleksander Leon, Stefan Adam

Sapiehowie Kodeńscy 342. MARIA LUDWIKA, córka Adama Zygmunta i Teresy Sobańskiej
☼ 1931
Mąż: Maksymilian de Hemptine, ślub 19 IV 1955

Sapiehowie Kodeńscy 343. MARIA KRYSTYNA, córka Pawła i Virgilii Peterson
☼ 5 V 1934
Mąż: Adam Freemantle, ślub 1953, rozw. 1974

Sapiehowie Kodeńscy 344. MIKOŁAJ FRYDERYK, syn Pawła i Virgilii Peterson
☼ 15 IX 1937

Pokolenie XVI

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 345. JAN PAWEŁ, syn Jana Andrzeja i Marii Zdziechowskiej
☼ 26 IX 1935 w Spuszy
Żony: 1) Claudine Cumberledge, córka adm. Claude i Nory Kirby, ślub 18 XII 1964, anul. 14 I 1980
2) Christine ks. d’Orleans-Braganza, córka don Pedra Gastaó i Marii de la Esperanza ks. Bourbon, ślub 16 V 1980
Dzieci: z 1) Michał Julian
z 2) Anna Teresa, Paola Maria

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 346. JERZY ANDRZEJ, syn Jana Andrzeja i Marii Zdziechowskiej
☼ 4 V 1937 w Warszawie
Żona: Nancy Gillespie, ślub 1956, rozw. 1963 (N) Laurita de Rangel
Dzieci: Aleksander, Arabella (N) Egon (usynowiony)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 347. EUSTACHY PIOTR, syn Jana Andrzeja i Marii Zdziechowskiej
☼ 24 VII 1947 w Londynie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 348. TERESA JADWIGA, córka Eustachego Seweryna i Antoniny Marii Siemieńskiej
☼ 28 III 1948 w Eldoret (Kenia)

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 349. MARIA GABRIELA, córka Eustachego Seweryna i Antoniny Marii Siemieńskiej
☼ 17 XI 1949 w Eldoret (Kenia)
Mąż: Bengt Beckmann, ślub 14 XII 1981

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 350. ANNA JOANNA, córka Eustachego Seweryna i Antoniny Marii Siemieńskiej
☼ 3 IV 1951 w Nairobi
Mąż: Franciszek Wodzicki, ślub 24 X 1976

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 351. LEW STEFAN, syn Eustachego Seweryna i Antoniny Marii Siemieńskiej
☼ 14 VI 1960 w Nairobi
† 16 XI 1970 w Nairobi, pochowany na cm. Langata

Sapiehowie Kodeńscy 352. ALEKSANDER LEON, syn Michała Ksawerego i Miriam de Decker de Brandeken
☼ 18 IV 1953 w Ngesho (Kongo Belg.)
Żona: Patrycja van Innis, córka Rogera i Agnes de Pottelsberghe de la Potterie, ur. 17 X 1956, ślub 5 V 1979
Dzieci: Ladislas, Maite, Gregory, Jeffrey

Sapiehowie Kodeńscy 353. STEFAN ADAM, syn Michała Ksawerego i Miriam de Decker de Brandeken
☼ 20 III 1956 w Goma (Kongo Belg.)
Żona: Nicole Jagmot, ur. 11 V 1956, ślub 4 X 1980
Dzieci: Raphaelle, Nicolas

Pokolenie XVII

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 354. MICHAŁ JULIAN, syn Jana Pawła i Claudine Cumberledge
☼ 9 X 1966 w Teheranie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 355. ANNA TERESA, córka Jana Pawła i Christine ks. d’()rleans-Braganza
☼ 25 V 1981 w Petropolis

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 356. PAOLA MARIA, córka Jana Pawła i Christine ks. d’Orleans-Braganza
☼ 23 IV 1983 w Londynie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 357. ALEKSANDER, syn Jerzego Andrzeja i Nancy Gillespie
☼ 27 VII 1957 w Londynie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 358. ARABELLA, córka Jerzego Andrzeja i Nancy Gillespie
☼ 23 VII 1960 w Londynie

Sapiehowie Czerejsko-Różańscy 359. EGON, syn Jerzego Andrzeja i Laurity de Rangel
☼ 12 I 1974 w Rio de Janeiro

Sapiehowie Kodeńscy 360. LADISLAS, syn Aleksandra Leona i Patrycji van Innis
☼ 6 III 1980
† 6 VII 1982

Sapiehowie Kodeńscy 361. MAITE, córka Aleksandra Leona i Patrycji van Innis
☼ 9 X 1981

Sapiehowie Kodeńscy 362. GREGORY, syn Aleksandra Leona i Patrycji van Innis
☼ 5 XII 1983

Sapiehowie Kodeńscy 363. JEFFREY, syn Aleksandra Leona i Patrycji van Innis
☼ 8 IV 1988

Sapiehowie Kodeńscy 364. RAPHAELLE, syn Stefana Adama i Nicole Jagmot
☼ 1 X 1982

Sapiehowie Kodeńscy 365. NICOLAS, syn Stefana Adama i Nicole Jagmot
☼ 7 I 1986

 

Яндекс.Метрика